Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama 16.03.2018
KJP ZOI 84 Pružanje advokatskih usluga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. 16.03.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa /LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN 16.03.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa / LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila 16.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 : Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina 16.03.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 - Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 16.03.2018
KJP ZOI 84 Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu 16.03.2018
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. 16.03.2018
KJP ZOI 84 Preglad i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 1 16.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS 16.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 2 16.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 1 16.03.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 15.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gamma kamera 15.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk 15.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-NatRisk 15.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga specijalističke prilagođene obuke "Administriranje Juniper Networks SRX firewalla" 15.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka administrativnog materijala za kalendarsku 2018.godinu 14.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odjeljenja za internu medicinu 14.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Projektno rješenje za ugradnju opreme za prečišćavanje/neutralizaciju hemijskih, radioaktivnih i drugih nefekalnih otpadnih voda 14.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka potrošnog pribora za bronhoskopiju za potrebe Odsjeka za pulmologiju 14.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Čelične pocinčane cijevi, fitinzi i ventili '' 14.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku štampanog materijala UP 14.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka ustupanje usluga osiguranja uposlenika KS 14.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge oglašavanja 1 -MP 13.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka materijala za održavanje MP 13.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka stručnog časopisa - MP 13.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka sportske odjeće - MP 13.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka materijala - obrazovni materijal MP 13.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge medija i oglašavanje za školu 13.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Gasni hlor '' 2 13.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru lot 1 ''Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme u šahtove za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' 13.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme u šahtove za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' 13.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Nabavka i ugradnja mjerne opreme na tehnološkim objektima vodosnabdijevanja za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' 13.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za skladištenje pripravaka krvi – 1 komad 13.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3.-UNIVERZITET U BANJOJ LUCI-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work 13.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2.-UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work 13.03.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1.-UNIVERZITET U SARAJEVU-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme-Trans2Work 13.03.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - primarna zdravstvena zaštita, sanitarni pregledi i analize namirnica, brisevi, bakteriološke analize aparata za sterilizaciju 13.03.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - dječija hrana - LOT 2 13.03.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - lijekovi, medicinski materijal - LOT 1 13.03.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - mlijeko i mliječni proizvodi 13.03.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - prehrambeni artikli i napici 13.03.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 13.03.2018
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Uspostavljanje sistema vatrodojave 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ispitivanje sredstava za rad 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo pretplata na internet izdanje stručne literature iz oblasti radnih odnosa i javnih nabavki 12.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo pretplata na internet izdanje službenih glasila 12.03.2018