Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Laboratorijski reagensi II dio INGEB 2019 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge rekonstrukcije vanjske rasvjete za JU NPS-69 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge koktela za JU NPS -67 14.06.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka dva desktopa PC kompleta 14.06.2019
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Nabavka robe - Interaktivne table 14.06.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke "Desktop i laptop racunari " 14.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga rekonstrukcije elektro razvodnog ormara sa kontrolnim mjerilom i zamjenom osigurača 13.06.2019
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka potrošnog i stomatološkog materijala 13.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sisitematskog pregleda radnika škole 13.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka korištene komjuterske opreme 13.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluge reprezentacije I 13.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga oglašavanja 13.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nab. edukativne CNC mašine- glodalice( ponovni postupak) 13.06.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka usluga najma rasvjetne, video, tonske opreme, elektromotora i prateće radne snage za potrebe realizacije predstava u sklopu Festivala MESS 2019. 12.06.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta - euro_metali 12.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Elektromaterijal za vozila 12.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje opreme za zaštitu od požara ( PP aparati i hidrantska mreža) 12.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dijagnostička sredstva 2019 12.06.2019
JU Šumarski fakultet Usluge pravnog zastupanja 2019 12.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih u JU NPS - 1 12.06.2019
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor 2019 12.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za potrebe JU NPS -14 12.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza učesnika za JU NPS -17 12.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scenografije za JU NPS -21 12.06.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka opreme,računari za kabinet informatike 12.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za premijere i održavanje kostimografije u JU NPS -22 12.06.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga analize-pesticidi 12.06.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga objave oglasa i obavještenja u dnevnim novinama 12.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kanalizacione daktilne cijevi i fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom 11.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Dacia Dokker 11.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila Dacia Dokker 11.06.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga obavljanja predrevizorskih radnji i revizije finansijskog izvještaja-19 11.06.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratenje novca za naplatni centar Vogošća-19 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitna radna odjeća, obuća i zaštitna oprema 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke uniformi za članove štaba 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke šatora 11.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce 11.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Štampanje паloga za postavljanje naprave za blokiranje točkova 11.06.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP-10-01-19 - USLUGA PREMJEŠTANJA MAMOGRAFSKOG SISTEMA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA 10.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila VW UP 10.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila VW UP 10.06.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge popravke i održavanja precizne opreme 10.06.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Akumulatori 3182/18 10.06.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge popravka i održavanja aparata INGEB 10.06.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sitna oprema za laboratorije INGEB 10.06.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jjn(mat.za ćiš.) 10.06.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski pribor i kancelarijski materijal 10.06.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge servisiranja opreme 10.06.2019
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA LIKOVNU KULTURU 10.06.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Satlerski materijal, alat i oprema - 1428/19 10.06.2019