617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Vodo i elektro materijala za održavanje objekta 05.10.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja automatskog sistema vatrodojave u zgradi direkcije. 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge vulkanizera 381 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge vulkanizera 382 05.10.2018
KJP ZOI 84 Nabavka mobilijara za Oj Ski centar Bjelašnica. 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila 402 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila 403 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 8/18 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 8/18 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 8/18 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Nabavka i isporuka gotovog betona za realizaciju projekata 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 8/18 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 8/18 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 8/18 05.10.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - Sredstva za održavanje čistoće 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge punjenja i opravke klima uređaja 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računara KM 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava servera 05.10.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - destilovana voda 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ispitivanje, popunjavanje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže - 1125 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidrantske mreže - 3064 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge godišnjeg održavanja naziva - domena 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. HTZ oprema 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Računar sa monitorom za realizaciju projekta 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Akumulatori 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis Škoda Octavia u garantnom roku 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge brušenja, obrade i remonta glave motora 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka laptopa sala 408 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka laptopa E Dž 05.10.2018
JU Muzej Sarajeva KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA Muzeja 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-Aplikativnog održavanje vet lims sistema" 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis buldozera CAT 6 - 52 05.10.2018
JU Muzej Sarajeva Dizajn materijala za postavku u SPOMEN SOBU OSLOBODILACA ŽUČ 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka laptopa MP,AV 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis buldozera CAT 6 - 1531 05.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne zastite 05.10.2018
JU Muzej Sarajeva Štampanje KATALOGA SPOMEN SOBU OSLOBODILACA ŽUČ 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema VB 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Sadnice smrče 2+2 (Picea abies); Lot 2. Sadnice bijelog bora 2+0 (Pinus silvestris); Lot 3. Sadnice crnog bora 2+0 (Pinus nigra Arnold); Lot 4. Sadnice jasen 2+0; Lot 5. Sadnice lipe (1,5-2,0m) (Tilia cordata Mill.) 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sjemenskih objekata od strane naučno-obrazovne ustanove 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računara AM 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Knjige evidencije o radnicima 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Satlerski materijal, alat i oprema 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Nabavka i ugradnja klima uređaja 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Nabavka i servisiranje opreme za realizaciju projekata 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Sanitarni i vodovodni materijal 05.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor o pružanju usluga - Proslava povodom Dana nastavnika 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 9. Materijal za ugradnju stolarije 05.10.2018