Pretraga

Ukupno 22857
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za reparaciju radnih kola 32/18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018 15.11.2018 15335,11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada i dorada mašinskih dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 15.11.2018 229226,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 39478,14 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2018 39478,14
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 46800,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018 46800,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 17550,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za sektore nastave i naučno-istraživačkog razvoja Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2018 17838,99
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 11671,92 MESSER Tehnoplin d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 11671,92
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 29250,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 29250,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 5850,00 EUROGUMA d.o.o. Sarajevo, 4200621180006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za JU NPS Ugovaranje i realizacija 28.02.2018 1119,30 1119,30
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 5850,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1152,50 1152,50 SVJETLOSTKOMERC 4200177160001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 23400,00 UNOKO“ d.o.o. Sarajevo, 4200047030009
JU Veterinarski fakultet UNSA Servis laminarne komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2242,89 2242,89 DOO EUROLAB 4400375860000
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja web stranice za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 421,20 421,20 LOGOSOFT 4200236190009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 23400,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 35100,00 EURO-METALI d.o.o. Doboj Jug, 4218466780006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 351000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1047,91 1047,91 ANTONIO COMMERCE 4227126590007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 3643,15 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, 4200851420006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza umjetnika na gostovanja za JU NPS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.03.2018 17550,00 17550,00 CENTROTRANS 4200153220003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018 3643,15
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge, Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prijevoza pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 1655,55 1655,55 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO 4200153220003
JU Veterinarski fakultet UNSA Izdavanje sanitarnih knjižica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 3931,20 3931,20 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO br.ID 4200187710000
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 1521,00 1521,00 EKOTIM 4201793500009
JU Veterinarski fakultet UNSA Sistematski pregled za zaposlenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 6879,70 6879,70 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO br.ID 4200187710000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 924,30 924,30 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 924,30
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 683,98 683,98 „INTER-COM“ d.o.o.
JU Veterinarski fakultet UNSA Servisiranje, održavanje i automatska zamjena u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara za analizatore krvi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 1746,16 1746,16 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 683,98
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 683,98 13.11.2018 2600,32 2600,32 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka i instalacija telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 6894,80 6894,80 Intels dood Sarajevo 4200583310006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 2600,32
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 1053,00 1053,00 „INTER-COM“ d.o.o., Zenica, 4218087760006
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 1053,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća - ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 4081,54 4081,54 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 4081,54
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća- ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2018 12581,82 12581,82 “VITA” d.o.o., Zenica, 4218525380009
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2018 12581,82
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme alata-pegle Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 792,00 792,00 Domod doo
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 1100,00 1100,00 "TR KARKELJA"
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka inventara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 495,02 495,02 "IVABO" doo
Ukupno po stranici 813.652,65 283.217,40 70.474,19