Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” Ruksaci Općina2019 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 2019 13.01.2020
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Proširenje instalacije sistema vatrodojave 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 2 Laboratorisjki reagensi 13.01.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge pripremanja hrane, podjele obroka i užina učenicima u produženom boravkuo 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 1 Hemijski reagensi 13.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 3 - Osiguranje motornih vozila 2019 13.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja sistemske infrastrukture - 10. 01. 2020. godine 13.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja mrežne infrastrukture - 10. 01. 2020. godine 13.01.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga izrade kancelarijskog namještaja za opremanje naučnoistraživačke laboratorije EFSA 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka projektora/ 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE KOTLOVA 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" ,Kancelarijski materijal 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" Ugostiteljske usluge - večera za uposlenike škole 13.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2020. godini 13.01.2020
JU OŠ “Grbavica I” ,Nabavka kompjuterske opreme 10.01.2020
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka terminala radnog vremena 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke opreme -kompijutera 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke radova-krečenje prostorija škole 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke projektora 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke ograde za školu 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o pokretanju postupka nabavke usluga popravke i održavanja vatrogasne opreme 10.01.2020
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' ,Usluge sanacije hidrantske mreže 10.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vulkanizera - 3948/19 10.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba: Hemikalije 09.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Mikrobioloske podloge 09.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Molekularni dijagnostikumi 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Oprema za dječiju igraonicu 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mašina za pranje podova 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalno posuđe za potrebe centralne i mliječne kuhinje 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu 2019. godina 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Obrazovna pomagala 2019. godina 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija /Nabavka računara 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka školskih stolica, klupa i školske katedre 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka i ugradnja materijala za internet mrežu 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka pločaste iverice i pribora za izradu školskih klupa 09.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke skenera za fotografije 09.01.2020
Ministarstvo saobraćaja Adaptacija postojećeg objekta upravljačkog centra- dispečerska kuća na lokaciji Čengić Vila 09.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija .Nabavka opreme za video nadzor 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Trilety -19 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija ,Nabavka stolica za kabinet informatike* 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija .Sistematski pregled uposlenika 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Računovodstvene usluge -19 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka repariranog industrijskog diferencijala za vozila MAN -19 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka 63 kompleta udzbenika za učenike prvog razreda 08.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Atlas, Copco i Pinjoar -19 08.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. 08.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka laminata i materijala za ugradnju 08.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku USLUGE ŠTAMPANJA - 06. 01. 2020. godine 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 – toneri za 2020. godinu 08.01.2020