Pretraga

Ukupno 411
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka ulja i maziva za mašine, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2020 11700,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 58500,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 257400,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2020 70200,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 USLUGE SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU GENERALNI REMONT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2020 696816,90 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka ski karata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.10.2020 88193,03 INTELLTRAFFIC d.o.o.Banja Luka
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA RADNIH MAŠINA (ČETVOROCIKLI, VILJUŠKAR, ZAMBONI, DIZALICA, SANKE) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1673,87 BEKA COMMERCE d.o.o.
KJP ZOI 84 Konopac za sidra 5mm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 1909,55 VIP DESIGN d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge tehničkog pregleda fiskalnih kasa, fiskalizacija, defiskalizacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 1400,17 PC plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Noževi za kosilicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 3954,48 DEL-CO d.o.o.Visoko
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2020 1755,00 ODR PLAMEN
KJP ZOI 84 LOT 4.- Nabavka filtera za mašine. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2020 11700,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka dijelova za mašine Aztec - ALPINE 510, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.10.2020 70200,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka dijelova za mašine Prinoth i Pisten Bully, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2020 140400,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 SJEČENJA NISKOG RASTINJA I ODRŽAVANJE SKI STAZA U LJETNOM PERIODU Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 57330,00 DOLOVI d.o.o.Sokolac
KJP ZOI 84 Radovi na ski stazama i trasama ski liftova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.10.2020 93483,00 DOLOVI d.o.o.Sokolac
KJP ZOI 84 NABAVKA VRATA I PROZORA ZA POTREBE KJP ZOI'84 OCS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2020 2812,00 2812,00 Cronix D.O.O.
KJP ZOI 84 Nabavka ležajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 3799,58 FIBEX d.o.o.
KJP ZOI 84 najam multifunkcionalnog uređaja za kopiranje i skeniranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 1495,26 RACIONAL D.O.O.
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 25.06.2019.godine -12.06.2020.godine.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2020 4492,80 REVIZIJA REVITA d.o.o.Cazin
KJP ZOI 84 Nabavke sajle za ski liftove Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.09.2020 70200,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA STARE SKI LIFTOVE... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.09.2020 147429,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 4.-Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Toyota Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.10.2020 17550,00 BUNJO d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠESTEROSJEDNE ŽIČARE... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2020 200000,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 IZGRADNJA GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.09.2020 1983150,00 Konzorcij STRUCON-MGBH
KJP ZOI 84 Usluge izrade tehničke specifikacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 6903,00 DESIGN & QC Društvo za projektovanje, konsalting, nadzor i kontrolu
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2020 2000,00 Arting BH d.o.o.
KJP ZOI 84 NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA.. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA SKI KARATA ZA SISTEM SKI DATE SD 370 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA STARE SKI LIFTOVE'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJP ZOI 84 Postavljanje estriha, krečenje i sanacija sale u dvorani zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 5242,00 LUX SPEKTAR OR
KJP ZOI 84 Magnetno-induktivno testiranje nosivog užeta (MRT prema regulativi EN12927) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 5847,93 WPK Austria GmbH
KJP ZOI 84 NABAVKA SAJLE ZA SKI LIFTOVE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJP ZOI 84 SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU GENERALNI REMONT Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.08.2020
KJP ZOI 84 GRAĐEVINSKI RADOVI NA SKI STAZAMA I TRASAMA SKI LIFTOVA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2020
KJP ZOI 84 IZGRADNJA GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MAŠINE ZA UREĐENJE SKI STAZA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE SANACIJE ELEKTROINSTALACIJA STARA RASVJETA STAZA SPUSTA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020
KJP ZOI 84 LOT 4.- Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Toyota, HILUX 2.4 D-4D Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2020
KJP ZOI 84 LOT 5.- Usluge servisiranja i održavanja motornih sanki i ATV vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠESTEROSJEDNE ŽIČARE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.08.2020
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 2342,34 Maher d.o.o.
KJP ZOI 84 usluga geodetskog snimanja uzdužnog profila predviđene trase za Biatlon na Velikom polju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2020 3500,00 OD AGENCIJA ZA GEODETSKE POSLOVE GEOPROGRES SARAJEVO
KJP ZOI 84 USLUGE SJEČENJA NISKOG RASTINJA I ODRŽAVANJE SKI STAZA U LJETNOM PERIODU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 25.06.2019.godine -12.06.2020.godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.07.2020
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 3141,08 R&S d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 NABAVKA GORIVA I LOŽ ULJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.06.2020
KJP ZOI 84 USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE - OBEZBJEĐENJE OBJEKTA I ZAPOSLENIH U KJP ZOI’84 OCS d.o.o... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2020 161792,28 SWORD SECURITY d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode uposlenika i posjetitelja KJP ZOI'84 Lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2020 18950,00 EUROHERC osiguranje d.d.
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2020 19192,34 EUROHERC osiguranje d.d.
Ukupno po stranici 0,00 4226455,61 2812,00