Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 145/19 - Materijal za kućne instalacije 24.01.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokeratnju postupka nabavke osiguranja 24.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 134/19-P Servis Wilo pumpi i miksera 24.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja.. 24.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarisjke opreme u školi 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH metar, destilator i sušnica 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Dispenzor 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka redudantnog switch-a za potrebe svih OJ KCUS-a 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sušača komprimiranog zraka u prostoru Centralne kompresornice 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka laboratorijskih gorionika za potrebe OJ Klinička mikrobiologija 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnih radio stanica za potrebe Službi održavanja Tehničkog sektora 23.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 130/19-P Flexibilne armirane PVC cijevi i tehničke gume za potisne vodove pumpi za prihranjivanje 23.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarisjke opreme 23.01.2020
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo LIS middlevare i dodatno licenciranje za konekciju sa AIS/BIS sistemom-UKCUS projekat informatizacije zdravstva (DZ,Opšte i KCUS) 23.01.2020
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Radovi na data centru (Izgradnja server sale) 23.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge očitanja podataka sa tahografa i baždarenja istih - 173/20 23.01.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja i servisiranja bioprečistača ZPPKS 23.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranj sistema vatrodojave za potrebe Kantonalnog suda u 2020 godini 22.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-stručne literature za potrebe Kantonalnog suda za 2020.godinu 22.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Pilot oprema za preradu voća 21.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 146/19- Boje, lakovi, razređivači, premazi i ljepila, sredstva za bojenje metala i betonskih površina 21.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 143/19 - Laboratorijska centrifuga 21.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 170/19 rezervni dijelovi za grube rešetke, transportere, kompaktore 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke usluga proširivanja internetske mreže 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge održavanja softvera za rad školske biblioteke za 2020. godinu 21.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Rješenje za izvještavanje, analizu i pregled sistemskih i mrežnih resursa u realnom vremenu 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala I 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održ. opreme 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje zgrade -radionice 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za hemiju 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge tekućeg održavanja zgrade 21.01.2020
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj za 2020.g 21.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika - 26/20 21.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Fiskalni printer - 27/20 21.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Potrošni materijal za motorne pile, bušače i čistače šikara - 134/20 21.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Advokatske usluge - 179/20 21.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka metalnog namještaja - UP 21.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kancelarijskih mašina - UP 21.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 2 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge periodičnog pregleda PP aparata, ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, ispitivanje panik rasvjete, obuka zaposlenika za 2020. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka maetrijala za popravku i održavanje zgrade za 2020. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka maetrijala za čišćenje za 2020. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za građevinsku stručnu školu za 2020. godinu 20.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo DODATNE KOLIČINE TONERI 19 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za metalsku stručnu školu za 2020. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za drvnu stručnu školu za 2020. godinu 20.01.2020
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Elektrotehničkog fakulteta za 2019. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge mjesečnog održavanja lifta za 2020. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga protuprovalnog obezbjeđenja objekta za 2020. godinu 20.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje kompjuterske opreme za 2020. godinu 20.01.2020