Pretraga

Ukupno 418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 USLUGE SJEČENJA NISKOG RASTINJA I ODRŽAVANJE SKI STAZA U LJETNOM PERIODU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 25.06.2019.godine -12.06.2020.godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.07.2020
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 3141,08 R&S d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 NABAVKA GORIVA I LOŽ ULJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.06.2020
KJP ZOI 84 USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE - OBEZBJEĐENJE OBJEKTA I ZAPOSLENIH U KJP ZOI’84 OCS d.o.o... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2020 161792,28 SWORD SECURITY d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode uposlenika i posjetitelja KJP ZOI'84 Lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2020 18950,00 EUROHERC osiguranje d.d.
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2020 19192,34 EUROHERC osiguranje d.d.
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja imovine i radnih mašina KJP ZOI'84 Lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2020 40010,00 EUROHERC osiguranje d.d.
KJP ZOI 84 USLUGE SERVISIRANJA VOZILA i AUTOBUSA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.05.2020
KJP ZOI 84 USLUGA FIZIČKE ZAŠTITE - OBEZBJEĐENJE OBJEKTA I ZAPOSLENIH U KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA SISTEMA VATRODOJAVE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2020
KJP ZOI 84 USLUGA OSIGURANJA .. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.02.2020
KJP ZOI 84 Usluge ispitivanja i servisiranja video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2020 3939,00 DSC DOO
KJP ZOI 84 Špediterske usluge... Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.03.2020 10000,00 General Logistic d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika za rad na instaliranim postrojenjima.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2020 35100,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka vodilica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 4773,60 4773,60 Veplast d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka radio veze - motorole i dijelovi za motorole, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 6978,72 6978,72 TOTAL d.o.o.
KJP ZOI 84 Reparacija klipnoaksijalne hidraulične pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 3159,00 SZR Tristop
KJP ZOI 84 Hidro motor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 3423,45 PARTS EXPERT D.O.O. SARAJEVO
KJP ZOI 84 Usluga tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 4633,20 DSC d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluga najma dizalica za prenos, utovar teške opreme i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 3685,50 BOSMAN d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka kasa, kodera i ostalih dijelova za postojeći sistem ski data / modernizacija postojećeg sistema.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2020 78967,23 INTERTRAFFIC d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda za ugostiteljstva... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2020 292500,00 PENNY PLUS doo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga spasilačke službe za spašavanja ljudi u planini i drugim nepristupačnim mjestima za potrebe Ski centra Bjelašnica-Igman KJP ZO'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 11.01.2020 44990,00 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
KJP ZOI 84 Usluge prevoza polaznika ski škole i uposlenika.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2020 57330,00 Centrotrans-Eurolines d.d.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge medicinske analize hrane i usluge sanitarnih pregleda zaposlenika ugostiteljstva za 2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 2953,20 2953,20 J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka zaštitne opreme za rad na visini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 6980,04 6980,04 VIP DESIGN d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 2328,30 2328,30 Eko-Tim d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Sistem za detekciju prometa vozila na parkingu (brojanje prometa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 5317,41 5317,41 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Sword Security d.o.o.
KJP ZOI 84 Godišnje licenciranje i servisiranje finansijskog softvera ( JAPET ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 1684,80 JAPET d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka aparata za tople napitke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2020 2187,90 2187,90 Artika d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2020 23400,00 23400,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove.... Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2020 55629,99 55629,99 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Konsultantske usluge (usluge stručne pomoći i savjetodavanja) u postupcima javnih nabavki. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 4914,00 4914,00 ZAMM media CONSULTING d.o.o.
KJP ZOI 84 Verifikacija rezervoara za diesel i benzin gorivo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 6212,70 6212,70
KJP ZOI 84 Defektaža i servis PistenBully mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 5592,64 5592,64 Tehnounion 1 d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka fiskalnih kasa za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. .. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 3467,50 3467,50 PC plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka produžnih kablova za Bjelašnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 2691,23 2691,23 DEMA&S EXPORT-IMPORT d.o.o.
KJP ZOI 84 Priprema i organizacija VIP dijela na manifestaciji otvaranja ski sezone 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 7008,30 7008,30 Altermedia d.o.o.
KJP ZOI 84 Organizacija događaja povodom otvaranja ski sezone 2019/20 na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.12.2019 140388,49 140388,49 KAMARAD PRODUKCIJA d.o.o.
KJP ZOI 84 Iznajmljivanje i servisiranje mobilnih toaleta (eko wc) na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 2340,00 2340,00 EKO MOBIL GROUP
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 3735,23 3735,23 Svjetlostkomerc d.d.
KJP ZOI 84 Usluga pregleda žičara, ski liftova, mašina i drugih objakata sa izdavanjem upotrebnih dozvola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 6996,60 6996,60 PROVING d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka digitalnog fotoaparata... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 1999,00 1999,00 PC plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Pružanje medicinskih usluga (hitna pomoć i ostale medicinske potrebe) u toku trajanja zimske sezone na lokaciji OJ SKI centra Igman i Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.12.2019 77459,70 77459,70 Javni Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kanton Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga redovnog servisa kompresornice na Zetri.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 9705,03 9705,03 KOTA d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 11700,00 11700,00 HARYSCO d.o.o
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 105300,00 105300,00 HARYSCO d.o.o
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2019 11700,00 11700,00 ORECONS&AUDIT d.o.o.Zenica
KJP ZOI 84 PREVOZA POLAZNIKA SKI ŠKOLA I UPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2019
Ukupno po stranici 0,00 1294257,46 511759,58