Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za čišćenje bazena/hidroterapija od kamenca u Odjeljenju za fizikalnu terapiju 11.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i ugradnja dotrajalih prozora u toaletu na III spratu Upravne zgrade - 2 komada 11.04.2018
JU Arhitektonski fakultet usluga održavanja i servisiranja informatičke, tehničke i druge opreme. 11.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga osiguranja uposlenika KS 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računara i računarske opreme 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka javne nabavke potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene KS 11.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene prema potrebama svih OJ KCUS-a za 12 mjeseci april 2018 10.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge održavanje vozila 10.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju nabavci usluge preuzimanja, prevoza i zbrinjavanja infektivnog otpada 10.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavki autoklava 10.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke sterilizatora 10.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju-DEFTER 10.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe više OJ 10.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -Sredstva za održavanje higjene 10.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-PENY 10.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -roba 10.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru ponuđača za pranje i pegladnje radne odjeće 10.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju nabavke usluge validacije i kalibracije 10.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju-DERATIZER d.o.o 10.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -dezinfekcija i deratizacija 10.04.2018
JU Šumarski fakultet Prevozne usluge ( osim prevoza otpada ) 09.04.2018
JU Šumarski fakultet usluge povezane sa građevinarstvom 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Propan i butan 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet usluge kalibracije vaga 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Goriva 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet sanitarni proizvodi 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Motorna vozila 09.04.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade „ELABORATA RAZVOJA URBANIH ZELENIH POVRŠINA“ za potrebe Urbanističkih planova urbanog područja Kantona Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća, Trnovo, Hadžići i Ilijaš) 09.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača: Physio Control, Domel/Tehtnica, Sigma, Fujinon, Nihon Kohden, Erbe, Martin, Cheiron, Mediana 06.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta sa procjenom investicije po pojedinim fazama radova i ukupnom rekapitulacijom za objekat u kompleksu Bolnice 06.04.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga kreditiranja - overdraft - odobreno prekoračenje po transakcijskom računu do maksimalno 1.000.000,00 KM za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci osiguranja imovine i uposlenika 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga osiguranja imovine 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci popravke i održavanja kombi vozila 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku alkoholmetra sa štampačem 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku telefonskog uređaja 06.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku hotelskih usluga 06.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci ugostiteljskih usluga 05.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke ugostiteljskih usluga (koktela) 05.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija '' 05.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka lož ulja1. 05.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju-FADŽ d.o.o 05.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -radovi 05.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge prevoza uposlenika. 05.04.2018