Pretraga

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Hadžići Nabavka torbe za dokumente – 44 kom. i torbe za laptop – 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 653,74 653,74 “R&S” d.o.o. Vogošća – Sarajevo 4200056290005
JU OŠ Hadžići Nabavka USB memorijskih kartica sa logom škole 8 GB – 50 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 748,80 748,80 “R&S” d.o.o. Vogošća – Sarajevo 4200056290005
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade betonskih klupa sa naslonom - 2 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 580,00 580,00 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ Hadžići Nabavka proizvoda za dekoraciju unutrašnjih prostorija škole (ramovi, tabla, vazna) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 295,00 295,00 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ Hadžići Nabavka proizvoda za dekoraciju unutrašnjih prostorija škole (korpa) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 159,00 159,00 “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ Hadžići Nabavka jarbola i popratnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1333,80 1333,80 “NEON HEART” d.o.o. Sarajevo 4200129270008
JU Sarajevska filharmonija 29-19 hotelski smještaj za solistu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 369,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 28-19 smještaj za dirigenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 815,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 27-19 ugostiteljske usluge za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 311,50 UR Zlatni lav, Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 26-19 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 50,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija 25-19 audio snimanje koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 24-19 hotelski smještaj za solistu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 369,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 23-19 smještaj za muzičara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 140,00 Massimo holding d.o.o. Sarajevo - 4200878200008
JU Sarajevska filharmonija 22-19 smještaj za muzičara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 175,00 Massimo holding d.o.o. Sarajevo - 4200878200008
JU Sarajevska filharmonija 21-19 nabavka avio karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2019 857,00 Nebo-tours d.o.o. Sarajevo - 4201330230002
JU Sarajevska filharmonija 20-19 nabavka avio karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 504,00 Nebo-tours d.o.o. Sarajevo - 4201330230002
JU Sarajevska filharmonija 19-19 potrošni materijal za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 994,03 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 18-19 usluge digitalne štampe za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 1049,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 17-19 audio snimanje koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 16-19 usluge digitalne štampe za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 749,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 15-19 ugostiteljske uskuge za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 276,00 UR Zlatni lav, Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 14-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 105,39 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1754,00 07.01.2019 1754,00 Oslobođenje Servisi d.o.o. Sarajevo, 4202263820009
JU Sarajevska filharmonija 13-19 kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 493,62 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 12-19 nabavka tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 186,85 Printerpapir d.o.o. Saraajevo - 4200014020008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1755,97 07.01.2019 1755,97 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
JU Sarajevska filharmonija 11-19 pitka voda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 10-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2019 775,77 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 09-19 potrošni materijal za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 619,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računara i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1748,53 07.01.2019 1748,53 1748,53 IMTEC d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
JU Sarajevska filharmonija 08-19 nabavka avio karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 502,00 Nebo-tours d.o.o. Sarajevo - 4201330230002
JU Sarajevska filharmonija 07-19 potrošni materijal za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 669,36 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade inventurnih pločica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 1287,00 24.01.2019 1287,00 1287,00 Grafika NIN Sarajevo, 4300406270007
JU Sarajevska filharmonija 06-19 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 60,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija 05-19 audio snimanje koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 3401,05 28.12.2018 3401,05 3401,05 Peštan PDC Sarajevo, 4401164860085
JU Sarajevska filharmonija 04-19 usluge digitalne štampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 733,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Opravka vrata na odlagalištu otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 4188,00 25.12.2018 4188,00 4188,00 Alu-Sar Sarajlić o.r. Srebrenik, 4310598790004
JU Sarajevska filharmonija 03-19 ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 311,15 UR Zlatni lav,Sarajevo - 4300548490004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I Nadzorni audit (ISO 9001:2015) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 5850,00 25.12.2018 5850,00 5850,00 DQS-BH-BHcert d.o.o. Sarajevo, 4200941330006
JU Sarajevska filharmonija 02-19 nabavka avio karte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 482,00 Nebo-tours d.o.o., Sarajevo - 4201330230002
JU Sarajevska filharmonija 01-19 održavanje web stranice za 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 1404,00 1404,00 Creative 24/7 d.o.o. Sarajevo, - 4201191360001
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2019 Filharmonija Plan nabavki 11.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rez.dijelova, kao i usl.održ.sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 17321,85 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crijeva za hidrauliku, zrak i vodu- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 35100,00 ZULEX doo Sarajevo, 4200421410007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja i opravke tahografa-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 28361,27 CENTROTRANS – EUROLINES d.o.o. Sarajevo, 4200153220003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2019 11700,00 HEN d.o.o. Sarajevo, 4218094110009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018 11700,00
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE I USLUGA KETERINGA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE ZA DAN ŠKOLE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019
Ukupno po stranici 31.684,55 117.642,01 36.986,09