Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa HH 13.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki z a2017.godinu 12.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 12.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JUZZJZKS za 2017. 11.12.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA 11.12.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, četvrte izmjene i dopune 08.12.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2017 godinu 08.12.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 3 06.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka 05.12.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018.godinu 05.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017. 01.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki za 2017.godinu 30.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rebalans Sarajevogasa plana nabavki 17 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 30.11.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2017.godinu 24.11.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu 24.11.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 24.11.2017
JU Kamerni teatar 55 Izmjena plana javnih nabavki 23.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke II 22.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA 2017.GODINU 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki JU Zavoda za 2017. godinu 20.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Plav Javnih nabavki za 2017 g. 16.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Demontaža, nabavka i ugradnja vrata 15.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Dodatno kopiranje u boji praktikuma Molekularna medicina 15.11.2017
JU Djeca Sarajeva Izmjena plana nabavki za 2017 13.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Dopuna Plana nabavki 13.11.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za tekuće održavanje zgrade i dvorišta škole 10.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 10.11.2017
JU Gimnazija Obala II Izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 10.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 3 09.11.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje 09.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo JU Historijski arhiv Sarajevo 08.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 07.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 07.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-25-16 - Usluge odrzavanje software-a 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije DRUGA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 03.11.2017
JU OŠ Hadžići PLAN NABAVKI JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ ZA 2017. GODINU 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 02.11.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki 2017, treće izmjene i dopune 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. KJKP Park 02.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" prva izmjena 01.11.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 2 31.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-26-16 - Obavljanje sistematskog pegleda 30.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-24-16 - Nabavka edukacijskih kitova 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Potrepštine za gašenje požara 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge održavanja i servisiranje vatrogasne i hidrantske opreme 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije i uništavanje štetočina 30.10.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna plana nabavki za 2017 27.10.2017