Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/materijala/ usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje linearnog akceleratora True Beam proizvođača Varian i prateće opreme 14.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 19/20- Servis vozila DACIA DOKKER u garantnom roku 14.08.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kreveti i madraci 14.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 47/20 - "Nabavka i ugradnja klima uređaja" 14.08.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije FSC Certifikata - 2141/20 14.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kontrola i očitanje TLD-ova 14.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih kaciga kucz 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3. vatrogasne armature, alat i oprema u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2. - vatrogasne potisne cijevi u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz 13.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 18/20- Servisiranje vozila IVECO u garantnom roku 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju lot-a 1. - vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz 13.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - servis motornih vozila za potrebe UP MUP KS (lot 1 i lot 2) 13.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE 01/20 13.08.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 17-11-29100 13.08.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 17-11-29100 13.08.2020
Ministarstvo saobraćaja Dodatni radovi na projektu Rehabilitacije dijela X transverzale, dionica: raskrsnica sa Ulicom Bulevar Meše Selimovića-raskrsnica sa Ulicom Džemala Bijedića, L=120,0 m 13.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Tjestenina, brašno i proizvodi od brašna 12.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1.-Hljeb i peciva 12.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - usluga objave oglasa u dnevnim novinama 12.08.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka tonera za laserske štampače/faksimil uređaje) za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 12.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku jednokratnih troslojnih zaštitnih maski 12.08.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal lot4-zavoji 12.08.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal komprese 12.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 6 Specijalistički materijal i instrumenti za potrebe Elektro službe 12.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 5 Razdjelni blokovi i sitni potrošni materijal 12.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 4 Rasvjetna tijela 12.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 3 Grejne ploče, grijači, termostati, grejna tijela 12.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 2 Kablovi, bužiri i rithem-i 12.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 1- Dijelovi za rasvjetna tijela, zaštitu od preopterećenja i instalacioni materijal 12.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 10. 08. 2020. godine 11.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o poništenju postupka nabavke robe: Mape za diplome - 10. 08. 2020. godine 11.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o poništenju postupka nabavke robe: Papir i štampanje obrazaca diploma I, II, III ciklusa studija - 10. 08. 2020. godine 11.08.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka sredstava za pranje uniformi 11.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 50/20 - "Ovlaživači zraka" 11.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka i ugradnja dva klima uređaja 10.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - održavanje motornih vozila marke Škoda u garantnom roku 10.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - proširenje sistema Sparta 10.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 33/20 - "Gume za teretna vozila" 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga godišnje revizije, remonta i održavanja trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV -august 2020. 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala/pribora/ rezervnih dijelova za aparate kompatibilne sa postojećom opremom proizvođača OLYMPUS za potrebe Klinike za urologiju - Lot 2 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/pribora/materijala za medicinsku opremu proizvodnje Medelec Synergy za potrebe Neurološke klinike -Lot 1 Nabavka pribora/materijala i rezervnih dijelova za aparate EEG, EMG i EP 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preuzimanja, odvoza i krajnjeg zbrinjavanja patološkog otpada 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Ljekarski pregledi uposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zdravstveno-sanitarni pregledi radnika, kontrola higijenske ispravnosti namirnica,bakteriološki pregled brisa i ostale zakonske kontrole 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga izrade fleksibilnih spojnih elemenata 1/2020 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga preventivnog i interventnog servisiranja linije za pranje veša proizvođača Girbau, model 50/10 sa pripadajućim sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom proizvođača Girbau model PC 120 10.08.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica 10.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_pokretanje postupka nabavke informatičke opreme_MUP KS 07.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvake usluge - Usluge čišćenja i odvoza krupnog otpada u Kampusu 07.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo papira za period od 24 mjeseca 07.08.2020