617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Ukupno 51247
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 598,30 598,30 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Printanje letaka i plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 141,75 141,75 Alaj d.o.o. Sarajevo, ID 4202130190002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 4239,12 4239,12 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 2424,01 2424,01 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1656,57 1656,57 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1337,24 1337,24 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 2131,13 2131,13 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1306,41 1306,41 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 2399,59 2399,59 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 2389,32 2389,32 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1303,50 1303,50 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 963,43 963,43 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Mart - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 105,45 105,45 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 372,57 372,57 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 944,16 944,16 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1965,41 1965,41 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 373,82 373,82 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1703,35 1703,35 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1156,13 1156,13 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1056,70 1056,70 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 1360,39 1360,39 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 996,01 996,01 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 114,90 114,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2018 333,30 333,30 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.03.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2018 415,50 415,50 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2018 56,80 56,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2018 44,75 44,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 199,05 199,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 98,85 98,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.03.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 20,70 20,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.03.2018 26,75 26,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 281,98 281,98 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 261,14 261,14 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 175,32 175,32 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 175,91 175,91 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 237,57 237,57 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 295,97 295,97 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Mart - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 118,76 118,76 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Mart - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.04.2018 61,57 61,57 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 46,20 46,20 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 87,14 87,14 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - Mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2018 225,81 225,81 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 34423,58 34423,58