Pretraga

Ukupno 45534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Revizija projektne dokumentacije za transformatorske stanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 6552,00 TIROL d.o.o. Tuzla -4209350650009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga reparacije letve volana za sanitetsko vozilo WV T-5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 390,00 O.R. AUTOSERVIS " MIRZA"-4302900200006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinski aparat Enraf Nonius-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.07.2020 11735,10 11735,10 Nedax d.o.o. Sarajevo, ID 4200342890001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tehničkih normativa (standarda) :VDI 2073 (dio 1,2 i 3); VDI 2046; BAS EN 60534-1:2012 I BAS EN 60534-2-1:2012 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 826,98 Institut za standardizaciju BiH - 4402553460005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za medicinski aparat Enraf Nonius Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020 11735,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga hitne popravke staklenih kliznih vrata na Klinici za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 93,60 SKAPI d.o.o. Sarajevo 4200583400005
JU Institut za istoriju NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020
Direkcija za robne rezerve KS 2-16 Usluga protivprovalne zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2020 1333,80 1333,80 Unilab DOO Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge oglašavanja II Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.08.2020 672,75
Fond Memorijala Usluge servisiranja plinskog bojlera i klima komore u objektima JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.09.2020 700,00 18.09.2020 700,00 Elin Elektro d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sa-gas Rebalans 2020 Plan nabavki 15.09.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 4224,00 2898,00 JUKS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENTA UNIVERZITETA U SARAJEVU, SARAJEVO, 4200098290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka elektrodizne za putničko vozilo VW CADDY Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 1400,00 KARE d.o.o. Sarajevo - 4200273040009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke 2 (dva) parna kazana u prostoru Centralne kuhinje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 1443,78 NEW PAGE d.o.o. Sarajevo - 4201870000006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sijalica za medicinske aparate za potrebe Klinike za očne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2020 5054,40 DERBY TRADE d.o.o Brčko, 4600044980004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 2 i LOT 8 -Poništenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada kupatila za Izolatorij - Podhrastovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2020 6988,64 VD Mašinske instalacije d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.06.2020 2898,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 4, LOT 5, LOT 6 i LOT 7-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.08.2020 2754,52 2754,52
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Procjena tržišne vrijednosti aparta CT APARAT 4 SCEPS, CT APARAT 64 Sl. SPED LIGHT i MAGNET TRIO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2020 2980,00 Stalni sudski vještak Pita Zahid, dipl.ing.maš.
JU Muzej Sarajeva POPRAVKA I REKONSTRUKCIJA KLIZNIH VRATA NA BRUSA BEZISTANU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 2925,00 17.06.2020 2925,00 2950,00 KEMODOORS DOO SARAJEVO
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hamikalije LOT 3-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.08.2020 16075,80 16075,80 V GROUP PALIS d.o.o., Brčko, ID 4600113030005
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije-LOT 1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2020 409,50 409,50 MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, ID 4201572320006
JU Muzej Sarajeva STUDIJSKO FOTOGRAFISANJE I ELEKTRONSKA OBRADA 200 FOTOGRAFIJA UMJETNIČKIH DJELA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2020 3750,00 15.07.2020 3750,00 3750,00 O.D. BORAGOO
JU Muzej Sarajeva zanatski radovi na kancelarijei računovodstva i restauratorskoj radionici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1581,68 24.03.2020 1581,68 1581,68 MONT GRADNJA DOO SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva javni konkursi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 1036,62 1036,62 1036,62
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije- LOT 1. LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6 i LOT 7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020 19239,82
JU Muzej Sarajeva plan javnih nabvki Plan nabavki 17.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine LOT2-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.09.2020 4633,20 4633,20 Sarajevo-Farm d.o.o. Sarajevo, 4201103250005
JU Mašinski fakultet UNSA Softwere Dž.K Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 02.07.2020 805,80 10.07.2020 805,80 805,80 Energija Skopje MK4030005552142
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine LOT1-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.08.2020 42097,41 42097,41
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vaskularne proteze, konci i kateteri po Fogarty-u za vaskularnu hirurgiju za period do 31.12.2020.godine-LOT1 i LOT2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2020 46760,61
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka posuda za hranu 500 ml (hitna nabavka - suzbijanje širenja virusa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 3481,92 Alper Group d.o.o. Sarajevo ID: 4201821130000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma_UP Pokretanje i tok postupka 15.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 6, LOT 8, LOT 13, LOT 14 i LOT 15 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT12 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2020 56158,73 56158,73 Medimax d.o.o. Banja Luka, ID 4403783830002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT1, LOT 2 i LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2020 8972,73 8972,73 Ena d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.09.2020 23400,00 23400,00 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 48/20 - Dijagnostička sredstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 48/20 - "Dijagnostička sredstva" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT 7, LOT 9 i LOT 10 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2020 28085,85 28085,85 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo ID 4200256540006
Fond Memorijala Usluge servisa UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.09.2020 292,50 16.09.2020 292,50 Energoinvest Sue d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu: LOT4 i LOT 11 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2020 7092,54 7092,54 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka , ID 440083960005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i transfuzijsku medicinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020 123684,22
JU Srednja građevinsko-geodetska škola federalna taksa za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.09.2020 15,00 15,00 FIA Finansijsko informatička agencija 4202153990006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 59/20- Rezervni dijelovi za podizne naprave na PPOV Butila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 6996,13 15.09.2020 6996,13 6996,13 DEFTER KOMERC D.O.O., 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4200535260005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kante pvc Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 26,75 26,75 Penny plus doo Sarajevo 4200162210002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kanister sa česmom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2020 31,80 31,80 Penny plus doo Sarajevo 4200162210002
Ukupno po stranici 223.078,23 254.345,78 222.840,96