617 Ugovaranje i realizacija javnih nabavki | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preventivne zamjene i nadogradnje telefonskog sistema KCUS-a 20.04.2018
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za Usluge ciscenja dimnjaka GO 20.04.2018
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice GO 20.04.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" štimanje i servisiranje školskih klavira u 2018. godini 20.04.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke usluga održavanja sigurnosne opreme JU OŠ " Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 19.04.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka motornih vozila za JUDZKS 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme i to: Mašina za sortiranje 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja knjige 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Muhić 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 3/2018 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci materijala za izradu scenografije 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 2/2018 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci usluga štampe 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave obavještenja za organizaciju naučnog skupa Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH 1 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo ugovor o pružanju specifičnih stručnih usluga 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske usluge u hotelu Pullman Bukurešt 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade pozivnica na naučni skup Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje advokatskih usluga 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza 1/18 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka uljanog radijatora 19.04.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Godišnja pretplata za PRO S-2018/2019 19.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voćnih dječijih kašica 19.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Škoda) 19.04.2018
Služba protokola Nabavka mobilnog pojačala sa zvučnikom, mikrofonom i baterijom za samostalni rad 6 sati 120W 19.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta. 18.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije škole 18.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka majica T-Shirt 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga L2 VPN 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Monitoring okoliša 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Redovan servis plinskih bojlera 18.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 7 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pregled i opravka prednjeg trapa kod vozila Volvo XC90 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Polugodišnje čišćenje i ispiranje rezrvoara za grijanje bitumena 18.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nabavke avio prevoza 18.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 18.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje. 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: pružanje usluge kontrolnog ispitivanja protupožarnih aparata i hidrantne mreže 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga nabavke avio karata za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga organizacije koktela za Novogodišnji koncert JU Sarajevska filharmonija 31.12.2018. 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga audio snimanja koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka hotelskih usluga za koncerte JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga digitalne štampe (programa, pozivnica) za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju - Ugovor 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju'' 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: kancelarijski materijal 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: sredstva za čišćenje 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: održavanje informatičke opreme 18.04.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju usluga protivprovalne zaštite objekta 18.04.2018