617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 6. Ljepilo, silikon, kit 05.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor o izvođenju izleta učenika u pratnji profesora 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Materijal za realizaciju projekta ograđivanje "Soukbunar" 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Proizvodi crne i obojene metalurgije, žica i proizvodi od žice 05.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor o pružanju usluga - Proslava povodom Dana Škole 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor o nabavci roba" mikrobioloske podloge i dodaci mikrobiološkim podlogama" 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Građevinski materijal za realizaciju projekta: Njega šume u obalnom području lokaliteta Babin potok 05.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor za nabavku računarske opreme 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Nabavka i ugradnja elektromaterijala u rasadnicima "Sedrenik i Tarčin" 05.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisnih pregleda i održavanje postojećih PP sistema i nabavka novih za potrebe KCUS-a 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Autobus-minibus (nov) 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor o nabavci robe"veterinarski lijekovi" 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge servisiranja klima uređaja 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge prevoza drvnih sortimenata 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor o nabavci robe"Elisa testovi i seroloski dijagnostikumi" 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Kancelarijska oprema - namještaj 05.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računar AČ 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Toneri 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge transporta drvnih sortimenata za realizaciju projekata 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ostala kancelarijska oprema - štampači sa tonerima 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 za realizaciju operativnog plana 2017. godinu 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 2934 05.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka motornih vozila za potrebe KUIP LOT I 05.10.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika Zavoda u 2018 godini 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada 180 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada - mašine i oprema 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Cement i proizvodi od cementa 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Keramički proizvodi 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 11. Ostali pomoćni materijal 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Izolacioni materijal i pokrivka 04.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka projektora sala 416 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada "Motorne pile", "Ručne motorne pile" i Motorni bušač 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Servisiranje injektora goriva 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada "Ručne motorne pile" 04.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora -biohemijski dijagnostikumi 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 10. Ekseri, vijci i šarafi 04.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal. za. održavanje zgrade 04.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka računara EDž 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge održavanja, opravke i baždarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge autodijagnostike 04.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora -laboratorijska oprema 04.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Toneri i kompjuterski materijal 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Potrošni materijal, papir, kancelarijski pribor i oprema 2655 04.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a 04.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 7. Kameni agregati 04.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal. za održavanje zgrade 04.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka knjige MO 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Zamjena podova u zgradi uprave 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Servisiranje medicinske opreme - defibrilatora 04.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor za nabavku projektora i usluge instaliranja 04.10.2018