Pretraga

Ukupno 25399
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 150/18 - Nabavka, izvođenje i puštanje u rad vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 114601,50 114601,50 Imtec d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme i softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2018 22530,84 22530,84 UNI-EXPERT d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kotizacija za učešće na konferenciji Dani primjene gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 4680,00 4680,00 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka maski za zaštitu uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 336,43 Italgroup d.o.o. Sarajevo ID: 4200552600006
JU OŠ "Vladislav Skarić" II Izmjene plana nabavki 2018. godine Plan nabavki 28.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI- DECEMBAR Plan nabavki 26.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Separacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 99900,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Beton i betonska galanterija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 50324,95
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga provjere vatrodojavnih sistema za 2019 Ugovaranje i realizacija 10.10.2018 10.10.2018 3217,50 24.12.2018 3217,50 3217,50 Inza doo Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Lož Ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.08.2018 20309,32 03.10.2018 20309,32 GREEN OIL D.O.O. iz Sarajeva ID: 4200851420006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije 21/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 315,90 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 20/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2410,20 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Verifikacija mjerila u zdravstvu Ugovaranje i realizacija 10.10.2018 10.10.2018 45969,30 29.11.2018 45969,30 45969,30 Verlab doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 19/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1195,74 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 18/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6994,26 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 17/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5352,75 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 ponovljeni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2018 15.11.2018 25593,50 14.12.2018 25593,50 25593,50 PZU Apoteka Dina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 16/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6060,60 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 g Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2018 10.10.2018 14626,64
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal 15/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 113,72 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2018 563,45 563,45 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo -paušal decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3-5 transportnih defibrilatora-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 169650,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka elektromaterijala za 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 16.11.2018 16447,10 26.12.2018 16447,10 16447,10 Penny plus doo Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3- 5 transportnih defibrilatora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 169650,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respitora-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 73125,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respiratora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 62500,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka indikator traka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.11.2018 23.11.2018 3965,13 10.01.2019 3965,13 3965,13 Proma d.o.o Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 20475,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot1-5 pribora za podrsku ventilacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 17500,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2018 289204,04 PORSCHE BH d.o.o. ID:42000014530006
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Oftalmoskop Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otokalorimetar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 4/Četiri/Furgon vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 289204,04
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 558,09 558,09 Metal Centar d.o.o. Ilidža-Sarajevo, ID 4200020260002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gašenje požara Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 35073,09 35073,09 Supernova d.o.o., 421862790005, Zavidovici
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tkanine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 76,00 76,00 Sanny-Genny d.o.o. Sarajevo, ID 4200539250004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sistem za gasenje poz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 35073,09
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 687,55 687,55 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog foto aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 771,03 771,03 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga vaganja kamiona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 1755,00 02.03.2018 1755,00 KLAS“ d.o.o. Sarajevo, 4200495880005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 181,23 181,23 Farb-Ex d.o.o. Sarajevo, ID 4200147840008
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga cateringa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 900,00 900,00 Etko Tours d.o.o. podružnica Pod lipom Sarajevo ID 4202173670008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka šperploče 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 302,35 302,35
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja- Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.11.2018 10764,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo, 4200161830007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.10.2018 10764,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2018 10891,76 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018 10891,76
Ukupno po stranici 877.691,33 895.094,78 276.141,06