617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 135
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka audiovizuelne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2017 257217,54 30.12.2017 257217,54 257217,54 AVC d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka novogodišnjih paketića (53 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 2648,40 2648,40 ROBOT GENERAL TRADING Co. d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: 280 pranja vozila (usluge autopraonice) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 2800,00 1710,00 OD "3D", vl. Vahidina Mahmutovića
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 3215,80 2500,00 Bijela voda d.o.o. Prača
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA Plan nabavki 26.01.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka licenciranog office softvera (29 trajnih licenci) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2017 10823,67 21.11.2017 10823,67 10823,67 Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka 85 licenci za antivirusni program (ESET NOD) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 2507,13 2507,13 4th DIMENSION d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka tri (3) klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 5799,99 5799,99 OD "CENTRAL PLIN"
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.09.2017 9583,29 04.10.2017 17550,00 3464,48 DEFTER d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: tri (3) televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 5387,01 5387,01 Allied VTM d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam tri c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 12.000 kopija mjesečno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 3159,00 3159,00 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (4 prijavljena kandidata) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 3919,96 3919,96 PRIVREDNA/ GOSPODARSKA KOMORA FBIH
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: goriva za motorna vozila i to: 13.500 litara dizel goriva i 1.200 BMB-95 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 23310,83 14.08.2017 23310,83 23242,81 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: izrada video animacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 5950,00 5950,00 Obrtnička djelatnnost "SMARTLAB", vl. Rizah Kabaši
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - hosting servisa domene tvsa.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1404,00 1404,00 "TEAM CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - internet konekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 7005,96 7005,96 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe - toneri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 1343,40 669,83 R&S d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe - preparati za šminkanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 3219,48 3219,48 ROJBANI d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge noćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1163,25 1163,25 TERMES d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka reklamnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 7012,28 7012,28 INTEA BH d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka zimskih jakni i kišnih kabanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 2340,12 2340,12 Penny plus d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka odjeće za voditelje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 7020,00 7020,00 MITEX preduzeće za unutarnju i spoljnu trgovinu d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci audio - vizuelne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2017 292036,21 292036,21 "AVC" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200025900000
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 4984,69 4984,69 Agencija za zaštitu ljudi i imovine "GAMA AA" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe - 230 zahvalnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 4709,25 4709,25 ALIBEG d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - organiziranje svečane večere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 5730,66 5730,66 "Termalna rivijera Ilidža"
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dnevne i sedmične novine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 1040,00 1040,00 IPRESS d.o.o. Široki Brijeg
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka roba: gume za motorna vozila JP TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 2405,52 2405,52 GUMA M d.o.o. Mostar - Podružnica Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci usluge prijevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 7020,00 7020,00 CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge - osiguranje motornih vozila od autoodgovornosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 3239,28 3239,28 BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Podružnica Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 5572,71 5572,71 LAMPER d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o reviziji finansijskih izvještaja JP TVSA za 2016- godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 4095,00 4095,00 Društvo za reviziju "ASKOM" d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor za javnu nabavku usluge - kontrola i analiza rashoda evidentiranih u glavnoj knjizi za period 2007 - 2012. godine i 01.01. - 31.03.2013. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 6727,50 6727,50 FIN PROFI d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o produženom održavanju programskog rješenja "ELEMENT" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2017 3510,00 3510,00 5th dimension d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 26.01.2017
Ukupno po stranici 300935,33 715868,64 699235,73