Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fiskalni printer 08.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja staklenog šaltera u recepciji 08.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonskih instalacija za 2019 godinu 08.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge „Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” 08.04.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Fizičko obezbjeđenje tokom meorijalnog turnira u prostorijama Prve bošnjačke gimnazije 08.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o usvajanju žalbe ponuđača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo 08.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prihvat plac putem POS terminala 18 05.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka regul mjernih uređaja 05.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge: Organiziranje događanja 04.04.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ZPPKS 04.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2019. godini 04.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini-MUP KS 04.04.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2019. godini-MUP KS 04.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja i servisiranja higijenskih, senzorskih i automatskih kliznih vrata 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije dezinsekcije i uništavanja štetočina 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje i održavanje čistoće 03.04.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: Računari i monitori 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administr. i nastavnog matrerijala 03.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski zanat građ radovi na izradi i održ gasnih instalacija 18 02.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka goriva i maziva za potrebe bolničkih vozila 02.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada - 676/19 02.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Tokarska obrada metala - 3198/18 02.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe Sterilizacije kompatibilan sa opremom proizvođača GETINGE 02.04.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za izradu Projekta saancije proloma tla u Velikom parku, Općina Centar 02.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge šelovanja trupaca - 832/19 02.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za glukometar 02.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odsjek za patologiju sa prosekturom 02.04.2019
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Laboratorijski reagensi INGEB 2019 02.04.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge obezbjeđenja licenci za "Back to maintenance" za Esri ArcGISS, za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS 02.04.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke autodijelova 02.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi na DSG 19 01.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ket 19 01.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sistema upravljanja TS 01.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Celicne cijevi prib i elek 18 01.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trake za izol ce cijevi 18 01.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Feromoni za potkornjake - 850/19 01.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Toneri - 851/19 01.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Potrošni materijal za motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP - 862/19 01.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Informatičke usluge web hosting i domena - 833/19 01.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja električnih aparata - 209/19 01.04.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za poterebe organa Kantona Sarajevo 01.04.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za poterebe organa Kantona Sarajevo 01.04.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja motornih vozila 01.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke posteljine (jastučnica, šlifer, čaršaf) 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja 5 gasnih utičnica i cjevovoda za kisik i kompriminirani zrak sa svim pratećim instalacionim radovima 29.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga najma i servis toaleta-19 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja vrata za komunikaciju sa vanjskom klima komorom na terasi kraj ginekološke operacione sale, dodatni radovi automatike za operacionu salu i dodatni sitni građevinski radovi za potrebe operacione sale 29.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN-19 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na priključenju medicinskog gasa CO2 sa glavne Podstanice CO2 do nove Porođajne sale 29.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju BOMAG-19 29.03.2019