Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mašina za pranje podova 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalno posuđe za potrebe centralne i mliječne kuhinje 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Obrazovna pomagala 2019. godina 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija /Nabavka računara 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka školskih stolica, klupa i školske katedre 09.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalzu -2 kom - LOT 2 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka i ugradnja materijala za internet mrežu 09.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalzu -2 kom - LOT 1 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka pločaste iverice i pribora za izradu školskih klupa 09.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 163/19 Oprema za specijalna vozila 09.01.2020
Ministarstvo saobraćaja Adaptacija postojećeg objekta upravljačkog centra- dispečerska kuća na lokaciji Čengić Vila 09.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke skenera za fotografije 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija .Nabavka opreme za video nadzor 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Trilety -19 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija ,Nabavka stolica za kabinet informatike* 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija .Sistematski pregled uposlenika 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Računovodstvene usluge -19 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka repariranog industrijskog diferencijala za vozila MAN -19 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka 63 kompleta udzbenika za učenike prvog razreda 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Atlas, Copco i Pinjoar -19 08.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka laminata i materijala za ugradnju 08.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku USLUGE ŠTAMPANJA - 06. 01. 2020. godine 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 – toneri za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 – kancelarijski materijal za 2020. godinu 08.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. 08.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Usluge sistematskih pregleda radnika 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 – školski pribor za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 – osiguranje službenih vozila za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 – osiguranje osoblja i djece 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 – osiguranje imovine za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 3 – proizvodi za čišćenje za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 2 – pelene za djecu za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece za 2020. godinu 08.01.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka dnevnih i sedmičnih listova za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini 08.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Pružanje usluga tehničko-fizičke zaštite odjeljenja Biblioteke za 2020. godinu 07.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka stolova i stolica za učionice 07.01.2020
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2019 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za autoelektriku -19 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB -19 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kalcijevog hlorida CaCl2 za primjenu mokrog postupka -19 07.01.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka-gradjevinski radovi za sanaciju mokrog cvora 07.01.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- stolice 07.01.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske mašine za sušenje veša 07.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Edukativni laboratorijski softver 07.01.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za potrebu kuhinje 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka 2 rutera za potrebe Zavoda 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe za potrebe reprezentacije Zavoda 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka slika za ispraćaj uposlenika Zavoda u penziju 07.01.2020