617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Nabavka skijaških pancerica za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 2106,00 2106,00 BRACOM d.o.o.
KJP ZOI 84 Mjesečno održavanje liftova za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 6903,00 6903,00 DVG ALM COMPANY d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge medicinskih analiza i usluge sanitarnih pregleda zaposlenika za 2018/2019. godinu Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.01.2019 2953,20 J.U Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga spasilačke službe za spašavanja ljudi u planini i drugim nepristupačnim mjestima za potrebe Ski centra Bjelašnica-Igman KJP ZO'84 OCS Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.01.2019 29600,00 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – Stanica Sarajevo
KJP ZOI 84 Postupak nabavke ski karti za sistem SkiData Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.01.2019 36855,00 36855,00 Intertraffic d.o.o Banja Luka
KJP ZOI 84 Nabavke dodatne opreme za sistem osnježenja na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.01.2019 112235,42 SUPERSNOW S.A.
KJP ZOI 84 Godišnji pregled i ispitivanje trafostanica u vlasništvu KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 5382,00 5382,00 Deling doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Izvođenje dodatnih radova na Izgradnja drenažnih kanala na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.01.2019 9449,27 9449,27 MGBH d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Radovi na sanaciji elektroinstalacija i ugradnji gromobranske instalacije u zgradi KJP ZOI’84 OCS d.o.o. u ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2019 75880,01 75880,01 BBM d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 USLUGA PREVOZA POLAZNIKA SKI ŠKOLA I UPOSLENIH Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 58500,00 58500,00 AMSA TRAVEL d.o.o.
KJP ZOI 84 usluga fizičkog obezbjeđenja manifestacije (Koncert Bijelog Dugmeta) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 28.12.2018 16380,00 16380,00 SWORD SECURTY d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 postupak nabavkeusluga organizacije događaja povodom otvaranja ski sezone 2018/19 na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.12.2018 157950,00 157950,00 Altermedia d.o.o.
KJP ZOI 84 REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2018. GODINU Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.01.2019 11700,00 11700,00 Orecons&Audit d.o.o.Zenica
KJP ZOI 84 Nabavka ski opreme. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 68994,90 68994,90 BRACOM d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 114601,50 114601,50 Imtec d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme i softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2018 22530,84 22530,84 UNI-EXPERT d.o.o.
KJP ZOI 84 Viljuškar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2019 49083,84 49083,84 Parkelj d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka tehničkih gasova i propan butana u bocama shodno potrebama KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 6489,05 6489,05 AHAT d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja-održavanja softvera JAPET u periodu od 01.01.2019 - 31.12.2019 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1684,80 1684,80 JAPET d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka znakova obavještenja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6402,24 6402,24 CRAFTOS d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 2459,71 IDS ZDRAVA SREDINA d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2018 77395,50 77395,50 INTERTRAFFIC d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga čišćenja puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 10000,00 BOSMAN d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga čišćenja puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.11.2018 60000,00 BOSMAN d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka ratraka mašine za uređenje ski staza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2018 584766,00 584766,00 Strucon d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge tehničkog pregleda mašina i objekata u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 7008,30 Proving d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka karata za ski liftove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 3159,00 3159,00 Index Line d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka alata. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1547,46 1547,46 Unior TEHNA d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka akumulatora. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 3207,09 3207,09 Kare d.o.o.
KJP ZOI 84 Tehnički pregled fiskalnih kasa, fiskalizacija i defiskalizacija uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 2339,43 2339,43 2. PC plus d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge ispitivanja video nadzora. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 6903,00 DSC d.o.o.AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE
KJP ZOI 84 Revizija finansijskih izvještaja za 2018 godinu. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018
KJP ZOI 84 Šesta izmjena plana Plan nabavki 19.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme . Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka viljuškara. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka ski opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2018
KJP ZOI 84 Peta izmjena plana Plan nabavki 02.10.2018
KJP ZOI 84 Usluge prevoza polaznika ski škole i uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka svjetlosnih kupola za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1755,00 1755,00 AKRIPOL d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Godišnje ispitivanje i podešavanja sigurnosnih ventila na posudama pod pritiskom u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 819,00 819,00 2. Inspekt RGH d.o.o.
KJP ZOI 84 Ispitivanje posuda pod pritiskom u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 2246,40 2246,40 Inspekt RGH d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka polovnog kamiona za čišćenje snijega Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka radne odjeće i obuće za uposlenike KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
KJP ZOI 84 „Izrada glavnog projekta i sanacija i rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice po principu “Projektuj i izgradi“. Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.11.2018 2229254,28 2229254,28 EKO TEH d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i rekonstrukciji startnog objekta na vrhu Bjelašnice. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2018 18720,00 NOX – BIRO d.o.o.
KJP ZOI 84 Elektronske dostave obavještenja, dnevni newsletteri , vijesti, tenderi, profilisane informacije iz oblasti poslovanja KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 1123,20 1123,20 EuroKapija d.o.o.
KJP ZOI 84 Sanacija i izgradnja staza za nordijsko skijanje na Velikom polju na Igmanu Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.10.2018 44989,43 44989,43 MAJNEX d.o'o.Pale
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema vatrodojave dvorane Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 2304,90 2304,90 Arcus doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka zvekira za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 1755,00 1755,00 Obrtnička djelatnost WEB 387
KJP ZOI 84 Vanjsko uređenje platoa oko polazne stanice šestosjeda sa izgradnjom prilazne rampe za invalide. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 46686,44 46686,44 MGBH d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 3762284,79 3796076,00