Pretraga

Ukupno 40174
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci GRAĐEVINSKIH RADOVA 27. 03. 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 6984,90 6984,90 „NEIMARI“ d. o. o. Pijačna 70, 71210 Ilidža ID: 4200477040008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms 1/10/20 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.03.2020 39663,00 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Prirodno-matematički fakultet Održavanje potivpožarnih aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 2365,74
JU Prirodno-matematički fakultet fOTOKOPIRANJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 7020,00
JU Prirodno-matematički fakultet Održavanje kotlovskih postrojenja PMF Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2019 5031,00
JU Prirodno-matematički fakultet Zdravstvene Usluge III Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 5934,50
JU Prirodno-matematički fakultet Čišćenje dimnjaka 4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.09.2019 1614,60
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka računarske i druge opreme 109/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 5686,20 5686,20 CITY GROUP d.o.o. Sarajevo ID: 4200194840008
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge molerskih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2019 5900,00
JU Prirodno-matematički fakultet Kancelarijski namještaj FIS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2019 1239,30
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge podno-polagačkih radova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2019 5454,20
JU Prirodno-matematički fakultet Klima uređaj IMTEC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.10.2019 2954,78
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica u vezi sa vanrednom situacijom i pojavom virusa COVID 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.04.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Kompjuterska oprema LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2020 70761,60
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga računovostvene revizije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 5850,00 5850,00 RECOM d.o.o. Mostar ID:4227690000009
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Redizajn web stranice i medijsko oglašavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 6435,00 Obrtnička djelatnost "WIRE"
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Miikrobiološka analiza vode za područnu školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2019 80,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Računarska oprema za kabinet informatike (miševi) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 96,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Nabavka usluga vanredne dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 110,00 ciklon doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Naavka usluga DDD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 561,60 ciklon doo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Godišnja pretplata na časopis "Pravo i finansije" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2019 200,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Osiiguranje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2019 117,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toonerii za kancelarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019 106,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Plan nabavki za 2020 godinu Plan nabavki 25.03.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke roba:tečni azot Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 7020,00 7020,00 UNAVET D.O.O. 4200245340005 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke roba: materijal za prevenciju korona virusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 2946,06 2946,06 ENA DOO SARAJEVO, br.ID 4200037070002
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku sredstava za dezinfekciju prema izuzeću od odredbi Zakona o javnim nabavkama Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.04.2020 10834,20 Bosnalijek, Sarajevo 4200598340009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci i tenderska dokumentacija_nabavka termalnih kamera Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.04.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 380,72 Unilab d.o.o. Sarajevo 4200054160007
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje kvalifikacija težine bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 100,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-A Kantona Sarajevo, 420008431000310
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/25/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.03.2020 464470,09 Tuzlafarm doo, Tuzla, 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2020 230209,75 Diamedic doo, Ilidža, 4200072730007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Posebna odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2020 366553,48 New Technology d.o.o., Sarajevo, 4200124470009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2020 384674,94 Medichem d.o.o., Sarajevo, 4200647060009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/1/20-lot 1,2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2020 399622,39 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Sarajevska filharmonija 16-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 650,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 15-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 311,75 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 13-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 12-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 721,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 11-20 vanplanska nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 106,22 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 10-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 480,25 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dezinfekcija za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 1224,40 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Sarajevska filharmonija 09-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 520,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 08-20 vanplanska nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 222,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 07-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 309,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Održavanje kompjuterske opreme i nabavka rezervnih dijelova za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 819,00 "EA SERVIS" d.o.o Sarajevo
JU Peta gimnazija PLAN NABAVKI JU PETE GIMNAZIJE ZA 2020. GODINU Plan nabavki 01.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 06-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dimnjačarske usluge za 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 700,00 "ČAĐO" Obrtnička dimnjačarska djelatnos, Sarajevo ID broj. 4301422410001
Ukupno po stranici 108.874,72 1.934.845,73 34.264,38