Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku radova na izgradnji spomen obilježja 09.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-cisterni za pitku vodu 09.10.2019
Ministarstvo saobraćaja Siguran saobraćaj u zoni radova na cesti 09.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge demontaže postojećih panela i montaža termo panela 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluge instaliranja software-a za evidenciju radnog vremena 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavkaa advokatskih usluga 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge uveza Godišnjeg programa rada 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objavljivanja poništenja konkursa 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave sjećanja 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Osiguranje učenika za školsku 2019/2020 godinu 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tehničke i fizičke zaštite imovine i ljudi-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na poistojećim distributivnim mrežama LOT 3-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 2-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika sa opremom za sistem automatskog rada i uvezivanje kotlovnica u SCADA-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitnga za zavarivanje-Poništen 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen 08.10.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga servisa i popravke stomatološke opreme 08.10.2019
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 2-2019-Poništen 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka jn lož ulja 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test na droge sa 10 parametara 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje automatike i termovizijskog snimanja 08.10.2019
Zavod za informatiku i statistiku KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku opreme za Data Centar organa uprave Kantona Sarajevo 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer 07.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje acidobaznog statusa 07.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Gorivo i mazivo 19 07.10.2019
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o. 07.10.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati - 2838/19 07.10.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-SOTAC 07.10.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge internet konekcije u 2020. do 2022. god. za potrebe Zavoda 07.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe-LOT 2-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za remont_1-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za remont-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinica za hemijski tretman vode-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih profila-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih profila 2019-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)_1-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)-Poništen 04.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode 04.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 90/19 - Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođač CAPRARI i SAER 04.10.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka 04.10.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci promotivnog materijala 03.10.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o plaćanju sudkse takse 03.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens 03.10.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za priključke i PE cijevi 2019 03.10.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila 03.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) 02.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) 02.10.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade projekta i nadzor nad izvođenjem radova na rušenju objekta I Interne klinike (K008) 02.10.2019