Pretraga

Ukupno 46016
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 50/20 - "PVC PROZORI I VRATA" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.09.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam pet (5) mrežnih kopir/ printer aparata na period od 12 mjeseci, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 14.000 kopija mjesečno za potrebe JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 4324,32 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠESTEROSJEDNE ŽIČARE... Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2020 200000,00 Strucon d.o.o.Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluge Obuka za gašenje zapaljivih tekućina pod pritiskom kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada elaborata sa procjenom troškova za smještaj Hemodijaliznog centra JPP-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 5975,00 5975,00 Arhitektonska agencija Megaron, ID43028546800006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada elaborata sa procjenom troškova za smještaj Hemodijaliznog centra JPP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 5975,00
Fond Memorijala Nabavka beskontaktnih toplomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 368,90 05.08.2020 368,90 368,90 Imtec d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 56/20- Iznajmljivanje specifične auto dizalice za dizanje blokova difuzora iz aeracionog bazena na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.09.2020 59850,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nivokaza na kotlu K2-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 4521,07 4521,07 Energo Design d.o.o., Sarajevo, ID4201109530000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nivokaza na kotlu K2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 4521,07
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavja termalnog papira za UZ aparate Logiq F6 i Vivid S60-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 1942,20 1942,20 Medical d.o.o. Mostar, ID 4227010880008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. sist. pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 2025,00 2025,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju, Sarajevo ID 4200187710000
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja sistema video nadzora na objektima JU "Fond Memorjiala Kantona Sarajevo" za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 1146,60 12.08.2020 1146,60 Gama AA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavja termalnog papira za UZ aparate Logiq F6 i Vivid S60 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 1942,20
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka klima uređ. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 3818,88 3818,88 O.D.TPI, Sarajevo ID 4301557260000
Fond Memorijala Nabavka i isporuka cvijeća za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 988,04 06.08.2020 988,04 988,00 KJKP Park d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka papira za fotokop. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 283,72 283,72 Avdić 3A d.o.o., Sarajevo, ID 4200601070000
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka medic. mater. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2020 203,00 203,00 Avdić 3A d.o.o., Sarajevo, ID 4200601070000
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavi:usluga čišćenja dimnjaka, rujan 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2020 1614,60
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. dezinf. škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 58,50 58,50 Ciklon d.o.o., Sarajevo ID 4200490490004
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavi:ormari za kadrovsku evidenciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 2777,81 Prim-invest d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge dezin. škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 58,50 58,50 Ciklon d.o.o., Sarajevo ID 4200490490004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 59/20 Printanje, uvezivanje i isporuka glavnih projekata nakon revizije za PPOV Butila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 25.09.2020 7020,00 Ipsa Institut d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavi:izrada elaborata o prcjeni rizika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 1450,80 1450,80 Proving d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 1035,45 1035,45 Oslobođenje servisi, Sarajevo, ID 4202263820009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge odvoza biootpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 292,50 292,50 KJKP "PARK" d.o.o., Sarajevo ID 4200258320003
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje kamerom, ete čišćenje i konzerviranje koltlova-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2020 6879,60 6879,60 Obrtnička dimnjačarska radnja Plamen, ID4300019400008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/26/2020 – materijal za potrebe Klinike za neurohirurgiju.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 57534,75 Globex d.o.o. - Zenica za LOT 5 i 6
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavi: održavanje videonadzora, svibanj 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2020 1404,00 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/26/2020 – materijal za potrebe Klinike za neurohirurgiju.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 91260,00 Osteo Med d.o.o. Sarajevo LOT 4
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/26/2020 – materijal za potrebe Klinike za neurohirurgiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2020 255060,00 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo za LOT 1
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nab. mat. knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 837,72 837,72 Izdavaštvo i promet d.d., Sarajevo ID 4200191820081
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovni godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača, snimanje kamerom, ete čišćenje i konzerviranje koltlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 6879,60
JU Prirodno-matematički fakultet ugovor o nabavci:održavanje protupožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 2365,74 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo Izmjena Plana javnih nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 25.06.2020
KJP ZOI 84 IZGRADNJA GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.09.2020 1983150,00 1983150,00 Konzorcij STRUCON-MGBH
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka toaletnog papira, ubrusa i dr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo nabavki Plan nabavki 25.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka sanitarnih proizvoda_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2020 7605,00 7605,00 Semikem d.o.o Sarajevo 4200003250001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2020 7605,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka građevinskog i vodovodnog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aethoxysklerol amp.2% 5x2ml/Polidocamol/-20kom-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 1524,51 1524,51 PTD "MGM FARM" d.o.o. Kakanj, ID 4218227790008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka satova za penzionisane uposlenike_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aethoxysklerol amp.2% 5x2ml/Polidocamol/-20kom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.09.2020 1524,51
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o prevozu ansambla na gostovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.08.2020 4525,00 31.08.2020 4525,00 4525,00 centrotrans eurolines
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Hemijska analiza mineralnih elemenata u tečnom stajnjaku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2020 240,00 240,00 Federalni zavod za agropedologiju 4200578820004
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. čiš. kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2020 234,00 234,00 O.D. Odžačar, Sarajevo ID 4300849850006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka kliznih vrata na salama u Opercionom bloku-4 komada-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2020 5850,00 5850,00 Kemodoors d.o.o. Sarajevo, ID 4200069190000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zaštitne maske troslojne crne i plave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 174,10 174,10 R&S D.O.O. SARAJEVO, Vogošća, 4200056290005
Ukupno po stranici 95325,92 2658549,31 2034041,45