Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci-kontinuirana isporuka goriva i maziva za službena vozila SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja pROIZVODI ZA ČIŠĆENJE 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade tekstilna skola 05.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka razne kancelariske opreme 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade 05.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" krečenje fiskulturne sale 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge o odrzavanju opreme za protiv pozarnu zastiti tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka kancelarijskog materijala i tonera Tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za ciscenje Tekstilna skola 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge zastite objekta za tekstilnu skolu 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o JN kancelarijskog materijala za potrebe SERDA d.o.o. 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Predplata na internet izdanja službenih glasila 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka plinskih boca i goriva 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka obrazaca i pribora za nastavni proces 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski i školski materijal i pribor 05.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Servis i opravka vozila MAN '' 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga: eksterne revizije finansijskih izvještaja SERDA d.o.o. za 2016. g. 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka osvježavajućih bezalkoholnih pića 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka materijala za pripremu hrane 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka opreme za kopiranje i usluge održavanja i servisiranja iste 05.05.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka peciva 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 2 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o nabavci potrošnog materijala za potrebe KS za 2017. godinu - LOT 1 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo u ul. Reisa Dž. Čauševića 1 05.05.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži opreme za kontrolu radnog vremena u ul. Dalmatinska br. 2 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Kafa za kafe aparat 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Soboslikarski (molerski) radovi 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Geodetsko snimanje terena za objekat K-30 i K-31 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluga popravke telefonske centrale 05.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Toneri za laserske štampače 05.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge DDD prostora 05.05.2017
Fond Memorijala Nabavka računara i računarske opreme 04.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje svih klima klima uređaja (split sistemi) - 15 komada - UGOVOR 04.05.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Ugovor za nabavku usluga štampe fotografija za potrebe projekta Modul memorije 2017 04.05.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1. - 31.12.2017 godine 04.05.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor (vanjskog) oglašavanja (Billboard, LCD...) - Ugovor 04.05.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za posebne namjene (ugovor) 04.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o zakupu repetitorskih objekata 04.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija 04.05.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: dnevne i sedmične novine 03.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka seta SpO2 senzora za odrasle sa pacijent kabelom 4 ft za defibrilator LIFEPACK - UGOVOR 03.05.2017
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluga pružanja sistematskog pregleda zaposlenika za 2017. godinu 03.05.2017
KJP ZOI 84 Priprema tehničke specifikacije za adaptaciju skladišnih prostora u Zetri. 03.05.2017
JU Šumarski fakultet Programski paket za zaštitu od virusa 03.05.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 03.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja detiri kabine mobilnog WC-a za20lTgodrnu (Parking : Skenderij a, S. Dilberovid, Ko5evo i Pauk sluZba) II 28.04.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo nabavka materijala za održavanje 28.04.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge osiguranja zaposlenika 28.04.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice 28.04.2017