Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prirodno-matematički fakultet Ormarić prve pomoći 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Pročepljenje kanala 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Komponente za vodoinstalacije 4 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 7 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezakoholna osvježavajuća pića 2 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Komponente za vodoinstalacije 3 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Komponente za vodoinstalacije 2 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Komponente za vodoinstalacije 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Komponente za vodoinstalacije i bravarske radove 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezakoholna osvježavajuća pića 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Računarska oprema 5 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Računarska oprema 4 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Ugradnja stakla 2 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova-Lot8-Analgetici 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot7-Liječenje ovisnosti 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot6-Ostali lijekovi za nervni sitem 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot5-protuupalni i antireumatski lijekovi 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot4-Infuzione otopine 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot3-Lijekovi za respiratoni sistem 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot2-Lijekovi za nervni sitem 01.08.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lo1-Uterotonici 01.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 09.02.2018 01.08.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge printanja 5 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge printanja 4 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Hrana za životinje 2 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Računarska oprema 3 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kancelarijska oprema 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 6 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Popravak kopir aparata 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge printanja 3 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Popravka računarske opreme 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Proizvodi za čišćenje 2 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge printanja 2 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Elektroničke komponente 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Dijelovi za radijatore 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Toneri i USB stick 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Računarska oprema 2 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 4 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Ugradnja stakla 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Popravak računara 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za gradnju 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Održavanje fiskalnih uređaja 2 31.07.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10 03 18 - NABAVKA ROBA POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJA 31.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - Fakultet za saobraćaj i komunikacije 31.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo MUP 31.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga vršenja laboratorijskih i vizuelnih analiza roba 31.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka -MS 31.07.2018
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja PVC stolarije 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora 30.07.2018