Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Nabavka televizora za potrebe Kabineta ministra 31.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Godišnja pretplata na časopis Naša škola 31.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Godišnja pretplata na službena glasila 31.03.2020
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme za potrebe Kabineta ministra 31.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo .Materijal za čišćenje 31.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za zbbornicuu 31.03.2020
Ministarstvo saobraćaja Nabavka zaštitnih maski za lice 31.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Srettstva za čiišćenje 31.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Ussluga nadzora objekta škole 31.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo .Nabavka knjiga za biblioteku 31.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge brušenja i lakiranja parketa 31.03.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2020 30.03.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Usluga dezinfekcije 30.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 30.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za učestvovanje u pregovaračkom postupku i dostavljanje inicijalne ponude i pregovore 30.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih medicinskih obrazaca i blokova 2020 30.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo ,.Osiguranje učenika 30.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge skeniranja DTP dizajna i printanja fotografija za izradu muzejske postave 30.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za čišćenje,, 30.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Osnovna informatička oprema i alati -Lot- 3 - Nabavka pametne table sa video projektorom 28.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Osnovna informatička oprema i alati - Lot -2- Nabavka multifunkcionalnog printera 28.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Osnovna informatička oprema i alati -Lot-1 Nabavka laptopa 28.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalizu za potrebe Klinike za hemodijalizu KCUS-a LOT 2 27.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalizu za potrebe Klinike za hemodijalizu KCUS-a LOT 1 27.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring LOT 4 27.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring LOT 3 27.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring LOT 2 27.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za mehaničku ventilaciju uz prateći monitoring LOT 1 27.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja nikovaza na kotlu K2 27.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja medicinske opreme - tlakomjera na godišnjem nivou 27.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluga demontaže starih utičnica za kisik, KZ i vakum 27.03.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka elektroinstalacijskih radova u server sali Kantona Sarajevo 26.03.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka građevinskih radova u server sali Kantona Sarajevo 26.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sitna oprema za laboratorije INGEB 2020 26.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge sigurnosti INGEB2020 26.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka haljina za hor 26.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge interneta INGEB 2020 26.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Osiguranje uposlenika INGEB 2020 26.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge računovodstva INGEB2020 26.03.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Kancelarijski materijal INGEB 2020 26.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_provođenje postupka nabavke higijensko-potrošnog materijala_MUP KS 26.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova urgentnih, prioritetnih sanacija i rekonstrukcije građevina, zemljani, betonski i asvalterski radovi. 26.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju,nabavka ovjere fin.izvjestaja 2019. 25.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka opokretanju jn roba -kancelarijski materijal 25.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavkaa računaarske opreme za kabinet informatike 25.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Metalna polica za školsku biblioteku 25.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka školskee lektire 25.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Mikrobiološka analiza vodee 25.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Dezinfekcija prostora škole XII/2018 25.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nabavka rutera za učionicu 25.03.2020