Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe voće i povrće 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kompoti, sokovi i pića za školsku radionicu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Delikatesni prozvodi 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pasterizirani i mliječni prozvodi 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku kantinu 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku radionicu 12.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2018 12.03.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka električne energije 2 - Ugovor 12.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Kupovina žaluzina 2018 Fond 12.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na obnovi vodovodne mreže 2018 Fond 12.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Obrazovni seminari I za 2018 Fond 12.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravaka i održavanja 2018 Fond 12.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Stolice 2018 Fond 12.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge recikliranja otpada 2018 Fond 12.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka licence za Lansweeper 12.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Hyundai 12.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o vršenju usluga osiguranja na cesti - Zona 12.03.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjelii ugovora sanacija klizišta Žunovnica 12.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge eksterne revizije 11.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor za navku robe za potrebe reprezentacije 11.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor za nabavku robe za održavanje objekta Zavoda 11.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Okvirni sporazum za LOT 4 Sterilni membran filteri 11.03.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke robe- tube za crteže za potrebe JU "MES- Međunarodni teatarski feestival i scena MESS" 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka markera i brisača za školsku tablu 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavla materijala za održavanje 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola god pretplata na Naša šlola 2018 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mjerenje emisije zagađujučih čestica u zraku 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge mehaničkog čišćenja dimnjaka 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR C SERVIS SARAJEVO 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka crvenih HO i tinte za žig 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka tonera i ketridža. 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -SELA DOO SARAJEVO 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka personalni dosije protokol karta knjige narudžbenica 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka papirnih ubrusa i toalet papira 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka materijala za čiišćenje 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge dezinfekcije i deratizacije prostorija škole 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -DEFTER 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge monitoringa i interventne službe. 09.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Aktualna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH 09.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge servisiranja za putnička vozila 09.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog mjesečnog održavanja LIS-RGB Analysis sistema 08.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 5 08.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman. 08.03.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizaciije 08.03.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za održ.opreme 08.03.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 019-18 08.03.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 018-18 08.03.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 017-18 08.03.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 016-18 08.03.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 015-18 08.03.2018