Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga-prane i peglanje radne odjeće 18.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka-nabavka, isporuka, instalacija i puštanje u rad robe-analizatora i prateće opreme za monitoring kvaliteta ambijentalnog zraka 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-kolača u povodu obilježavanja Dana učitelja-5.oktobar 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka podnih obloga (laminata) za učionicu/kabinet 100B 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-osvježavajućih napitaka u povodu obilježavanja Dana učitelja-5.oktobra 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge prijevoza na jednodnevni nagradni izlet za najbolje odjeljenje i najbolje učenike u učenju i vladanju u šk. 2018/2019.g. na relaciji Sarajevo-Mostar-Sarajevo 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge -Nagradnog izleta za najbolji razred i najbolje učenike u školskoj 2018/2019. godini 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka elektro i dr. materijala za opremanje STEM učionice 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge prevoza na relaciji Sarajevo-Neum-Sarajevo 18.10.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga osiguranja učenika od nesretnog slučaja za školsku 2019/20 18.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku cvijeća, vijenaca i cvjetnih aranžmana 18.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda mv MUP-a KS 18.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke drum unit-a, tonera, ketridža i ribona 18.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija_nabavka nepredviđenih i dodatnih građevinsko-zanatskih radova_Grkarica 18.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova 17.10.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje ucenika skole. 17.10.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školskog namještaja za biblioteku 17.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za liniju za pranje veša , model 50/10 sa sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom, model PC120 proizvođača Girbau za potrebe Službe vešeraja 17.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke-sredstva za održavanje čistoće 17.10.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju nabavke-destilovana voda 17.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga rezervisane dostave-preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke 17.10.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke male kancelrijske opreme 17.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitnih kaciga za vatrogasce 17.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka digitalnog angiografskog RTG sistema sa pratećom opremom za potrebe Klinike za bolesti srca,krvnih žila i reumatizam 16.10.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Osiguranje učenika za školsku 2019/20.godinu 16.10.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi projektovanja stambeno-poslovnog objekta u ul. Braće Mulić 16.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Javna nabavka - ugostiteljske usluge 16.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe (štampa plakata, afiša i drugo po potrebi) 16.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoz ansambla 16.10.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za ciscenje 16.10.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluga vrsenja obuke radnika iz protivpozarne zastite 16.10.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka kompjuterskog materijala libe 16.10.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Pokretanje postupka za vrsenje usluga periodicnog pregleda hidrantske mreze, vatrodojavnog sistema i PP aparata 16.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode-Poništen 16.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za zastitu na radu 18 16.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe toneri i ketridzi 2019 15.10.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavka Laboratorijskog namjestaja 15.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kontrolnih reagensa za GC-MS aparat za toksikološku lab. 15.10.2019
JU Stomatološki fakultet Servis pegli i valjka za peglanje na Stomatološkom fakultetu sa klinikama 2019 15.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa reagensima 15.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka higijenskog materijala iz blagajne 15.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 129/19 Spojni materijal za montažu hidromehaničke opreme 15.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijsko čišćenja 15.10.2019
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka i ugradnja kondenzacijskih gasnih uređaja 15.10.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 2019 15.10.2019
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijal za šminku 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Obrazovni materijal-potrepštine 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge prevoza radnika 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala 1 15.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.str. 15.10.2019