617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 151
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu Plan nabavki 18.02.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga 2021 Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.05.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2021 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2021
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: kablovska TV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2021 462,06 KATV "HS" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka telefonskih usluga (fiksna i mobilna) 2021 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2021 16738,21 12.05.2021 36000,00 BH TELECOM d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka gotovog programa Media Desk d.o.o. Zagreb Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.05.2021 2288,32 Media Desk d.o.o. Zagreb
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka gotovog programa BLITZ FVD SARAJEVO Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.04.2021 25745,85 BLITZ F.V.D. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijskih izvještaja JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2021 5850,00 5850,00 "REVICUS" d.o.o. Zenica, Društvo za reviziju, finansijsko i porezno savjetovanje
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: programska aplikacija "ELEMENT" za 2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2021 3500,00 "5TH DIMENSION" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje AO i KO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2021 5867,14 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka gotovog programa ART FILM SARAJEVO Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.03.2021 11454,30 "ART FILM" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka programa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2021 17485,65 "ABC MEDIA" d.o.o. Banja Luka
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka gotovog programa Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.02.2021 4805,47 "ARENA CHANNELS GROUP" d.o.o. Beograd
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: interni i eksterni hard diskovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2021 6903,00 5900,00 "AvidSa" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje web portala JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2021 3510,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe baterije 1,5 V AAA (3.000 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2021 2246,40 2246,40 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka odjeće za voditelje 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 5991,50 5991,50 "SMC" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe 2020: preparati za šminkanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2020 1749,81 1749,81 "ROJBANI" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija 100/100 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 3948,59 "TELEMACH" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: sredstva za dezinfekciju i zaštitne maske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 6978,85 "ITR" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge LOT 2: popravljanje i održavanje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2020 5814,30 BERLIJETA d.o.o. Visoko
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gume za motorna vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 2919,95 2919,95 "BERLIJETA" d..o.o. Visoko
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka licence za antivirusni program (ESET NOD) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 2486,25 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: akumulator za reportažna kola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 209,00 209,00 KARE d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: testiranje 80 (osamdeset) uposlenika na prisustvo koronavirusa putem PCR testa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 7001,28 Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM - CENTAR" Poliklinika Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: prijevod i titlovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 7020,00 ABC MEDIA d.o.o. Banja Luka
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge LOT 1: održavanje i popravljanje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2020 13.11.2020 11700,00 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam pet (5) mrežnih kopir/ printer aparata na period od 12 mjeseci, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 14.000 kopija mjesečno za potrebe JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 4324,32 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dva (2) klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 2925,00 CENTRAL - PLIN O.D. SARAJEVO
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: up-grade servera u režiji dnevnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 6996,60 6996,60 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje A/V opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 7020,00 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 4 - e-mail hosting) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.08.2020 2106,00 18.09.2020 2106,00 "TEAM CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 2 - stalna internet konekcija 100/5 Mbs) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.08.2020 03.11.2020 1950,39 BH TELECOM d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 1 - stalna internet konekcija 100/100 Mbs) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.08.2020 25.12.2020 13338,00 "LOGOSOFT" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gorivo i AdBlue tečnosti Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2020 24.09.2020 23400,00 "HIFA - OIL" d.o.o. TEŠANJ
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 3 - mobilna internet konekcija 10/10 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 1.200 komada baterija DURACELL ili ekvivalent 1,5 AA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 1038,96 1038,96 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijskih izvještaja JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 4680,00 4680,00 "ASKOM" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za period privremenog finansiranja 01.01. - 31.03.2020. godine Plan nabavki 23.01.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - autopraonice za deset motornih vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2020 3325,14 "949" d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica SILVER
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti (AO) za deset (10) i kasko osiguranje (KO) za dva (2) motorna vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 4800,70 Društvo za osiguranje "ASA" d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka poslovne aplikacije - održavanje programskog rješenja "ELEMENT" za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 3510,00 5 DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka reklamnog materijala sa logom TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 4876,56 4876,56 OR "GRAFO SEM" Vl. Enver Hadžimulić
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 46 novogodišnjih paketića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 3093,56 3093,56 PENNY d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: LOT 2 - tehničko održavanje web portala/ internet stranice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 27.01.2020 3000,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: LOT 1 - izrada web portala/ internet stranice i aplikacije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 27.01.2020 14040,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka: 85 (osamdesetpet) licenci za antivirusni program (ESET NOD) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 2507,13 2507,13 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijski materijal 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.10.2019 13.01.2020 9135,59 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 18844,21 297543,61 48521,53