Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj – 1 komad - Ugovor 06.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije u čvrstom obliku – podloge i N-acetyl-L-cistein - Ugovor 06.12.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluge revizije projekta 06.12.2017
JU Treća gimnazija Sredstva za čistoću škole 06.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka opreme za kotlovnicu- elementi za automatsko održavanje pritiska u unutrašnjim instalacijama daljinskog grijanja 4 objekta KCUS-a 06.12.2017
JU Treća gimnazija Čišćenje dimnjaka i kotlova 06.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka motora za usisivač proizvođača Omega Bartel 15 PUK 1150W -3 kom 06.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu TV PRENOS manifestacije „Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu“ 06.12.2017
JU Treća gimnazija Ugradnja prozora u kabinetima 06.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - održavanje Panasonic aparata 05.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku vakcina protiv meningokoknog meningitisa 05.12.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 070 05.12.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 068 05.12.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 066 05.12.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 064 05.12.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka računara 063 05.12.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA SVRDLA-ODSIJEK OBRADE METALA 05.12.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA LETVICA I LAJSNI 05.12.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OPĆINSKA TAKSA 05.12.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o obavljanju sistematskih ljekarskih pregleda (naš br. 1528/17) 05.12.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Montaža vatrodojavnog sistema na objektu škole. 05.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo 05.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge LOT 1 i LOT 2 - Ugovor 04.12.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA OBUKE 04.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 3 04.12.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme II 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji II 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja VW kombi vozila 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge reprezentacije - ispraćaj u penziju dvije radnice Centra 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja vrata i prozora 04.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka kancelariske opreme i potrepština 04.12.2017
JU OŠ Zajko Delić Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka školskih klupa i stolica 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva projektora 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka laptopa. 04.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor za usluge brze pošte 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka pet računara 04.12.2017
JU OŠ Zajko Delić Nabavka usluga osiguranja uposlenika 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci materijala, izradi i ugradnji prozorske stolarije 04.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora nabavka plotera,printera, racunara i racunarske opreme 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izvodenje radova Javna rasvjeta Novo Sarajevo 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta Dreskovaca 04.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Popravak službenog vozila 04.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Gasne naprave 04.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Oprema za gasnu mrežu 04.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge servisiranja automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka 03.12.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet za kotao (za potrebe grijanja objekta Kuća za mlade) - ugovor 01.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA -30. 11. 2017. 01.12.2017