Pretraga

Ukupno 44410
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge mobilne telefonije, juli 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 17,59 17,59 BH Telecom d.d.
JU OŠ Hadžići Nabavka papira (copy i hamer) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2020 265,00 265,00 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2020 305,50 305,50 TR "CASPER 2" Hadžići - Sarajevo 430291247000
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade (materijal za bojenje zidova) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2020 171,60 171,60 TR "COLOR" Hadžići - Sarajevo 4302380100003
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2020. GODINU Plan nabavki 13.07.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_pokretanje postupka nabavke informatičke opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2020 5838,30 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ...Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2020 230536,43 Biosistemi d.o.o. - Sarajevo za LOT 3, 4, 5, 7, 22 i 23
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2020 71526,50 Farma d.o.o. Sarajevo za LOT 2
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2020 35088,30 Minerva Medica d.o.o. za LOT 6
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/9/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.07.2020 191903,63 Mikro+Polo d.o.o. - Sarajevo za LOT 9, 10,11, 12, 17, 19 i 20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska. sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 46800,00 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 9
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal. II. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 40926,60 Inel BH d.o.o. za LOT 3
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal II. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 67860,00 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 6
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/2/2020 - Anesteziološki materijal II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.07.2020 181955,88 Rauche Medical d.o.o. - Mostar za LOT 1, 2, 7, 14 i 15
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka SSD diskova- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2020 1755,00 29.05.2020 1755,00 1755,00 Bosnien Busines systems d.o.o., 4200298380009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo usluga servisa - vozilo ford transit -19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 4009,77 23.12.2019 4691,43 4691,43 Grand automotive d.o.o. Sarajevo, 4202184950002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska. sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.08.2020 9079,20 Medic BH d.o.o Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvake usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada u Kampusu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2020 34281,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.08.2020 8078,62 Biognost BH d.o.o. - Sarajevo za LOT 3 i 5
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.08.2020 20891,52 Ena d.o.o. - Sarajevo za LOT 6
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/17/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 50076,00 Farmavita d.o.o. Sarajevo za LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za period od 24 mjeseca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih medicinskih obrazaca i blokova (ponovljeni postupak) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/19/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.08.2020 28075,79 Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge interneta, juli 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 59,90 59,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošenu vodu i odvodjenje otpadnih voda, juli 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.08.2020 34,75 34,75 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure.. u radiologiji Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 8271,90 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 12
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 170749,80 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 8 , 11, 17 i 18
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.07.2020 518,31
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 57551,13 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 2, 4, 7, 9, 10 i 20
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - set za intubaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 3159,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 165648,60 Minerva Medica d.o.o. za LOT 6, 14, 15 i 16
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka boca za kisik sa regulatorom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 4071,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Defibrilatora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2020 3861,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a I/11/2020 – dijagnostičke i interventne procedure u radiologiji Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 163741,50 Omnia Medic d.o.o. - Zenica za LOT 1, 13 i 19
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04/20 - NABAVKA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.08.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Vaga sa visinomjerom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2020 2281,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 40/20 - "Oprema na kanalizacionim objektima" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.08.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka kompjuterske opreme (UK 2020) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 4914,00 28.07.2020 4914,00 4914,00 NETWORK I d.o.o. Bijeljina
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka korištenje i odražavanje LIS-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2020 5800,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka i zamjena PC ploče na klima uređaju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.07.2020 452,79
KJP ZOI 84 USLUGE SANACIJE ELEKTROINSTALACIJA STARA RASVJETA STAZA SPUSTA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju putničkih motornih vozila marke Suzuki - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2020 Auto Centar Betanija d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 576,23 576,23 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 1895,40 1895,40 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19302 Dijagnostički materijal.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 1170,00 1170,00 Biognost BH d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32833 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2020 5371,14 5371,14 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-32382 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2020 877,50 877,50 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba - kancelarijski materija 224/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 458,08 458,08 Zangro d.o.o. Ilidža
Ukupno po stranici 65.103,97 1.577.162,82 22.563,12