Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:hematološki dijagnostikumi 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka raznih građevinskih materijala i pripadajuće opreme - lot 6 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih revizionih okana - lot 5 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka geomembrane, geotekstila i mreža za asfalt - lot 4 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene vodootporne oplate i zidne oplate: - lot 3 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka PE HD i PVC cijevi: - lot 2 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crne boje za asfalt i hladnu plastiku: - lot 1 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa i održavanja vozila HYUNDAI -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ležajeva i semeringa: -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka medicinske i zaštitne opreme ( maske i sredstva za dezinfekciju ) -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka frakcije 0-4 (prane) -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja tahografa i opravke -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo - Nabavka mase za zalijevanje pukotina na asfaltu – fugit - lot 3 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo - Nabavka gencela - lot 2 -20 24.11.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo - Nabavka bitumenskih emulzija - lot 1 -20 24.11.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Zajednička javna nabavka radova i usluga redovnog održavanja i redovnog servisiranja kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu smještenu u zgradi Tehničke škole 24.11.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga razvođenja internetske mreže u kabinetu 100B 24.11.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje vodoinstalacija 24.11.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka sitnog alata za CNC radionicu 24.11.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dijelova za simulator, tastatura i baterija 24.11.2020
JU Srednja škola metalskih zanimanja Godišnje održavanje bibliotečkog softvera FACIT BIBLIOTEKA V20 24.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurška uniforma i peškiri 24.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja portala kom 3 na odjelu Neurologije Fizikalne terapije 24.11.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci plamenika za kotlovnicu u PS Centar 24.11.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju nabavke usluge-kalibracija i validacija mjerne opreme 24.11.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka interneta za 2021. godinu 23.11.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka i isporuka lijekova za potrebe korisnika 23.11.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 87/20 - Nabavka HTZ opreme (uniforme i odijela) 23.11.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala, pomagala za prakt.nastavu kozmetičara i frizera 23.11.2020
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke oglašavanje u dnevnim novinama novembar 2020 23.11.2020
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka svježeg povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" 22.11.2020
JU Gerontološki centar Nabavka, isporuka i montaža profesionalne opreme za vešeraj 22.11.2020
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka kokošijih jaja 22.11.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-07-20 - NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 20.11.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06-20 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2021. GODINU 20.11.2020
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka pokretanju postupka nabavke: odobravanje kredita pripadoračke populacije Kantona Sarajevo za rješavanjenih potreba uz obavezu subvencioniranja kamata 20.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke robe - Uređaj za elektronsku naplatu parkinga 20.11.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Kancelarijski namještaj INGEB 2020 20.11.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci hotelskih usluga (Vlašić) - Projekat IPBES - 19. 11. 2020. godine 20.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i zamjena elektromotornog pogona, sa adapterima AME435-3 komada u Podstanici P301 20.11.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dostava racuna za gas 19 20.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja reverzna osmoza za potrebe Pedijatrijske klinike 2-Odjel Nefrologija 19.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za vozila, dijelova,materijala i alata za popravku vozila Službe transporta: Lot 3, Lot 4,Lot5,Lot 6, Lot7,Lot 8, Lot 9 i Lot 10 19.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za vozila, dijelova, materijala i alata za popravku vozila Službe transporta KCUS-a Lot 1 i Lot 2 19.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Komunalne usluge: Odvoz smeća , odvoz sterilisanog otpada i odvoz kabastog otpada 19.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervetno održavanje medicinske opreme Karl Storz-8795/20 19.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova za potrtebe KCUS-a- 1- 2020. 19.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje.. 19.11.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka opreme za video konferenciju 18.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja KCUS-a za 2020. godinu 18.11.2020