617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2020 23400,00 23400,00 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove.... Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2020 55629,99 55629,99 KARE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Konsultantske usluge (usluge stručne pomoći i savjetodavanja) u postupcima javnih nabavki. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 4914,00 4914,00 ZAMM media CONSULTING d.o.o.
KJP ZOI 84 Verifikacija rezervoara za diesel i benzin gorivo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 6212,70 6212,70
KJP ZOI 84 Defektaža i servis PistenBully mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 5592,64 5592,64 Tehnounion 1 d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka fiskalnih kasa za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. .. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 3467,50 3467,50 PC plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka produžnih kablova za Bjelašnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 2691,23 2691,23 DEMA&S EXPORT-IMPORT d.o.o.
KJP ZOI 84 Priprema i organizacija VIP dijela na manifestaciji otvaranja ski sezone 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 7008,30 7008,30 Altermedia d.o.o.
KJP ZOI 84 Organizacija događaja povodom otvaranja ski sezone 2019/20 na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.12.2019 140388,49 140388,49 KAMARAD PRODUKCIJA d.o.o.
KJP ZOI 84 Iznajmljivanje i servisiranje mobilnih toaleta (eko wc) na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 2340,00 2340,00 EKO MOBIL GROUP
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 3735,23 3735,23 Svjetlostkomerc d.d.
KJP ZOI 84 Usluga pregleda žičara, ski liftova, mašina i drugih objakata sa izdavanjem upotrebnih dozvola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 6996,60 6996,60 PROVING d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka digitalnog fotoaparata... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 1999,00 1999,00 PC plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Pružanje medicinskih usluga (hitna pomoć i ostale medicinske potrebe) u toku trajanja zimske sezone na lokaciji OJ SKI centra Igman i Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.12.2019 77459,70 77459,70 Javni Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kanton Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga redovnog servisa kompresornice na Zetri.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 9705,03 9705,03 KOTA d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 11700,00 11700,00 HARYSCO d.o.o
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2019 105300,00 105300,00 HARYSCO d.o.o
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2019 11700,00 11700,00 ORECONS&AUDIT d.o.o.Zenica
KJP ZOI 84 PREVOZA POLAZNIKA SKI ŠKOLA I UPOSLENIH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.12.2019
KJP ZOI 84 Periodičnog ljekarskog pregleda za uposlenike KJP ZOI 84 OCS d.o.o.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 5850,00 5850,00 Javni Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
KJP ZOI 84 USLUGE FIZIČKE ZAŠTITE - OBEZBJEĐENJA OBJEKTA I ZAPOSLENIH U KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.11.2019 93600,00 93600,00 Sword Security d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za sistem osnježenja na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.11.2019 8908,30 8908,30 SUPERSNOW S.A.
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika za rad na instaliranim postrojenjima Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o... Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove.. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.11.2019
KJP ZOI 84 Nabavka kasa, kodera i ostalih dijelova za postojeći sistem ski data / modernizacija postojećeg sistema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.11.2019
KJP ZOI 84 Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda za ugostiteljstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2019
KJP ZOI 84 Nabavka usluga redovnog servisa kompresornice na Zetri Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2019
KJP ZOI 84 Lot 3 -Usluge održavanja službenog vozila tip Toyota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2019
KJP ZOI 84 “ Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 1544,40 1544,40 PLAMEN Sarajevo
KJP ZOI 84 Izvođenje radova na izgradnji nove ski staze i proširenje postojećeg tehnološkog puta na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.10.2019 405580,85 405580,85 BOSMAN d.o.o.
KJP ZOI 84 Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nove ski staze i proširenje postojećeg tehnološkog puta na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 3510,00 3510,00 HS INŽENJERING d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2.- Nabavka dijelova za mašine Aztec - ALPINE 510 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.10.2019 105300,00 105300,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 3.- Nabavka ulja i maziva za mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.09.2019 11700,00 11700,00 SMAL KOMERC
KJP ZOI 84 LOT 1.- Nabavka dijelova za mašine Prinoth i Pisten Bully Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.10.2019 234000,00 234000,00 SINHRON d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge čišćenja snijega sa pristupnih puteva i parkinga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2019
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2019
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.10.2019
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.10.2019
KJP ZOI 84 usluge servisiranja i održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.06.2019 234000,00 23400,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuće održavanje i izgradnju objekta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 49000,00 49000,00 PENNY plus d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka i instalacija softvera za ugostiteljstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 6898,37 6898,37 Config d.o.o.Mostar
KJP ZOI 84 Daske za snjegobrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 5967,00 5967,00 OBERON d.o.o.
KJP ZOI 84 U profil –uzengija od rebraste armature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 2878,20 2878,20 AHAT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Hidraulična pumpa, Hidromatik za mašinu Prinoth Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 6864,96 6864,96 SA-TECH e.U.
KJP ZOI 84 Nabavka donje oplate UNDERSKIN za okretnu stanicu šesterosjedne žičare na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.09.2019 526500,00 526500,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Štampanje karata za panoramsku vožnju žičarama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2019 2082,60 2082,60 INDEXLINE d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 nabavke geodetskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 5838,30 5838,30 BNPRO doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Izgradnja rasvjete na stazi kolijevke na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.08.2019
KJP ZOI 84 Izgradnja sistema osnježenja na gornjoj kolijevci Bjelašnica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.08.2019
Ukupno po stranici 0,00 2190263,39 1979663,39