Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Ventili, Cu,i inox impulsne cijevi i fitinzi za potrebe održavanja hidromašinskih ppostrojenja '' 20.04.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga izrade i dostave cvijeća 20.04.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Urinski analizatori 20.04.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01-18 - NABAVKA ROBA ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 20.04.2018
JU Gimnazija Obala Zamjena i postavljanje unutrašnje stolarije 20.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preventivne zamjene i nadogradnje telefonskog sistema KCUS-a 20.04.2018
JU Gimnazija Obala Usluge ciscenja dimnjaka GO 20.04.2018
JU Gimnazija Obala Usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice GO 20.04.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Automatski kaogulacijski kaogulometri 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka zastava za potrebe KS 20.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka -nabavka ugostiteljskih usluga 20.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci zastava 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavke zastava za potrebe2 KS 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke zastava 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka zastava za potrebe2 KS 20.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za proširenje sistema stacionarnih radarskih uređaja 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavke zastava za potrebe KS 20.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke štampanog materijala UP 20.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga stampanja casopisa Medicinski zurnal 2018 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovoro o nabavci materijalabavci materijala za izradu scenografije 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga stručnog usavršavanja 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga štampe 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampe 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o direktnom sporazumu 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci specifičnih stručnih usluga 19.04.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići usluge opravke mašine za krojače 19.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU NABAVKE AUTO DIJELOVA ZA LOT2 19.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: kontrolno ispitivanje PP aparata i hidrantne mreže 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe: materijal za tekuće održavanje objekta 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju'' 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe: sredstva za čišćenje 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: održavanje informatičke opreme 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Nabavka opreme za pripremu zona za saniranje curenja'' 18.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ROBE: KOMPJUTERSKA OPREMA - BESTSDI 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada 18.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE DVIJE AUTO CISTERNE ZA PITKU VODU 18.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci usluga sistema "toptim" 18.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sistema "toptima" 18.04.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge održavanje sigurnosne opreme JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 17.04.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge prevoza i smjestaja izvodjaca terenske nastave 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Osiguranje od nezgode od IX-XII/2017. 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Kompjuterska oprema3 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka muzičke opreme 17.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka opreme za video nadzor 3 17.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA LOT 1 17.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kompjuterske opreme4 16.04.2018