Pretraga

Ukupno 527
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz nastavnog osoblja i studenata katedre za OT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.04.2019 300,00 26.04.2019 300,00 300,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Mašinski fakultet UNSA Analiza goriva NH - 25 analiza Plan nabavki direktni sporazum 28.02.2019 03.04.2019 5850,00 16.04.2019 5850,00 5850,00 Inspekt d.o.o Sarajevo 4200115990008
JU Mašinski fakultet UNSA Kalibracija uređaja za analizu izduvnih gasova kod dizel i benziskih motora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.02.2019 505,32 22.04.2019 505,32 505,32 UNIJAL-AC d.o.o Čapljina 4227125940004
JU Mašinski fakultet UNSA Protočni bojler II sprat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.04.2019 153,70 18.04.2019 153,70 153,70 IMAS d.o.o Sarajevo 4200035290005
JU Mašinski fakultet UNSA Boja za krečenje 12 kancelarija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.04.2019 168,00 17.04.2019 168,00 168,00 HILSAF d.o.o. Sarajevo 4200466510002
JU Mašinski fakultet UNSA Električne baterije - različitih karakteristika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 148,70 18.04.2019 148,70 148,70 BINGO DOO EXPORT - IMPORT Tuzla 4209253453100
JU Mašinski fakultet UNSA Okviri za zahvalnice 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 23,40 12.04.2019 23,40 23,40 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za prostorije 214 i 215 na drugom spratu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.03.2019 114,25 08.04.2019 114,25 114,25 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID 4200162210002
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu laboratorijskih stolova EM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.05.2019 702,00 19.06.2019 702,00 702,00 MAHAGONI d.o.o. Istočno Novo Sarajevo 400552150000
JU Mašinski fakultet UNSA Mašina za dim ibiza i tečnost Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 327,00 19.06.2019 327,00 327,00 Audio Projekat d.o.o. Sarajevo 4201614000007
JU Mašinski fakultet UNSA Niskonaponski trofazni elktromotor povećane energetske efikasnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.05.2019 1625,13 28.05.2019 1625,13 1625,13 HIDRO-MONT d.o.o. Novi Grad 4400745970004
JU Mašinski fakultet UNSA 3D printer - FDM tehnologije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 01.04.2019 20997,63 22.05.2019 20997,63 20997,63 ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema za mjerenje vlažnosti i temperature vazduha Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 20.03.2019 12747,15 16.04.2019 12747,15 12747,15 Alem Sistem d.o.o. Sarajevo 4200415950008
JU Mašinski fakultet UNSA Sitan iventar AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.03.2019 1536,60 12.04.2019 1536,60 1536,60 PARTNER d.o.o. Bijeljina 4400323470009
JU Mašinski fakultet UNSA Matične knjige MS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.05.2019 871,65 03.05.2019 871,65 871,65 KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200107460008
JU Mašinski fakultet UNSA Polaroid 3D Filament AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.04.2019 128,00 23.05.2019 128,00 128,00 SNEA d.o.o. Sarajevo 4201162850008
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge hotelskog smještaja MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 03.04.2019 270,00 14.05.2019 270,00 270,00 Poričanin Tours d.o.o. Hotel AZIZA Sarajevo 420217910000
JU Mašinski fakultet UNSA Pločica za imene 18 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 189,54 15.05.2019 189,54 189,54 GARMOND d.o.o. Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata na Mašinijadu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 21.03.2019 2515,00 29.04.2019 2515,00 2515,00 BABIĆ BISSTOURS d.o.o. Zenica 4218090550209
JU Mašinski fakultet UNSA Argon, tehnički plin za zavarivanje, čistoća 4.8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 214,99 10.05.2019 214,99 214,99 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo 4200350720000
JU Mašinski fakultet UNSA Izvođenje sanacionih građevinskih i molerskofarbarskih radova u istočnoj zgeadi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.04.2019 1335,48 05.04.2019 1335,48 1335,48 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 3 - Analizator dimnih plinova i Analizator dimnih O2, CO,NO i SO2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 11824,49 18.04.2019 11824,49 11824,49 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Kompresor,Mjerač buke, Phmetar,Indikator za praćenje vjetra s alarmima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 13226,21 18.04.2019 13226,31 13226,21 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Mašinski fakultet UNSA Rusak za laptop ĐBH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 08.05.2019 195,00 28.03.2019 195,00 195,00 BALU d.o.o. Živinice 4210233610029
JU Mašinski fakultet UNSA Radne stolice 10 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.04.2019 374,40 16.05.2019 374,40 374,40 FEF doo Sarajevo 4200160190004
JU Mašinski fakultet UNSA Uređaji za mjerenje sile, elektronski diferencijalni manumetar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 1174,00 24.04.2019 1174,00 1174,00 MICOM BH d.o.o Sarajevo 4201551590003
JU Mašinski fakultet UNSA Itison 2 kom. Z.I. i M.B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 1279,68 25.04.2019 1279,68 1279,68 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema za laboratoriju Mašinske konstrokcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.03.2019 1517,56 12.04.2019 1517,56 1517,56 SENIGOR d.o.o Sarajevo 4200909100040
JU Mašinski fakultet UNSA Torba za laptop HH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.04.2019 227,57 24.04.2019 227,57 227,57 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Radna ploča drvena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.03.2019 449,28 07.05.2019 449,28 449,28 Primus Balkan d.o.o. Sarajevo 4200420440000
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu stolova DM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 181,48 07.05.2019 181,48 181,48 TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4218057690003
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka instrumenata i oporeme MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 1307,15 17.04.2019 1307,15 1307,15 Architektengruppe S71 D.o.o Sarajevo 4200630920004
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige AM,MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 1602,90 28.03.2019 1602,90 1602,90 PENTAGRAM d.o.o. Sarajevo 4201407550005
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla piši briši, spužva za magnetnu tablu HB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 103,66 23.04.2019 103,66 103,66 T.R.OFFICE SHOP Sarajevo 4302229620003
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje zbirke zadataka NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 1635,00 17.04.2019 1635,00 1635,00 Štamparija Fojnica 4236045660000
JU Mašinski fakultet UNSA Daljinski upravljač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 19.04.2019 300,00 26.04.2019 300,00 300,00 FASNET d.o.o. Gradačac 4210233880000
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu stolova za laboratoriju MPI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 174,00 26.04.2019 174,00 174,00 Penny plus d.o.o. Sarajevo ID 4200162210002
JU Mašinski fakultet UNSA Viskozimetar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 21.03.2019 3444,48 26.04.2019 3444,48 3444,48 PCE GRUPA doo Sarajevo - 4201192410002
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada fiksatora Sarifix i troškovi materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.03.2019 3367,55 27.03.2019 3367,55 3367,55 MDG International d.o.o. Vogošća 4201697790004
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i ugradnja vrata i prozora u istočnom dijelu zgrade Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2018 08.11.2018 97785,09 31.01.2019 97785,09 97785,09 HDI d.o.o. Vogošća, Sarajevo 4201229940007
JU Mašinski fakultet UNSA Kompjuterski materijal MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 479,70 16.04.2019 479,70 479,70 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
JU Mašinski fakultet UNSA Etison EM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 200,00 09.04.2019 200,00 200,00 ANGEL GROUP d.o.o Sarajevo 4209693850003
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla piši briši PM,AV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 273,78 28.03.2019 273,78 273,78 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Radne mantile,radne cipele, radne rukavice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 651,46 27.03.2019 651,46 651,46 DIPSA d.o.o. Sarajevo ID 4201624220005
JU Mašinski fakultet UNSA Mjerne ćelije za analazitor plinova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 08.02.2019 2457,00 08.02.2019 2457,00 2457,00 TEHNOUNION d.o.o. Sarajevo 4200334440005
JU Mašinski fakultet UNSA Ugradnja klima uređaja TJ, KE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30.01.2019 450,00 04.03.2019 450,00 450,00 O.D.Imamović Ilidža 4302278160000
JU Mašinski fakultet UNSA Računarske komponente e-centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 3810,35 29.01.2019 3810,35 3810,35 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Fotelja 4 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 884,52 28.02.2019 884,52 884,52 Konjuh dd u stečaju Živinice 4209045770002
JU Mašinski fakultet UNSA Ultrazvučni mjerač protoka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 2381,89 24.01.2019 2381,89 2381,89 AMT-METRIKS d.o.o. Tešanj 4218119710006
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 401,75 18.02.2019 401,75 401,75 KOMEL d.o.o. Sarajevo 4200491890006
Ukupno po stranici 202883,49 202883,59 202883,49