Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Prevoz učenika i profesora radi posjete Zavodu z aplaniranje Kantona Sarajevo 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dijelova za održ.voz.i mehan.FILTERi 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ugovor o izvođ.radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na saraj.odl.otpada 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Potrošni materijal 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 hirurški konac 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maske za kisik 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 7 Skalpeli i rezači 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 6 Kateteri 14.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka lima-Ulaganje u građevinu 14.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka kompjuterske opreme-laptop i tablet 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara i polica 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za kancelarijske potrebe 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Potrepštine za tekuće održavanje 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka oglasne ploče 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Oprema za kompjuter 13.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka alarmnog sistema 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Licence za IS Hermes za zajednički Centar za komunalna preduzeća KS'' 12.12.2017
JU Biblioteka Sarajeva Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala i higijenskih sredstava za čišćenje odjeljenja Biblioteke za 2018. godinu 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Vogošća '' 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregat za bunar IB1'' 12.12.2017
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Servis računarske opreme 12.12.2017
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Potrepštine za nastavne aktivnosti 12.12.2017
JU Biblioteka Sarajeva Ponuda za pružanje usluga tehničko-fizičke zaštite odjeljenja Biblioteke 12.12.2017
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijal za čišćenje. 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Bunarski pumpni agregati za alipašinski bunar AB1'' 12.12.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Školski namještaj. 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregati za mojmilski bunar MB8, bunar SKB3'' 12.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka učila i pomagala-geometrijska tijela 12.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja 12.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Materijali za tekuća održavanja 12.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Oprema za nastavu. 12.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Bunarski pumpni agregati za mojmilski bunar MB12, bunar SKB5 '' 11.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavka blok - tribine za sportsku dvoranu 11.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge otklanjanja kvarova u kotlovnici škole i osposobljavanje centralnog grijanja 11.12.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/17 - NABAVKA USLUGA – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2018. GODINU 11.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Osiguranje od nezgode za 2017. 11.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kancelarijskog namještaja-garniture i stolice 11.12.2017
JU OŠ Sokolje Izvođenje radova na školskom igralištu 11.12.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Kancelarijski materija - toneri i ketridži za printanje 11.12.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo kancelarijski materijal, papir i ostali administrativni materijal 11.12.2017
JU OŠ "Meša Selimović" Materijal za tekuće održavanje. 11.12.2017
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka obuće 11.12.2017
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Rekonstrukcija i montaža nadžbuknih svjetiljki 11.12.2017