Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Malta" Usluge postavljanja ograde oko škole 26.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe – alata ( Bosh bušilica i ubodna pila) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 26.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu abavka robe – ljestve 2 para ( za arhivski prostor štamparije, arhivski depo i kotlovnica) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 26.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -trodijelni kalenadri za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 26.12.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Zdravstveni pregled zaposlenih 26.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge tapaciranja kožne fotelje 26.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 26.12.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka pigmenta, štapića za glinu i plastelina 26.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 26.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Agregat za neprekidno napajanje 26.12.2017
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Zdravstveni pregled svih uposlenika 26.12.2017
JU OŠ "Kovačići" Materijal za tekuće održavanje 1 26.12.2017
JU OŠ "Kovačići" Radovi na sanaciji dijela krova 26.12.2017
JU OŠ Sokolje Zdravstveni pregled uposlenika 26.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga opravke mašine za krojače 26.12.2017
JU OŠ Sokolje Izvođenje radova na igralištu škole 26.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - BS TELECOM SOLUTIONS 26.12.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka antivirusnog programa 26.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antiseptici i dezinficijensi za ruke i površine 25.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka pijačnih stolova-tezgi" 25.12.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji enterijera depo prostora Historijskog arhiva Sarajevo, Ferhadija 13 25.12.2017
JU OŠ "Meša Selimović" Izrada novog ulaza za učenike koji će boraviti u produženom boravku 25.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Kupovina računara 25.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Materijali za održavanje higijene 25.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge nabavke i isporuke užina koje finansira općina Novi Grad za maj 2017. 25.12.2017
JU OŠ "Hasan Kaimija" Đačke užine za produženi boravak 25.12.2017
JU OŠ "Hasan Kaimija" Užine za đake 25.12.2017
JU OŠ "Hasan Kaimija" Betonski i hidroizolaterski radovi 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Nastavne potrepštine1 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavljanje školskih klupa i stolica 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Nastavna oprema 1 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Nastavna oprema za školu 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Izvođenje građevinsko zanatskih radova 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Izvođenje građevinsko-zanatskih radova 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka visokokvalitetnih drvenih vrata 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Izvođenje elektroinstalacionih radova 25.12.2017
JU OŠ "Fatima Gunić" Sistematski pregled školskih uposlenika 25.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja objekta predviđenog za rad Policijske stanice Dobrinja 25.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku potrošnog laboratorijskog materijala 25.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze - DMR sistem 25.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Sanacija hidroizolacije na krovu škole 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Nabavljanje kosilice 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Izrada samozalivajućeg eposki poda 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Sistematski pregled svih školskih uposlenika 22.12.2017
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Školske potrepštine za nastavu 22.12.2017
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Usluge izrade aluminijske ograde 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Rekonstrukcija zida 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Rekonstrukcija poda 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Rekonstrukcija ulaznih vrata 22.12.2017
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Sistematski pregled svih uposlenika škole 22.12.2017