Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge trezora 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mape za diplome 17.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 16.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- NABAVKA ELEKTRO I VODOVODNOG MATERIJALA I USLUGA ODRŽAVANJA ISTOG 16.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- UGOSTITELJSKE USLUGE- KOKTELI FPN 16.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- MALA UREDSKA OPREMA FPN 16.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Pružanje zdravstvenih usluga - obavljanje sanitarnog i sistematskog pregleda 16.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta 16.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Odluka o pokretanju postupka za nabavku usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje motornih vozila Lot 3. 16.10.2017
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GOD 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje imovine-Lot 2. 16.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge prevoza uposlenika škole radi obilježavanja 5.oktobra Dana nastavnika 16.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge stručnog usavršavanja 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode-Lot 1. 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 1.. 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Pristup globalnom internetu Lot 2. 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade 16.10.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci procesora za potrebe JU Pozorište mladih Sarajevo 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC 16.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma 16.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC 16.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (59,34 m2) 16.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa kanc.prostora (3,225 m2) 16.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju MUP-a KS 16.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administrativnog materijala, kompjuterskog materijala, učila i pomagala 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparat za evidenciju radnog vremena 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog 13.10.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na planini 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na moru - Zaostrog 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže 13.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja 13.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva za izdavanje u zakup viška poslovnih prostora 13.10.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments 13.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postuka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme za rad sa maloljetnim licima 13.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obavještenje o nabavci 285-1-2-86-3-98-17 13.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju opstupka nabavke opreme i namještaja za kancelarije sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS 13.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS 13.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS 13.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kopir aparata 13.10.2017