Pretraga

Ukupno 21693
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Dobrinja seminari Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.09.2018 100,00 18.09.2018 100,00 100,00 FEB d.d Sarajevo IDB 4200566060004
JU Željeznički školski centar Sarajevo električna energija 09/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 980,36 980,36 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Staklenke i poklopca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 156,04 156,04 Enigma d.o.o Grude 4272095050004
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 09/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 397,80 397,80 KJKP RAD
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija vode Dom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.09.2018 253,14 253,14 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Gimnazija Dobrinja razni kancelariski pribor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 228,51 06.04.2018 228,51 228,51 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja prevoz profesora Pokretanje i tok postupka 28.09.2018 650,00 28.09.2018 650,00 650,00 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO IDB 4200153220003
JU Gimnazija Dobrinja kupovina prehrambenih proizvoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2018 200,00 26.09.2018 200,00 200,00 BAJRA d.o.o. Sarajevo IDB4236048760005
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Servis gasnog gorionika i servis uljnog kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 432,90 432,90 "Elkomont" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja OSIGURANJE UČENIKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2018 1700,00 01.10.2018 1700,00 1700,00 ADRIATIC OSIGURANJE D.D. SARAJEVO IDB 4200213140004
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne rprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 102,40 102,40 Buffet Kangaro
Općinski sud u Sarajevu Nabava madraca (za pritvorenike) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 654,00 654,00 Jysk d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objavljivanje oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 565,34 565,34 "Oslobođenje" Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja_ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 219,37 219,37 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava ključeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 15,00 15,00 Ćurić Almasa samostalna bravarska radnja
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka ugradnja mehanizma za daljinsko otvaranje kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 04.05.2018 2512,00 23.05.2018 2512,00 2512,00 FASTNET d.o.o. automatika i trgovina Gradačac 4210233880000
Općinski sud u Sarajevu Nabava praktikuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 139,00 139,00 Privredna štampa d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Sitni potrošni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 45,50 45,50 Penny plus d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja nabavka materijala za zgradu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 508,80 06.04.2018 508,80 508,80 MAMS d.o.o. IDB 4200415010005
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 7. Usluge servisiranja VW putar T5 x3 - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 1134,90
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 70,00 70,00 Express Couirer d.o.o Sarajevo 4201536360000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 6. Usluge servisiranja Nissan Navara - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 1271,79
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 5. Usluge servisiranja Toyota Hilux - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 4405,05
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge servisiranja Hyndai Santa Fe - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 1126,65
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge servisiranja Ssanyong Musso - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 1271,79
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge servisiranja Mercedes Actros 2643 - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 4671,81
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge servisiranja autobusa Isuzu Citybus - 419/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2018 4491,78
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka lineleuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 230,94 270,20 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka namjenskog teretnog motornog vozila za DDD aktivnosti, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2018 37759,99
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka terpentina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 59,70 59,70 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 40329,90
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja letak A4 i naljepnice za učešće na manifestaciji "Noć istraživača 2018" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 160,48 160,48 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 47,50 47,50 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Špediterske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 420,40 420,40 General Logistic d.o.o Sarajevo 4201450300004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka konfiguracije za analizu proteina po Kjeldahl-u, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 15157,35
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Imširević Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sanitetskog materijala za potrebe KJP"Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2018 39534,88
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Pacijent kablovi, pumpice i štipaljke za EKG, kablovi za holtere i elektrode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.08.2018 30.08.2018 32175,00 12.10.2018 32175,00 32175,00 Inel d.o.o.
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Izrada studije izvodljivosti privodjenja konacnoj namjeni nekretnine u Praci- Prihvatiliste za napustene pse kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2018 58500,00
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge prevoza učenika* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 2340,00 2340,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.opreme MA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 26.04.2018 5438,63 15.05.2018 5438,63 5438,63 AGS 71 d.o.o. Sarajevo 4200630920004
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa - 2649/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2017 171627,53
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora - 2650/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.11.2017 73748,25
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kaseta za urnu od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 5616,00 5616,00 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
Ministarstvo finansija Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 270,00 270,00 FINconsult d.o.o. Tuzla 4209808770009
Ministarstvo finansija DOPUNA PLANA NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018. Plan nabavki
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 UK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 5265,00 15.10.2018 5265,00 5265,00 TUVADRIA D.O.O. SARAJEVO
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 13. Rezervni dijelovi za Buldozer Cat 6 - 155/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 9360,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču u otvorenom postupku nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 25623,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 12. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4 -155/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 9360,00
Ukupno po stranici 548.152,61 62.036,31 62.075,57