617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 138
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Malik books, 4/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1914,01 1914,01 Malik books d.o.o. Sarajevo, 4202369650005
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Planjax, 4/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 1194,94 1194,94 Planjax-komerc Tešanj, 4218427610004
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka računarske opreme - FixIT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 4999,19 4999,19 FixIT, d.o.o. Sarajevo, 4202048930006
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - VBZ, 3/18/2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1404,18 1404,18 V.B.Z. d.o.o. Sarajevo, 4200859160003
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - VBZ, 3/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1241,85 1241,85 V.B.Z. d.o.o. Sarajevo, 4200859160003
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - Šahinpašić - 2/18 Ugovaranje i realizacija 13.02.2018 1434,67 1434,67 Šahinpašić, d.o.o. Sarajevo, 4200502680009
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka samoljepljivih etiketa i ribona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 4446,00 4446,00 INFO-KOD d.o.o., Travnik, PJ Sarajevo, 4236107360008
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu Plan nabavki 21.02.2018
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o prodaji vode i najmu aparata za vodu u 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 1200,00 Kraljevska d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usloga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 2900,00 3224,00 Rad d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju advokatskih usluga za 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2018 3510,00 3510,00 Sanja Bećirović-Zijad, advokat
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o životnom osiguranju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 3240,00 3240,00 ASA osiguranje d.d. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1706,13 Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - web hosting Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1680,00 1680,00 BuonArte d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.01.2018 25.01.2018 8775,00 6726,10 Defter d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.12.2017 03.01.2018 12215,00 12215,00 Glock-Sigurnost d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za izvođenje radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 3567,50 3567,50 OD Herz, Sarajevo, 4302708350002
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku knjiga - Buybook Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 2291,21 2291,21 Buybook doo, Sarajevo, 4200228840002
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku PC i laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 5779,00 5779,00 Univerzalno doo, Sarajevo, 4201699570001
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku stripova - AC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2017 3029,20 3029,20 Agarthi Comics doo, Sarajevo, 4201736290006
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - univerzalno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2017 3721,00 3721,00 Univerzalno doo, Sarajevo, 4201699570001
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku knjiga - Lijepa Riječ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2017 1874,62 1874,62 Lijepa riječ doo, Tuzla, 4210191940007
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku knjiga - Svjetlostkomerc Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2017 2564,29 2564,29 Svjetlostkomerc dd, Sarajevo, 4200177160001
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - pružanje usluga prevoza i smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 1185,00 1185,00 Globtour Event, Sarajevo, 4201789810001
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku stripova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 2414,80 2414,80 Agarthi Comics doo, Sarajevo, 4201736290006
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - pružanje ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 1286,60 1286,60 Zlatni lav, restoran i caffe bar, Ilidža, 4300548490004
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 1240,97 1240,97 Šahinpašić, doo, Ilidža, 4200502680009
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o prodaji vode i najmu aparata za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 748,90 748,90 Kraljevska doo, Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - nabavka računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 4080,00 4080,00 Univerzalno d.o.o. Sarajevo
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite i konekcije na DIC - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2017 11170,00 10237,30 Glock-Sigurnost d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.02.2017 7500,00 5498,90 Plan Plus d.o.o. Zenica
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 2376,00 2376,00 KJKP Rad
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - Buonarte - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 1680,00 1680,00 Buonarte d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pretplati na dnevne novine "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 722,00 722,00 Oslobođenje servisi d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku dnevnog lista "Avaz" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 722,00 722,00 Avaz-roto press d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o prodaji vode i najmu aparata za vodu - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 591,40 591,40 O.D. "Kraljevska"
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o pružanju advokatskih usluga za 2017. godinu - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 3510,00 3510,00 Sanja Bećirović-Zijadić
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavke JU Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu Plan nabavki 16.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 111009,33 109256,76