617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Izgradnja drenažnih kanala. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 99106,89 99106,89 MGBH d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite - obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 282399,91 282399,91 SWORD SECURTY d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Radovi na sanaciji elektroinstalacija i ugradnji gromobranske instalacije u zgradi KJP ZOI’84 OCS d.o.o. u ul. Branilaca Sarajeva 21 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2018
KJP ZOI 84 Radovi na sanaciji elektro instalacija i ugradnji gromobranske instalacije u zgradi KJP ZOI’84 OCS d.o.o. u ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih ratraka mašina za uređenje ski staza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka ulja i maziva za servis mašina za održavanje ski staza na Bjelašnici za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 6720,48 6720,48 Smal Komerc d.o.o.
KJP ZOI 84 LOT 6.- Voda i srodni napitci Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 11700,00 11700,00 Defter d.o.o. Srajevo
KJP ZOI 84 LOT 5.- Meso i mesni proizvodi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 17550,00 17550,00 PENNY plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 4.- Kafa, čajevi i srodni napitci Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 23400,00 23400,00 Defter d.o.o. Srajevo
KJP ZOI 84 LOT 3.- Alkoholna pića i srodni artikli Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 35100,00 35100,00 PENNY plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2.- Hrana, namirnice i srodni artikli Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 46800,00 46800,00 PENNY plus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 1.- Gazirani, negazirani sokovi i slicni napitci Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 40950,00 40950,00 Defter d.o.o. Srajevo
KJP ZOI 84 Preventivnog i reaktivnog održavanje četverosjedne i šestosjedne žičare. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 234000,00 234000,00 Strucon d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Radovi na ispitivanju i saniranju ravnog krova nadstrešice na istoku Zetre. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.09.2018 62162,10 62162,10 EKO-GRADNJA d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja automatskog sistema vatrodojave u zgradi direkcije. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2018 22104,32 22104,32 Arcus d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka mobilijara za Oj Ski centar Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.09.2018 14841,91 14841,91 KJP Sarajevo-šume d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Izrade Elaborata stanja konstrukcije građevine Startna kuća Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija 04.10.2018 5218,20 5218,20 Građevinski fakultet u Sarajevu
KJP ZOI 84 Četvrta izmjena plana nabavki za 2018 Plan nabavki 27.08.2018
KJP ZOI 84 Treća izmjena plana nabavki za 2018 Plan nabavki 27.07.2018
KJP ZOI 84 Druga izmjena plana nabavki za 2018 . Plan nabavki 19.04.2018
KJP ZOI 84 Prva izmjena plana nabavki za 2018 Plan nabavki 30.03.2018
KJP ZOI 84 Plan nabavki 2018 godine Plan nabavki 25.01.2018
KJP ZOI 84 Izmjene glavnog projekta Sanacije staze 5a-Bjelašnica Ugovaranje i realizacija 03.10.2018 2223,00 2223,00 BN PRO d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga čišćenja puteva i parkinga u zimskom periodu na Zetri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga čišćenja puteva i parkinga u zimskom periodu, OJ Ski centar Bjelašnica i Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018
KJP ZOI 84 Periodičnog čišćenja dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1544,00 1544,00 PLAMEN
KJP ZOI 84 Nabavku ski karti za sistem SkiData Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2018
KJP ZOI 84 “ Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i modernizaciji akumulacije II na Bjelašnici s povećanjem kapaciteta “ Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.08.2018 114999,30 114999,30 Bosman d.o.o., Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka sjemene - travne smjese za potrebe OJ Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2018 3334,50 3334,50 AGRICOM d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 nabavke traka za fiskalne kase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2018 5569,20 5569,20 O.R.PA-KO d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate ”. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2018 5922,54 5922,54 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka sladoleda za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2018 5915,51 5915,51 DARA d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka mreža za ugradnju na prozore iznad skladišta. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 1486,77 1486,77 SENIGOR d.o.o.Zenica
KJP ZOI 84 Vanjsko uređenje platoa oko polazne stanice šestosjeda sa izgradnjom prilazne rampe za invalide Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.09.2018
KJP ZOI 84 Izgradnja drenažnih kanala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka filtera u rolni za sistem ventilacije u Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 1460,16 1460,16 Filt d.o.o.
KJP ZOI 84 Čišćenje tartan podloge sa uklanjanjem žvakačih guma i fleka u Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 2500,00 2500,00 dr.za Čistoću
KJP ZOI 84 Nabavka suncobrana za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 2927,30 2927,30 Suman d.o.o.
KJP ZOI 84 Sanacija slivnika i oštećenih dijelova bakra krova dvorane Zetre. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2018 7008,30 7008,30 Čudanj d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka drvenog mobilijara za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2018 6907,56 6907,56 KJP SARAJEVO -ŠUME d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na stazi V-a na Bjelašnici i radova na sanaciji i izgradnji staza za nordijsko skijanje na Velikom polju-Igman. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2018 5850,00 5850,00 ARTING BH d.o.o.
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja programa za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 7002,45 7002,45 DSC d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka suvenira sa logom preduzeća za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 5711,47 5711,47 INDEXLINE d.o.o.
KJP ZOI 84 Izrada glavnog projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 4680,00 4680,00 BN PRO
KJP ZOI 84 Izrada web prezentacije za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 3861,00 3861,00 UNI-EXPERT d.o.o.
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) – nadogradnja postojeceg integralnog informacionog sistema.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 80395,38 Timos d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) – nadogradnja postojeceg integralnog informacionog sistema Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavku teretnog motornog vozila za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/Igman. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2018 58000,00 58000,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavku teretnog motornog vozila za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.08.2018
Ukupno po stranici 0,00 1229352,25 1148956,87