Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan javnih nabavki za 2020. godinu - JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 28.05.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pllan javnih nabavki za 2020.godinu 28.05.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki JU Zavod za medicinu rada KS 2020.godina 28.05.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić IZMJENE PLANA JAVNIH NABAVKI-1 ZA 2020. JU OŠ "9.maj"Pazarić 26.05.2020
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2020 godinu (1) 22.05.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana nabavki 2020 22.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-20. 05. 2020. GODINE 21.05.2020
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019. godinu - izmjena 21.05.2020
JU OŠ Zajko Delić I izmjena i dopuna plana JN za 2020 kupovina tv vox 20.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Plan nabavki 2020. 20.05.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu 20.05.2020
Ministarstvo zdravstva IZMJENE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU 20.05.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA "PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU" 19.05.2020
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" III IZMJENA PLANA JN ZA 2019. GOD 18.05.2020
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki Ministarstva saobraćaja za 2020. godinu 18.05.2020
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan nabavki JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj za 2020.godinu 18.05.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN-2019- 01.11.2019.g. 15.05.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 15.05.2020
JU Šumarski fakultet Prozori,vrata i ostali artikli 2019 14.05.2020
JU Šumarski fakultet Električne potrepštine i pribor 2019 14.05.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni privremenog plana javnih nabavki za 2020.godinu 14.05.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o trećoj izmjeni i dopuni privremenog plana javnih nabavki za 2020.godinu 14.05.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluak o drugoj dopuni privrmeneog plana javnih nabavki za 2020. 13.05.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Plan nabavki Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu 13.05.2020
JU Četvrta gimnazija Plan javnih nabavki za 2020. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža 13.05.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo-Plan nabavki 2019. 12.05.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI,2020.GODINA 11.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-07. 05. 2020. GODINE 11.05.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2020. godinu 08.05.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020.G. 07.05.2020
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan javnih nabavki JU OŠ Vladislav Skarić za 2020.godinu 07.05.2020
JU OŠ Zajko Delić Odluka -plan javnih nabavki 2020god. 06.05.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2020 JU OŠ "9.maj" Pazarić 06.05.2020
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan nabava KŠC Osnovna škola 2020 06.05.2020
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan nabava KŠC Opća-realna gimnazija 2020 06.05.2020
JU KŠC srednja medicinska škola Plan nabava KŠC Srednja medicinska škola 2020 06.05.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 1. Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020.godinu 05.05.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2020. GODINU-04. 05. 2020. GODINE 05.05.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU - JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo 04.05.2020
JU Kamerni teatar 55 Izmjene i dopune plana javnih nabavki_2019_1 01.05.2020
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU 30.04.2020
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan javnih nabavki 2020 godinu 30.04.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana javnih nabavki za 2020 28.04.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan javnih nabavki za 2020. i Odluka o usvajanju 28.04.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2020. godinu 23.04.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2020. godinu 23.04.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2020. god. 23.04.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki J.U MESS za 2020. godinu 22.04.2020
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan nabavki JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi za 2020. godinu 22.04.2020
JU Gimnazija Dobrinja Plan javnih nabavki 2020.godina 22.04.2020