Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje 20.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog sudaRec 20.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o izboru ponuđača za osiguranje radnika i imovine 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 20.02.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju za arate Rubby 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema 20.02.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Vozila za JUDZKS 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade-radovi na ugradnji vrata 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-nastavna pomagala-prijenosni radio 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-kosilica za travu 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-ramovi za učeničke ramove i slično 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni materijal-HTZ oprema-odjeća i obuća 20.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih aparata proizvođača Olympus za potrebe Urološke klinike, Klinike za abdominalnu hirurgiju i Klinike za gastroenterohepatologiju 20.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja i servisiranja hidrofleks postrojenja 20.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara UP 20.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge štampanja i isporuku obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo 20.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog suda 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge na polugodišnju pretplatu na Sl.glasnik za prvo polugodište 2018. 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka kompleta br.4 godišnja pretplata na internet izdanje 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabvka usluge objavljjivanja oglaa u Sl.novinama 19.02.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka opreme za skijanje 10 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranja a/v opreme u sudnicama 19.02.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka opreme za skijanje 9 19.02.2018
JU OŠ "Pofalići" Nabavka opreme za skijanje 8 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabvk ausluge odvoza smeca 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka postanskih usluga 19.02.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka učila i pomagala -pdne obloge ćilim 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe 1/18 I press 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe 1/18 Avaz 19.02.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalacijama vode i kanalizacije 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurške tkanine, hirurški čaršafi i komprese 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka izbor ponuđača održavanje zgrade i opreme 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka održavanje zgrade i opreme 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka izbor ponuđača cestovni prevoz 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka cestovni prevoz 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka izbor ponuđača popravak i održavanje računala 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka popravak i održavanje računala 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača kancelarijski materijal 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka kancelarijski materijal 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača čišćenje peći i dimnjaka 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka čišćenje peći i dimnjaka 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača skijaška jakna 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka skijaška jakna 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dolasci servisera, provjera rada sustava te dopunjavanje vodom, mehaničko čišćenje nečistoča na čileru, ispitivanje ispravnosti senzora temperature te provjera rada crpke, defektaža kvara, kemijsko čišćenje izmjenjivača u dizalici topline, zamjena vetrola 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulturu „Bactec 9050“ proizvođača „Becton Dickinskon“ 19.02.2018
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka opreme za skijanje 7 19.02.2018
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka opreme za skijanje 6 19.02.2018