617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 55
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Čengić-Vila I" Oprema za kompjuter Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 5995,56
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka alarmnog sistema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 2412,54 2412,54
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka alarmnog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017 2412,54
JU OŠ "Čengić-Vila I" Ugovor o nabavci školske opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.01.2017 12664,08 12664,08 KRANING d.o.o.
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormarića Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2016 12664,08
Ukupno po stranici 21072,18 15076,62 15076,62