Pretraga

Ukupno 302
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2017 11700,00 11700,00 Grant Thornton d.o.o. Banja Luka; ID broj: 4403514340007
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GOD Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2017 11700,00
KJP ZOI 84 Oglašavanje na led ekranu za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 6931,08 6931,08 EDŽIX d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4202275670002
KJP ZOI 84 Izrada Elaborata sa mišljenjem o kvalitetu izvedenih radova i uzrocima ponovnog curenja oborinskih voda na stadionu za brzo klizanje na Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 5616,00 5616,00 Građevinski fakultet u Sarajevu; ID broj: 4200287770000
KJP ZOI 84 Periodično čišćenje dimnjaka i dimnog kanala i mehaničko čišćenje kotla u kotlovnici zgrade direkcije KJP ZOI'84 OCS d.o.o Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 2244,00 2244,00 ODR PLAMEN Sarajevo; ID broj: 4300019400008
KJP ZOI 84 Jednodnevni najam agregata za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 3416,40 3416,40 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO; ID broj: 4200420360006
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2017 62269,74 62269,74 TOP SPORT d.o.o. Bijeljina; ID broj: 4402708410000
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2017 125241,90 125241,90 Arcus doo Sarajevo; ID broj: 4200147330000
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja vatrootpornih rigipsnih ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 7005,96 7005,96 szd Ličilac; ID broj: 4300580590005
KJP ZOI 84 Isporuka i nulti servis PP aparata, shodno potrebama zgrade direkcije u ulici Branilaca Sarajeva 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1731,60 1731,60 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Prevoz opreme sa Bjelašnice na Zetru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2017 3042,00 3042,00 AUTOPREVOZNIK BOGILOVIĆ; ID broj: 4302701420005
KJP ZOI 84 Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 5967,00 5967,00 DSC d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka sigurnosnog ventila za amonijak ulaz ½ ‘’- izlaz 1’’, navojni opružni ventil PN40 baždaren na 14 bar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 1602,90 1602,90 Kota d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka tonera za printere i kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 6068,79 6068,79 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
KJP ZOI 84 Usluge zastupanja pred nadležnim sudom, u sudskim predmetima pravne prirode, radnim sporovima i privrednim sporovima, za potrebe KJP ZOIˊ84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 5990,00 ODVJETNIK/ADVOKAT VLADO ADAMOVIĆ
KJP ZOI 84 Nabavka traka za fiskalne kase. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 4633,20 4633,20 O.R. Pako d.o.o Sarajevo
KJP ZOI 84 KJP ZOI'84 OCS d.o.o. - Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2017 7020,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
KJP ZOI 84 Sanacija i uređenje skladišta ispod piste Zetra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2017
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme shodno potrebama službe za ekonomsko finansijske poslove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 2147,00 2147,00 PC plus d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Isporuka i ugradnja adresabilnog automatskog sistema vatrodojave u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2017
KJP ZOI 84 Druga izmjena Plana nabavki za 2017 godinu Plan nabavki 30.01.2017
KJP ZOI 84 Pregled glavnog projekta i uporedba sa Projektnim zadatkom Ugovornog organa „PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA VERTIKALNOG TRANSPORTA SA SISTEMOM OSNJEŽAVANJA NA BJELAŠNICI“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 3159,00 3159,00 Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka; ID Broj: 4400918310005
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje električnih instalacija jake struje u objektu Zetra '' a za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 1474,20 1474,20 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2017
KJP ZOI 84 2-Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 5850,00 Kare d.o.o. Sarajevo, 4200273040009
KJP ZOI 84 Nabavka panik svjetiljki na postojeću instalaciju u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 2047,50 2047,50 Maher d.o.o. SARAJEVO; ID Broj: 4200555370001
KJP ZOI 84 Sanacija udarnih rupa na prilaznoj cesti do Malog Polja Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 6960,21 6960,21 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo; ID Broj: 4200316890001
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1900,00 1900,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo; ID Broj: 4201723800005
KJP ZOI 84 Nabavka potrebnih dijelova za adaptaciju hidrantske mreže u dvorani Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 2183,22 2183,22 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Priprema tehničke specifikacije za adaptaciju skladišnih prostora u Zetri. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 6972,03 6972,03 ARTING BH d.o.o.; ID: 4201906550008
KJP ZOI 84 Usluga ispitivanja PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 1420,38 1420,38 Maher d.o.o. SARAJEVO
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu ( fudbalski tereni sa vještačkom travom ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2017
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala za čišćenje radnih površina u prostorima dvorane Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 454,97 454,97 KAMER COMMERCE d.o.o.; ID broj: 4200086440001; Broj računa: K-1511/17
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN-LOT 2: Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2017 15210,00 CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo.
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.04.2017 14848,80 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017
KJP ZOI 84 Nabavka svijetlosne kupole dimezija 245 x 150 cm, dvostruka opal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 2293,20 2293,20 AUTO STAKLO CENTAR - NOVUS
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
KJP ZOI 84 PRVA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017 GODINU Plan nabavki 28.03.2017
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.03.2017
KJP ZOI 84 Nabavka SKF ležajeva za mašine za uređenje ski staza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 62,71 FIBEX d.o.o. - Račun broj 17-300-0223
KJP ZOI 84 Nabavka atestiranog konopca debljine 5mm za sidra ski liftova BX i K1 na Bjelašnici - OJ Ski centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 892,78 VIP Design d.o.o. Sarajevo - Račun broj 17-308-000008
KJP ZOI 84 Servisiranje elektro motora 5,5 KW ski lifta dvosjedne žičare na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 163,80 03.03.2017 163,80 163,80 ASV BREZA; IDB/JIB 4318172930004; Račun broj: 049/17; Breza
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 8075,82 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.; IDB/JIB 4200326930001 ; Sarajevo Centar ;
KJP ZOI 84 Nabavke roba '' Disk pločice za popavku Citroen Berlingo HDi u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o.'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 28.02.2017 76,49 76,49 KARE DOO; ID Broj: 4200273040009; Račun broj: 1-VP-819/17
KJP ZOI 84 Nabavka automat alnasera 24V FKB za popravku VW Golfa 3 u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 94,50 94,50 Autoelektrika Farex, ID BROJ : 4202198230002, račun broj MP-265/17 od 17.02.2017 godine
KJP ZOI 84 Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 -LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.03.2017 28364,47 Sarajevo Osiguranje dd, Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.01.2017 8075,82
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.01.2017 28364,47
Ukupno po stranici 48304,09 365131,65 278817,07