Pretraga

Ukupno 31674
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Brušenje i kitovanje postojećeg kamenog poda i nanošenje zaštitnog premaza-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 7002,45 7002,45 Neimari d.o.o. Sarajevo 4200477040008
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige IH,MP i AM Plan nabavki 28.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Brušenje i kitovanje postojećeg kamenog poda i nanošenje zaštitnog premaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2019 7002,45
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 3580,20 3580,20 Gama AA, Sarajevo, 4201829970007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene prema potrebama svih OJ KCUS-a za 12 mjeseci 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 3580,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servis mašine za obradu povrća "Hobart" u Centralnoj kuhinji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 1002,69 Obrtnička radnja stari tradicionalni zanat "ED-OS" Vogošća -4302961840008
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu radnih stolova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 684,62 02.07.2019 684,62 684,62 EURO-METALI d.o.o. Sarajevo 4218466780090
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge vakcinacije volova protiv kvrgave kože - 173/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu, brucelozu i enzotsku leukozu kod volova - 173/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara - 173/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova - 173/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Mehanizam zastolicu i amortizar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 26.06.2019 32,18 05.07.2019 32,18 32,18 FEF doo Sarajevo 4200160190004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izrada Planova Upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo, LOT 1. Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" i LOT 2. Plan upravljanja zaštićenim pejsažem "Bentbaša" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 50310,00 24.06.2019 50310,00 ENOVA DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONZALTING DOO SARAJEVO
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge SH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 03.07.2019 982,24 11.07.2019 982,24 982,24 Englmayer BH d.o.o. Sarajevo 4201826440007
JU Gimnazija Dobrinja sokovi i slastice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 50,85 28.06.2019 50,85 50,85 MA-PRO IDB 4202413810007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića i slatkiša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 236,95 236,95 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ugradnja razvodnog ormara za OJ Novi grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 25.06.2019 2281,50 05.07.2019 2281,50 2281,50 Elektrokomel z.d
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka papira za crtanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 109,00 109,00 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pečat (duplikat) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 40,00 40,00 PISMOLIK D.O.O. SARAJEVO IDB. 4200726790004
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,montaža i puštanje u rad split sistema za potrebe Klinike za onkologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 5896,80 VD- Mašinske instalacije d.o.o. Sarajevo - 4200546030001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda,kontrole i ispitivanja unutrašnjih gasnih instalacija i servisiranje gasnih aparata-nagibnih tava kipera u Centralnoj kuhinji KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2019 5324,44 ELKOMONT d.o.o. Sarajevo- 4200125790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka fiskalnog uređaja sa ugradnjom i servisiranjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 664,02 IMTEC d.o.o. Sarajevo- 4200918780053
JU Mašinski fakultet UNSA Molersko-farbarski radovi na prizemlju istočne zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.06.2019 839,94 01.07.2019 839,94 839,94 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada zaštitne kabine za brzu kameru i osobu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 23.05.2019 3673,10 06.06.2019 3673,10 3673,10 Enikon doo Kakanj 4218221080009
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: klima uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 2400,00 2400,00 CENTRAL - PLIN O.D. SARAJEVO
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ugradnja razvodnog ormara za OJ DZ Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 03.07.2019 1798,52 08.07.2019 1798,52 1798,52 Elektrokomel z.d
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni za 3D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 24.06.2019 7008,30 04.07.2019 7008,30 7008,30 IDS doo Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge frizera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: gorivo za motorna vozila, i to: 12000 litara dizel goriva (10ppm Euro 5) i 1500 litara BMB - 95 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke trinokularni mikroskop sa kamerom i tabletom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-16/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 50,90 50,90 "Mercator" Valtera Perića 18
JU Elektrotehnička škola za energetiku Tekuće održavanje-popravka poda u fiskulturnoj sali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1991,57 1991,57 ALPROM doo Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka sitnog alata i inventara -osciloskop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 2046,00 2046,00 KOMEL doo Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka opreme za tjelesni odgoj - strunjače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1143,09 1143,09 IVABO doo Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektronske opreme - LCD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2453,49 2453,49 MEDIAMARKET doo Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 12,99 12,99 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka školskih stolica i stolica za nastavnike 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 2987,01 2987,01 TRISAR INN doo Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 565,46 565,46 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka kompjuterske opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2897,00 2897,00 Media market d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja službenog motornog vozila marke Hyundai Santa Fe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2019 9360,00 HYUNDAI - AUTO BH d.o.o.
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka opreme za tjelesni odgoj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1557,08 1557,08 IVABO d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove ( lajsne, iverice, šperploče) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka školskog namještaja-ormari za kabinete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1193,40 1193,40 ALPROM d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rječnici engleskog jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 432,90 432,90 Buyook d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 2018. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 4889,55 4889,55 KOMEL d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018 4889,55
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2018 4889,55
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektromaterijala, sitnog alata i inventara i elektronske opreme za potrebe praktične nastave u školi 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 3434,20 3434,20 Penny plus d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 88.023,00 128.932,44 56.374,49