Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke Inox suđa- Lot4- Ramovi od nehrđajućeg čelika 10.01.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke Inox suđa-Lot3- Metalni stalak od nehrđajućeg čelika 10.01.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za NPS 10.01.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Generator nitrogena" 10.01.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke nafte i naftnih derivata 10.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih namjenskih ormara 10.01.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za potrebe kostima za JU NPS 09.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge održavanja programa za Računovodstvo za kalendarsku 2019. godinu 09.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluga prevoza za potrebe škole za kalendarsku 2019. godinu 09.01.2019
JU OŠ "Peta osnovna škola" Konkurentski postupak za usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu 09.01.2019
KJKP Gras d.o.o. Reparacija dizni 09.01.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1903 Svježe voće i povrće II 09.01.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda 08.01.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za usluge prevoza učenika u školu u prirodi u Šabićima 08.01.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scenografije za JU NPS 08.01.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za nabavku pločastih radijatora 08.01.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za nabavku sportske opreme 08.01.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Otvoreni postupak za nabavku koncertnog klavira za koncertnu salu 08.01.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Održavanje puta do Ustanove 07.01.2019
JU Pedagoški fakultet Samostalni Interaktivni Projektor 07.01.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1211 Kočione obloge za tramvajska vozila II 07.01.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Peleta III 07.01.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611G Papir za štampariju 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku fotoaparata sa pripadajućom opremom - UP 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - UP 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku nesesera za vršenje uviđaja - UP 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku traka sa natpisom - UP 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku mašine za pranje visokim pritiskom - UP 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku usnika za alkometar - UP 07.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge protuprovalno obezbjeđenje objekta i redovno servisiranje opreme dva puta godišnje za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servisiranje centralnog grijanja 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Protočni mjerač mutnoće sa uvezivanjem na postojeći telemetrijski sistem 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za popravku i održavanje zgrade za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Konačke bunare poništeno 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Potopne pumpe za prehranjivanje za vodozahvat na Izvorištu Bačevo 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za čišćenje (sanitarno higijenski materijal) za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Migracija GIS aplikacija na novu softwarsku platformu 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za Građevinsku stručnu školu za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gorivo 2019 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za Mašinsku stručnu školu (metalska struka) za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za praktičnu nastavu za drvoprerađivačku stručnu školu (stolari) za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka uredskog materijala za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka obrazaca i papira za potrebe Škole za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe škole za kalendarsku 2019. godinu 03.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja i servisiranja higijenskih, senzorskih i automatskih kliznih vrata ( redovno i urgentno održavanje) 03.01.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge štampanja II 03.01.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije usluge prevoza. 03.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke/servis mobilnog aparata 03.01.2019