Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka velikog ležaja za nadogradnju autosmećara 08.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju-- 08.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata-- 08.02.2018
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Nabavka opreme za skijanje. 08.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kitovi za specijalno histohemijsko bojenje - Ugovor 08.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rainbow Patient Cables M-LNSC Masimo set SpO2 - 2 komada za defibrilator LIFEPAK 15 - Ugovor 08.02.2018
Fond KS za izgradnju stanova Toneri 2018 Fond 08.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PE HD i PVC cijevi-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozilo GOUPIL-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke pneumatskih kočionih kliješta 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke pumpi visokog pritiska 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme na vozilima-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hladnjaka-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i kabina-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade radilica, glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade metala i izrada gumenih brisača kod autosmećara-- 07.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hidrauličnih cilindara-- 07.02.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga iznajmljivanje kopir aparatakopir aparat 07.02.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor radove na groblju Vlakovo M11 i M12 07.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 94/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 93/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 92/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 91/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 90/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 89/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 88/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 87/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 86/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 85/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 69/1884 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 83/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 82/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 81/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 80/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 79/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 78/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 77/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 76/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 75/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 74/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 73/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 72/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 71/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 70/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 69/18 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 68/18 06.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cipela za komunalne redare i za uposlenike RJ saobraćaj u mirovanju-- 06.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagmostički materijal 68/18 06.02.2018