617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 46
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Peta osnovna škola" Proširenje sistemaptehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1367,15 1367,15 Gama AA
JU OŠ "Peta osnovna škola" Sistematski pregled radnikap Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 2340,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka mater.za tekuće odrzavanjep Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2020 1280,60 1280,60 MIDHAT DOO
JU OŠ "Peta osnovna škola" nabavka lož uljap Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 6999,50 6999,50 Green oil doo
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge ekskurzije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2019 1285,00
JU OŠ "Peta osnovna škola" -Usluge ekskurzije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 1285,00 1285,00 Grand tours d.o.o. 4218843080006 Zenica
JU OŠ "Peta osnovna škola" -Nabavka interaktivne-Pametne table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 4395,02 4395,02 Imtec d.o.o. 4200918780053 Ilijaš
JU OŠ "Peta osnovna škola" 'Nabavka interaktivne-Pametne table Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.05.2019 4395,02
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge ispitivanja sistema vatrodojave i zamjena neispravnih komponenti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3215,16 3215,16 GAMA AA d.o.o Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4201829970007
JU OŠ "Peta osnovna škola" Đačke ekskurzije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 1241,00 1241,00 GRAND TOURS d.o.o. 4218843080006
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka i ugradnja materijala za popravku plinskog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1470,00 1470,00 OD Supervod 4303110780009
JU OŠ "Peta osnovna škola" Sistematski pregled uposlenika< Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2907,00 2907,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ "Peta osnovna škola" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 14610,96 14610,96 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ "Peta osnovna škola" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2018 14610,96
JU OŠ "Peta osnovna škola" Školski namještaj* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 3767,40 3767,40 INGRAT doo 4209355020003
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge prevoza/* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 2925,00 2925,00 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU OŠ "Peta osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI - 2018 god Plan nabavki 21.03.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI - 2017 godina Plan nabavki 15.03.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za tjelesni i zdravstveni odgoj . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 7008,30 7008,30 R&S d.o.o. 4200056290005
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za tjelesni i zdravstveni odgoj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 7008,30
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge rekonstrukcije. zamjene i popravke stare stolarije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 1796,30 1796,30 MEYB d.o.o. 4202026880005
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge rekonstrukcije. zamjene i popravke stare stolarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.11.2017 1796,30
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka isporuka i ugradnja poda u učionici. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 1225,58 1225,58 TOP-FLOOR d.o.o. 4200671360005
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka isporuka i ugradnja poda u učionici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2017 1225,58
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1462,50 1462,50 Lijepa riječ d.o.o. 4210191940007
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 1462,50
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 3319,23 3319,23 Avdić 3A 4200601070000
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 3319,23
JU OŠ "Peta osnovna škola" Radovi na izradi i montaži rampe namjenjene za invalide. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 7000,00 7000,00 SS company d.o.o. 4202003320002
JU OŠ "Peta osnovna škola" Radovi na izradi i montaži rampe namjenjene za invalide Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.10.2017 7000,00
JU OŠ "Peta osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2017 1804,00 1804,00 SANASA 4200349800008
JU OŠ "Peta osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2017 1804,00
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za video nadzor 1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 3164,45 GAMA AA d.o.o. 4201829970007
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za video nadzor 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.09.2017 3164,45
JU OŠ "Peta osnovna škola" Donacija općine Ilidža za ekskurziju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2017 1241,37 1241,37 Grand tours d.o.o. 4200167360002
JU OŠ "Peta osnovna škola" Donacija općine Ilidža za ekskurziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2017 884,02
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge rekonstrukcije namještaja u prostorijama škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 1696,50 1696,50 INEA d.o.o. 4201429790000
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge rekonstrukcije namještaja u prostorijama škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2017 1696,50
JU OŠ "Peta osnovna škola" Obrazovna pomagala za nastavu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 2835,60 2835,60 AT KERAMETAL d.o.o.
JU OŠ "Peta osnovna škola" Obrazovna pomagala za nastavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 2835,60
JU OŠ "Peta osnovna škola" Građevinski i zanatski radovi u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 1015,34 1015,34 Pet zlatnih d.o.o. 4200394000004
JU OŠ "Peta osnovna škola" Građevinsko-zanatski radovi u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2017 1015,34
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavljanje linoleuma i etisona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 1451,05 1451,05 ŠOLA d.o.o. 4281035490004
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka etisona i linoleuma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2017 1451,05
JU OŠ "Peta osnovna škola" Osiguranje povodom nezgode. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 2970,00 2970,00 ASA osiguranje 4200167360002
JU OŠ "Peta osnovna škola" Osiguranje u slučaju nezgode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.03.2017 2970,00
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00