Pretraga

Ukupno 4418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Usluge tehničke realizacije kultruno-umjetničkog programa centralne manifestacije "Odbrana BiH-Igman" Plan nabavki direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije kulturno-umjetničkog programa centralne manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS SPORAZUM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2017 631,80 631,80 HSC D.O.O.
JU Psihijatrijska bolnica KS DIREKTNI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 702,00 702,00 DOBRA KNJIGA D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 13 (trinaest) položenih buketa za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017
Fond Memorijala Usluge najma dsng (reportažnog vozila) sa četri kamermana i satelistski prijenos do zgrade RTV BiH u trajanju do 90 minuta za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije projekta Mladi na putu života za potrebe manifestacije "Odbrane BiH-Igman" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 22.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.06.2017
Fond Memorijala Najam tonskih kola za potrebe direktnog prenosa manifestacije "Odbrana BiH-Igman" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2017 22.06.2017
Fond Memorijala Usluge iznajmljivanja i postavljanja 10 (deset) mobilnih wc-kabina za potrebe manifestacij "Odbrana BiH-Igman" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017
Fond Memorijala Nabavka i isporuka PVC posuđa za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman" Plan nabavki direktni sporazum 20.02.2017 22.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Materijal za montažu vodomijera '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.06.2017 67911,65 '' Hidro Termo Centar '' d.o.o Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 23.06.2017 29456,29
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila za JU KCSR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2017 1591,20 Bunjo d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata za Sl.glasnik, Sl.novine BiH, Sl.novine RS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 2324,79 2324,79 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štembilja 6x2 cm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 170,94 170,94 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 1431,36 1431,36 DITA d.d. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavke zaštitnih rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 990,00 990,00 VERDANT Apoteka
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Kondenzatori prema specifikaciji 1 komplet '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 6554,34 '' Energoinvest SUE '' d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka časopisa računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 470,09 470,09 Feb d.d.
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2017 1591,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka poštanske prijemne knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 200,00 200,00 BH POŠTA Zmaja od Bosne 88, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka datumara sa natpisom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 299,15 299,15 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka vinjete; naljepnice za lijekove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 545,00 545,00 Mirbergraf d.o.o.
JU Filozofski fakultet Nabavka, isporuka i montaža opreme za ozvučenje Ugovaranje i realizacija 22.03.2017 6440,85 6440,85 Blow up d.o.o. Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranje i održavanje računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 13338,00 Bosninen Business Systems d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 4820,00 4820,00 JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja računarske i druge opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.04.2017 13338,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 185,00 185,00 REC d.o.o. Sarajevo, ID broj 4200545220001
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izrada kapije na školskom dvorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 2499,49 Flooring d.o.o Kolodvorska 12 ID 4200999410000
JU Filozofski fakultet Materijal i sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija 17.04.2017 7019,12 7019,12 Dipsa d.o.o. Sarajevo, 4201624220005
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izmjena Plana javnih nabavki za 2017 Plan nabavki 05.06.2017
JU Filozofski fakultet Nabavka softwera za materijalno knjigovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 5537,14 5537,14 Špica Systems d.o.o. Sarajevo, 4200801830009
JU Filozofski fakultet Uređenje prostorije 37 u zgradi Filozofskog fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 6950,97 690,97 Tapetar dekorater Nurija Zeljković, obrtnička tapetarsko dekoraterka djelatnost, Sarajevo, 4300761170005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 57124,00 "ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2017 57124,00
JU Filozofski fakultet Radovi na adaptaciji prostora u zgradi Filozofskog fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 3537,05 3537,05 Veddi invest d.o.o. Sarajevo, 4200282110001
JU Filozofski fakultet Oprema za olakšan pristup bibliotečkim fondovima studentima sa invaliditetom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.05.2017 8849,00 8849,00 Asistansia d.o.o. Sarajevo, 4201386610002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina hrane i pilote za potrebe vivarija Plan nabavki 31.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina 500 komada papirnih fascikli Plan nabavki 31.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-14/16 - Nabavka hemikalija za histotehnološku proceduru Plan nabavki 07.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-15/16 - Usluga interneta sa pristupnom brzinom do 50/10 Mbps Plan nabavki 20.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Materijal za bravarsko- limarske radove za bunar SKB7 - Izvorište Sokolovići '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 6768,96 '' Penny Plus '' d.o.o Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge uvoza električne pisaljke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 548,90 548,90 Viator Vektor d.o.o.
Kabinet premijera Izmjene i dopune plana nabavki Plan nabavki 19.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja poštarina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 30,00 30,00 DES d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pamučnih tetra pelena za bebe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 1450,00 1450,00 VIZUM D.O.O. VISOKO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ opreme za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2017 256500,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za svakodnevnu higijenu za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2017 262000,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Medicinsko obezbjeđenje tokom održavanja matusrke svečanosti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 450,00
Ukupno po stranici 620.459,49 208.920,80 46.873,16