Pretraga

Ukupno 47358
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Boje za obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 572,50 572,50 Sensu str ID 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Utikač gumeni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 7,52 7,52 Bisernica d.o.o. Sarajevo ID 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Mrežnii kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2020 50,46 50,46 Bisernica d.o.o. Sarajevo ID 4200306740001
JU OŠ Hadžići Nabavka papira (fotokopir, hamer, koverte) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 381,40 381,40 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 537,00 537,00 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka jednokratnih zaštitinih maski za lice – 120 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 42,47 42,47 "AVDIĆ 3A" d.o.o. Sarajevo 4200601070000
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge servisiranja kotlovnice - centralna škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 643,50 643,50 OD "BATISTUTI" Sarajevo 4300641780004
JU OŠ Hadžići Nabavka pedagoške dokumentacije; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 139,23 139,23 "SVJETLOST-SARS" d.d. Sarajevo 4200191820006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Detekcija kvara, zamjena pretvarača visokog pritiska, zamjena kapilarne cijevi sa spojnicama, ispitivanje neporopusnosti cjevnog sistema itd-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2020 1345,50 1345,50 Klima servis d.o.o. Sarajevo ID 4302591900006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Detekcija kvara, zamjena pretvarača visokog pritiska, zamjena kapilarne cijevi sa spojnicama, ispitivanje neporopusnosti cjevnog sistema itd Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2020 1345,50
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 3132,84 3132,84 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 423,00 423,00 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 36,22 36,22 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za septembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1836,50 1836,50 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motorne vodene pumpe za čistu tehničku i muljnu vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 2290,80 2290,80 Sajmir d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, ID: 4201934680006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za septembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za septembar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1333,80 1333,80 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 5920,20 0,00 Protim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Distribucija vode 09/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.10.2020 104,90 104,90 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Plin 09/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 70,20 70,20 "SARAJEVOGAS" doo Sarajevo
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge interneta 09-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 64,90 64,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge mobilne telefonije 09-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 59,40 59,40 BH Telecom d.d.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Telekomunikacijske usluge 09/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2020 206,55 206,55 BH Telecom d.d.
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku guma za teška i laka vozila kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.10.2020 18547,07 Guma M d.o.o., Mostar 4227111640008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sijalica i drugog potrošnog materijala za vozila (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci policijske opreme (LOT 4 - baterijske lampe) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za proširenje sistema "SPARTA" novim serverskim sistemom za pohranu podataka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci antene sa materijalom za instalaciju repetitora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci potrošnog kompjuterskog materijala UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.10.2020 HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
JU Peta gimnazija USLUGE UNAJMLJIVANJA IMOVINE 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2020 1000,00 23.10.2020 1000,00 1000,00 ATLETSKI KLUB SARAJEVO, ID BROJ:4201668940005
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objava ogllasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2019 672,75 672,75 "Oslobođenje" Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli u postupku javne nabavke roba: materijal za popravku opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 5934,40 5934,40 B.K LINEA TRADE d.o.o Tvornička br.3 71000 Sarajevo br. ID 4201253140003
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka advokatskih usluga za potrebe Ugovornog organa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 16.10.2020 253,08 27.10.2020 253,08 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Materijal za popravku i održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2020 419,90 419,90 "PENNY PLUS" doo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci lož ulja za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.10.2020 10288,80 HIFA d.o.o. Tešanj
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja klima uređaja u Teatru_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2020 1696,50 SES D.O.O. SARAJEVO
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja klima uređaja u Teatru Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2020 1696,50
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Kancelarijski materijal 09-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 281,88 281,88 "SVJETLOSTKOMERC" d.d. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka inventurnih brojeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.10.2020 409,50 23.10.2020 409,50 Pismolik d.o.o. za osposobljavanje i zapošljavanje osoba hendikepiranog sluha i govora Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:membrane, filteri,viale i serološke pipetealije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 6995,20 6995,20 KEFO d.o.o Ćorovoćeva 1a, 71123 Istočno Sarajevo br.ID 4403208220006
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja plinske kotlovnice_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 1474,00 GRIZELJ GROUP D.O.O.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluge održavanja plinske kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2020 1474,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba: humani lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2020 1921,23 1921,23 PZU "AL.HANA" Ejuba Sarajkića bb 71210 Ilidža br.ID 4245052270003
JU Građevinski fakultet UNSA Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje niskogradnje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2020 14665,90 HETIG d.d.
JU Mašinski fakultet UNSA Servis Laptopa IB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 06.10.2020 41,00 13.10.2020 41,00 41,00 Disti d.o.o. Sarajevo 4200077450002
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zaštitne maske za lice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 35,10 "AVDIĆ 3A" d.o.o. 4200601070000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga redovnog održavanja sistema dojave požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 702,00 "SUPERNOVA"d.o.o. Zavidovići 4218627970005
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sretsstva za čišćenjee Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 280,80 280,80 "Svjetlost-sars" Sarajevo
Ukupno po stranici 6219,58 84851,50 30859,35