617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 116
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju advokatskih usluga za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2019 3000,00 Sanja Bećirović-Zijadić, advokat
JU Biblioteka Sarajeva Izvođenje radova na sistemima tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 3639,00 GLOCK-SIGURNOST d.o.o. Sarajevo; 4200431720004
JU Biblioteka Sarajeva Pružanje usluga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada - 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 2347,00 2347,00 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo; 4200316890001
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i ugradnja plinskog bojlera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1700,00 1700,00 Kepomprom d.o.o. Sarajevo, 4201081260001
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i ugradnja sistema protivprovalne i protivpožarne zaštite 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 3639,00 Glock -Sigurnost d.o.o. Sarajevo, 4200431720004
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina monitora i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 4999,00 4999,00 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
JU Biblioteka Sarajeva Web Hosting 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1380,00 Virtual Office, Sarajevo, 4303186920004
JU Biblioteka Sarajeva Servisiranje i održavanja informatičke opreme - 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 14,00 FixIT d.o.o. Sarajevo, 4202048930006
JU Biblioteka Sarajeva Plan javnih nabavki za 2019. godinu - JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavki 19.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Usluge štampe - Inteabh Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2018 1621,62 1621,62 Inteabh doo, Sarajevo, 4201872630007
JU Biblioteka Sarajeva Usluge prevoza - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 1325,00 1325,00 Globtour Event, Sarajevo, 4201789810001
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina knjiga - IK Vrijeme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1107,79 1107,79 IK Vrijeme doo, Zenica, 4218064980009
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina knjiga - University Press Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 3614,33 3614,33 University Press doo, Sarajevo, 4200578070005
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina knjiga - Dobra knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1713,07 1713,07 Dobra knjiga doo, Sarajevo, 4201126620004
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina računara FixIT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 4594,76 4594,76 FixIT doo, Sarajevo, 4202048930006
JU Biblioteka Sarajeva Štampa - izrada materijala za projekt G-book Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 1508,25 1508,25 Grafika Šaran, Sarajevo, 4200400760008
JU Biblioteka Sarajeva TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 1755,00 1755,00 JP TVSA doo, Sarajevo, 4200556770003
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Sladboni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 1642,35 1642,35 Sladaboni doo, Banja Luka, 400965310005
JU Biblioteka Sarajeva Pošta 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 JP BH Pošta doo, Sarajevo, 4200682210021
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga Buybook 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2608,47 2608,47 Buybook, Sarajevo, 4200228840002
JU Biblioteka Sarajeva Pogonsko gorivo - 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 Hifa Petrol doo, Sarajevo, 4200999090005
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o prodaji vode i najmu aparata za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 748,90 Kraljevska doo, Sarajevo, 4202311490008
JU Biblioteka Sarajeva Pružanje usluga preventivne dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 637,65 637,65 "Sanacija 3d" doo, Sarajevo, 4202033660002
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Svjetlost 8/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2018 2373,32 2373,32 T.R. Knjižara Svjetlost - San Sarajevo, 4302530270000
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Buybook - 7/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 1513,51 1513,51 Buybook Sarajevo, 4200228840002
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i montaža polica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 4261,00 4261,00 INEA d.o.o. Hadžići, 4201429790000
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka računarske opreme - DISTI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 4422,60 4422,60 DISTI d.o.o. Sarajevo, 4200077450002
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka Nikon objektiva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 1548,99 1548,99 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Malik books, 4/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1914,01 1914,01 Malik books d.o.o. Sarajevo, 4202369650005
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Planjax, 4/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 1194,94 1194,94 Planjax-komerc Tešanj, 4218427610004
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka računarske opreme - FixIT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 4999,19 4999,19 FixIT, d.o.o. Sarajevo, 4202048930006
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - VBZ, 3/18/2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1404,18 1404,18 V.B.Z. d.o.o. Sarajevo, 4200859160003
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - VBZ, 3/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1241,85 1241,85 V.B.Z. d.o.o. Sarajevo, 4200859160003
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Šahinpašić - 2/18 Ugovaranje i realizacija 13.02.2018 1434,67 1434,67 Šahinpašić, d.o.o. Sarajevo, 4200502680009
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka samoljepljivih etiketa i ribona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 4446,00 4446,00 INFO-KOD d.o.o., Travnik, PJ Sarajevo, 4236107360008
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu Plan nabavki 21.02.2018
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o prodaji vode i najmu aparata za vodu u 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 1200,00 Kraljevska d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usloga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 2900,00 3224,00 Rad d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju advokatskih usluga za 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2018 3510,00 3510,00 Sanja Bećirović-Zijad, advokat
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o životnom osiguranju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 3240,00 3240,00 ASA osiguranje d.d. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1706,13 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - web hosting Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1680,00 1680,00 BuonArte d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2018 25.01.2018 8775,00 6726,10 Defter d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2017 03.01.2018 12215,00 12215,00 Glock-Sigurnost d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za izvođenje radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 3567,50 3567,50 OD Herz, Sarajevo, 4302708350002
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku knjiga - Buybook Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 2291,21 2291,21 Buybook doo, Sarajevo, 4200228840002
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku PC i laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 5779,00 5779,00 Univerzalno doo, Sarajevo, 4201699570001
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku stripova - AC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2017 3029,20 3029,20 Agarthi Comics doo, Sarajevo, 4201736290006
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - univerzalno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 3721,00 3721,00 Univerzalno doo, Sarajevo, 4201699570001
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku knjiga - Lijepa Riječ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2017 1874,62 1874,62 Lijepa riječ doo, Tuzla, 4210191940007
Ukupno po stranici 0,00 126931,98 115692,31