Pretraga

Ukupno 25593
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavki armirano betonskih kanalizacionih cijevi i cesmi od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2019 45292,80 45292,80 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3744,00 3744,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 1936,00 1936,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 1936,00 1936,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci gas maski sa filterom UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 184262,36 184262,36 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vizira za kacige - UP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 7014,15 7014,15 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci teleskopskih ogledala za KDZ pregled - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1770,02 1770,02 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisa i zamjene aku baterija UPS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4130,10 4130,10 ENERGOINVEST-SUE Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 16450,00 16450,00 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci gas maski sa filterom UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 184262,36 184262,36 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka originalnih tonera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6000,00 6000,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o javnoj nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vizira za kacige - UP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 7014,15 7014,15 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka originalnih tonera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6000,00 6000,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci teleskopskih ogledala za KDZ pregled - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1770,02 1770,02 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3744,00 3744,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisa i zamjene aku baterija UPS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4130,10 4130,10 ENERGOINVEST-SUE Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 16450,00 16450,00 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci modula za nadogradnju sistemskih jedinica Traffistar SR 520 - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 31122,00 31122,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o javnoj nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci modula za nadogradnju sistemskih jedinica Traffistar SR 520 - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 31122,00 31122,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 150/18 - Nabavka, izvođenje i puštanje u rad vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 114601,50 114601,50 Imtec d.o.o.Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme i softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2018 22530,84 22530,84 UNI-EXPERT d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kotizacija za učešće na konferenciji Dani primjene gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 4680,00 4680,00 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka maski za zaštitu uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 336,43 Italgroup d.o.o. Sarajevo ID: 4200552600006
JU OŠ "Vladislav Skarić" II Izmjene plana nabavki 2018. godine Plan nabavki 28.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI- DECEMBAR Plan nabavki 26.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Separacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 99900,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Beton i betonska galanterija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 50324,95
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga provjere vatrodojavnih sistema za 2019 Ugovaranje i realizacija 10.10.2018 10.10.2018 3217,50 24.12.2018 3217,50 3217,50 Inza doo Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Lož Ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.08.2018 20309,32 03.10.2018 20309,32 GREEN OIL D.O.O. iz Sarajeva ID: 4200851420006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije 21/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 315,90 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 20/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2410,20 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Verifikacija mjerila u zdravstvu Ugovaranje i realizacija 10.10.2018 10.10.2018 45969,30 29.11.2018 45969,30 45969,30 Verlab doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 19/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1195,74 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 18/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6994,26 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 17/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5352,75 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 ponovljeni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2018 15.11.2018 25593,50 14.12.2018 25593,50 25593,50 PZU Apoteka Dina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 16/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6060,60 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka lijekova za 2019 g Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2018 10.10.2018 14626,64
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal 15/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 113,72 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2018 563,45 563,45 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo -paušal decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3-5 transportnih defibrilatora-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 169650,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka elektromaterijala za 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2018 16.11.2018 16447,10 26.12.2018 16447,10 16447,10 Penny plus doo Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot3- 5 transportnih defibrilatora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 169650,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respitora-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 73125,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot2-5 transportnih respiratora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 62500,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka indikator traka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.11.2018 23.11.2018 3965,13 10.01.2019 3965,13 3965,13 Proma d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 512.503,44 1.081.605,70 795.741,78