617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51244
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Baterije za umivaonik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2020 209,79 209,79 FIS DOO
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" LOŽ ULJE 07/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 3729,38 3729,38 HIFA PEETROL
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nadzor graževinskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2020 702,00 702,00 AR.CH d.o.o.
JU Gimnazija Obala Izdaci za računarsku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2020 7000,00 7000,00 "XT-computers" d.o.o. Busovača
JU Gimnazija Obala izdaci za toaletni papir i papirne ubruse Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 1951,56 1951,00 "R&S" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Izdaci za fotokopir papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2020 1147,00 1147,00 "R&S" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Izdaci za tonere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 1098,35 1098,35 "R&S" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar led ijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 47,00 47,00 A ELEKTRO doo
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku radova:Adaptacija prostorija Veterinarskog fakulteta-patofiziologija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2020 27495,00 27495,00 COSPEX d.o.o Dobrovoljnih davalaca krvi 4 72000 Zenica br. ID 4218991860002
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka šećera i srodnih proizvoda za potrebe bife-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 9169,88 28.12.2020 9169,88 "Defter" d.o.o. Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku radova:adaptacija prostorija Veterinarskog fakulteta -patofiziologija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2020 23500,00
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge, internet, decemba 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 59,90 59,90 BH TELECOM D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku-sitan inventar ( el.konvektor) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2020 99,00 99,00 DOMOD D.O.O.
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.10.2020 57790,86 04.01.2021 57790,86 "DEFTER-KOMERC" doo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mreža za LOT 2 - Laboratorijska mrežna oprema - ponovni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020 1380,60
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavke usluga održavanja softwera i sistema za daljinsko očitanje 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2020 11629,89 7289,00 VMS d.o.o., 4200367610003, Vogošća
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mreža za LOT 1 - Infrastrukturna mrežna računarska oprema - ponovni postupak Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavke usluga održavanja softwera i sistema za daljinsko očitanje 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2020 11629,89
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 257,40 257,40 ALUPRODUKT MUNK
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Namještaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Lijekovi i medkamenti za antišok terapiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" MOBILNI TELEFON 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 46,10 46,10 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" MOBILNI TELEFON 11/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 44,35 44,35 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" MOBILNI TELEFON 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 57,25 57,25 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" FIKSNI TELEFON 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 122,45 122,45 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" FIKSNI TWLWFON 11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 110,00 110,00 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" FIKSNI TELEFON 10/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 128,80 128,80 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" INTERNET 12/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 80,65 80,65 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" INTERNET. 11/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 80,65 80,65 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" internet. 10/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 80,65 80,65 BH TELEKOM
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" električna energija 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 743,08 743,08 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Električna energija 11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 674,43 674,43 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Električna energija 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 773,74 773,74 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" gas. 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 4943,37 4943,37 KJKP SARAJEVO GAS
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Gas .11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 243,61 243,61 KJKP SARAJEVO GAS
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge ugradne elektroinstalacija za profesionalne veš mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 648,18 648,18 648,18 Elekting d.o.o.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Gas .10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1483,57 1483,57 KJKP SARAJEVO GAS
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" poštanske usluge 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 168,60 168,60 JP BH POŠTA
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Poštanske usluge 11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 745,20 745,20 JP BH POŠTA
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Poštanske usluge 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 38,18 38,18 JP BH POŠTA
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" komunalne usluge 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2020 228,15 228,15 KJK RAD
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" komunalne usluge 11/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 228,15 228,15 KJK RAD
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" komunalne usluge 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 228,15 228,15 KJKP RAD
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 12/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.12.2020 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 12/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.12.2020 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 11/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.11.2020 50,75 50,75 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 10/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2020 56,80 56,80 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" vodovod i kanalizacija 10/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2020 4,70 4,70
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: ustupanje usluge štampanja knjiga djelovodnika i upisnika predmeta, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,83 349,83 DEFTER-KOMERC DOO
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: ustupanje usluge štampanja knjiga djelovodnika i upisnika predmeta, decembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2020 349,83 349,83 DEFTER-KOMERC DOO
Ukupno po stranici 104119,41 135133,68 63831,49