Pretraga

Ukupno 19927
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Materijal i alat za tehničko održavanje objekta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2017 14985,48
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - Juli - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 238,76 238,76 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane i pahuljica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.08.2018 79202,45 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID:4200199130009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usčuge sitne medicinske opreme-servisiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - Juli - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.07.2018 271,95 271,95 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Korištenje repetitora-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 4212,00 Mibo Komunikacije doo Sarajevo ID: 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane i specijalne mliječne formule Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2018 42333,41 Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina ID:4003375940003
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 64,40 64,40 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2017 5691,52 "ZANGRO" d.o.o. Ilidža
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Odrzavanje vozila WT5 i WT6-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.07.2018 196,56 AC Quattro doo Sarajevo ID:4200018440001
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 66,20 66,20 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telefonskih i računarskih instalacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2017 3393,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Korištenje repetitora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2018 4212,00
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 82,00 82,00 Oki upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 35,50 35,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 27,00 27,00 Sarajevo Stan
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Odrzavanje vozila WT5 i WT6 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.06.2018 196,56
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 45,60 45,60 Sarajevo Stan
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Nabavka goriva 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 3646,19 "ENERGOPETROL" D.D. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 33,44 33,44 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 36,01 36,01 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 94,24 94,24 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 24,25 24,25 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 29,50 29,50 Sarajevo Stan
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanja Plan nabavki 14.02.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge odrzavanja vozila Reno-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 117,00 Guma M doo Mostar ID:4227111640008
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - Juli - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 35,10 35,10 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 66,87 66,87 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravka centralne klime zavoda-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2018 6062,94 Clima Trade doo Sarajevo ID: 420009713004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge odrzavnja vozila Reno Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018 117,00
JU Djeca Sarajeva Standardizovano pismo - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 378,10 378,10 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.08.2018 267,20 267,20 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravka centralne klime Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.07.2018 6062,94
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja i maziva-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 7265,70 Valvoson doo busovaca ID:4236138320004
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Juli - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Juli - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - Juli - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 151,80 151,80 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - Juli - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 32,33 32,33 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja i maziva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018 7265,70
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - Juli - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.07.2018 22,30 22,30 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" servisiranje gorionika u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1170,00 01.11.2017 1170,00 1170,00 Elkomont doo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2018 10,00 S.O.R. MAJA SARAJEVO ID:4300272130009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2018 10000,00
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" nabavka računarske opreme za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1599,00 19.12.2017 1599,00 1599,00 Imtec doo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu. Plan nabavki 31.10.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sredstva za pranje uniformi-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2018 3207,86 RIS doo Sarajevo ID:4200056290005
Ukupno po stranici 49.001,68 157.014,77 5.069,14