617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 70
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci radova: uređene prilaza u područnoj školi "Ljubnići" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2020 6961,50 6961,50 Bilal" d.o.o. Ilijaš
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Prva dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 02.11.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radovi na uređenju prilaza u PŠ "Ljubnići" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2020 6961,50
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga radnika za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 2025,00 2025,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: obavljanja obaveznog sistematskog pregleda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.06.2020 2025,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 468,00 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Vogošća
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: obuka radnika iz oblasti zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2020 468,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: kancelarijski materijal za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 1000,00 "R&S" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:kancelarijski materijal za 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 224,34
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Izmjena Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 15.05.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe:sredstva za čišćenje za 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2020 2000,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:sredstva za čišćenje 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2020 330,17
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge:dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 807,30 Eko-Tim d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2020 807,30
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: kontrolnog ispitivanja protupožarnih aparata i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 912,60 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Vogošća
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: usluga održavanja i kontrole PP aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2020 912,60
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe:materijal za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 2000,00 Lišćevica-promet d.o.o. Ilijaš
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:materijal za tekuće održavanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2020 2000,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan nabavki JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi za 2020. godinu Plan nabavki 27.03.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe:IT OPREMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 3000,00 3000,00 Imtec d.o.o. Sarajevo-PJ Ilijaš
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:IT opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2019 3000,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: sportska oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 3000,00 2994,38 "Sport-GMS" d.o.o. Vitez
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postaupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019 2994,38
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 2419,00 2419,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Poziv za dostavu ponude za sistematski pregled radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019 2419,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1200,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabvci robe: sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 3000,00 R&S d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabvci usluge: pružanje usluge kontrolnog ispitivanja protupožarnih aparata i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 772,20 Vatroteh Inžinjering d.o.o; Vogošća
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge:pružanje usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 421,20 Sanacija 3D d.o.o
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: kompjuterska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1400,00 Imtec d.o.o Sarajevo-PJ Ilijaš
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe:materijal za tekuće održavanje objekta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 2000,00 Lišćevica-promet d.o.o Ilijaš
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: pružanje usluge održavanaj informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 1300,00 Imtec d.o.o.o Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:održavanje informatičke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 1300,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: usluge servisa kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluga održavanja PP aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 772,20
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluge dezinfekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 421,20
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:materijal za tekuće održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 2000,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:kompjuterski materijal i toneri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 1400,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Oduka o pokretanju postupka javne nabavke: kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 1200,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne anbavke: sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 3000,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki JU OŠ "POdlugovi" Plan nabavki 29.03.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju javne nabavke robe: lož ulje 2017.godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 5990,40
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: sistematski pregled radnika 2017.godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017 2184,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za 2017.godinu - kancelarijski- Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 2600,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka nabavki za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 1500,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017 2000,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: Pružanje usluge prijevoza učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1462,50 1462,50 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: materijal za tekuće održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2000,00 Lišćevica promet d.o.o.
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: toneri za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 600,00 Imtec d.o.o.
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: pružanje usluge kontrolnog ispitivanja protupožarnih aparata i hidrantne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 772,20 Vatroteh Inžinjering d.o.o.
Ukupno po stranici 46510,09 39521,50 18862,38