Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Bana Borića br. 52, Općina Novi Grad Sarajevo 26.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta instalacija javne rasvjete Novi Grad 26.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA 26.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ugradnja novih sondi za metan i izgradnja sistema za otplinjavanje sa centralne plohe pri Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići u Sarajevu 26.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u ul. M.Tita br. 62 26.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ul. Harisa Kurtovića br.7 i Novopazarska br. 144, Općina Novi Grad Sarajevo 26.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO-DIJELOVA 26.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sanacija klizišta na lokalitetu Vrandučka do br.53, Općina Novi Grad 26.07.2017
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika 2017. 25.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje fin.kadrovskog softvera - 3 modula 25.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS 25.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active - 10.700 komada 25.07.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JU KCSR 25.07.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka za održavanje SOTAC programa 25.07.2017
JU Stomatološki fakultet Materijal za čišćenje 2017. 24.07.2017
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrusi 2017. 24.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Novo Sarajevo '' 24.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje 24.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku telemetrijskih (GPS) ogrlica sa pratećom opremom 24.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Građevinski materijal '' 21.07.2017
JU Srednja zubotehnička škola Usluga osiguranja radnika i učenika škole 21.07.2017
JU Srednja zubotehnička škola Usluga osiguranja imovine škole. 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge reprezentacije - organizovanje iftara za radnike Fakulteta zdravstvenih studija Univrziteta u Sarajevu 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka roba - materijal za čišćenje i održavanje higijene 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge razvoja programske podrške za proširenje operativnog sistema - Primjena Jedinstvenog pravilnika o placama i naknadama UNSA 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2008 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka roba - Hemikalije i laboratorijski potrošni materijal 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Ostale usluge - najam vozila 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluga prevoza organizacije ferijalne prakse i terense nastave u 2017. godini 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Pravne - advokatske usluge u 2017. godini 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge štampanja diploma (dobolonja) i knjiga ispitnog protokola 21.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Žaluzine ( Venecijaneri ) 21.07.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabava usluga održavanja opreme 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Usluge prevođenja teksta 21.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge skupljanja i dostave veša za pranje 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Dozvole 21.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog i metalnog namještaja 21.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje računarske i fotografske opreme 21.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS 21.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Glavni razvodni NN ormari za pumpu i zatvarač za bunare 6A, 7A i BSK7 sa isporukom '' 20.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Uvezivanje novih bunara u postojeći telemetrijski sistem Vodovoda '' 20.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete za glukometar Accu-Check Active - 15.000 komada 20.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga štampanja časopisa „Medicinski žurnal“ 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanja postupka javne nabavke za usluge edukacije uposlenika SSZP 20.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 20.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge edukacije za uposlenike SSZP 20.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu 20.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni transformatori'' 19.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Manometri sa priborom '' 19.07.2017