Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar "Vladimir Nazor" /Nastavne potrepštine za predškolski odgoj 02.09.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nastavne potrepštine za predškolski odgoj- 02.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Hrane LOT-4 2019 02.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zaštitnih vatrogasnih kaciga 31.08.2019
JU OŠ "Hrasno" ,Nabavka kompjutorske opreme 30.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 81/19 30.08.2019
JU OŠ "Hrasno" .Nastavne potrepštine' 30.08.2019
JU OŠ "Hrasno" .Nabavka kopir aparata. 30.08.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervni dijelovi i potrošni materijal za automatske stanice za monitornig kvaliteta zraka 30.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka PVC stolarije. 30.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge mehaničkog čišćenja kotlova, dimnog kanala, dimnjaka i dimnjača 30.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizićka zaštita ljudi i imovine - septembar 30.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka stolica za kabinet informatike 30.08.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TRAKASTE ZAVJESE 2019 30.08.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka trakastih zavjesa u skoli 30.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Hrane LOT-3 2019 30.08.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo usluge tekućeg održavanja 30.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Dijelovi i pribor fotokopirnih i laserskih aparata za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini 30.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo 30.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radioaktivnog iridijuma izvor Ir192 za HDR aparat GammaMed 29.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 69/19 lot2 Opravka vozila Iveco 29.08.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Hrane LOT-1 2019 29.08.2019
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge osiguranja LOT-2 2019 29.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka labaratorijskog stola za hemiju 29.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bagera rovokopača/utovarivača 29.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge izrade godišnjaka škole 28.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge sistematskog pregleda radnika. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .usluge cestovnog prevoza 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić ;Nabavka i ugradnja LED panela 28.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i sterilizacije 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Materijal za čisćenje. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Materijal za čisćenje 28.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 96/19 Alat za automehaničarsku radionicu 28.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 89/19 Rezne i brusne ploče 28.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 31/19-P Hidrostatske sonde i pokazni instrumenti 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Izvođenje radova na krovnoj konstrukciji-kupole na objektu. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Izvođenje radova na krovnoj konstrukciji-kupole na objektu 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Kancelarijski materijal7 28.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka Školskog namještaja. 28.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka pametne table. 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke "Namjenskih ormara i klupa za svlačionicu za potrebe UP MUP KS " 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području ZP "Trebević" ZPPKS 28.08.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Standalone serveri-27. 08. 2019. godine 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Građevinsko-sanacioni radovi 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka i montaža svjetlećeg natpisa 27.08.2019