617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 55
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Čengić-Vila I" Alati za održavanje školskog dvorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 1440,61 1440,61 SAJMARI 4200168170002
JU OŠ "Čengić-Vila I" Sistematski pregled radnika cv Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 2451,00 2451,00 JU DOM ZDRAVLJA KS 4200174570004
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka računara c Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 2498,00 2498,00 Media market 4201425960008
JU OŠ "Čengić-Vila I" Dogradnja video nadzorac Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1564,93 1564,93 Unilab 4200054160007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za održavanje školec Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 2999,90 2999,90 TR SENSU 4300398070001
JU OŠ "Čengić-Vila I" Keramika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019 3808,87
JU OŠ "Čengić-Vila I" .*Keramika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 3808,87 3808,87 Enmon Bijeljina 4402283900008
JU OŠ "Čengić-Vila I" ,Nabavka vatrootpornih ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 1875,51 1875,51 Salon bankarske opreme d.o.o. Novo Sarajevo 4200270450001
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka vatrootpornih ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2019 1875,51
JU OŠ "Čengić-Vila I" Keramičarske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.08.2019 2000,00
JU OŠ "Čengić-Vila I" ,Keramičarske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 2000,00 2000,00 Bimteh d.o.o. Sarajevo centar 4202634230005
JU OŠ "Čengić-Vila I" ,Nabavka radnog stola za kabinet hemije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 2279,00 2279,00 Nenoline d.o.o. 4202065270001 Novo sarajevo
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka radnog stola za kabinet hemije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2019 2279,00
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka tableta i projektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 4000,00
JU OŠ "Čengić-Vila I" ,Nabavka tableta i projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 4000,00 4000,00 Genelec d.o.o. 4209057270005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.03.2019 18032,30 18032,30 MBA CENTAR 4200644390008
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 18032,30
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka vrata* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 6145,00 6145,00 YAVUZ COMPANY D.O.O. 4209709440005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge smještaja u hotelu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2800,00 2800,00 HERCEGLIĆ DOO HOTEL HERC 4201545510006
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka školskog namještaja8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 2355,00 2355,00 NENOLINE ENTERIJERI DOO 4202065270001
JU OŠ "Čengić-Vila I" Radovi na postavljanju keramike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 4543,75 4543,75 KATMAR DOO 4201282590000
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge rekonstrukcije rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1607,23 1607,23 DELING D.O.O 4200156160001
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za tekuće održavanje 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1650,40 1650,40 GRADUR TGI D.O.O. 4200250420009
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka školskog namještaja.7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 3615,30 R&S d.o.o. 4200056290005
JU OŠ "Čengić-Vila I" RADOVI NA NAVLAČENJU EDELŠUTZA I MASNE BOJE U UČIONICAMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6228,20 6228,20 OD SPEKTAR VL. MUSIĆ EMIR 4302923750003
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge prevoza 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1765,00 1765,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU OŠ "Čengić-Vila I" Sistematski pregled zaposlenih7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 2988,00 2988,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka audio opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1629,74 1629,74 AUDIO PROJEKT d.o.o. 4201614000007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge prevoza učenika-škola skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 2952,00 2952,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka konvektomata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 1974,77 1974,77 ALPEKS d.o.o. 4200412340004
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 18683,38 18683,38 DEFTER DOO 4200303990007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018 18683,38
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku higijenskih sredstava. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2019 12244,97 12244,97 DEFTER DOO 4200303990007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku higijenskih sredstava Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.11.2018 30992,77 30992,77 TPDC Sarajevo d.d. 4200115050005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 30992,77
JU OŠ "Čengić-Vila I" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god. Plan nabavki 03.05.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 g. Plan nabavki 03.03.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Zdravstveni pregled radnika škole . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1640,00 1640,00 SANASA 4200349800008
JU OŠ "Čengić-Vila I" Zdravstveni pregled radnika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.09.2017 1640,00
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavljanje ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 2679,30 2679,30 R&S d.o.o.4200056290005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 2679,30
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara i polica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2017 3498,30
JU OŠ "Čengić-Vila I" Kancelarijski materijal. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 1439,45 1439,45 SVJETLOST-SARS d.d. 4200191820081
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za kancelarijske potrebe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2017 1439,45
JU OŠ "Čengić-Vila I" Potrepštine za tekuće održavanje. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1678,49 1678,49 CONTI PRO d.o.o.4201189460007
JU OŠ "Čengić-Vila I" Potrepštine za tekuće održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 1678,49
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka oglasne ploče. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 5938,92 5938,92 PRIM INVEST d.o.o. 4200025140005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka oglasne ploče Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 5938,92
JU OŠ "Čengić-Vila I" Oprema za kompjuter. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 5995,56 5995,56 IMTEC d.o.o. 4200918780053
Ukupno po stranici 98546,29 160882,05 164497,35