Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prirodno-matematički fakultet Toneri i USB stick 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Računarska oprema 2 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 4 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Ugradnja stakla 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Popravak računara 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za gradnju 31.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Održavanje fiskalnih uređaja 2 31.07.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10 03 18 - NABAVKA ROBA POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJA 31.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga vršenja laboratorijskih i vizuelnih analiza roba 31.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka -MS 31.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - Fakultet za saobraćaj i komunikacije 31.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo MUP 31.07.2018
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja PVC stolarije 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka svjetlosno-zvučnog ekvilajzera za senzornu sobu 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Usluge rada servisa-biro opreme 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Gorionik i butan 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Butan 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za vodovodne i električne instalacije 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Radna odjeća 2 30.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta ponovljeni 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Oprema za demontažu 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kabl 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Izrada personalnih dosijea 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Otirač 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kanta za smeće 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 6 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Lampa sa žaruljom 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 4 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Mape za diplome 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Oprema i radovi za demontažu 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Zidna boja 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 4 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Geometrijski pribor 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis printera 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za održavanje 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kabl HDMI 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Svjetiljka 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoistalaterska oprema 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servisni sat 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Sredstva za čišćenje 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Proizvodi za čišćenje 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Osiguranje studenata 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Produžni kabl 30.07.2018