Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” đačke užine 2019-1 12.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga opravke mjenjača za službena motorna vozila 12.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku - UP 12.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci materijalno-tehničkih sredstava za izvođenje gađanja 12.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka - PRANJE I PEGLANJE MANTILA 11.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka - NADOGRADNJA SOFTVERA NIBIS 11.04.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka - LABORATORIJSKE STOLICE 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sredstava za čišćenje 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja opreme 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja vatrog.aparata i hidranata 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sanacije krova na učeničkim radionocama 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servisiranja nadzornih sistema 11.04.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Sitni laboratorisjki materijal 2019 11.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga stručnog obrazovanja 11.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge transporta animala - 927/19 11.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge dopreme vode cisternom - 927/19 11.04.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku restoranskih usluga - 2019. 11.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE2019-1 10.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” OBUKA ZAPOSLENIKA 10.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA DERATIZACIJA2019 10.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” protivprovalno,protivpožarno i panik obezbjeđenje 10.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje bravarskih radova - ponovljeni postupak 10.04.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA I OPREME 10.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku štampanja Godišnjaka i panoa maturanata 10.04.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o pokretanju postupka štampanja Godišnjaka i panoa maturanata 10.04.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokkretanju postupka j.n.usluga obezbjeđenja i zaštite 10.04.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS 10.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR DEFTER HIGJENA 09.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovoraDEFTER 09.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -HIGJENA 09.04.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" odluka pokretanje postupka Održavanje računara i uredske opreme 09.04.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Održavanje računara i uredske opreme 09.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR ADRIJATUC 09.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugovora registracija motornih vozila 09.04.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju REGISTRACIJA MOTORNIH VOZILAS 09.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izgradnja dijela DGM Igman Hadž 09.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci robe spužva 09.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci ulja za dim mašinu 09.04.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci robe ogledalo 09.04.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Kontrola hrane i bakteriološki pregled 09.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge laboratorijske analize sjemena - certificiranje sjemena - 920/19 09.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 920/19 09.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge kontrole sjemenskih objekata i rasadnika - 920/19 09.04.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Sanacija pruge S krivina 09.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka PAPA boja za redovne biopsije i papa testove uposlenica Bolnice u količini od 24 komada a 1 litar za potrebe Odsjeka za patologiju 08.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka instrumenata za laparoskopske operacije za potrebe Odsjeka za operativne zahvate i sterilizaciju 08.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju, koagulaciju i imunohemiju - LOT 2 08.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dijagnostička sredstva za hematologiju, koagulaciju i imunohemiju - LOT 1 08.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Iznajmljivanje kopir aparata 08.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Fizička zaštita dodatni ug 08.04.2019