Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca -19 07.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 98/19-P Rezervni dijelovi za Netzch pumpe 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv z nabavku usluga liječenja službenih pasa u 2020. godini 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku usluga prijevoza motornih vozila specijalnim vozilom "PAUK" u 2020. godini 07.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku zdravstvenih usluga u 2020. godini 07.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Kompjuterska oprema 06.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 155/19-P-1 Lot 2- Opravka vozila Renault 06.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 155/19-P-1 Lot 1 Servis vozila Renault 06.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine za 2020. godinu 06.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge provođenja revizije za projekat Challenge to Change 06.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 5 – drugi prehrambeni artikli i napici za 2020. godinu 06.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 4 - hljeb i drugi proizvodi od hljeba za 2020. godinu 06.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 2 – voće i povrće za 2020. godinu 06.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 1 - svježe i zamrznuto meso i proizvodi od mesa za 2020. godinu 06.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za obilježavanje drvnih sortimenata - 360/20 06.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka, instaliranje i puštanje u rad sistema za automatiziranu naplatu parkinga 05.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mikrobiološka analiza i sanitarni pregledi za 2020. godinu 05.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protupožarno osiguranje za 2020. godinu 05.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne (advokatske) usluge za 2020. godinu 05.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 173/19 - Licencirani softver ArcMAP (samostalne licence sa održavanjem za 1 godinu) 05.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka multifunkcionalnog printera 05.02.2020
JU Srednja mašinska tehnička škola Servisiranje i tekuće održavanje gorionika i goriočkog postrojenja 05.02.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_saniranje arhivskog prostora 05.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluga štampanja 05.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Izrada suvenira 05.02.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Iznajmljivanje objekta 05.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge stručnog usavršavanja u 2020. godini 05.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2020. godini 05.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge liječenja službenih pasa u 2020. godini 05.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga - neprioritetne usluge - prijevoz motornih vozila u 2020.godini specijalnim vozilom "Pauk" 05.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - neprioritetne usluge - zdravstvene usluge u 2020. godini za potrebe UP MUP KS 05.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA RESTAURACIJA ULAZNIH VRATA OBALA KULINA BANA 7 04.02.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka usluge objave konkursa za izbor asistenta u nastavi 04.02.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave konkursa za izbor direktora škole 04.02.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave sjećanja za Mušić Kemala i Begić Selmana 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo THT Odorant 19 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje uposlenika 2019 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka pretplate na Službeni list 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa za Ekonomsko-finansijsku službu 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje i umrežavanje kompjutera 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjeraci protoka gasa 19 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje detektora gasa 19 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevni list avaz jan 2020 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisa Praćenje tendera 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge edukacije - seminara 04.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka advokatskih usluga za zastupanje Zavoda 04.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Laboratorijsak oprema: LOT 4 - Prenosni NIR IR Spektrometar 04.02.2020