Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru -nabavka kancelarijskog materijala 19.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka JN-- kancelarijski materijal 19.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alu žaluzine 19.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje i doržavanje kotlova 19.10.2017
JU Šumarski fakultet usluge popravka i održavanja vozila 19.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru DaVinci Mini panel 19.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka JN DaVinci Mini panel 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - sistematski i sanitarni pregled 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - muzički instrumenti i dijelovi 19.10.2017
JU Institut za istoriju Nabavka radova krečenja i čišćenja službenih prostorija 19.10.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za vozni park 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-kompjuterska oprema LOT2 19.10.2017
JU Institut za istoriju Nabavka usluge štampanja knjige 1 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-kompjuterska oprema LOT1 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Oprema za studio 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - osiguranje imovine 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Klima uređaji 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Prenos snimljenog materijala na CD i DVD 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o pokretanju postupka - Telefonska centrala 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dizajn i tehnička priprema materijala za štampu 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Izrada reklamnog materijala i digitalna štampa 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Usluge štampanja i knjigovezačke usluge 19.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru -kupovina kopjuterske opreme 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka kupine kompjuterske opreme 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru -štampanje foto albuma 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka - štampanje foto albuma 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru- materijal za čišćenje 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Javna nabavka materijala za čišćenje 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o odabiru- vodoinstalacijski radovi 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Odluka o pokretanju postupka- vodoinstalacijski radovi 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge osiguranja 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Proizvodi za unutrašnje opremanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Održavanje lifta 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge popravki 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Štampanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Usluge štampanja 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Kompjuterska oprema 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Avio karte 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Aparati za domaćinstvo 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Sistem nadzora 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada cerada 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinško oglašavanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Oprema za realizaciju terenske nastave 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO Nabavka opreme za skijanje 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja FASTO nabavka laminata 18.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke Laboratorijski namještaj 18.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokusaj 18.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada afiša, kataloga, letaka i nabavka hemijskih olovki sa logom i nazivom Bolnice 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osvježavajuci napici 18.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje instal 18.10.2017