Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - April - 3 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - April - 2 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - April 18.05.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - April 18.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka materijala za higijenu 18.05.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i materijal za toalete KŠC - Srednja medicinska škola 17.05.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i materijal za toalete KŠC - Osnovna škola 17.05.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava materijala za čišćenje i materijala za toalete KŠC-Opća-realna gimnazija 17.05.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Ugovor o nabavi uredskog materijala KŠC - Opća-realna gimnazija 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-7 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-6 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-5 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-4 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala, LOT-3 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-2 17.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala LOT-1 17.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja e-mail hostinga 17.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 62 m2 trakstih zavjesa sa uslugom ugradnje - Ugovaranje 17.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka karti za vožnju žičarom učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" 17.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge smještaja i ishrane učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" 17.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatne čelične prirubnice 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alata i opreme za obradu kamena 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih vreća za prenos novca 17.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka ormarića i druge opreme za učenike osnovnih škola u Kantonu Sarajevo 17.05.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka ukrasnog bilja za potrebe MONM KS 17.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kablova i drugog materijala za video nadzor sa uslugama montaže 17.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (II) za 2018 Fond 17.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata (3 aparata/sistema) za fizikalne terapije i rehabilitaciju za potrebe Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 16.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka portabilnog UZ CD aparata za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam 16.05.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-usluge posluživanja hrane 16.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo snadbijevanje i isporuka goriva i maziva 16.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2017/2018 godini - Ugovaranje 16.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka kancelarijskog materijala 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1309 c Dijelovi za održavanje zračnih instalacija 16.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje -Ugovaranje 16.05.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka baterija za UPS, 64 komada 16.05.2018