Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje za pedijatriju 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača "Nabavka motocikala" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka motornih vozila" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju "Nabavka laboratorijskog mikroskopa" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka "Nabavka klima uređaja" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavk programa i produženje licenci" 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka radnih stanica i desktop računara" 12.09.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Kancelarijski materijal za OŠ "SSK" 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka itisona u kancelarijama 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija i redovno kasko osiguranje vozila hitne pomoći - 2 komada 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fentanyl injekcije - 1200 komada 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge cateringa za 100 osoba povodom Dana Bolnice 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići" 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka telefonske opreme za potrebe KS 11.09.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 11.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka vrećastih i apsolutnih filtera klima komora operacionog bloka 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka konekcionih kablova insuflatora CO2 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrogel kartice 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga sanitarne deratizacije -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni ormar dupla vrata 1400 lit. za mlijeko i mliječne proizvode 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada SOS instalacije na I spratu 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri za printanje platnih listi - 9600 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ovlaživač za kisik sa metalnim navojem - 4 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dva uređaja za mjerenje hlora sa reagensima 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga ispitivanja sredstava za rad i davanje upotrebne dozvole -19 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnji preventivni servis aparata za hemokulturu BACTEC 9050 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za topljenje parafina 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa u dnevnim novinama Dnevni avaz 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje antidekubitalnih dušeka - 28 komada 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt /interline/-19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Destilator za vodu - 1 komad 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka višekratnih silikonskih crijeva za respiratore - 3 kompleta 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO-AUTO antitijela 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka profesionalnih stolica za vađenje krvi - 3 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal laboratorijski, hematološki 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka makaza za zavoj - 20 komada 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Posteljina za Odjeljenje pedijatrije 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom -19 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesničke pidžame i papuče 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka aparata za topljenje parafina 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante i kolica za Odjeljenje pedijatrije 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa u dnevnim novinama Večernji list 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge obavljanja stručnog nadzora - Sanacija toplotne podstanice P50 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada dva INOX korita sa radnom pločom 10.09.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga prevoza 10.09.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka roba keramičke ploče 10.09.2019