617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 53321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora KJKP RAD, a koji se odnose na funkcionalnost opreme vatrodojave i plinodojave -20-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.01.2021 10530,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja tahografa i opravke -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2021 10530,00 CENTROTRANS – EUROLINES d.o.o. Sarajevo, 4200153220003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora KJKP RAD, a koji se odnose na funkcionalnost opreme video nadzora -20-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2021 10530,00 Agencija za tehničku i fizičku zaštitu MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Saraievo,4201204440000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za plugove, freze, čistilice i posipače Schmidt -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.01.2021 117000,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antistatik klompi 2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 4784,13 Italgroup d.o.o. Sarajevo ID: 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječijih pidžama, pelena i benkica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 17440,02 6. Novembar d.o.o. Zvornik ID: 4400237550008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uniformi, radnih rukavica, kišnih kabanica i štep deka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 49643,10 KM Trade d.o.o. Visoko ID: 4218204070008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uniformi, kaputa i palerina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 26898,30 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200004355000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uniformi za vozače i portire Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 17497,35 Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka posteljina, radnih mantila i spavaćica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 32643,00 Vizum d.o.o. Visoko ID: 4218072490002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka posteljina, peškira u mušeme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.04.2021 60620,63 MAX Trgovine d.o.o. Zenica ID: 4218959970009
Ministarstvo saobraćaja Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnje pješačke staze u ulici Stara Pruga Osik-lijeva strana Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2021 749214,91 BOSMAN doo Sarajevo , ID broj: 4200329520009
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova izgradnje potpornog zida, platoa i privremene saobraćajnice sa izmještanjem instalacija u sklopu izgradnje Rondoa na IX transverzali Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2021 412140,38 EURO-ASFALT doo Sarajevo, ID broj: 4200387990007
Općinski sud u Sarajevu Nabava radova na fasadi i olucima 3/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2021 1638,00 1638,00 Hidromontaža dd Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro materijala 3/21. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2021 150,00 150,00 Elektroled d.o.o. Ilijaš
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 3/21. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2021 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih maski 3/21. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 187,20 187,20 R&S d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 3/21. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2021 151,52 151,52 Fis Professional Vitez
Općinski sud u Sarajevu Nabava naljepnica i kartica 3/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2021 170,00 170,00 OD Studio GD 48 Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava podmetača za doezinfekciju 3/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 86,44 86,44
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja instaliranog poslovno-informacijskog sustava 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 2760,00 2760,00 Kasabasoft od Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga press-clipping-a 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2021 4071,60 4071,60 Repubblica Media d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava knjigovezačkih usluga 2/21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2021 1755,00 1755,00 Štamparija Fojnica d.d.Fojnica
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor nabavka bankarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2020 5850,00 1704,96 Unicredit Bank d.d.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor LOT4 osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti ljekara i zdravstvenih tehničara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2021 2020,00 2020,00 Triglav osiguranje d.d.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Okvirni sporazum sukcesivna nabavka robe kancelarijski materijal LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2021 15801,54 526,50 Plan Plus d.o.o. Zenica
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 3- Elektroinstalacijski sanacioni radovi u istočnom dijelu zgrade Mašinskog fakulteta Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 16.10.2020 43875,00 06.04.2021 43875,00 General Engineering d.o.o. Sarajevo 4201534820003
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 Vodoinstalaterski radovi - sanacija grijanja u istočnom dijelu zgrade Mašinskog fakulteta Sarajevor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 16.10.2020 10001,14 01.04.2021 10001,14 GENERAL CONSTRUCTIONS d.o.o. Sarajevo 4202507630002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2021 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (LOT 1, LOT 2, LOT 3) /21. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2021 420902,29 Defter komerc d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (LOT 1, LOT 2, LOT 3). Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.08.2020 359745,55
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Građevinski sanacioni radovi u istočnom dijelu zgrade Mašinskog fakulteta Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2020 16.10.2020 124605,00 01.04.2021 124605,00 GENERAL CONSTRUCTIONS d.o.o. Sarajevo 4202507630002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Fiat lot2 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.04.2020 13088,44 INTER AUTO d.o.o., 4200204580000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Fiat lot2 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 13088,44
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Wolkswagen lot1 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.02.2020 16965,00 31.03.2020 16965,00 Kare d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/D za vozila Wolkswagen lot1 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.02.2020 16695,00
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka gotovog programa BLITZ FVD SARAJEVO Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.04.2021 25745,85 BLITZ F.V.D. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca -19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.12.2020 20475,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca;-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.12.2020 292500,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - IP telefoni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2021 1316,25 0,00 U-MKS D.O.O., Novo Sarajevo, 4201961220009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnih odijela za Službu unutrašnjeg osiguranja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 2499,91 0,00 "MEBA" d.o.o., 4202277370073, Sarajevo Centar
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantnih izvoda Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2021. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2021 646,59 0,00 VATROTEH INŽINJERING D.O.O. SARAJEVO, 4201733350008, Vogošća
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga hemijskog čišćenja za 2021. godinu_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2021 1500,00 Obrtnička radnja "INDEX" vl. Zuko Danina
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga hemijskog čišćenja za 2021. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2021 1500,00
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kancelarijskog materijala za 2021. godinu_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2021 2516,39 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka kancelarijskog materijala za 2021. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2021 2516,39
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za kostimografiju_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2021 6176,00 SANNY GENNY D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za kostimografiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2021 6176,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-33-6-16452 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2021 7020,00 7020,00 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11451 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2021 7020,00 7020,00 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 595167,52 2551568,53 29863,77