Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 5 11.12.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta 2 11.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Ugradnja hard diska sa softverom na CT6800" 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Radovi na objektima ili dijelovima objekata - 2018 11.12.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sanacija mokrih cvorova 11.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka ulja i masnoće 11.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka konzervirano izaleđeno voće i povrće i kisele salata 11.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printeree 11.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sokovi i mineralna voda 11.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kafa, čajevi i sl.proizvodi 11.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka ulja i masnoća 11.12.2018
JU Šumarski fakultet Elektični motori 2018 11.12.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE RAČUNARSKE OPREME FPN UNSA 10.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka opreme-kupaonski ormarić s umivaonikom za frizersko kozmetički salon 10.12.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -kancelarijski materijal za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 10.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kompjuterske opreme-Printer i PC 07.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 18 07.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja - stolice za zbornicu 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih potrepština za predmet hemija 07.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznih lopti za sport 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina papira za kopiranje 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kartona za sport 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina za potrebe projekta 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina radne odjeće 07.12.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prijevoza učenika 07.12.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za zvuk 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge prevoza učesnika projekta 07.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa 07.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela Han Bjelašnica 07.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ESTRIH 07.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 2-6-18 07.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” časopis 07.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” SLUŽBENI LIST 2018 07.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka konzervirano i zaleđeno voće i povrće 07.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka šećer slatkiši i žitarice 07.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježa jaja 07.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda 07.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanciji krova PS Centar 07.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema LOT 1 06.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema - stolni računari- LOT 2 06.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka materijala za čišćenje i održavanje higijene 06.12.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Rekonstrukcija mokrih čvorova 06.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lanci za gume i ostala oprema za vozila 06.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježih jaja 06.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mlijeka i mlijecnih proizvoda 06.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge hotelskog smještaja - Anex II dio B 06.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi 06.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gas maski sa filterom - UP 06.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pružanja usluga obaveznog auto osiguranja, autokasko osiguranja i zeleni karton 06.12.2018