Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Poluteretno vozilo-kamion kiper '' 27.10.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Kancelarijskog materijala , Tonera i Ketridža 27.10.2017
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Usluge osiguranja zaposlenika- OŠ "S.S.Kranjčević" 27.10.2017
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Usluge monitoringa i interventne kontrole OŠ SSK 27.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-5 instrumenti za detek. gasa 26.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-4 stacionarni mjerni uređaja za mjerenje koncen. odoranta 26.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-3 cirkulaciona duplex p 26.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-2 agregat za struju 26.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-1 uređaj za ispitivanje izolacije 26.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka sportske opreme 26.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga rezanja i oblikovanja stabala 26.10.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga godišnjeg monitoringa šišmiša sa područja Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 26.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge zakupa računarske sale za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo 26.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Štampanja 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Avio prevoz 25.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izrada web sajta projekta "Evropska poduzetnička mreža" - EEN 25.10.2017
JU Četvrta gimnazija Odluka o nabavci betonskih blokova, pijeska i cementa 25.10.2017
JU Četvrta gimnazija Odluka o nabavci gipsanih poloča 25.10.2017
JU Četvrta gimnazija Nabavka materijala za održavanje objekta - vrata 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal 25.10.2017
JU Četvrta gimnazija Periodični pregled vatrogasnih aparata i funkcionalno ispitivanje hidrantskih instalacija 25.10.2017
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru za pružanje usluge održavanje seminara o aktuelnim pitanjima iz radnih odnosa 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Endoproteze kuka i koljena za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Reprezentacija (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) u 2017. godini 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Javna nabavka usluge-Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja, kotizacije u 2017. godini 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka 25.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE GORIVA 25.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-94-3-108-17 25.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka javne nabavke usluga osiguranja novih motornih vozila Uprave policije 25.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-95-3-109-17 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering) 24.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni nadzor nad izvođenjem 24.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Satelitsko pracenje 24.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluge hotelskog smještaja-06. 04. 2017. 24.10.2017
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke o korištenju hotelskih usluga - usluge noćenja 24.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017.god. '' 24.10.2017
JU Četvrta gimnazija Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija 24.10.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka softwer za antiplagijarizam 24.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sistemske jedinice sa foto-registracijom za mjerenje brzine 24.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta PS Ilijaš 24.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME I POTREPŠTINA 24.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže tel.aparata 24.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke materijala, izrade i ugradnje prozorske stolarije 24.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme 24.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju-software-lot 6. - 20.02.2017. 23.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe-Tableti i HMD-lot 5. - 10.02.2017. - 23.10.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja. 23.10.2017
JU Ekonomski fakultet Ljekarski pregled radnika za školsku 2017/2018. godinu 23.10.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lož ulje 23.10.2017
JU OŠ "Malta" Namještaj za školu 23.10.2017