Pretraga

Ukupno 10378
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 458,15 458,15 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 80,85 80,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.11.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 78,85 78,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.11.2017 197,05 197,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 60,80 60,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2017 311,30 311,30 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka senzora nestanka napajanja električnom energijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 5841,81 5841,81 SYSTECH d.o.o. Sarajevo - 4201306950002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregati za mojmilski bunar MB8, bunar SKB3'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 55972,80
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci usluga popravke i održavanje zgrade - fiskulturna sala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 1600,00 1600,00 MFR "KOLOR" Ilijaš, 4300653950002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka učila i pomagala-geometrijska tijela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 996,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Barco MXRT- 5450 1GB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 139,01 139,01 BNC d.o.o. Sarajevo - 4201772500009
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 18,70 18,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 22,70 22,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.10.2017 349,35 349,35 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 64,80 64,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 12,70 12,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih, drvenih kioska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.12.2017 57915,00 57915,00 "Kapetanović"d.o.o. Vareš, ID: 4218164930009
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 70,80 70,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 124,90 124,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2017 48,75 48,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2017 54,80 54,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.10.2017 84,85 84,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.10.2017 499,65 499,65 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 108,90 108,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 144,95 144,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.10.2017 12,70 12,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 24,70 24,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 40,75 40,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.11.2017 90,85 90,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 24,70 24,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 6,70 6,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 100,85 100,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 116,90 116,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.10.2017 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 56.968,80 69.213,47 69.213,47