Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluga smještaja 11.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski pregled radnika MP 11.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka uniforme za hor 11.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga korekcije Idejnog projekta 11.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila UP 11.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG kablovi – 2 komada i 2 kompleta baterija za EKG uređaj Cardiofax proizvođača Nihon Kohden 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CTG aparata Mediana FM20 08.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obavezno osiguranje vozila 2018 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis acidobaznog analizatora Cobas b221 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe čekaonice u Odsjeku za prijem i otpust pacijenata i čekaonice za potrebe Odjeljenja za urgentnu medicinu 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent kabl za praćenje EKG-a proizvođača PHILIPS - 4 komada 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža starih inox radnih ploča stolova u kuhinji i montaža novih inox ploča za kuhinjske stolove i izrada novog kuhinjskog stola nepravilnog oblika za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekubitalnih dušeka - 6 komada 08.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluga i to servisiranja aparata HS – GC - FID Agilent za potrebe Laboratorije za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. 07.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo 07.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA TOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO 07.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata za nadziranje mikroklime za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. 07.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranja medicinskih aparata Arium 61316 i Arium 611 UV za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. 07.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon 07.06.2018
Ministarstvo privrede Nabavka zaštitne odjeće i obuće za lugare 07.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW 2018 06.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge održavanja opreme-montaža,programiranje,puštanje u rad vatrodojavnog sistema,izrada projektne dokumentacije 06.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Žica za viklovanje i ostali elektro materijal 06.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za "Nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS" 06.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge-Organiziranje događanja 05.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Saobraćajni znaci i signalizacija za obilježavanje gradilišta 05.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke usluga - Revizorske usluge 05.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standarden metode 2018 05.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat 2018 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora 05.06.2018
JU Treća gimnazija Nabavka mašine za pranje podova sa pratećom opremom 05.06.2018
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časpopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" broj 44 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora. 05.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova sanacije podova 05.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO DIJELOVA 05.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga dezinfekcije i dezinsekcije 05.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ACC TAG uređaja 05.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka uniforme za kuhare 04.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka uniforme za krojače 04.06.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka roba - hemikalije i laboratorijski potrošni materijal za potrebe izvođenja nastave na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu 04.06.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka usluga - recertifikacijska provjera sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 04.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju nabavka kancelarijskog materijala 04.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke usluga sukcesivnog servisiranja motornih vozila marke NIssan UP 04.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka 04.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara 04.06.2018