Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 18 06.02.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo SUKCESIVNA NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA RAD BIOHEMIJSKO-HEMATOLOŠKOG LABORATORIJA J.U. ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO U PERIODU OD NAJDUŽE JEDNE GODINE 06.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka posteljne opreme 06.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 2 usluga pripreme i usv. DVGW reg. Primjena gasa 06.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke obrazovnog materijala 06.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova na rekonstrukciji toaleta u objektu JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 05.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova na rekonstukciji 05.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka kompjuterske opreme i materijala za potrebe JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 05.02.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge sistematskog pregelda zaposlenika 05.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 1 Usluga pripreme i usvajanja DVGW- oblast -Transport i dis. gasa 05.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka dijelova za mrežnu opremu i telefonske sisteme (moduli i kućišta) za potrebe svih OJ KCUS-a 05.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ.zanatski radovi na rekon objekta CZK Vogošća 05.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka goriva i lož ulja 05.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ODL 05.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Zamjena podzemnog rezervoara za lož ulje 05.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema ormari 05.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke led rasvjete 05.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova-uređenja školskog dvorišta 05.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka tonera i ketridža - LOT 2. 05.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Kancelarijski materijal - LOT 1. 05.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2 Tjestenine, brašno, proizvodi od brašna 05.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 1. Hljeb i peciva 05.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Održavanja pokretnih traka u pothodnicima na Stupu 05.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Projektovanje sanacije mosta Halilovići 05.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga izrade plana restruktuiranja Preduzeća 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga izrade eleborata - LOT 1 04.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja 04.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema kosilica 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radih mantila za uposlenike 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke ulja za loženje 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke stolica za učionicu 04.02.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički potrošni materijal za održavanje objekata ponovoljeni za 2018 godinu 04.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježeg voća i povrća 04.02.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka kancelarijskog materijala i tonera 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ''Nabavka računara, printera i skenera 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gume za putnička vozila 01.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za reg pritiska gasa 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Akumulatori 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka mjerne opreme za radionicu 01.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo PE FITINZI I VENTILI 18 01.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” konkurs1,2 01.02.2019
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Jednokratna knjigovodstvena usluga za 2018.g 01.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sanacija mokrih čvorova 01.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROGRAM BIBLIOTEKA 01.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEKTRO,VATRO,HIDANTI 01.02.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 2057 Pomoćni materijal za održ. vozila 01.02.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1218 Pijesak za pjeskare tramvaja 01.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” umivaonik-blok 31.01.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” đačke užine 9-12-18 31.01.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog namještaja za ordinacije 31.01.2019