Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku zimske opreme 10.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jakni za vozače 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike RJ saobraćaj u mirovanju 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare 09.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge održavanje programskog Sistema Facit Biblioteka v2.0 (jedna trajna licenca), koji je namijenjen vođenju i upravljanju biblioteke,kataloga bibliotečkih jedinica,članova biblioteke i cirkulaciji bibliotečke građe za kalendarsku 2018.godinu. 09.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge periodičnog pregleda aparata za gašenje požara,ispitivanje ispravnsoti i funkcionalnosti hidrantske mreže,ispitivanje panik rasvjete,obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu i ispitivanje vatrodojavnog Sistema za kal 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID 09.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bazičnih kardiotocografa - CTG aparata sa pripadajućim priborom 09.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge produkcijskog održavanja SAP ERP sistema 09.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka autodizalice za potrebe Mašinske službe 08.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća za decembar 2017 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije za potrebe Škole za kalendarsku 2018.godinu 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge izrade i malterisanje zidova u radionici praktične nastve-ugostiteljsko zanimanje 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za adaptaciju radionice za praktičnu nastavu -ugostiteljsko zanimanje 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge predmejra,projektovanja i transporta materijala za nadogradnju u radionici praktične nastave -ugostiteljsko zanimanje 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala z apraktičnu nastavu za metalska zanimanja 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge prevoza učenika i nastavnika na međunarodno takmičenje u Zagreb 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge avio karti za učešće u programu Erasmus + u Bugarskoj 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge avio karti povodom četvrtog transnacionalnog mitinga gradu Ankari 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge osiguranja uposlenika1 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sistematski pregled školskih uposlenika 1 08.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostale opreme 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka namještaja za kancekarije 05.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za spirometar: Jednokratni usnici - 25 pakovanja (pakovanje 500 komada) i paprir za spirometar 40 rolni 05.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Mobilna ledena ploha i prateća oprema za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 05.01.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" Zdravstveni pregled radnika škole 05.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama 04.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo NABAVKA GITERA 04.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SVJETLECA REKLAMA ZA CENTAR 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 2 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci LOT 3 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 1 I LOT 4 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka LOT 1 i LOT 2 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju sa monitorom - 1 komad 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža svjetlećegf natpisa Bolnice 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje mašinskih radova na demontaži, čišćenju i ponovnoj montaži odsisnih ventilacionih kanala za Vešeraj, te ispitivanje ispravnosti krovnih ventilatora 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek EYLEA 40mg/ml injekcija – 4 komada 04.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge protivprovalnog obezbjeđenja objekta i redovno servisiranje opreme za 2018.godinu 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Videokolonoskop sa videoprocesorom, izvorom hladnog svjetla i sistemskim kablom 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji NN (niskonaponskog) postrijenja u trafo stanici 04.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka usluge – popravak hidranta za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA-USLUGA OSIGURANJA STUDENATA FPN 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za dijatermiju sa dodatnom opremom 04.01.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba (stoni kompjuter) za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa Ekonomksog fakulteta u Sarajevu 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- NABAVKA USLUGE DIZAJNA I PRELOMA KNJIGE FPN 04.01.2018