Pretraga

Ukupno 349
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019
KJP ZOI 84 usluge servisiranja i održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.06.2019 234000,00 23400,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuće održavanje i izgradnju objekta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 49000,00 49000,00 PENNY plus d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka i instalacija softvera za ugostiteljstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 6898,37 6898,37 Config d.o.o.Mostar
KJP ZOI 84 Daske za snjegobrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 5967,00 5967,00 OBERON d.o.o.
KJP ZOI 84 U profil –uzengija od rebraste armature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 2878,20 2878,20 AHAT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Hidraulična pumpa, Hidromatik za mašinu Prinoth Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 6864,96 6864,96 SA-TECH e.U.
KJP ZOI 84 Nabavka donje oplate UNDERSKIN za okretnu stanicu šesterosjedne žičare na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.09.2019 526500,00 526500,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Štampanje karata za panoramsku vožnju žičarama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2019 2082,60 2082,60 INDEXLINE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 nabavke geodetskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 5838,30 5838,30 BNPRO doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Izgradnja rasvjete na stazi kolijevke na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.08.2019
KJP ZOI 84 Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.08.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za mašine za uređenje ski staza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2019
KJP ZOI 84 Gume za službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2019 2547,00 2547,00 DEL-CO d.o.o.
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema osnježenja na Bjelašnici s ciljem dijagnosticiranja nastalih kvarova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 6864,96 6864,96 SUPERSNOW S.A.
KJP ZOI 84 Lot 3 Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprave ul.Branilaca Sarajevo 21 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 58500,00 58500,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Lot 2 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 257400,00 257400,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Lot 1 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 70200,00 70200,00 GREEN OIL d.o.o.
KJP ZOI 84 Materijali za tekuće održavanje objekata u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
KJP ZOI 84 NABAVKA HRANE, PIĆA I SRODNIH PROIZVODA ZA UGOSTITELJSTVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019
KJP ZOI 84 Kancelarijskog materijala. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019
KJP ZOI 84 Lot 2 Nabavka novih kombija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2019 132321,20 132321,20 Raiffeisen Leasing doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Lot 1 Nabavka novog autobusa/minibusa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2019 225766,19 225766,19 Raiffeisen Leasing doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Uklanjanje objekta grill - Planinska kuća na Babinom dolu ( k.č. 3102/22, 3102/23 i 3102/24 ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 6907,21 JKP Trnovo d.o.o.
KJP ZOI 84 PLAN NABAVKI / 2019 Plan nabavki 12.02.2019
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 2109,51 Maher d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 1778,40 Maher d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavke usluga zamjene optičkog kabla na četverosjednoj žičari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.05.2019 11700,00 11700,00 UMEL-DALEKOVODMONTAŽA d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za mašinu PisttenBully 600 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 6903,00 6903,00 KARE d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka čeličnog nosača za držanje mreže iznad hokej terena, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 3625,25 3625,25 EDELSTHAL - PROKROM d.o.o.
KJP ZOI 84 Specijalistička obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu za rukovanje i upravljanje radnim mašinama i opremom u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 4925,61 4892,94 PROVING d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka radio veze - motorole i dijelovi za motorole, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 6956,82 6956,82 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluga tehničke zaštite objekata u vlasništvu KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2019 1544,40 DSC d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika za rukovanje i upravljanje motornim sankama u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 1965,60 1965,60 BEKA COMMERCE d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka isporuka i motaža boksa za odlaganje boca od plina, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 1496,16 1496,16 AHAT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Sanacija svlačionica na Zetri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 6990,27 6990,27 OD DIZAJN
KJP ZOI 84 Sanacija razvodnog ormara za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2281,50 2281,50 EDING TELEKOM d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Godišnji pregled i ispitivanje trafostanica u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 5382,00 5382,00 Deling d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 3: Usluge održavanja službenog vozila Toyota, HILUX 2.4 D-4D Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.03.2019
KJP ZOI 84 LOT 2 Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 23400,00 23400,00 Centrotrans-Eurolines d.d.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1 Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 29250,00 29250,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 15438,02 15438,02 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.04.2019 59584,30 59584,30 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo
KJP ZOI 84 Elektroinstalaciona oprema i ormarići za utičnice za osvjetljenje tenis terena Babin do. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 6890,42 6890,42 TEAMM d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka ulja i maziva za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3566,51 3566,51 ORBICO d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluga oglašavanja i marketinga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 6669,00 6669,00 WEB387
KJP ZOI 84 Servisiranje pumpnog aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1737,45 1737,45 SAMPI-PROM d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka ukrasnih sadnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 7002,45 7002,45 Rasadnik PRUNUS d.o.o. Kakanj
KJP ZOI 84 Nabavka svjetlosnih kupola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 3510,00 3510,00 AKRIPOL d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 7008,30 7008,30 R&S d.o.o.Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 1822250,96 1599278,77