Pretraga

Ukupno 527
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj EK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.01.2019 1398,00 14.01.2019 1398,00 1398,00 Trgovačka radnja AS 4302845180009
JU Mašinski fakultet UNSA Programiranje savremenih CNC mašina, programiranje CNC mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30.01.2019 49,00 14.02.2019 49,00 49,00 SLADABONI d.o.o Knjižara KULTURA Banja Luka 4400965310099
JU Mašinski fakultet UNSA Prikupljanje podataka za studije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.05.2019 1500,00 14.05.2018 1500,00 1500,00 Institut za saobraćaj i komunikacije Sarajevo 4200766310005
JU Mašinski fakultet UNSA Akumulativne baterije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.01.2019 50,00 28.03.2019 50,00 50,00 VES-PROM d.o.o. Sarajevo 4200354980006
JU Mašinski fakultet UNSA Matador ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.01.2019 380,00 28.03.2019 380,00 380,00 KOMEL d.o.o. Sarajevo 4200491890006
JU Mašinski fakultet UNSA Komponente elektronične Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.01.2019 204,64 28.03.2019 204,64 204,64 KOMEL d.o.o. Sarajevo 4200491890006
JU Mašinski fakultet UNSA Izvođenje kanalizacionih radova drugi sprat istočni dio zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 620,83 29.03.2019 620,83 620,83 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal u 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30.01.2019 6000,00 30.01.2019 6000,00 6000,00 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Fizička zaštita imovine i lica MF Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 20.06.2018 16350,00 29.06.2018 16350,00 16350,00 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 4200445860003
JU Mašinski fakultet UNSA Licence za STAR CCM + za nastavu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.01.2019 2933,75 15.03.2019 2933,75 2933,75 SIEMENS, Linz, Austria, Registered Number: FN214676a
JU Mašinski fakultet UNSA Karta čitaoca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 05.02.2019 70,20 12.02.2019 70,20 70,20 OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo 4200888930004
JU Mašinski fakultet UNSA Jupol 5l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 96,00 08.02.2019 96,00 96,00 HILSAF d.o.o. Sarajevo 4200466510002
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni kabal, mrežni konektori Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.01.2019 364,46 11.02.2019 364,46 364,46 Schrack Technik BH d.o.o Mostar 4227615280029
JU Mašinski fakultet UNSA Reprezentacija D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 393,25 01.02.2019 393,25 393,25 HOŠE KOMERC d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU Mašinski fakultet UNSA Krede, flomasteri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 1153,15 06.02.2019 1153,15 1153,15 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Mašinski fakultet UNSA Telefonski kabal pljosnati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 70,20 31.01.2019 70,20 70,20 Serdić d.o.o. Sarajevo 4200094970001
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro materijal MH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 354,57 01.02.2019 354,57 354,57 Credibil Company d.o.o Sarajevo 4200451080001
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za održavanje BV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 409,80 01.02.2019 409,80 409,80 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770011
JU Mašinski fakultet UNSA Karta knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.01.2019 52,65 31.01.2019 52,65 52,65 OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo 4200888930004
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni materijal za 3 D printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.01.2019 258,63 28.01.2019 258,63 258,63 ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
JU Mašinski fakultet UNSA Godišnja pretplata i edukacija računovodstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 500,00 30.01.2019 500,00 500,00 Privredna Štampa d.o.o Sarajevo 42000881400005
JU Mašinski fakultet UNSA So industrijska putna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 45,98 29.01.2019 45,98 45,98 DIPSA d.o.o. Sarajevo ID 4201624220005
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kopir aparata AK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 799,93 25.01.2019 799,93 799,93 C-SERVIS d.o.o. Sarajevo 4200023360008
JU Mašinski fakultet UNSA Štamparske usluge MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 03.01.2019 96,00 15.01.2019 96,00 96,00 CORON S d.o.o. Sarajevo 420022639000
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal kanalice,kablovi i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 31.12.2018 233,44 08.01.2019 234,44 234,44 Sertić d.o.o. Sarajevo 4200094970001
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računarske opreme v Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 09.11.2018 48496,50 12.12.2018 48496,50 48496,50 KAMER COMMERCE d.o.o. Ilidža-Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Namještaj školski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.12.2018 7020,00 03.01.2019 7020,00 7020,00 EDUCA d.o.o. Mostar 4227436190009
JU Mašinski fakultet UNSA Cijevi kvadratna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.12.2018 581,26 04.02.2019 581,26 581,26 EURO-METALI d.o.o. Sarajevo 4218466780090
JU Mašinski fakultet UNSA Printer AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 08.01.2019 1089,90 01.02.2019 1089,90 1089,90 TEREBAJT d.o.o. Sarajevo 4201507260004
JU Mašinski fakultet UNSA Brisač za obuću Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 40,00 31.01.2019 40,00 40,00 Elpi Comerc d.o.o. Sarajevo 4200261890007
JU Mašinski fakultet UNSA Klompe ženske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 715,57 31.01.2019 715,57 715,57 DIPSA d.o.o. Sarajevo ID 4201624220005
JU Mašinski fakultet UNSA Elektroinstalacijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 3913,17 29.01.2019 3913,17 3913,17 Credibil Company d.o.o Sarajevo 4200451080001
JU Mašinski fakultet UNSA Laboratorijska,optička i precizna oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 27.11.2018 15789,15 23.01.2019 15789,15 15789,15 Tehničko razvojni centar Bijeljina 4400427680005
JU Mašinski fakultet UNSA Računar MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 3146,04 24.01.2019 3146,04 3146,04 IMTEC d.o.o. Sarajevo -Poslovna jedinica br.4 Ilijaš 4200918780053
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro instalacijski radovi 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 24.01.2019 1578,90 28.01.2019 1578,90 1578,90 Elektro Cilovic Tarčin 4301497690000
JU Mašinski fakultet UNSA Dijelovi za komjutere ZI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.01.2019 322,94 25.01.2019 322,94 322,94 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Laboratorijske opreme-senzori i ostala oprema za profesionalnu automatsku meteorološku stanicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 07.12.2018 9570,60 17.01.2019 9570,60 9570,60 Nitesco d.o.o. Sarajevo 4201697280006
JU Mašinski fakultet UNSA Laserski metar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.01.2019 215,00 24.01.2019 215,00 215,00 UNIO TEHNA d.o.o. Sarajevo 4200103390005
JU Mašinski fakultet UNSA Montaža i priključenje elektro opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 07.01.2019 780,00 28.01.2019 780,00 780,00 Elektro Cilovic Tarčin 4301497690000
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige VD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 250,00 25.01.2019 250,00 250,00 SZR Fotokopirnica Alikadić Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Eksterni DVD uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.01.2019 219,35 10.01.2019 219,35 219,35 KAMER COMMERVE d.o.o. Sarajevo ID 42000864440001
JU Mašinski fakultet UNSA Električni konvektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 15.01.2019 261,00 21.01.2019 261,00 261,00 STANIĆ TRADE d.o.o. SArajevo 4200066920155
JU Mašinski fakultet UNSA Parking baterija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.01.2019 180,00 14.01.2019 180,00 180,00 Prodor d.o.o. Sarajevo 4201995630001
JU Mašinski fakultet UNSA Namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.10.2018 15617,16 28.11.2018 15617,16 15617,16 KRANING d.o.o. Puračić 4209331600009
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator IH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.11.2018 126,09 11.01.2019 126,09 126,09 SILK-TRADE d.o.o. Tešanj 4218222990009
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.01.2019 224,70 09.01.2019 224,70 224,70 DOMOD d.o.o. Sarajevo 4201952400061
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro oprema za lab.automatizaciju MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.10.2018 1238,09 11.01.2019 1238,09 1238,09 Elektro Sen doo Sarajevo 4245080480005
JU Mašinski fakultet UNSA Elektromaterijal 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 10.10.2018 1349,98 11.01.2019 1349,98 1349,98 Elektro Sen doo Sarajevo 4245080480005
JU Mašinski fakultet UNSA Instrumenti za lab.NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.07.2018 3301,44 14.11.2018 3301,44 3301,44 Brooks Instrument B.V NLB18752324B01
JU Mašinski fakultet UNSA Indroduction to Software (knjige) MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 20.11.2018 1350,00 11.12.2018 1350,00 1350,00 Antikvarijat Knjižara Studio Zagreb 00441438470
Ukupno po stranici 151761,32 151762,32 151762,32