Pretraga

Ukupno 34416
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka auto guma za potrebe Kupca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 1831,04 1831,04 "SAVA TRGOVINA" d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2/19 lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2019 8137,35 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/25/18-1 lot 1,2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2019 2562530,64 Diamedic doo, Sarajevo, 4200072730007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/25/18-1 lot 3-11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.08.2019 479455,42 Diamedic doo, Sarajevo, 4200072730007
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o poništenju postupka nabavke-Poluautomatski vertikalni autoklav Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_kancelarijski materijal1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.08.2019 13107,57 11755,49 DEFTER DOO SARAJEVO, ID 4200303990007
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga pranja i hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 2925,00 08.10.2019 2925,00 2925,00 Tonirani doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka medicinskog sitnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 299,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019 13107,57
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga redovnog servisa i verifikacije medicinskih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.08.2019 780,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_advokatske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 1750,00 1750,00 Advokat Edina Osmić - Taraniš, ID 4302490970003
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2997,54 10.10.2019 2997,54 „ViZnet“d.o.o. Sarajevo , ID Broj: 4236669100009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 136/19 - Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 22.10.2019 46555,47
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 134/19 Servis Wilo pumpi i miksera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 22.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 101/19 Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 22.10.2019 132210,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum o vršenju usluga pranja i peglanja radne odjeće Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.10.2019 9359,18 Tonirani d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 102/19 Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Centar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 22.10.2019 154430,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: sportska oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 3000,00 2994,38 "Sport-GMS" d.o.o. Vitez
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postaupka javne nabavke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019 2994,38
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 2419,00 2419,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Poziv za dostavu ponude za sistematski pregled radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019 2419,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izmjena i dopuna Plana 2. Plan nabavki 30.05.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izmjena i dopuna Plana 1. Plan nabavki 25.04.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići plann nabavki za 2019. Plan nabavki 14.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-07-19 - NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka 21.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kružne testere Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019 399,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Strucno usavrsavanje DVGW Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2019 6961,60 6961,60 DVGW
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka TV opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 649,00 649,00 KAMER COMMERCE DOO, Blažujski drum 14, 71210 Ilidža
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - sjećanje za uposlenika oktobar 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 267,01 267,01 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca uposlenice oktobar 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU OŠ "6. mart", Hadžići Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacij 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 560,00 560,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU OŠ "6. mart", Hadžići Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019 560,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge organizacije događaja saprojektnim partnerima za projekat FinMed Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.09.2019 31293,28 BORAM MARKETING d.o.o. Sarajevo 4200100020002
JU Univerzitet u Sarajevu Promotivni materijal - marame i kravate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 6683,04 6683,04 Fashion&Style Factory d.o.o. Sarajevo; ul. Ćamila Avdića 24, 71000 Sarajevo; ID: 4201805790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-50970 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 351,00 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 198,90 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46083 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2019 347,14 ALFA MED doo, Tomislavgrad 4261056400004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39023 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 1263,60 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka klima uređaja 2019 Kerametal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 199,80 199,80 AT Kerametal DOO, Rakovička cesta 88, 71210 Ilidža
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka klima uređaja 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2019 199,80
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-49159 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 4914,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-50658 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 6079,32 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40206-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 2222,48 PHARMAMED doo, TRAVNIK, 4236008110008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 65/19-P Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 21.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-49156 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 3527,78 DIA PROM doo, Posušje 4272198020006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40207 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 3848,31 PHARMAMED doo, TRAVNIK, 4236008110008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-47603 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 959,40 INEL MED doo, Mostar, 4227082520006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46068-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 1392,30 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka hrane za kulturne i sportske manifestacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 67,50 67,50 OD ''AS''
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Periodicni i vanredno ispit. i funk, sistema zastite od pozara 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 7008,30 6885,00 Supernova d.o.o., 421862790005, Zavidovici
Ukupno po stranici 359876,76 3166346,50 45987,86