617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020 GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2021
KJP ZOI 84 Nabavka kapa i rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 5379,00 CROMPAK d.o.o
KJP ZOI 84 NABAVKA USLUGE IZNAJMLJIVANJA HOSTING PROSTORA www.zoi84.ba ZA 2021 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 1404,00 NEX STUDIO d.o.o.
KJP ZOI 84 NABAVKA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2020 57330,00 PENNY PLUS doo
KJP ZOI 84 LOT 5.- Usluge servisiranja i održavanja motornih sanki i ATV vozila.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2020 13696,02 BEKA COMMERCE d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o.... Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2020
KJP ZOI 84 Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda za ugostiteljstva. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA SKIJA I OSTALE SKI OPREME.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2020 57803,85 BRACOM d.o.o.
KJP ZOI 84 Visokotlačni perač na hladnu vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2020 1251,00 1251,00 MANKO VELEMOTOR d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka ležaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2020 2445,30 2445,30 FIBEX d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri“ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.12.2020 10000,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.12.2020 90000,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Pružanje medicinskih usluga (hitna pomoć i ostale medicinske potrebe) u toku trajanja zimske sezone na lokaciji OJ SKI centra Igman i Bjelašnica Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.12.2020 87318,40 Javni Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kanton Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga spasilačke službe za spašavanja ljudi u planini i drugim nepristupačnim mjestima za potrebe Ski centra Bjelašnica-Igman KJP ZO'84 OCS d.o.o.. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 11.12.2020 49990,00 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
KJP ZOI 84 NABAVKA RAČUNARSKE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2020
KJP ZOI 84 Nabavka traka za fiskalne kase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 4207,32 R&S d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Opravka AD BLUE sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 2007,72 AUTOSERVIS O.D. „DINO“
KJP ZOI 84 Pregled žičara, ski liftova, mašina i drugih objakata sa izdavanjem upotrebnih dozvola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2020 6926,40 Proving d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka nepromočive obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 7007,83 7007,83 BRACOM d.o.o.
KJP ZOI 84 KANCELARIJSKI Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2020 17550,00 Svjetlostkomerc d.d.
KJP ZOI 84 NABAVKA AUTO GUMA. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.11.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA AUTO GUMA.. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.10.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA SKIJA I OSTALE SKI OPREME Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2020
KJP ZOI 84 SANACIJA ELEKTROINSTALACIJA STARA RASVJETA STAZA SPUSTA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2020 17257,50 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.Tuzla
KJP ZOI 84 KONSULTANTSKE USLUGE.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 6961,50 Advokatska kancelarija advokat/odvjetnik Vlado Adamović
KJP ZOI 84 Nabavka dijelova za lift na električni pogon za vertikalni prevoz osoba u zgradi u ulici Branilaca Sarajeva 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 6786,00 DVG-ALM COMPANY D.O.O.SARAJEVO
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka ulja i maziva za mašine, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2020 11700,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 58500,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 257400,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 70200,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 USLUGE SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU GENERALNI REMONT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2020 696816,90 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka ski karata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 88193,03 INTELLTRAFFIC d.o.o.Banja Luka
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA RADNIH MAŠINA (ČETVOROCIKLI, VILJUŠKAR, ZAMBONI, DIZALICA, SANKE) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1673,87 BEKA COMMERCE d.o.o.
KJP ZOI 84 Konopac za sidra 5mm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 1909,55 VIP DESIGN d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge tehničkog pregleda fiskalnih kasa, fiskalizacija, defiskalizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 1400,17 PC plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Noževi za kosilicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 3954,48 DEL-CO d.o.o.Visoko
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1755,00 ODR PLAMEN
KJP ZOI 84 LOT 4.- Nabavka filtera za mašine. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2020 11700,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka dijelova za mašine Aztec - ALPINE 510, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2020 70200,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka dijelova za mašine Prinoth i Pisten Bully, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2020 140400,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 SJEČENJA NISKOG RASTINJA I ODRŽAVANJE SKI STAZA U LJETNOM PERIODU Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 57330,00 DOLOVI d.o.o.Sokolac
KJP ZOI 84 Radovi na ski stazama i trasama ski liftova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.10.2020 93483,00 DOLOVI d.o.o.Sokolac
KJP ZOI 84 NABAVKA VRATA I PROZORA ZA POTREBE KJP ZOI'84 OCS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 2812,00 2812,00 Cronix D.O.O.
KJP ZOI 84 Nabavka ležajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 3799,58 FIBEX d.o.o.
KJP ZOI 84 najam multifunkcionalnog uređaja za kopiranje i skeniranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 1495,26 RACIONAL D.O.O.
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 25.06.2019.godine -12.06.2020.godine.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2020 4492,80 REVIZIJA REVITA d.o.o.Cazin
KJP ZOI 84 Nabavke sajle za ski liftove Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.09.2020 70200,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA STARE SKI LIFTOVE... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2020 147429,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 4.-Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Toyota Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.10.2020 17550,00 BUNJO d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠESTEROSJEDNE ŽIČARE... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2020 200000,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 2459716,48 13516,13