Osnovni elementi ugovora

Osnovni elementi ugovora za JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti za 2017. godinu


Nabavka bakarnog lima
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
21 14715000 Bakar direktni sporazum 5378-8-1-47/17 GRADUR TGI D.O.O. SARAJEVO IDB 4200250420009 479,45 1 dana 31.05.2017 479,45 1 dana

Nabavka koncentriranih sred.za čišćenje teških zaprljanja i dezinfekciju
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
22 39830000 Proizvodi za čišćenje direktni sporazum 5378-8-1-48/17 OŠOJAN D.O.O. SARAJEVO IDB 4200461630000 144,99 1 dana 01.06.2017 144,99 1 dana

Nabavka usluge produkcije (ozvučenje)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
23 48952000 Razglas direktni sporazum 5378-8-2-50/17 Obrtnička djelatnost "Spektroom" IDB 4302608990004 300,00 1 dana 08.06.2017 300,00 1 dana

Nabavka boja za grafiku
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
24 44812000 Slikarske boje direktni sporazum 5378-8-1-51/17 "PINGI" d.o.o. Sarajevo, 4200003090004 122,21 1 dana 15.06.2017 122,21 1 dana

Nabavka kiselina,arsena, kalij heksacijanoferata,etanola
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
25 24311000 Hemijski elementi, anorganske kiseline i spojevi direktni sporazum 5378-8-1-53/17 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, IDBR. 4200003250001 360,48 1 dana 16.06.2017 360,48 1 dana

Nabavka cinkanih ploča
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
26 14713000 Cink direktni sporazum 5378-8-1-52/17 Metal-centar d.o.o. Sarajevo, idbr. 4200020260002 243,95 1 dana 22.06.2017 243,95 1 dana Nije bilo izmjena

Usluga javnog informisanja-objava smrtovnice
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
27 92400000 Usluge novinske agencije direktni sporazum 5378-8-2-55/17 AVAZ ROTO PRESS SARAJEVO, IDBR. 4200934630002 40,00 1 dana 29.06.2017 40,00 1 dana

Nabavka adaptera za laptop
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
28 31111000 Adapteri direktni sporazum 5378-8-1-56/17 S-SYSTEM D.O.O. SARAJEVO, 4201398110005 115,25 1 dana 10.07.2017 115,25 1 dana

Nabavka slikarskog platna na metar
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
29 19212300 Platno direktni sporazum 5378-8-1-58/17 Umjetnička radionica "Paleta" idbr. 4200134190039 360,00 0 dana 25.07.2017 360,00 0 dana

Usluga objave konkursa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
30 92400000 Usluge novinske agencije direktni sporazum 5378-8-2-61/17 AVAZ ROTO PRESS SARAJEVO, IDBR. 4200934630002 435,00 0 dana 11.08.2017 435,00 0 dana

Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
31 85140000 Razne zdravstvene usluge direktni sporazum 5378-8-2-71/17 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 1820,00 8 dana 22.08.2017

Poštanski obrasci-prijemna knjiga
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
32 22820000 Obrasci direktni sporazum iZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN BH POŠTE, SARAJEVO ID BR. 4200682210005 10,00 0 dana 08.09.2017 10,00 0 dana

Osiguranje učenika za školsku 2017/2018.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
33 66510000 Usluge osiguranja direktni sporazum 5378-8-2-69/17 BSO Bosna sunce osiguranje, Sarajevo, ID broj 4200213140080 805,00 365 dana 08.09.2017 805,00 365 dana

Kolektivno osiguranje zaposlenih
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
34 66510000 Usluge osiguranja direktni sporazum 5378-8-2-70/17 BSO Bosna sunce osiguranje, Sarajevo, ID broj 4200213140080 1620,00 180 dana 12.09.2017 1620,00 180 dana

kNJIGA ZA BIBLIOTEKU
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
35 22111000 Školske knjige direktni sporazum 5378-8-1-72/17 V.B.Z. D.O.O. SARAJEVO ID BR.4200859160003 19,90 0 dana 15.09.2017 19,90 0 dana

FEDERALNA TAKSA
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora:
36 22420000 Takseni papiri direktni sporazum iZVJEŠTAJ O NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMJENE ZJN FINANSIJSKO INFORMATIČKA AGENCIJA 40,00 0 dana 19.09.2017 40,00 0 dana