Pretraga

Ukupno 34336
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava poslovnih obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 25,83 25,83 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava računarske opreme KŠC Opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 73,08 73,08 Svjetlostkomerc d.d.
JU KŠC srednja medicinska škola Nabava računarske opreme KŠC Srednja medicinska škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 284,76 284,76 Svjetlostkomerc d.d.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Satelitsko pracenje vozila 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 6739,20 6792,00 Imperium, 4209690670004
JU KŠC srednja medicinska škola Nabava obrazaca i papira Srednja medicinska škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 29,52 29,52 Svjetlostkomerc d.d.
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazaca i papira Osnovna škola KŠC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 08.07.2019 86,85 86,85 Svjetlostkomerc d.d.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-prane i peglanje radne odjeće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2019 8358,20
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje u elek. medijima 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 3689,70 3689,70 Hayat, 4200164420004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Boje i lakovi 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 6477,70 6122,00 Tocos, 4200086280004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis i odrzavanje ins. tel. i rac. mreze 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 6645,60 6271,10 Telemont d.o.o., 4200411290003, Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka-nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad robe-analizatora i prateće opreme za monitoring kvaliteta ambijentalnog zraka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46082 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2019 1161,81 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-kolača u povodu obilježavanja Dana učitelja-5.oktobar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 92,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-43288 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 2228,85 BIOSISTEMI doo, Sarajevo 4201648160003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46071 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2019 1260,44 ORTOSAR doo, Sarajevo 4200069940009
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka podnih obloga (laminata) za učionicu 100B-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 2998,39 2998,39 LAMPER d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-43747-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 263,25 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka podnih obloga (laminata) za učionicu/kabinet 100B Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 2998,39
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Tablete za bazen Ilidža prema potrebama Klinike za fizijatriju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 351,00 Semikem d.o.o. Sarajevo ID: 4200003250001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-osvježavajućih napitaka u povodu obilježavanja Dana učitelja-5.oktobra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 99,85
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46068 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 1392,30 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40205 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 6903,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-41280 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 2106,00 Tuzla-Farm doo, Tuzla, 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisa za preventivno i imterventno servisiranje aparata/sistema proizvođača BBraun i DWA lociranih na klinikama KCUS-a Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 14.08.2019 64350,00 INEL-MED d.o.o. Mostar - 4227082520006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39022 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 1605,71 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka pica za dan skole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 292,35 292,35 HOŠE KOMERC DOO
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka hrane za dan skole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 64,41 64,41 HOŠE KOMERC DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge prijevoza na jednodnevni nagradni izlet za najbolje odjeljenje i najbolje učenike u učenju i vladanju u šk. 2018/2019.g. na relaciji Sarajevo-Mostar-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2019 643,50
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge -Nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2018/2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019 470,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka elektro i dr. materijala za opremanje STEM učionice-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2019 1468,77 1468,77 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka elektro i dr. materijala za opremanje STEM učionice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 1468,77
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge prevoza na relaciji Sarajevo-Neum-Sarajevo-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2019 1053,00 1053,00 KONJIC TRANS doo
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka mape 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 175,50 GARMOND DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge prevoza na relaciji Sarajevo-Neum-Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 1053,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga osiguranja učenika od nesretnog slučaja za školsku 2019/20 - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 1900,00 1900,00 SARAJEVO OSIGURANJE DD
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka data majlera platnih vrečica 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 1146,60 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
Fond Memorijala Izgradnja platoa sa nadstrešicom i proširenje objekta sa salama za video prezentaciju na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 03.09.2019 93274,97 11.10.2019 79722,20 79722,20 GROS-COMP P.O
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge međunarodnog transporta pošiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 236,74 DHL International d.o.o. Sarajevo ID: 4200054590001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga osiguranja učenika od nesretnog slučaja za školsku 2019/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2019 1900,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 5136,30 4625,00 Porsche d.o.o., 4201887660000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kisik, acetilen, helij 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 6860,00 6860,00 Messer Tehnoplin, 4200350720000, Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka IT opreme i pratećih komponenti Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 21.08.2019 13969,80 30.09.2019 13696,80 13696,80 REBUS D.O.O.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Druge izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 17.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke drum unit-a, tonera, ketridža i ribona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova _ulica Nurije Pozderca Ugovaranje i realizacija 30.09.2019 18400,86 "INTERMING"d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji sportske odjeće i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 4293,34 "SPORT VISION" d.o.o. Bijeljina
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji peleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 "FARANG TSC" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku cvijeća, vijenaca i cvjetnih aranžmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda mv MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju mv marke VW Transporter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 560,20 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 124.328,48 243.504,56 136.231,26