Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Gras d.o.o. LOT 2015 Vijčana roba 31.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja vozila Kantona Sarajevo marke Hyundai u 2019. godini 31.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 2. UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU 30.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JN ZA NABAVKU PLASTENIKA I PRATEĆE OPREME SA INSTALACIJOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU 30.01.2019
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -stručna literatura 30.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot10- 8 trakcionih udlaga 30.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijeni i antiseptici - LOT 7 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - LOT 8 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi 5 i 6 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinficijensi i antiseptici - lotovi: 1,2,3,4 i 9 29.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/d za mjerno regulacione s 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge internet konekcije 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vodeno kupatilo za potrebe Odsjeka za nuklearnu medicinu 29.01.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Servis kotlova i gorionika 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi ATC podgrupa: A02, A03 i A05 29.01.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sadnica borovnica, supstrata, kontejnera i sistema kap po kap 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Terapija bolesti srca, antihipertenzivi i diuretici 29.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacijee 29.01.2019
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj za 2019.g 29.01.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke :Ultrazvucni aparat sa sondom" 29.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge transporta nasipnog materijala - 2690/18 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Trapezi i trakcioni sistemi za bolesničke krevete 28.01.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterske opreme za potrebe projekta RE-LIVE WASTE 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mobilni digitalni RTG aparat sa C-lukom 28.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije FSC certifikata - 2203/18 28.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Potrošni materijal za servis Skipa Caterpillar u garantnom roku - 2905/18 28.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja Buldozera Caterpillar u garantnom roku - 2417/18 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odjeljenje za pedijatriju 28.01.2019
JU OŠ "Malta" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu* 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže i instalacija 28.01.2019
JU OŠ "Osman Nakaš" Konkurentski postupak za usluge pripremanja školskih obroka 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dodatni radovi na sanaciji i adaptaciji prostora za smještaj gama kamere 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Arhivske kutije - 400 komada 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sanacija prostorije 133 na Odsjeku za patologiju 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na demontaži postojećih neispravnih vrata na ulazu u Upravnu zgradu, te ugradnja novih dvokrilnih staklenih vrata 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge TV konekcije 28.01.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području K Nerkeza Smailagića 17 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje kvaliteta bazenske vode za potrebe Odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju 28.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Softver za elektronsku podršku upravljanja dokumentima na Univerzitetu u Sarajevu - 25. 01. 2019. godine 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate Mediana FM20-100 komada za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo 28.01.2019
JU OŠ "Meša Selimović" Konkurentski zahtjev za nabavku i ugradnju PVC stolarije 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Maske laringealne jednokratne za potrebe Odsjeka za anesteziju, reanimaciju i hiruršku intenzivnu terapiju 28.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Računari i računarska oprema - 2358/18 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na izradi pregrade od siporexa na Odjelu Ginekologije sa pripadajućim radovima, kao i radovi na nabavci i ugradnji rigipsa za pregradu hodnika, kao i jednokrilnih vrata u holu Upravne zgrade (pult recepcije) 28.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Boce za kisik za anesteziološke aparate – 9 komada za potrebe Odjeljenja za anaesteziju i intenzivnu terapiju 28.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pribor za proizvodnju i potrošni materijal - 2706/18 28.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke hidrauličnih i kočionih cilindara za traktore i građevinske mašine - 2625/18 28.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga izrade prostora u policijskom vozilu 28.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za softwer za dalj.ocitanje mjeraca gasa 25.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za DMS Hermes 25.01.2019