617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 56
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Osman Nakaš" NABAVKA I UGRADNJA ALUMINIJSKIH VRATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2020 6013,80 6013,80 LIMSAR SARAJEVO 4200399140009
JU OŠ "Osman Nakaš" RAČUNARSKA OPREMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 2500,00 2500,00
JU OŠ "Osman Nakaš" ,Materijal za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 3152,93 3152,93 NELMA TRADE DOO SARAJEVO 4201014740007
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1842,07 1842,07 NERMINPROM DOO SARAJEVO 4254026420004
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka svjetiljki za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2020 1417,50 1417,50 NERMINPROM DOO SARAJEVO 4254026420004
JU OŠ "Osman Nakaš" Krečenje škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 3545,91 3545,91 O.D.ES-EM VL.ALAGIĆ SEAD SARAJEVO 4303122520002
JU OŠ "Osman Nakaš" Z Nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1170,00 1170,00 FORTUNA COMERC DOO SARAJEVO 4200062850004
JU OŠ "Osman Nakaš" Z KOMUNALNE USLUGE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 1170,00 1170,00 OD MOJ KOMUNALAC SARAJEVO 4302765070008
JU OŠ "Osman Nakaš" J SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 1755,00 1755,00 JU ZA VOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO 4200298890007
JU OŠ "Osman Nakaš" S NABAVKA TABLETA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 2499,00 2499,00 TEHNO MAG ORAŠJE 4254026420004
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluga radova na mokrom čvoru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2020 1376,13 1376,13 O.D.ES-EM VL.ALAGIĆ SEAD SARAJEVO 4303122520002
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka sportske opreme., Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3450,00
JU OŠ "Osman Nakaš" ,Nabavka sportske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 3450,00 3450,00 "EURO-BLICCO" d.o.o.
JU OŠ "Osman Nakaš" Demontaža oštećene mreže, varenje te zaštite temeljnom bojom, farbanje i montaža iste. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 1334,50 1334,50 Instalater d.o.o. 4201964830002
JU OŠ "Osman Nakaš" Demontaža oštećene mreže, varenje te zaštite temeljnom bojom, farbanje i montaža iste Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1334,50
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2000,70
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge ugradnje i popravka oštećene mreže., Ugovaranje i realizacija 30.05.2019 2000,70 2000,70 Instalater d.o.o. 4201964830002
JU OŠ "Osman Nakaš" Konkurentski postupak za usluge pripremanja školskih obroka- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2018 54954,90 54954,90 NERRO d.o.o. 4201254460001
JU OŠ "Osman Nakaš" Konkurentski postupak za usluge pripremanja školskih obroka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.06.2018 54954,90
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 5616,00 5616,00 BULJUŠAĆ d.o.o. Sarajevo 4200425320002
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka sistema za evidenciju radnog vremena- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 1924,65 1924,65 UNILAB d.o.o. 4200054160007
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka i ugradnja rasvjete sa zaštitnom mrežom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 3384,20 3384,20 SARAJEVOSTAN d.o.o. 4200296920006
JU OŠ "Osman Nakaš" Sistematski pregled zaposlenika+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1755,00 1755,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS 4200298890007
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata u učionici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 1217,46 1217,46 SEM 4300435370002
JU OŠ "Osman Nakaš" PLAN JAVNIH NABAVKI / 2018 Plan nabavki 22.03.2018
JU OŠ "Osman Nakaš" PLAN JAVNIH NABAVKI / 2017 Plan nabavki 16.03.2018
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 1462,50 1462,50 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2018 1462,50
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge štampanja školskog lista,evidencija,sveski i pozivnica na dan škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 2399,67 2399,67 Štamparija ARMIS 4302430300009
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge štampanja školskog lista,evidencija,sveski i pozivnica na dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2017 2399,67
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka opreme za skijanje.* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavka opreme za skijanje* Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 6988,45
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata i pločica u školi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 4299,89 4299,89 MANNER comerce d.o.o. 4200181510009
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata i pločica u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2017 4299,89
JU OŠ "Osman Nakaš" Materijal za čišćenje .* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1935,54 1935,54 ECOTIME d.o.o. 4200881330001
JU OŠ "Osman Nakaš" Materijal za čišćenje * Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 1935,54
JU OŠ "Osman Nakaš" Kancelarijski materijal.! Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2800,02 2800,02 Fortuna comerc d.o.o. 4200062850004
JU OŠ "Osman Nakaš" Kancelarijski materijal! Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 2800,02
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata u školi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 1645,76 1645,76 SEM 4300435370002
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2017 1645,76
JU OŠ "Osman Nakaš" Radna odjeća. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2017 1634,49 1634,49 Uslužnost d.o.o.
JU OŠ "Osman Nakaš" Radna odjeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017 1634,49
JU OŠ "Osman Nakaš" Materijal za čišćenje 1, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 1412,20 1412,20 ECOTIME d.o.o.
JU OŠ "Osman Nakaš" Materijal za čišćenje, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.08.2017 1412,20
JU OŠ "Osman Nakaš" Kancelarijski materijal 1, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 1999,66 1999,66 Fortuna comerc d.o.o.
JU OŠ "Osman Nakaš" Kancelarijski materijal, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017 1999,66
JU OŠ "Osman Nakaš" Sanacija hidroizolacije na krovu škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 2989,99 2989,99 SEM Sarajevo
JU OŠ "Osman Nakaš" Sanacija hidroizolacije na krovu škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2017 2989,99
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavljanje kosilice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2017 1539,00 1539,00 Manko velemotor d.o.o. 4200068110002
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavljanje kosilice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2017 1539,00
Ukupno po stranici 92847,27 133186,92 126198,47