Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Akumulatori 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za doznaku, nadoznaku, otpremu drvnih sortimenata i pripadajuća oprema 27.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka za usluge stručne posjete šumarskoj školi u Austriji ssodd 2018 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Feromoni za potkornjake 27.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u KCUS-a 27.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka izvođenja radova u školskim objektima ssodd 2018 27.09.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2018. godine LOT 1 27.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja i čišćenja kanalizacione mreže i objekata na kanalizacionoj mreži KCUS 27.09.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju javne nabavke robe: lož ulje 2017.godina 27.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga izrade procjene ugroženosti od požara i izrade plana zaštite od požara SSODD 2018 27.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka nabavke knjiga SSODD 2018 27.09.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: sistematski pregled radnika 2017.godina 27.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga verifikacije medicinskih sistema/opreme u KCUS-u od strane imenovane laboratorije u skladu sa propisanim zakonskim normama 27.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Pokretanje postupka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije SSODD 2018 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 6. Potrošni materijal za servis autobusa Isuzu Citybus 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 5. Potrošni materijal za servis Mercedes Actros 2643 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Potrošni materijal za servis vozila Hyndai Santa Fe 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Potrošni materijal za servis zglobnog traktora Eco Trac 120V 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Potrošni materijal za servis vozila Toyota Hilux 27.09.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za 2017.godinu - kancelarijski- 27.09.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka nabavki za 2017.godinu 27.09.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za 2017.godinu 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Potrošni materijal za servis vozila Ssangyoung Musso 27.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Satlerski materijal, alat i oprema 26.09.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Sofija-Sarajevo 26.09.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Sistematski pregled radnika 2018 2019.. 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-1059/17 26.09.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: popravljanje i održavanje motornih vozila JP TVSA 2018 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-729/17 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-320/17 26.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plastika i guma 2018 26.09.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JUKCSR 2018 26.09.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja SOTAC programa 2018 26.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavku ski karti za sistem SkiData 26.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Uprave za šumarstvo KS 26.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-zamjena i postavljanje parketa 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge stručnog nadzora 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge uvođenja sistema navodnjavanja za malinjak 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka udžbenika za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" 25.09.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Nabavka rekreacione opreme(skija i palica) 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Građevinski materijal za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka" 25.09.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme 25.09.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-postavljanje parketa 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka materijala za održavanje za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Terensko vozilo za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka" 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pribor za proizvodnju i potrošni materijal 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kancelarijska oprema - namještaj 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge transporta nasipnog materijala 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorne pile 25.09.2018