Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki za 2018.god. III 20.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki za 2018.god II 20.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki za 2018.god I 20.04.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2018 KŠC-Opća -realna gimnazija 20.04.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2018 20.04.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javne nabave 2018 -srednja medicinska škola 20.04.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki 2018 20.04.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 208. godinu 20.04.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2018.godinu 18.04.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018 17.04.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 podno-polagacki radovi 17.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2018 godinu 16.04.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Plan nabavki Centar za slijepu djecu2018 16.04.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PRVA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU 16.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2018. godinu 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2017 13.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2018. GODINU 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o izmjeni plana JN za 2018 12.04.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan javnih nabavki 2018.godina 11.04.2018
Ministarstvo privrede Plan nabavki za 2018. godinu Uprave za šumarstvo 10.04.2018
JU Šumarski fakultet Usvojeni plan javnih nabvaki za 2018 09.04.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2018 god 05.04.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018 g 05.04.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2018 godinu 03.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 02.04.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Plan javnih nabavki 2018. godinu 30.03.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavki 2018 INGEB UNSA 30.03.2018
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Edhem Mulabdić" Sarajevo 29.03.2018
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2018. godinu 28.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 27.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. godinu 26.03.2018
JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Plan javnih nabavki MMB 2018. 23.03.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2018. godinu za JU Srednju poslovno -komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo 23.03.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 23.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Plan javnih nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2018. godinu 22.03.2018
Press služba Plan nabavki Press službe KS za 2018.godinu 22.03.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu 22.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 21.03.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo J.U.Zavod ZZ MUP-a K.S. Plan J.N. 2018. 20.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 20.03.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU OŠ "Izet Šabić" 19.03.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan javnih nabavki JU"Prva gimnazija"Sarajevo za 2018 godinu 19.03.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Plan javnih nabavki za 2018. g. PMF 19.03.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 19.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2018. 16.03.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2018 godinu 16.03.2018
Služba protokola za 2018. godinu 16.03.2018