Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Pumpni agregati za filtersko postrojenje Vogošća '' 06.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poziv za dostavljanje ponude i TD za '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' 06.11.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavak materijala za praktičnu nastavu - acetilen i kisik 06.11.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje 2017 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za Lot 15 - Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za Lot 5- Serumi za reuma testove i sifilis 06.11.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka kompjuterske opreme za potrebe JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 03.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni časopis Pravo i f 03.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja motornih vozila . 03.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići prevoz učenika i profesora radi učešća na događaju Sarajevo Unlimited 2017 03.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o prihvatanju cijene ponuđača za nabavku usluge - Softverska korekcija web stranice 03.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 2 - Renault 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 1 - Opel - poništenje 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 1 - Opel 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja, maziva i tečnosti za vozila Zavoda 02.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje događanja 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konac za endoskopiju - 30 komada 02.11.2017
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva na Zetri 02.11.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman 02.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka polovnih mašina sa vitlom za uređenje ski staza 01.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" ODLUKA O OBAVEZNOM OSIGURANJU UPOSLENIKA 01.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED UPOSLENIKA 01.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge - Softverska korekcija web stranice 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijeva za anesteziju 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji dotrajale i oštečene mreže kanalizacionih cijevi Odsjeka za oftamologiju 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka 2 (dva) paletara za potrebe transporta roba unutar Opće bolnice 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske bušilice za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uterus manipulator injektor - 24 komada 01.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka elektronske opreme 01.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za održavanje videonadzora 01.11.2017
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor druga dopuna 31.10.2017
JU Šumarski fakultet usluge biblioteke i arhiva 31.10.2017
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo 31.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Bager kombinovani sa hidrauličkim priključcima '' 31.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci - ponovljeni postupak 31.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Razbijačica ( lomilica ) betona, asfalta, kamena na gorivo '' 31.10.2017
JU Šumarski fakultet Usluge prevođenja teksta - ponovljeni postupak 31.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rezačice za rezanje cijevi i rezačica za asfalt sa reznim pločama '' 31.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Čelične cijevi i hamburški lukovi '' 31.10.2017
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa 31.10.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje GIS sistema 31.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu nabavke robe – USB Digital stopice (daktilobiro- 5 komada) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 30.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu nabavke usluge – održavanja i servisiranja hidrofleks postrojenja za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 30.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu nabavci usluge- održavanja i servisiranja PP aparata i hidrantskih izvoda za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 30.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga JKP na području KS 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Izrada plana protivpožarne zaštite 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Održavanje i servisiranje vatrogasne i hidrantske opreme 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije i uništavanje štetoč 30.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka jedinstvenog sigurnosnog rješenja za servere, radne stanice ( računare ), mobilne i tablet uređaje za naredne 3 godine '' 27.10.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika 27.10.2017