Pretraga

Ukupno 418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Nabavka radne opreme za potrebe sigurnog rukovanja radnim mašinama u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 1867,32
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izgradnjom novog potpornog zida sa kontraforima u krugu Zetre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 1170,00 ARTING BH
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka servisnih korpi za četverosjednu i šesterosjednu žičaru. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 48500,00 STRUCON d.o.o
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka servisnih korpi za četverosjednu i šesterosjednu žičaru Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2018
KJP ZOI 84 Nabavka geodetskih usluga za potrebe KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 6759,91 6759,91 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200269100005
KJP ZOI 84 Nabavka prenaponskih odvodnika za potrebe OJ Bjelašnica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 2652,24 2652,24 ELSATRADE doo SARAJEVO; ID broj:4200044520005
KJP ZOI 84 Nabavka nosača za bicikla za korpe šesterosjedne žičare. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuća održavanja objekata u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018
KJP ZOI 84 Revizija poslovanja KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za period 2015 – 2017 godine. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 2018 godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 7008,30 7008,30 "FOKUS" d.o.o.; ID broj: 4201962380000
KJP ZOI 84 Nabavka usluge pregleda i ispitivanja PP aparata u vlasništvu KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 3510,00 3510,00 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1834,56 1834,56 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 1398,11 1398,11 Agram d.d.; ID broj: 4272097340000
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema vatrodojave dvorane Zetra. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 2304,90 2304,90 Arcus doo Sarajevo; ID broj: 4200147330000
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Pružanje advokatskih usluga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.02.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa /LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa / LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 / Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 10551,00 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 / Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 44611,54 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 : Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 - Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJP ZOI 84 Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2018
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
KJP ZOI 84 Preglad i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 6961,50 6961,50 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
KJP ZOI 84 Priprema tehničke specifikacije za adaptaciju rekonstrukciju startnog objekta na vrhu Bjelašnice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 7008,30 7008,30 AMG doo VISOKO; ID broj:4218514770000
KJP ZOI 84 Nabavka opreme za instalaciju video nadzora za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 6500,09 6500,09 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE; ID broj: 4200054160007
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 6903,00 6903,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO; ID broj: 4200162210002
KJP ZOI 84 Nabavka miksete za režiju dvorane Zetra. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 3451,99 3451,99 AMEDEX D.O.O.; ID broj: 4200439890006
KJP ZOI 84 Iznajmljivanje skijaške opreme za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 5850,00 5850,00 OR Zabavno rekreativni centar Ljubina" vl. Hasanbegović Rasim; ID broj: 4301151120002
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 6654,43 6654,43 HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200999090005
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman LOT 2.- Motorne sanke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 66857,99 66857,99 BEKA COMMERCE d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200721720008
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman LOT 1.- ATV radna mašina-kvad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 46598,01 46598,01 BEKA COMMERCE d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200721720008
KJP ZOI 84 Mjesečno servisiranje liftova u objektima KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 6903,00 6903,00 DVG-ALM COMPANY D.O.O. Sarajevo; ID broj: 4200554480008
KJP ZOI 84 Nabavka računara za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 1889,00 1889,00 PC plus d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4201146220002
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2017
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih mašina sa vitlom za uređenje ski stazaa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2017 582660,00 582660,00 Supersnow Spolka Akcyjna,Poljska; ID broj: 122561586
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva na Zetrii Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 16380,00 16380,00 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igmann Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.12.2017 58500,00 58500,00 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
KJP ZOI 84 Usluga prevoza polaznika škole skijanja, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.01.2018 6961,50 6961,50 STD AMSA TRAVEL Sarajevo; ID broj: 4301949690002
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika iz zaštite od požara sa provjerom znanja testiranjem i obuka zaposlenih iz zaštite na radu sa provjerom znanja testiranjem, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1673,10 1673,10 Maher d.o.o. SARAJEVO; ID Broj: 4200555370001
KJP ZOI 84 Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6261,84 6261,84 Sanitacija d.o.o. Novo Sarajevo; ID broj: 4200256030008
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja-održavanja softvera JAPET u periodu od 01.01.2018 - 31.12.2018 godine, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1684,80 1684,80 JAPET D.O.O. SARAJEVO; ID broj: 4200222720005
KJP ZOI 84 Tehnički pregled fiskalnih kasa, fiskalizacija i defiskalizacija uređaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 1650,00 1650,00 PC plus d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4201146220002
KJP ZOI 84 Nabavka računara i fiskalnih kasa za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 2040,00 2040,00 PC plus d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4201146220002
Ukupno po stranici 0,00 975556,43 868856,57