Pretraga

Ukupno 41620
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Web hosting 01.01-30.04 Ugovaranje i realizacija 03.04.2020 200,00 05.04.2020 200,00 200,00 Inteseco ID:4302529770007
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog materijala,testova PAS i ljekova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2020 2625,95 10.04.2020 2625,95 2625,95 JU Apoteke Sarajevo ID:4200280090097
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Izrada, održavanje i hosting web stranice Ugovaranje i realizacija 01.04.2020 2106,00 08.04.2020 2106,00 2106,00 IST Agencija za informatiče usluge Sarajevo ID:4301785990000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Peleta II/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 2508,00 23.03.2020 2508,00 2508,00 Penny Plus doo iz Sarajeva ID:4200162210002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Medicinski materrijal- zaštitne maske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2020 330,00 17.03.2020 330,00 330,00 PZU AL-Hana apoteka ID:4201068160006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar -toplomjer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 89,10 13.03.2020 89,10 89,10 PZU AL-Hana apoteka ID:4201068160006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13510 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1179,36 1179,36 Ena d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10709 Dijagnostički materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 4910,96 4910,96 Farmis d.o.o. - Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor za nabavku robe-aluminijski čepovi za epruvete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 6358,95
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10708 Dijagnostički materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 5411,48 5411,48 Farmis d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14528 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 954,72 954,72 Ena d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13837 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1263,60 1263,60 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13785 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2020 1572,48 1572,48 MGM Farm d.o.o. - Kakanj
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13834 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 6977,88 6977,88 Mipex d.o.o. - Banja Luka
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Električna energija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8430 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 3088,80 3088,80 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-12689 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 7020,00 7020,00 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Usluge košenja trave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2020 6000,00
JU Djeca Sarajeva Usluge parkiranja autobusa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2020 825,43
JU Djeca Sarajeva Usluge popravljana i održavanje informatičke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2020 4212,00
JU Djeca Sarajeva Usluge popravki i održavanja elektroinstalacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2020 6582,42
JU Djeca Sarajeva Usluge obuke kadra - sanitarni minimum Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2020 6000,00
JU Djeca Sarajeva Usluge pranja vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 2500,00
JU Djeca Sarajeva Nabavka kupona za prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.01.2020 4316,05
JU Djeca Sarajeva Usluga registracija vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.01.2020 3570,02
JU Djeca Sarajeva Usluge parkiranja i pranja vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2019 914,77
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2020 godinu (1) Plan nabavki 10.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-1383 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 7019,46 7019,46 Mipex d.o.o. - Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13831 Potrošni materijal-medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 198,90 198,90 Inel d.o.o. - Mostar
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. dopuna plana nabavki 2020 Plan nabavki
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13511 Hemikalije - anorganske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 1216,80 1216,80 Semikem d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13371 Dijagnostički materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 363,52 363,52 Tuzlafarm d.o.o. - Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10707 Reagensi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 1521,00 1521,00 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13512 Reagensi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 4043,87 4043,87 Biomedica d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13839 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 6991,92 6991,92 Apomedical d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13830 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 234,00 234,00 Globex d.o.o. - Zenica
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge fotokopiranja 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 6000,00 VEGOS d,o, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 12-01-68106 Potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2020 198,90 198,90 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za fotokopiranje - multifunkcionalni uređaj za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-12583 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 1062,36 1062,36 Phoenix Pharma d.o.o. - Bijeljina
JU Građevinski fakultet UNSA Računovodstvene usluge 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.02.2020 6000,00 Agencija TONTO
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge menze i usluge dostavljanja pripremljene hrane, catering faza 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2020 28080,00 2808,00 Restoran Zlatni lav
KJKP Gras d.o.o. Lot 1101 Rezervni dijelovi za autobuse osim el. MAN pneumatika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.10.2019 34843,77 06.01.2020 34843,77 SINHRON d.o.o
JU Peta gimnazija NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 3707,32 16.04.2020 3707,32 3707,32 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200162210002
JU Porodično savjetovalište nabavka start paketa 2020_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 15,00 15,00 iNOVINE BH d.o.o P.J.kiosk prodavnice broj :T.58 Sarajevo 4201964324883 Stari Grad
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih potrepština 2020-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 117,76 117,76 OFFICE SUPPORT D.O.O 4202614040005 Ilidža Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka start paketa 2020_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2020 5,00 5,00 BH TELEKOM DIREKCIJA SARAJEVO SARAČI 4200211100226 Sarajevo Stari Grad
JU Porodično savjetovalište nabavka fotografija 2020_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2020 1269,23 1269,23 IFOF d.o.o 4200711250003
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka roba- toneri 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2020 1023,75 1023,75 Defter komerc d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka roba- toneri 2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2002
Ukupno po stranici 81.330,83 150.509,84 72.035,12