Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke robe - Javna nabavka SWITCH DATA CENTAR 13.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Hematološki dijagnostikumi" 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Rezervacija i obezbjeđenje avionskih karata za potrebe fakulteta 13.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga 13.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala 12.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 3 - usluga mobilne internet konekcije za direktne prijenose) 12.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: oglašavanje na LED dispjelu na lokaciji Marijin Dvor 12.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/pribora/ potrošnog materijala za medicinske aparate (aspiratore, dozatore/regulatore medicinskih gasova i dr.) 12.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade projektne dokumentacije za Centar za upravljanje medicinskim otpadom 12.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-04-19 - NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU 12.09.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za kuhinju 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema tehničke zaštite 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 kom. 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantska oprema 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica, ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju pedijatrije 12.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 121/19 Izvođenje radova na rekon. vod.i kanal.mreže u ul. Kranjčevićeva 12.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba " Laboratorijska oprema-BIOPAC sistem" 12.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Sistematski pregled zaposlenika" 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođajne sale 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 komada i Hirurški kompleti - 75 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 komad 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje za pedijatriju 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa" 12.09.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Kancelarijski materijal za OŠ "SSK" 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka itisona u kancelarijama 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija i redovno kasko osiguranje vozila hitne pomoći - 2 komada 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fentanyl injekcije - 1200 komada 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge cateringa za 100 osoba povodom Dana Bolnice 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka telefonske opreme za potrebe KS 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići" 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka vrećastih i apsolutnih filtera klima komora operacionog bloka 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka konekcionih kablova insuflatora CO2 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrogel kartice 10.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 23/19-P - Ispitivanje opreme za zaštitu od požara 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga sanitarne deratizacije -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni ormar dupla vrata 1400 lit. za mlijeko i mliječne proizvode 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada SOS instalacije na I spratu 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi - 9600 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ovlaživač za kisik sa metalnim navojem - 4 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dva uređaja za mjerenje hlora sa reagensima 10.09.2019