Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Proizvodi od crne i obojene metalurgije i proizvodi od žice - 764/20 13.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Kameni agregati - 764/20 13.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - 764/20 13.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Građevinski, vodo i elektro materijal - 764/20 13.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kanccelariijski materijal 13.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Dezinfekcija prrostora 13.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Zvučnici za kompjuter 13.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Trooškovi reprezentacije za Dan učitelja 13.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja rashladnih agregata - čilera 13.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila 13.03.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja uposlenika 13.03.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga izvođenja Drugog nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo (UK) 13.03.2020
Kabinet premijera Ugostiteljske usluge - oproštajni ručak premijera i uposlenika Kabineta premijera KS 13.03.2020
Kabinet premijera Usluge stručne obuke 13.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka izrade plakata i letaka 12.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka tečnosti za balone 12.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka žarulja 12.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga koktela za premijerni program 12.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Usluga izrade softvera za on-line upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrrošni kancelariski materijal 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Obrasci i kancelarisjki materijal 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Obrasci i kancelarisjki materijal 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kanccellarijski materijal i obrasci 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kaancelarijski materijal 12.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka goriva za motorna vozila 2020 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" 25.9.2018 12.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Naddzor objekta škole 12.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge II nadzornog audita 9001:2015 /Anex II dio B Kategorija 8./ -20 12.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga II retifikacijskog audita 14001:2015 /Anex II dio B Kategorija 8./ -20 12.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sadni materijal - 703/20 12.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge ispitivanja nafte, naftnih derivata i ulja - 708/20 12.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku sredstava za dezinfekciju_MUP KS 12.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka motornog vozila za posebne namjene" 12.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Perfuzori - 7 komada i Infuzomati - 3 komada 11.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Pootrošni materijal za održavanje objekta 11.03.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge izrade portala za opremanje prostorija Centra za forenzično računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 11.03.2020
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Saanitarni pregled 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gipsani zavoji i dodaci 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prevent. i interventno održavanje bolničkih liftova 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka 10.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kolica za terapiju - 4 komada 10.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat - 3 kom. 10.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZ aparat za potrebe kardiološke dijagnostike sa 3 sonde 10.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka mašine za balone 10.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga šivanja glumačkih kostima 10.03.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka gotove odjeće za predstavu 10.03.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Reprezentacija 01/20 10.03.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Posebna odluka za nabavku šestomjesečni Caddy 10.03.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Posebna odluka za nabavku Plin u boci 01/20 10.03.2020