Pretraga

Ukupno 14069
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Kovačići" Nabavka sportske opreme1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6596,30 6596,30 Dijal - "M" 4200364940002
JU OŠ "Kovačići" Nabavka sportske opreme1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 6596,30
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka auviovizuelne opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 6743,88 6743,88 Dijal - "M" 4200364940002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 415,45 415,45 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal februar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU OŠ "Kovačići" Nabavka auviovizuelne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2017 6743,88
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda ADR-a i ispitivanje statičkog elektriciteta vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 1584,97 1584,97 AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 3549,78 3549,78 SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 1285,85 779,50 VISPAK d.d. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga objave javnih oglasa i konkursa u printanim medijima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 3510,00 3510,00 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge analize i kontrole vode Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2018 12000,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda/čišćenja kotlova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 5868,72 5545,80 EKODIMNJAČAR d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Edukacija radnika škole prema Godišnjem programu rada. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2100,00 2100,00 S.R.C.A. 4201623500004
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Edukacija radnika škole prema Godišnjem programu rada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 2100,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga tekućeg održavanja vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 7020,00 5109,96 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova održavanja i servisiranje liftova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.12.2017 5054,40 16.02.2018 5054,40 5054,40 DVG Alm Company doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo J.U.Zavod ZZ MUP-a K.S. Plan J.N. 2018. Plan nabavki 16.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -UNILAB DOO SARAJEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 7020,00 UNILAB D.O.O SARAJEVO
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskog paketa IMIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 6996,60 3872,70 INFOSOFT d.o.o. Saraejvo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-UNILAB Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova intervencija na priključcima kanalizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 5850,00 5652,74 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka autoklava Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2017 292558,50 05.03.2018 292558,50 292558,50 Proma doo Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge održavanja elektro instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 37,00 Central Plin OD, Sarajevo ID:4302352740005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge održavanja vodenih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 32,00 Central Plin OD, Sarajevo ID:4302352740005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge održavanja električnih i rashladnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 45,00 Central Plin OD, Sarajevo ID:4302352740005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga krečenja prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2018 868,34 868,34 Sarajevostan, ID 4200296920006
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 2/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.03.2018 19566,99 19566,99
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 2/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 35222,87 35222,87 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 3/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.03.2018 5061,42 5061,42 Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 2/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 193,28 193,28 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 2/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.02.2018 5061,42 5061,42 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge održavanja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 52,00 Central Plin OD, Sarajevo ID:4302352740005
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 2/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 111876,55 111876,55 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 3/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 19385,00 19385,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 2/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.03.2018 2342,67 2342,67 Elektroprivreda BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 2/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.02.2018 3185,00 3185,00 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava oglašavanja u Službenom listu BiH 2/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.02.2018 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava službenih novina (internet izdanje 2018) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.02.2018 240,00 240,00 JP NIO Službeni list BiH
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka stomatoloških stolica ( 4 komada) za potrebe JUDZKS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2017 107172,00 07.03.2018 107172,00 107172,00 Denta De doo Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3264,30 3264,30 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bočni držač za operacioni sto proizvođača "Maquet" - 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 3264,30
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2018 10324,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje oružja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka monitoring klizišta Terezija 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke policijskog terenskog vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga zamjene krila vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat gradevinske jame OŠ Pofalici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3325,72 3325,72 R&S d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 Plan nabavki
Ukupno po stranici 445.813,78 673.207,41 659.960,94