Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići 25.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Kancelarijski materijal i nastavni pribor 25.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke robe Materijal za ciscenje i održavanje higijene 25.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati fcco skladište - 1105/19 25.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka dijelova uniformi za policijske službenike" 25.04.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Uglješići 25.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga osiguranja motornih vozila - UP 25.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za alkotestiranje - UP 25.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - usluga oglašavanja u dnevnim novinama 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada 24.04.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga obrazovnog seminara za sekretara škole 24.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije FSC certifikata - 1055/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za doznaku, nadoznaku i otpremu sa pripadajućom opremom - 1001/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Kamion kiper -nov - 979/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Kamion kiper - polovan - 979/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Terensko vozilo - 944/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska motorna vozila - 3199/18 23.04.2019
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka robe police za stručna saradnike za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Sadnice lipe (Tilia s.p.) - 422/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Sadnice smrče (Picea abies) - 422/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Sadnice crnog bora (Pinus nigra) - 422/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Sadnice bijelog bora (Pinus silvestris) - 422/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja vozila Kombi VW T u garantnom roku - 929/19 23.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja vozila Dacia Duster u garantnom roku - 928/19 23.04.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Javna nabavka za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja BiH odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu koje su bile plasirane putem Balkan Investment Bank ad 23.04.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga inventarizacije gljiva na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS 23.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu za potrebe škole 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kompjuterske opreme za 2019. godinu 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Tehničar mehatronike 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Mašinski tehničar - izborno područje primjenjena informatika i računarstvo 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje optičar 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga ispitivanja ispravnosti sistema vatrodojave sa pripadajućim detektorima 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opremanje svlačionica u fiskulturnoj sali 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga obuke radnika iz oblasti zaštite od požara 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opravku i održavanje objekta 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje objekta cca.5m2 stakla debljine 4 mm sa uslugom brušenja 22.04.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka zastave Francuske dimenzija 200x100 cm i stolne zastavice sa PVC postoljem 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka naljepnica za salu dimenzija 80x80 cm kom.2 i dimenzija 50x50 cm. kom. 1 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka lamperije 1 m2, osnovne boje za drvo 0,75 l, rezne ploče 1 kom. i brusni disk kom 1 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ventil/regulator pritiska plina za propan/butan bocu 22.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom ruža za podjelu radnicama škole u povodu 8. marta - međunarodnog Dana žena 22.04.2019