Pretraga

Ukupno 47363
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20/ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu BiH 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 52,00 52,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20* Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 98,00 98,22 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 8/20, Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.08.2020 234,00 234,00 Eko tim d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 8/20; Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 234,00 234,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/pribora/potrošnog materijala za medicinske aparate - defibrilatore LIFEPAK 20e - Lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2020 30607,20
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije suda 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 234,00 234,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih maski 6/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 526,50 526,50 Convert d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.08.2020 680,00 680,00 JP NIO Službeni list BiH
Direkcija za robne rezerve KS 3-24 Eleborat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papirnih ubrusa, toalet papira, šampona i kristala za staklo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.09.2020 8505,90 Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije vode 8/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 3222,05 3222,05 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge generalne vrifikacije i servisiranja kobalt mašine EQUINOX 80 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2020 35100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijskih posuda, PVC flaša, papirnih ručnika, krpa za pod i sradstava za uklanjanje kamenca Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.09.2020 7854,21 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pitke vode 7/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 17,79 17,79 KJKP Vodovod i kanalizacija
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijske folije (konkurentski ponovljeni) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.09.2020 1296,36 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 6/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 4362,44 4362,44 KJKP Vodovod i kanalizacija
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 25/20 - "Rezervni dijelovi za nadgradnju Kanal Miler" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.10.2020 128685,96
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka imobilizacijskih setova proizvođača CIVCO POSTCATS za radioterapiju na linearnom akceleratoru TRUE BEAM proizvođača Varian za potrebe Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.10.2020 55484,10
Direkcija za robne rezerve KS 3-30 Uništavač papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2020 669,00 669,00 Mega Techno TD
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preuzimanja, transporta i zbrinjavanja opasnog otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2020 105066,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge mjerenja uslova radne sredine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2020 12490,92
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada fleksibilnih spojnih elemenata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.09.2020 14040,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje i čišćenje kanalizacione mreže i objekata na kanalizacionoj mreži KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2020 44816,85
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga redovnog i vanrednog održavanja liftova u KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2020 259445,28
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISNB Industrijski dizajn AM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 19.10.2020 80,00 21.10.2020 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU Mašinski fakultet UNSA Prskalica sa pumpicom VB - 9 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 17.09.2020 197,55 13.10.2020 197,55 197,55 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
Ministarstvo saobraćaja „Nabavka plotera, potrošnog materijala i opreme za plotanje“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2020 5307,25
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Suhi sterilizatori Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2020 3627,00 Đaković d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Poluautomatski defibrilator Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2020 3978,00 Đaković d.o.o.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 12-kanalni EKG aparat Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.10.2020 3715,92 Biomedia d.o.o.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - usluge podrške programa SOTAC Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2020 11512,80 11512,80 COMP - IT SARAJEVO , ID 4201114700002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska oprema - Autokeratorefraktometar Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.10.2020 16298,10 Đaković d.o.o.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - usluge podrške programa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.07.2020 11512,80
Ministarstvo saobraćaja “Rekonstrukcija regionalne ceste R445 Semizovac – Ilijaš – Visoko dionica: od mosta na rijeci Bosni u Malešićima do skretanja za Bioču u Starom Ilijašu sa odvodnjom oborinske i fekalne kanalizacije do recipijenta, dužine L=1300m” Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.07.2020 2567072,41
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_sanacija krova na objektu u ulici Envera Šehovića Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_nabavka građevinsko-zanatskih radova na objektu Jedinice za specijalističku podršku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_provođenje nabavke građevinsko-zanatskih radova, rekonstrukcija i sanacija na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka medicinskih pomagala - magnetnih vezalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 2035,80 2035,80 DERBY TRADE d.o.o.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka gorivo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2020 12554,10 12554,10 HIFA PETROL DOO, ID 4200999090005
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o prekidu postupka javne nabavke informatičke opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka 21.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prskalica sa pumpicom MS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 15.09.2020 21,95 15.10.2020 21,95 21,95 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka- gorivo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.08.2020 12554,10
Ministarstvo saobraćaja „Izvođenje radova na realizaciji izgradnje dijela I dionice Prve transverzale- Dionica od ulice Kranjčevićeva do ulice Braće Begić“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2020 27408082,23
Ministarstvo saobraćaja „Usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne longitudinale u sarajevskom naselju Hrasno brdo“ Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2020 7020,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio lexmark Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2020 97,11 97,11 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Baterije za mobilne stanice-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2020 3070,08 3070,08 Mibo komunikacije doo ID:4200470540005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Baterije za mobilne stanice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.09.2020 3070,08
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zbrinjavanje infetivnog, farmaceutskog otpada i hemikalija-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2020 3070,08 3510,00 Aida comerc ID:4200562400005
Ukupno po stranici 30571968,72 217126,70 43605,39