Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-SISTEMATSKI 21.06.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -SISTEM.PREGLEDI 21.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Printer za ultrazvučni aparat proizvođača PHILIPS 21.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološka sonda za laser AURIGA – 1 komad 21.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge putničkih agencija- ekskurzija 21.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge putničkih agencija 21.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke službene odjeće državnih službenika i namještenika 21.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za dresuru službenih pasa 21.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga odrđavanja klima uređaja 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka arhivskih kutija -registratora 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka o vršenju usluga održavanja birotehnićke opreme 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada 20.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku specijalnog vozila za pogrebne usluge 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe organa KS 20.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku teretnog motornog vozila 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bife-a organa KS 20.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanja usluga dodatnih pogodnosti "toptima" 20.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - UP 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - nabavka mašine za spiralni uvez 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka mašine za spiralni uvez 20.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini - ponovljeni postupak 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka projektora sa nosačem 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija. 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za čišćenje3. 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Usluge prevoza učenika2. 19.06.2018
JU OŠ "Malta" Usluge prevoza učenika. 19.06.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka računara3, 19.06.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka interaktivne table i multimedijalnog projektora1. 19.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka - Раrking naljepnice, naljepnice upozorenja i nalozi za postavjianje blokada na točkove 19.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Srednjenaponska postrojenja KZ 52/18 18.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kancelarijski materijal 2018 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja - Lot 2- Mobilni klima uređaji 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klima uređaja - Lot 1-Split sistemi 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 5 Diff 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja prozora i portala u Objektu O-II 18.06.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" REKONSTRUKCIJA ZAŠTITNE OGRADE U ŠKOLSKOM DVORIŠTU 18.06.2018
JU Šumarski fakultet usluge popravka mašina 2018 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 3 Diff 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku – 23 komada 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za plazma sterilizator i perilicu instrumenata 18.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka obrazaca za školsku evidenciju 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 5, 7, 10, 17, 19, 20, 21, 22 i 23 18.06.2018