Pretraga

Ukupno 4418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 2439,22 2439,22 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 468,67 468,67 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 1199,92 1199,92 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 4975,16 4975,16 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2017 2406,84 2406,84 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 6,70 6,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 48,75 48,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 26,75 26,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 144,95 144,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 90,85 90,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 26,75 26,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 116,90 116,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.04.2017 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 76,80 76,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.05.2017 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Usluge molersko-farbarskih radova na lokalitetu Novi dispanzerski centar-NDC u Zavodu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka goriva za motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kupon - Uprava - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.04.2017 53,00 53,00 KJKP Gras
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.04.2017 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.04.2017 225,10 225,10 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature – knjige – "Zakon o pravosudnoj saradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU u sudskoj praksi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 254,01 254,01 Sole-Commerce d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Centar, 4202006180007
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.04.2017 62,80 62,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2017 28,25 28,25 JKP Vodostaj d.o.o. Ilijaš
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 483,74 483,74 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.04.2017 3062,94 3062,94 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2017 136,95 136,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2017 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.04.2017 357,35 357,35 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2017 18,70 18,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka mater. za čiš. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 1105,18 1105,18 Nivex d.o.o., Sarajevo ID broj 4200298620000
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2017 36,75 36,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 36,75 36,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 34,75 34,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 112,90 112,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 52,75 52,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 14,70 14,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 183,05 183,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.04.2017 241,15 241,15 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 18.954,13 18.954,13