Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za tekuće održavanje objekta 16.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - sportskih rekvizita (reketi za stoni tenis i fudbalskih lopti) 16.05.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2035A Komprinirani prirodni gas -CNG 16.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke tonera, ketridža i ribona UP 16.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašina za pranje instrumentarija - velika 15.05.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-Intec 15.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usluge održavanja računara i računarske opreme 15.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka potrošnog materijala 15.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za MRI aparat 15.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala (polikarbonata) za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Operater na CNC mašinama 15.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj tip PW 9100i2000T-XL proizvođača EATON za podržavanje napona na telefonskoj centrali – 1 komad 15.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavkai ugradnja softverskog rješenja Registra stvaralaca i imalaca arhivske i registraturne građe 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 13-3 trakcione udlage 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 12-3 seta pneumatskih udlaga za mobilizaciju 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 11-3 rasklopna vozila 15.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku-Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 10-3 prsluka za imobilizaciju i izvlačenje 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 9-3 grijača infuzija 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 8-3 kita za krikotiroidotomiju 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 7-3 intraosealna seta sa pratećom opremom 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 6-3 seta torbi za porođaj 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 5-3 kardiološke stolice 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 4-2 glavna samoutovarna kolica 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 3-3 transportna defibrilatora 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 2 - 3 transportna respiratora 15.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 1- 3 Pribora za podršku ventilacije 15.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 4 15.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 3 15.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 2 15.05.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka nabavke u predmetu izvođenja radova rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 15.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 1 15.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke softverskih antivirus licenci za potrebe informacionog sistema Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. 14.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavku usluga organizacije putovanja studenata na relaciji Sarajevo-Drač-Tirana-Kruja-Berat-Sarajevo. 14.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika/zaposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja 14.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka kancelarijske stolice NS Enjoy 14.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za organizatore promocije maturanata 14.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge 14.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izrada dekoracije za maturante 14.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovni 14.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavak materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Tehničar mehatronike 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opću praktičnu nastavu i zanimanja mašinske obrade 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu nosača/stalaka za odlaganje skija 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu kanti za otpatke 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje opreme - interneta 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2018. godinu 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prese za baliranje 11.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER 11.05.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2018. godinu 11.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat 11.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada 11.05.2018