Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Mašinski fakultet UNSA Printer AM 20.02.2019
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga eksterne revizije 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge- održavanje GPS/GSM uređaja za praćenje 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- Lot4 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- Lot1 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 4 + 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 3 + 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 2 + 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 1 + 20.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hardwer- 20.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 12-18 20.02.2019
JU Šumarski fakultet Usluge organiziranja proslava 2018 19.02.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za spajanje kuhinjske nape na ventilaciju 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ISPITIVANJE ELEKTRO INSTALACIJA 2018 19.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijal. 18 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TRAKASTE ZAVJESE 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” KASE TREZORI 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kuhinja 19.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka higijenskih sredstav 19.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kombi vozila 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” mater.za održavanje2018 18.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termoplastičnih maski za pozicioniranje i fiksaciju pacijenata prilikom radioterapije 18.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka baterija za UPS sisteme za potrebe više OJ KCUS-a 18.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge štampanja promotivnog materijala - 3479/18 18.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA DERATIZACIJA2018 18.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” osiguranje učenika 18 18.02.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku klima uređaja 18.02.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektor, laptop, printer 18.02.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga mjesečnog održavanja lifta i usluga periodičnog pregleda lifta za kalendarsku 2019. godinu 18.02.2019
JU OŠ "Hrasno" Konkurentski zahtjev usluge pripremanja školskih obroka 18.02.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka usluga registracije i tehničkog pregleda vozila 18.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja rashladnih agregata (čilera) 15.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke rekreacione opreme 15.02.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju održavanje web stranice 15.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke i polaganja betonskih ploča 15.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke instalacije operativnog sistema 15.02.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme 15.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građ.radova na odv.povr.i otpadne vode sa platoa Reciklažnog dvorišta 15.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu; 15.02.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Kontinuirana nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA 15.02.2019
JU Treća gimnazija Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku sportske opreme 15.02.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Godišnja pretplata na časopis "Naša škola" za 2019. godinu 14.02.2019
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Otvoreni postupak za usluge pripremanja školskih obroka 14.02.2019
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Konkurentski postupak za nabavku sredstava za održavanje higijene, 14.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK UG 14.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih medicinskih obrazaca i blokova 2019 14.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” aparati za kuhinju 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe za potrebe teatra 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Usluge smještaja za gostujuće umjetnike 14.02.2019