Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Peta gimnazija PLAN NABAVKI JU PETE GIMNAZIJE ZA 2020. GODINU 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija Plan nabavki 2020 Filharmonija 02.04.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan nabavki za 2020. godinu u školi 02.04.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Privremeni Plan nabavki Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 01.04.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "Srednje" Ilijaš za 2020. godinu 01.04.2020
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 01.04.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2020 31.03.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Plan nabavki za 2020.g. 31.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Pllan javvnih nabavkii za 2019 31.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki 2020 30.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Privremeni plan javnih nabavki za 2020 27.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Privremeni plan nabavki za 2020 26.03.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Privremeni plan javnih nabavki za 2020.god. 26.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki MUP KS januar-mart 2020 (2) 23.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni i dopunama privremenog Plana JN KCUS-a za 2020.godinu br. 04-2-14413 od 18.03.2020.godine 20.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni i dopunama privremenog Plana JN KCUS-a za 2020. godinu broj 04-2-13531 od 13.03.2020.godine 20.03.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2020. godinu 19.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan nabavki za 2020 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 18.03.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Plan Javnih nabavki J.U. Zavod za sportsku medicinu KS za 2020. godine 16.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki za 2020.g. 16.03.2020
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan javnih nabavki za 2020.. godinu 13.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene i dopune Plana nabavki za period privremenog finansiranja_januar-mart 2020 12.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI 2020. godinu 09.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 09.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2020. godinu Javne ustanove Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" 09.03.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Preduzeća za 2020.godinu 09.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o usvajanju prve dopune privremenog plana javnih nabavki 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o usvajanju privremenog plana javnih nabavki za period januar-mart 2020. 06.03.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Treća izmjena plana nabavli za 2019. godinu 04.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni i dopunama privremenog Plana JN KCUS-a za 2020 broj 04-2-9811 04.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. 04.03.2020
JU Pedagoški fakultet Plan nabavki Pedagoški fakultet UNSA Privrem finans 03.03.2020
JU OŠ "Vladislav Skarić" Privremeni plan nabavki JU OŠ vladislav Skarić Sarajevo za 2020.godinu 03.03.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA privremeni plan nabavke Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2020 28.02.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke betonskih poklopaca za zatvaranje šahtova/otvora duž bob-staze na području ZP "Trebević" ZPPKS 28.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki MUP-a KS za period privremenog finansiranja januar-mart 2020. 27.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu PRIVREMENI PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU 26.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna Odluka od 17.01.2020 24.02.2020
JU Šumarski fakultet skeneri za kompjutere - ponovljen postupak 24.02.2020
JU Šumarski fakultet Radovi postavljanja opšava i oluka 2019 24.02.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz pana nabavki 2020. godina 20.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 19.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu 19.02.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" četvrta izmjena plana jn 2019 19.02.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" četvrta izmjena plana jn 2019 19.02.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana jn 2019 19.02.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana jn 2019 19.02.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" druga izmje 2019 na plana jn 19.02.2020
JU Šumarski fakultet Mašine za čišćenje 19.02.2020