Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sistematski pregled školskih uposlenika 1 08.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala 08.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostale opreme 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka namještaja za kancekarije 05.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za spirometar: Jednokratni usnici - 25 pakovanja (pakovanje 500 komada) i paprir za spirometar 40 rolni 05.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Mobilna ledena ploha i prateća oprema za profesionalne i rekreativne sportove na ledu 05.01.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" Zdravstveni pregled radnika škole 05.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama 04.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo NABAVKA GITERA 04.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SVJETLECA REKLAMA ZA CENTAR 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 2 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci LOT 3 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 1 I LOT 4 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka LOT 1 i LOT 2 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za anesteziju sa monitorom - 1 komad 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i montaža svjetlećegf natpisa Bolnice 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje mašinskih radova na demontaži, čišćenju i ponovnoj montaži odsisnih ventilacionih kanala za Vešeraj, te ispitivanje ispravnosti krovnih ventilatora 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek EYLEA 40mg/ml injekcija – 4 komada 04.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge protivprovalnog obezbjeđenja objekta i redovno servisiranje opreme za 2018.godinu 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Videokolonoskop sa videoprocesorom, izvorom hladnog svjetla i sistemskim kablom 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji NN (niskonaponskog) postrijenja u trafo stanici 04.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka usluge – popravak hidranta za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA-USLUGA OSIGURANJA STUDENATA FPN 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za dijatermiju sa dodatnom opremom 04.01.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba (stoni kompjuter) za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa Ekonomksog fakulteta u Sarajevu 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- NABAVKA USLUGE DIZAJNA I PRELOMA KNJIGE FPN 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE LEKTURE I RECENZIJE FPN 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za glukometar WELLION CALLA 04.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže opreme za kontrolu radnog vremena 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE SISTEMATSKOG I SANITARNOG PREGLEDA RADNIKA FPN 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka- Licence Microsoft FPN 03.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka robe– opreme (zamjena kamere u šalter sali ) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 03.01.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih fiksnih regala 03.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU 03.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka putničkog kombi vozila za potrebe škole Opel Vivaro 03.01.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme 03.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijal za potrebe održavanja higijene 03.01.2018
JU OŠ "Meša Selimović" Nabavka aluminijskih portala 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OSIGURANJA UPOSLENIKA FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA OSIGURANJA IMOVINE FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE KRATKOROČNOG KREDITA 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Osiguranje zaposlenih i djece 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka opreme za EEmjerenja u kabinetu 29.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Uslege obrazovnog seminara za sekretara 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinske labooratoriske usluge 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku maTERIJAL I USLUGE ODRZAVANJA ZGRADE 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka laboratoriske opreme za Fiziku 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka uniformi i obuce 29.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za popravku i održavanje računarske opreme-ostali računarski 29.12.2017