Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga izmještanja djela instalacija grijanja 15.08.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka materijala, priprema impregnacija te bojenje zidova i plafona 15.08.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka i ugradnja itisona kocka Balsan 15.08.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Kupovina i ugradnja otirača 15.08.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Kupovina, isporuka i ugradnja skrivene publik rasvjete sijalica 15.08.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka i ugradnja opreme za svečano otvaranje 15.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja 15.08.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Razglas i rasvjeta 15.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije godišnjih izvještaja za 2018. godinu 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka opreme za ozvučenje 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kompjuterske opreme u školi MP. 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kompjuterske opreme u školi MP 14.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka - nabavka napitka za potrebe organa KS 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Građevinski radovi u školi 13.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal,vijci,dihtunzi i olovo 13.08.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pregovaračkom postupku bez objavljivanja 13.08.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -Rekonstrukcija saobraćajnih površina 13.08.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka bio goriva - pelet 2018 13.08.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga opravki i održavanja opreme 13.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18 Tehnički pregled vozila 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Vogošća 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materija za reparaciju radnih kola ponovljeni 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Centar 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatni materijal- kvadratno, kutno, ravno i okruglo željezo'' 10.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interrventno održavanje medicinske opreme proizvođača OLYMPUS 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnicau prvobitno stanje Općina Stari Grad 10.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinski radovi na demontaž radijatorskog starog sistema grijanja – cijevi koje su prolazile podom prostorije gdje je smještena gama kamera, te montaža-prespajanje novog cjevovoda iznad spuštenog stropa prostorije gama kamere, kako bi se omogućilo grijanj 10.08.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2018. godini 10.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru opnuđača za nabavku usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i sukcesivnog servisiranja m.v. marke Škoda Octavia 10.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Higijenski materijal-2018 09.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluteretna vozila - kamion kiper 09.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija vodovone mreže u ul. Kobilja Glava 09.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za vozila i licenci za vršenje terenskih provjera 09.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP KS 09.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova uniforme - UP 09.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sistema protivprovale, kontrole pristupa i videonadzora - LOT 1 08.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervenntno održavanje medicinske opreme proizvođača KARL STORZ 08.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventnno održavanje medicinske opreme proizvođača GENERAL ELECTRIC 08.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA – 1 komad za podržavanje napajanja ultrazvučnog aparata u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo 08.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Toneri i ketridži 2018 08.08.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila 08.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluga preuzimanja elektronskog računa, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog. 08.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sposobnosti gađanja vatrenim oružjem zaštitara 07.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Rustempašin most 07.08.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Ekonomskog fakultet u Sarajevu, uz zaključenje okvirnog sporazuma u trajanju od dvije godine 07.08.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka peleta OŠ "Srednje" 07.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira za različite medicinske aparate prema potrebama KCUS-a za 24 mjeseca 07.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa KS 07.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke usluga - Mobilna telefonija LOT 2 07.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o obustavi postupka usluga revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018. godinu 07.08.2018