Pretraga

Ukupno 48783
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke o pokretanju postupka javne nabavke štampanja knjiga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 3130,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavka računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020 3835,04
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-46049 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 1123,20 1123,20 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-52122 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 1521,00 1521,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka raspršivača s dozvoljenim neškodljivim tvarima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka i isporuka Microsoft Office uredskih paketa za potrebe Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2020 1439,10 24.11.2020 1439,10 1439,10 NETWORK I d.o.o. Bijeljina
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka rukavica za barutni test Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira (UK4) Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH d.d. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluge objave Javnog poziva za izbor lica na Listu eksperata iz oblasti javnih nabavki Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 672,75 18.11.2020 672,75 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 435,24 09.11.2020 435,24 435,24 PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga hosting-a za web platformu Informacionog sistema Ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2020 4071,60 20.11.2020 4071,60 4071,60 AVE STUDIO Široki Brijeg
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za mjerenje parametara deponijskog plina -20- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2020 9945,00 TEVE VARNOST Elektronika d.o.o. Visoko, 4218101930009
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 327/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 150,65 150,65 "DIEMA PRO" d.o.o. Sarajevo ID:4202055040008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa i održavanja građevinskih mašina - bitteli, fiat hitachi i new holand lot 4 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 7195,50 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN - lot 1 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 14004,90 AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko, 4200085980002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje BF515510/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Ogrijevnii pelet za područnu školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 1140,01 1140,01 "Senigor" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje BF4154 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10,00 10,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanja teretnih vozila - VW - lot 3 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 16409,25 CONNECTA d.o.o. Sarajevo, 401473260000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekta škole - decembar 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 117,00 117,00 Securiti BH
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanja teretnih vozila - renault - lot 1 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.10.2020 4299,75 SLT d.o.o. Zenica, 4218740350005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge popravka brusilice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2020 117,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za praksu zavarivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 298,63 298,63 Messer tehnoplin d.o.o Sarajevo ID: 4200350720000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Papiir za kopiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2020 195,86 195,86 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Mašina za čišćenje podnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2020 6840,00 6840,00 KAMER COMMERCE D.O.O ID 4200086440001
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sretstva za čiiščenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2020 181,94 181,94 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal i pomagala za prakt.nastavu kozmetičara i frizera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 1561,69 1561,69 FRIZER LAND D.O.O VITEZ 423606194000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za printeer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 50,01 50,01 "Ecoton" d.o.o. Sarajevo
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka iz javnih evidencija (UK) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 1329,00 Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala-za dekoraciju službenih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2020 869,26
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz učeniika na izlet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 100,00 100,00 "Centrotrans eurolines" Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Periiodični pregled vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 292,50 292,50 "Vatroteh inženjering" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Saniitarni pregled radnika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2019 220,00 220,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošnii materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 37,56 37,56 "Svjetlost-sars" Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala za potrebe Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.11.2020 Svjetlost - BiH print d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Mikrobiiološka analiza vode u područnoj školii Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 40,00 40,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka korpica za novorođenčad sa vodonepropusnim dušekom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Ogriijevni pelet za područnu školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 1900,00 1900,00 "Senigor" d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.11.2020 193,40 193,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za novembar 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.11.2020 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 11-20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 104,90 104,90 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 11 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.11.2020 397,80 397,80 KJKP RAD
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materijal 336/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 148,94 148,94 Sity Group d.o.o. Sarajevo ID:4200194840008
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka-obrasci i dnevnici rada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2020 331,70 331,70 DOO "AVDIĆ3A"
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za godišnju pertplatu " Nasa škola " 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2020 60,00 60,00 UDRUŽENJE NASTAVNIKA FBIH
JU Željeznički školski centar Sarajevo laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 999,79 999,79 KAMER COMMERCE DOO
JU Željeznički školski centar Sarajevo laserski štampači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2020 999,99 999,99
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge zaštite objekta 331/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 81,90 81,90 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITULJUDI I IMOVINE ID: 4200054160007
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge deratizacije i dezinfekcije,novembar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2020 168,48 168,48 CIKLON D.O.O.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene/BF209990 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11,85 11,85 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
Ukupno po stranici 14.569,99 77.775,29 27.249,89