Pretraga

Ukupno 130
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gume za motorna vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 2919,95 2919,95 "BERLIJETA" d..o.o. Visoko
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka licence za antivirusni program (ESET NOD) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 2486,25 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: akumulator za reportažna kola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 209,00 209,00 KARE d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: testiranje 80 (osamdeset) uposlenika na prisustvo koronavirusa putem PCR testa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 7001,28 Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM - CENTAR" Poliklinika Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: prijevod i titlovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 7020,00 ABC MEDIA d.o.o. Banja Luka
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje i popravljanje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2020 13.11.2020 11700,00 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam pet (5) mrežnih kopir/ printer aparata na period od 12 mjeseci, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 14.000 kopija mjesečno za potrebe JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 4324,32 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dva (2) klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 2925,00 CENTRAL - PLIN O.D. SARAJEVO
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: up-grade servera u režiji dnevnog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 6996,60 6996,60 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: održavanje A/V opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 7020,00 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 4 - e-mail hosting) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.08.2020 2106,00 18.09.2020 2106,00 "TEAM CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 2 - stalna internet konekcija 100/5 Mbs) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.08.2020 03.11.2020 1950,39 BH TELECOM d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 1 - stalna internet konekcija 100/100 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gorivo i AdBlue tečnosti Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2020 24.09.2020 23400,00 "HIFA - OIL" d.o.o. TEŠANJ
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 3 - mobilna internet konekcija 10/10 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka pravnih/ advokatskih usluga Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 1.200 komada baterija DURACELL ili ekvivalent 1,5 AA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 1038,96 1038,96 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijskih izvještaja JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 4680,00 4680,00 "ASKOM" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo za period privremenog finansiranja 01.01. - 31.03.2020. godine Plan nabavki 23.01.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - autopraonice za deset motornih vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2020 3325,14 "949" d.o.o. Sarajevo - Poslovna jedinica SILVER
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti (AO) za deset (10) i kasko osiguranje (KO) za dva (2) motorna vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 4800,70 Društvo za osiguranje "ASA" d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka poslovne aplikacije - održavanje programskog rješenja "ELEMENT" za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 3510,00 5 DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka reklamnog materijala sa logom TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 4876,56 4876,56 OR "GRAFO SEM" Vl. Enver Hadžimulić
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 46 novogodišnjih paketića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 3093,56 3093,56 PENNY d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: LOT 2 - tehničko održavanje web portala/ internet stranice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 27.01.2020 3000,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: LOT 1 - izrada web portala/ internet stranice i aplikacije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 27.01.2020 14040,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka: 85 (osamdesetpet) licenci za antivirusni program (ESET NOD) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 2507,13 2507,13 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijski materijal 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.10.2019 13.01.2020 9135,59 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 7018,55 7018,55 BASE LINE d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam pet c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 14.000 kopija mjesečno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 4324,32 4384,39 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dva motorna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2019 19.11.2019 92480,00 92480,00 BERLIJETA d.o.o. Visoko
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: računari i računarska oprema 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka frizerskih usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 1 - stalna internet konekcija 100/100 Mbs Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.08.2019 10705,50 10515,54 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019 9150,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 3 - usluga mobilne internet konekcije za direktne prijenose) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 4 - hosting servisa web portala www.tvsa.ba Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2019 2106,00 2106,00 TEAM CONSULTING d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 2 - stalna internet konekcija) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2019 2219,49 2270,10 BH TELECOM d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje na LED dispjelu na lokaciji Marijin Dvor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge nadzora 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 2489,99 2282,50 GAMA AA d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: UPS uređaj (15 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 2297,30 2297,30 Telerad d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: klima uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 2400,00 2400,00 CENTRAL - PLIN O.D. SARAJEVO
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge frizera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gorivo za motorna vozila, i to: 12000 litara dizel goriva (10ppm Euro 5) i 1500 litara BMB - 95 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2019 21.08.2019 30000,00 16693,81 "HIFA - OIL" d.o.o. Tešanj
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: popravljanje i održavanje motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.07.2019 20.08.2019 22000,00 8568,02 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: A/V oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.07.2019 20.08.2019 77218,13 77218,13 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: servis A/V opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 6000,00 5560,67 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka softverske licence za playbox playout - UP - GRADE i AIR BOX Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 6970,04 6970,04 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: toneri za pronter/ fotokopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 1170,94 1170,94 R&S d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 11256,00 403466,69 268257,75