Pretraga

Ukupno 302
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Izgradnja drenažnih kanala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka filtera u rolni za sistem ventilacije u Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 1460,16 1460,16 Filt d.o.o.
KJP ZOI 84 Čišćenje tartan podloge sa uklanjanjem žvakačih guma i fleka u Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 2500,00 2500,00 dr.za Čistoću
KJP ZOI 84 Nabavka suncobrana za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 2927,30 2927,30 Suman d.o.o.
KJP ZOI 84 Sanacija slivnika i oštećenih dijelova bakra krova dvorane Zetre. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2018 7008,30 7008,30 Čudanj d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka drvenog mobilijara za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2018 6907,56 6907,56 KJP SARAJEVO -ŠUME d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na stazi V-a na Bjelašnici i radova na sanaciji i izgradnji staza za nordijsko skijanje na Velikom polju-Igman. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2018 5850,00 5850,00 ARTING BH d.o.o.
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja programa za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 7002,45 7002,45 DSC d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka suvenira sa logom preduzeća za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 5711,47 5711,47 INDEXLINE d.o.o.
KJP ZOI 84 Izrada glavnog projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 4680,00 4680,00 BN PRO
KJP ZOI 84 Izrada web prezentacije za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 3861,00 3861,00 UNI-EXPERT d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) – nadogradnja postojeceg integralnog informacionog sistema.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 80395,38 Timos d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) – nadogradnja postojeceg integralnog informacionog sistema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavku teretnog motornog vozila za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/Igman. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2018 58000,00 58000,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavku teretnog motornog vozila za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.08.2018
KJP ZOI 84 Nabavka mobilijara za OJ Ski centar Bjelašnica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja automatskog sistema vatrodojave u zgradi direkcije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.08.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka hrane, pića i srodnih proizvoda za potrebe ugostiteljstva KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga preventivnog i reaktivnog održavanja četverosjedne i šestosjedne žičare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.08.2018
KJP ZOI 84 Radovi na ispitivanju i saniranju ravnog krova nadstrešice na istoku Zetre Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.08.2018
KJP ZOI 84 Sanacija i izgradnja staza za nordijsko skijanje na Velikom polju. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2018 231111,27 MAJNEX d.o'o.Pale
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite - obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2018
KJP ZOI 84 Radovi na stazi V-a na Bjelašnici. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2018 104824,64 MGBH d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji startnog objekta na vrhu Bjelašnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.08.2018
KJP ZOI 84 Sanacija i izgradnja staza za nordijsko skijanje na Velikom polju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.06.2018
KJP ZOI 84 Radovi na stazi V-a na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2018
KJP ZOI 84 Revizija poslovanja KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za period 2015 – 2017 godine... Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2018 11190,00 REVIZIJA REVITA doo Cazin
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2018 20000,00 Kare d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka reflektivno zaštitne folije protiv sunčevih zraka, na krovnim prozorima kancelarija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 4964,80 Cac d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Silikoniranje dijelova fasadnih prozora s ciljem sprečavanja curenje vode u kancelarije koje se nalaze ispod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 2457,00 Čudanj d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka nosača za bicikla za korpe šesterosjedne žičare Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.06.2018 42120,00 42120,00 STRUCON d.o.o, Sarajevo
KJP ZOI 84 Izrada glavnog projekta i sanacija i rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice po principu “Projektuj i izgradi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2018
KJP ZOI 84 Nabavka transformatora za potrebe OJ Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2086,94 2086,94 Elcom d.o.o. Tuzla
KJP ZOI 84 Nabavka lančanih dizalica Kolotura 10 Tonski - lanac 3m (flašcung). Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3149,64 3149,64 Uže Komerc d.o.o. Tuzla
KJP ZOI 84 Nabavka radne opreme za potrebe sigurnog rukovanja radnim mašinama u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 1867,32
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izgradnjom novog potpornog zida sa kontraforima u krugu Zetre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 1170,00 ARTING BH
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka servisnih korpi za četverosjednu i šesterosjednu žičaru. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 48500,00 STRUCON d.o.o
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka servisnih korpi za četverosjednu i šesterosjednu žičaru Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2018
KJP ZOI 84 Nabavka geodetskih usluga za potrebe KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 6759,91 6759,91 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200269100005
KJP ZOI 84 Nabavka prenaponskih odvodnika za potrebe OJ Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 2652,24 2652,24 ELSATRADE doo SARAJEVO; ID broj:4200044520005
KJP ZOI 84 Nabavka nosača za bicikla za korpe šesterosjedne žičare. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuća održavanja objekata u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018
KJP ZOI 84 Revizija poslovanja KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za period 2015 – 2017 godine. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 2018 godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 7008,30 7008,30 "FOKUS" d.o.o.; ID broj: 4201962380000
KJP ZOI 84 Nabavka usluge pregleda i ispitivanja PP aparata u vlasništvu KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 3510,00 3510,00 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1834,56 1834,56 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 1398,11 1398,11 Agram d.d.; ID broj: 4272097340000
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema vatrodojave dvorane Zetra. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 2304,90 2304,90 Arcus doo Sarajevo; ID broj: 4200147330000
Ukupno po stranici 0,00 685213,25 178732,84