Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za obavljanje spirometrije 23.11.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za prevoz 23.11.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materiala za rekonstrukciju frizerskog i kozmetičkog salona 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku informatičke opreme - MUP 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga - sanacija krovova - MUP 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke metalnog namještaja - MUP 23.11.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2019. godini 23.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku aparata za gašenje požara 23.11.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Usluge štampanja parking naljepnica za 2019. 22.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vizira za kacigu - UP 21.11.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru- računarska oprema MS 20.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Odluka broj 01-14-4-81010 od 12.11.2018.g. 20.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP 20.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Klanice Općina Centar Sarajevo 20.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za tehničko održavanje objekata i opreme -MUP 20.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Nahorevo br. 141 i 143, Općina Centar Sarajevo 20.11.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja-stanica Sarajevo 19.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke hemikalije_sept-18 16.11.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju - Lot 4 16.11.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju Lot 3 16.11.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju - Lot 2 16.11.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 2018 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - mali kućanski i elektronski aparati 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 - posuđe i potrebštine za rad kuhinje 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - itisoni i ćilimi 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - aluminijske roletne 16.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga kontrole sistema vatrodojave, detekcije zemnog gasa i panik rasvjete za potrebe KCUS-a 16.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 - posteljne oprema 16.11.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka boce za CO2 16.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za reparaciju radnih kola 32/18-P 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada i dorada mašinskih dijelova 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata; 15.11.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za sektore nastave i naučno-istraživačkog razvoja Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova; 15.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate; 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 6 – uniforme za djecu i osoblje 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 5 - čarape 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 4 – veš, dječije pidžame i vreće za spavanje 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 3 - odjevni predmeti za sport i rekreaciju 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 2 - dječija obuća 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – Lot 1 – dječija odjeća 15.11.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja unutrašnje stolarije u Domu 15.11.2018