Pretraga

Ukupno 30846
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka_registracija i tehnički pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 2116,11 2116,11 AUTOCENTAR BH doo Sarajevo, id 4200437090002
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka-protuprovala i vatrodojava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 6879,60 6879,60 DSC doo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-antivirus Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 3510,00 3510,00 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS DOO, ID 4200298380009
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme- LOT 8: Nabavka laboratorijske opreme - LABORATORIJSKI I BINOKULARNI MIKROSKOP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 15860,05 15860,05 "SEDŽAN INGENERING" d.o.o. Sarajevo, ID:200256540006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Stručno usavršavanje radnika - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 1050,00 1050,00 Kventum d.o.o., Sarajevo, 4202331250003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Stručno usavršavanje radnika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.06.2019 1050,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ JAVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT8 - VAGE - ELEKTROMEHANIČKA VAGA SA VISINOMJEROM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 140,40 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR - LOT 8
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ JAVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT7 - VALIDACIJA SPEKTROFOTOMETRA I INSTRUMENATA ZA ODREĐIVANJE REZIDUALNOG HLORA I HLOR DIOKSIDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2019 4064,76 CONTROLMATIK BH D.O.O. SARAJEVO
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ JAVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT 6 - KALIBRACIJA PIPETORA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 194,80 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR - LOT 6
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ JAVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT 5 - VALIDACIJA OPREME: DISPENZORA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 234,70 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR - LOT 5
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2019 1220,00 1220,00 Penny Plus d.o.o., Sarajevo, 4200162210002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ JAVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT 4 - VALIDACIJA OPREME: LAMINIRANE KOMORE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2019 1158,30 MPS LAB D.O.O. SARAJEVO
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2019 1220,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kompjuterska oprema-k Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 2999,66 2999,66 "EUROCOMPANY" D.O.O Donja Dubica ID 4254064780006
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ JAVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT3 - KALIBRACIJA TERMOHIGROMETRA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 462,44 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR - LOT 3
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola juni 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.06.2019 1995,43
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT2 - KALIBRACIJA OPREME: VAGE I UTEGE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 580,61 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR - LOT 2
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge usavršavanja 06 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 80,00 80,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rainer numeratora u uložaka za rainer numeratore Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2019 2340,00 Plan Plus d.o.o. Zenica ID: 422737279007, R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005, Defter d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka fotokopir papira KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2019 111150,00 Gatarić d.o.o. Derventa ID: 4400147210003, CroBox d.o.o. Sarajevo ID: 420013907007 i Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera za panasonic aparate KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.05.2019 9360,00 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007, R&S d.o.o. Sarajevo ID: 4200056290005, Defter d.o.o. Sarajevo ID: 4200303990007
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga "Održavanje sistema dojave požara" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 1872,00 1872,00 SUPERNOVA d.o.o.br.ID 4218627970005,Dolina bb,72220 Zavidovići
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR O SUKCESIVNOJ NABAVCI USLUGE ZA LOT 1-KALIBRACIJA TEMPERATURE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 3711,83 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR - LOT 1
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"test kit za detekciju specifičnih prion proteina u homogeniziranom tkivu mozga malih i velikih preživara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019 70112,25
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga "Najam printera" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2019 34959,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova sanacije grijanja i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 6998,94
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n. radova sanacija grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 6998,94
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "nabavka i monzaža kliznih staklenih vrata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 3594,14 3594,14 RAMA-GLAS D.O.O. 4200079310003 Novo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavke deterdženta za suđe za profesionalne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 673,92 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vezica KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 1153,62 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka toalet papira KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 4095,00 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka i ugovor sa zavodom za zdrav.zaštitu radnika u saobraćaju za prim.zaštitu radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2019 1470,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju-Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupla jn primarne zdravsvene zaštite Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2019 1470,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 33,00 33,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
KJP ZOI 84 Lot 2 Nabavka novih kombija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2019 132321,20 132321,20 Raiffeisen Leasing doo Sarajevo
KJP ZOI 84 Lot 1 Nabavka novog autobusa/minibusa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.06.2019 225766,19 225766,19 Raiffeisen Leasing doo Sarajevo
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme- LOT 7: Nabavka laboratorijske opreme - ISE analizator Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
KJP ZOI 84 Uklanjanje objekta grill - Planinska kuća na Babinom dolu ( k.č. 3102/22, 3102/23 i 3102/24 ) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 6907,21 JKP Trnovo d.o.o.
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 6: Nabavka laboratorijske opreme - RUKA ZA VJEŽBANJE VENSKE APLIKACIJE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2019 10424,70 10424,70 "EMEDING" d.o.o. Sarajevo ID: 4200934120004
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 5: Nabavka laboratorijske opreme - PIPETOR AUTOMATSKI Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.06.2019 486,00 468,00 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko ID: 4600044980004
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 4: nabavka laboratorijske opreme - SPEKTROFOTOMETAR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 3: Nabavka laboratorijske opreme - CENTRIFUGA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE: TOGE I KAPE-21. 06. 2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 6996,60 6996,60 "WILLONA" d. o. o. Zagrebačka bb, 71000 Sarajevo ID: 4201781670006
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 2: Nabavka medicinske opreme - SEGMENTALNI ANALIZATOR SASTAVA TJELESNE MASE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 1: Nabavka medicinske opreme - APARATI ZA FIZIKALNU TERAPIJU Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.03.2019 58860,00 68866,20 "ARK" d.o.o. Sarajevo ID: 4200492860003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26235 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 4586,40 BIOGNOST BH doo, Sarajevo, 4201589640004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-13472-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 589,68 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26239 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 4845,20 Sarajevofarm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26707 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 585,00 FARMAVITA doo, 4200075750009 Vogošća
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 234000,00 UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo, 4200305770004
Ukupno po stranici 117805,62 873372,06 484057,45