617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 45
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" hrana za produženi borav. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 1521,19 01.09.2020 1521,19 1521,19 MBA centar doo Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" potrebštine za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 635,31 31.12.2020 635,31 635,31 Priminvest Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" kanc.mat. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 320,40 31.12.2020 320,40 320,40 Priminvest Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Materijal za učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 846,57 28.12.2020 846,57 846,57 R§S Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" materijal za školske prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2020 522,00 27.12.2020 522,00 522,00 Adal electronic Breza
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Kancearijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 132,21 29.12.2020 132,21 132,21 Priminvest Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Izmjene Plana nabavki za 2020. Plan nabavki 08.01.2021
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 132,21 29.12.2020 132,21 132,21 Priminvest Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka trakastih zavjesa za školske prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 746,99 23.12.2020 746,99 746,99 Suman Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka opreme za učionicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2020 3056,04 16.12.2020 3056,04 3056,04 Imtec Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluge čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2020 370,00 15.12.2020 370,00 370,00 Dimnjačar Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka hrane za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 1165,08 01.09.2020 1165,08 1165,08 MBA centar doo Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluga mjerenja emisija zagađujućih materija u zraku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 468,00 04.11.2020 468,00 468,00 Inspekt RGH Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nošnja za folklor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 600,00 19.10.2020 600,00 600,00 Krojački salon Zlatna nit
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka udžbenika za prve razrede Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 5265,00 24.08.2020 5265,00 5265,00 Nova dječija knjiga
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" proširenje video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 1989,00 23.10.2020 1989,00 1989,00 Unilab Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" investiciono održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2020 219,20 14.10.2020 219,20 219,20 Lamper Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" p prijevoz učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2020 1614,54 31.01.2020 1614,54 1614,54 Globtour Međugorje
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka kancelarijskog materijalalarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 147,20 29.09.2020 14,20 147,20 HED Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluge edukacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2020 900,00 02.06.2020 900,00 900,00 Eduit Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usuge dostavljanja hrane u produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 911,59 10.09.2019 911,59 911,59 MBA centar doo Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluge popravke i održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2020 173,16 23.04.2020 173,16 173,16 Vatrosistemi Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka hrane u produženi boravak Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.09.2019 2510,17 10.09.2019 2510,00 2510,00 MBA centar doo Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluge obetbjeđenja objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 234,99 24.04.2020 234,99 234,99 Securitas mobile
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabaka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 166,96 11.03.2020 166,99 166,99 Priminvest Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluge obezbjeđenja objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.02.2020 234,00 29.02.2020 234,00 234,00 Securitas mobile
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" materijal za obrazovanje kadrova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 257,40 24.02.2020 257,40 257,40 Paragraf lex Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka usluga popravki i održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 438,52 26.02.2020 438,52 438,52 Hetig d.o.o Sarjevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Mehaničko čišćenje kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 370,00 26.02.2020 370,00 370,00 Dimnjačar Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Plan nabavki i izmjene Plana za 2020. Plan nabavki 25.03.2020
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka uslue dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2019 23333,00 01.10.2019 23333,00 MBA centar doo Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Nabavka rekreacione opreme(skija i palica) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 6988,45 25.12.2017 6988,00 6988,00 Intersport BH D.O.O
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" sistematski pregled uposlenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 1140,00 25.08.2017 1140,00 1140,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" servisiranje gorionika u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1170,00 01.11.2017 1170,00 1170,00 Elkomont doo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka računarske opreme za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1599,00 19.12.2017 1599,00 1599,00 Imtec doo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Izvođenje građevinsko zanatskih radova na krovu škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1127,88 27.10.2017 1127,88 1127,88 Hetig dd
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" izvođenje vodoinstalaterskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 2375,10 25.09.2017 2375,10 2375,19 Hetig dd Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" ugradnja alu.portala na ulazu škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 2545,00 21.12.2017 2545,00 2545,00 GD Konstrukcije Mostar
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Radovi na sanaciji ravnog krova na školi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2017 10519,37 03.07.2017 10519,37 10519,37 Eko gradnja Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" izvođenje radova na sanaciji dijela ravnog krova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2017 8681,40 05.09.2017 8681,40 8681,40 Eko gradnja Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" izvođenje radova u fiskulturnoj sali Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.09.2017 12455,02 30.10.2017 12455,02 12455,02 GD Konstrukcije doo Mostar
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.08.2017 12217,41 01.09.2017 12217,41 12217,41 MBA centar doo Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Plan nabavki za 2o18 Plan nabavki 18.05.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluga prijevoza učenika-škola skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 1462,50 1462,50 Centrotrans Eurolines d.d.Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Nabavka usluge prijevoza učenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2017 20955,17 21.02.2018 20955,17 20955,17 Centrotrans Eurolines d.d.Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00