Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dorada aplikativnog softvera 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje grafita 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila sa priklj.za ljetno i zimsko održavanje 19.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Niskonoseća prikolica - Labudica - 913/18 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama 19.10.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge verifikacije med.opreme 19.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Buldozer - 998/18 19.10.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nabavka robe - kancelarijskog materijala 2018 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera 19.10.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba čistačkog materijala 19.10.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja biohemijskog aparata Dimension x pand plus 19.10.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2018 19.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati fcco skladište - 153/18 19.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Skip - kombinirka - 914/18 19.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Traktorski lanci i lanci za snijeg - 1002/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Unutrašnje i vanjske gume za putnička i teretna vozila - 2801/17 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Industrijske gume i zračnice za šumsku i građevinsku mehanizaciju - 2801/17 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017., 2018. i 2019. godinu - 42/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu sa pripadajućom opremom - 69/18 18.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. " Dodatni materijal-kvadratno kutno, ravno i okruglo željezo" 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka higijenskih potrepština 18.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 74/18-P " Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata" 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja Proizvodi prehrane 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja USLUGE POPRAVKE ZVONA 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kovačko-potkrivački materijal - 70/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge jednostranog crno bijelog ispisa formata A4 - 386/18 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja seminari 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja razni kancelariski pribor 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja prevoz profesora 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina prehrambenih proizvoda 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja nabavka materijala za zgradu 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 7. Usluge servisiranja VW putar T5 x3 - 419/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 6. Usluge servisiranja Nissan Navara - 419/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 5. Usluge servisiranja Toyota Hilux - 419/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge servisiranja Hyndai Santa Fe - 419/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge servisiranja Ssanyong Musso - 419/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge servisiranja Mercedes Actros 2643 - 419/18 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge servisiranja autobusa Isuzu Citybus - 419/18 18.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka namjenskog teretnog motornog vozila za DDD aktivnosti, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 18.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 18.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka konfiguracije za analizu proteina po Kjeldahl-u, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 18.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sanitetskog materijala za potrebe KJP"Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 18.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Izrada studije izvodljivosti privodjenja konacnoj namjeni nekretnine u Praci- Prihvatiliste za napustene pse kantona Sarajevo 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa - 2649/17 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora - 2650/17 18.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 13. Rezervni dijelovi za Buldozer Cat 6 - 155/18 17.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču u otvorenom postupku nabavke robe - Agregat za neprekidno napajanje 17.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 12. Rezervni dijelovi za Skip JCB 4 -155/18 17.10.2018