Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije kulturno-umjetničkog programa centralne manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017" 23.06.2017
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 13 (trinaest) položenih buketa za potrebe manifestacije "Odbrana BiH-Igman 2017" 23.06.2017
Fond Memorijala Usluge najma dsng (reportažnog vozila) sa četri kamermana i satelistski prijenos do zgrade RTV BiH u trajanju do 90 minuta za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 23.06.2017
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije projekta Mladi na putu života za potrebe manifestacije "Odbrane BiH-Igman" 23.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.06.2017
Fond Memorijala Najam tonskih kola za potrebe direktnog prenosa manifestacije "Odbrana BiH-Igman" 23.06.2017
Fond Memorijala Usluge iznajmljivanja i postavljanja 10 (deset) mobilnih wc-kabina za potrebe manifestacij "Odbrana BiH-Igman" 23.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo 23.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila 22.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja računarske i druge opreme 22.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ opreme za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za svakodnevnu higijenu za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu 21.06.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Medicinsko obezbjeđenje tokom održavanja matusrke svečanosti 21.06.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka i isporuka lož ulja za grijnu sezonu 21.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama '' 21.06.2017
JU Gimnazija Obala Kupovina terminala za kontrolu radnog vremena 21.06.2017
JU Gimnazija Obala Elektroinstalacijski radovi 21.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka timpanometra 21.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Tehnički pregled vozila '' 21.06.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava Materijala za održavanje zgrade 21.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu 20.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Usluge molersko-farbarskih radova na lokalitetu Novi dispanzerski centar-NDC u Zavodu 20.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka goriva za motorna vozila 20.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Citroen, Renault i Ford '' 20.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni postupak 20.06.2017
Fond Memorijala Izgradnja centralnih nišana na mezarjima na području općina Vogošća i Hadžići 20.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Radovi-izmjena dimnjaka kotlovnica u ambulanti Pazarić 20.06.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava goriva. 20.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci traktorske četke za čišćenje pločnika, cesta i staza 20.06.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mobilijara za plato Skenderija 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku policijske opreme - dron sa pratećom opremom i dijelovima 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku 2 fotelje i 31 kancelarijske stolice 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezor" 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge deviperacije (tretman protiv zmija) 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge deviperacije /tretman protiv zmija/ za potrebe Kantona Sarajevo 19.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku i ugradnju klima uređaja za Kabinet potpredsjedavajućeg Skupštine KS 19.06.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Sredstva za generalno čišćenje 16.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 5 16.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 2, LOT 3 i LOT 4 16.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 1 16.06.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća 16.06.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada reklamnog neonskog natpisa za predstavu Kneginja Čardaša 16.06.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge novog web dizajna 16.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka rezervnih frekventnih pretvarača '' 16.06.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izmjene zavjesa u sali pozorišta 16.06.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje kamiona 16.06.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, gotova odjeća 16.06.2017