Pretraga

Ukupno 302
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Pružanje advokatskih usluga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.02.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa /LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa / LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 / Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 10551,00 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 / Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 44611,54 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 : Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 - Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJP ZOI 84 Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2018
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
KJP ZOI 84 Preglad i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 6961,50 6961,50 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
KJP ZOI 84 Priprema tehničke specifikacije za adaptaciju rekonstrukciju startnog objekta na vrhu Bjelašnice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 7008,30 7008,30 AMG doo VISOKO; ID broj:4218514770000
KJP ZOI 84 Nabavka opreme za instalaciju video nadzora za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 6500,09 6500,09 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE; ID broj: 4200054160007
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 6903,00 6903,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO; ID broj: 4200162210002
KJP ZOI 84 Nabavka miksete za režiju dvorane Zetra. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 3451,99 3451,99 AMEDEX D.O.O.; ID broj: 4200439890006
KJP ZOI 84 Iznajmljivanje skijaške opreme za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 5850,00 5850,00 OR Zabavno rekreativni centar Ljubina" vl. Hasanbegović Rasim; ID broj: 4301151120002
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 6654,43 6654,43 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200999090005
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman LOT 2.- Motorne sanke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 66857,99 66857,99 BEKA COMMERCE d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200721720008
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman LOT 1.- ATV radna mašina-kvad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 46598,01 46598,01 BEKA COMMERCE d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200721720008
KJP ZOI 84 Mjesečno servisiranje liftova u objektima KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 6903,00 6903,00 DVG-ALM COMPANY D.O.O. Sarajevo; ID broj: 4200554480008
KJP ZOI 84 Nabavka računara za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 1889,00 1889,00 PC plus d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4201146220002
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2017
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih mašina sa vitlom za uređenje ski stazaa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2017 582660,00 582660,00 Supersnow Spolka Akcyjna,Poljska; ID broj: 122561586
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva na Zetrii Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 16380,00 16380,00 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igmann Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 58500,00 58500,00 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
KJP ZOI 84 Usluga prevoza polaznika škole skijanja, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.01.2018 6961,50 6961,50 STD AMSA TRAVEL Sarajevo; ID broj: 4301949690002
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika iz zaštite od požara sa provjerom znanja testiranjem i obuka zaposlenih iz zaštite na radu sa provjerom znanja testiranjem, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1673,10 1673,10 Maher d.o.o. SARAJEVO; ID Broj: 4200555370001
KJP ZOI 84 Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6261,84 6261,84 Sanitacija d.o.o. Novo Sarajevo; ID broj: 4200256030008
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja-održavanja softvera JAPET u periodu od 01.01.2018 - 31.12.2018 godine, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1684,80 1684,80 JAPET D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200222720005
KJP ZOI 84 Tehnički pregled fiskalnih kasa, fiskalizacija i defiskalizacija uređaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 1650,00 1650,00 PC plus d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4201146220002
KJP ZOI 84 Nabavka računara i fiskalnih kasa za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 2040,00 2040,00 PC plus d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4201146220002
KJP ZOI 84 Nabavka isporuka i ugradnja NN ormara sa niskonaponskim prekidačem 1250 A Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 6961,50 6961,50 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRUŠTVO ELDIS TEHNIKA D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200036180009
KJP ZOI 84 Klizaljke različitih veličina za potrebe ledene plohe u dvorani Zetra. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 5989,13 5989,13 Intersport BH d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4202156400005
KJP ZOI 84 Nabavka monoetilen glikola 100% za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 3451,50 3451,50 INTERACT D.O.O. VISOKO; ID broj: 4218687520009
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 146811,60 146811,60 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO; ID broj: 4200420360006
KJP ZOI 84 Nabavka zimskih auto guma za službena vozila KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 4395,55 4395,55 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200999090005
KJP ZOI 84 Stručni nadzor nad izgradnjom novih i dodatnih radova na izvođenju radova na izgradnji vertikalnog transporta sa sistemom osnježavanja na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 5850,00 5850,00 IPSA INSTITUT doo Novo Sarajevo; ID broj: 4200032270003
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.10.2017 73710,00 73710,00 InterTraffic d.o.o.; ID broj: 4403709860005; Banja Luka
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.09.2017 73710,00
KJP ZOI 84 Nabavka Ski kapija i čitaca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2017 220832,67 220832,67 InterTraffic d.o.o.; ID broj: 4403709860005; Banja Luka
KJP ZOI 84 Nabavka ski kapija i čitača Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2017 220832,67
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva na Zetri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih mašina sa vitlom za uređenje ski staza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2017
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017
KJP ZOI 84 Ispitivanje PP aparata za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 31.10.2017 1129,05 1129,05 Maher d.o.o. SARAJEVO; ID Broj: 4200555370001
KJP ZOI 84 Servisiranje digitalnog video snimača, pregled i servisiranje videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 3374,28 3374,28 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE; ID broj: 4200054160007
Ukupno po stranici 294542,67 1371056,37 1315893,83