Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 2 Nabavka akumulatora i pametnog punjača baterija za popravak lift kolica 08.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta javne rasvjete na područiju Općine Novi Grad Sarajevo 08.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o prpovođenju postupka sukcesivne nabavke kancelarijskog materijala - UP 08.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijalno tehničkih sredstava za izvođenje gađanja - UP 08.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa KS 08.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijalice i električni konvektori za grijanje 07.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge prevoza novca oklopnim vozilom 07.11.2018
JU Ekonomski fakultet Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka klime sa ugradnjom - 2018 07.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Povezivanje telefonskih centrala na zti lokacije preko IP telefonije 07.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Programiranje za pravnu službu - 2018 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge programiranja paketa Softwer materijalno - 2018 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Sanacija stepenica u vrtiću Slavuj - 2018 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka materijala za održavanje vatrodojavne opreme - 2018 07.11.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe telefonskih aparata 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i održavanje elektro-instalacija - 2018 07.11.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za potrebe Ureda za odnose s javnošću/PR Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka priručnika za turski jezik - 2018 07.11.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge strune literature 2 07.11.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge strucne literature 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge obaveznog osiguranja vozila - 2018 07.11.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe - analogni lokali 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja alarmnog sistema - 2018 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge obavjljivanja u dnevnoj štampi - 2018 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge izvodjenja nadzora nad zamjenom i ugradnjom stolarije - 2018 07.11.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge pročepljenja kanalizacionih odvoda - 2018 07.11.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga sanitarnog i sistematskog pregleda radnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 07.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe - Agregat 06.11.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabaka pametne table MP 06.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Srednje, VŠP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjeli 3 i 7 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema i traktorska vuča) cca 3.740 m3 - 2676/17 06.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. ŠU Trnovo, ŠGP trnovsko, GJ Gornja rakitnica, odjel 26 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, animalna vuča-direktno, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.749 m3 - 2676/17 06.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjeli 27 i 28 (sječa, izrada, animalna vuča-priprema, animalna vuča-direktno, lifranje-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 5.525 m3 - 2676/17 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga organizacije stručne ekskurzije za 2018. godinu 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za 2018. godinu 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka zastava Kantona Sarajevo, zastave škole, grba Kantona Sarajevo, grba škole i zastavice škole 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 60 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 ručna sata za učenike sa ostvarenim odličnim uspjehom i primjernim vladanjem 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka pet primjeraka školskih knjiga (Pravopis bosanskog jezika) 06.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Crna Rijeka-Željeznica, odjel 73 (sječa, izrada, animalna vuča-direktno, lifranje-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.855 m3 - 3389/17 06.11.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga emitovanja reklamne upisne kampanje za školsku 2018/19 godinu 06.11.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje učenika 2018 06.11.2018
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika Gimnazija Obala 2018 2019 06.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko; GJ Crna Rijeka-Željeznica odjeli 78 i 79 (sječa, izrada, lifranje-priprema, animalna vuča-priprema, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 4.241 m3 - 3389/17 06.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje staklorezačkih radova 06.11.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Zadaćnice i sveske za lab. rad 06.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekundarna endoproteza kuka - 1 komad 06.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elementi za elektronsku kontrolu prolaza u objektu O-VIII Poliklinika, prostor nove MRI 06.11.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 kom 06.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila - MUP 06.11.2018