Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kopir aparata 13.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- USLUGA BRZE POŠTE FPN 12.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA BIBLIOTELU 12.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 12.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila 12.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i montaža klima uređaja 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga keteringa za premijere i ostale programe 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije 12.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge "Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom" 12.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge nadogradnje, održavanja i razvoja EMIS sistema 12.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Prevoz učenika na učešću na jesenjskom krosu 12.10.2017
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka zubotehničkog i stomatološkog materijala i instrumenata potrebnog za održavanje praktične nastave u školi 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga hemijskog čišćenja 12.10.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija-zavjesa 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza ansambla 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za šminku 12.10.2017
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za izradu scenografije 12.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge hotelskog smještaja 12.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja 12.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma nestandardnih dimenzija 12.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKA USLUGE DIGITALNE TELEVIZIJE 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA MOBILNE TELEFONIJE 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE KOVERATA RAZNIH FORMATA I SELOTEPA RAZNIH VELIČINA 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- REZERVNI DIJELOVI ZA RAČUNAR I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE RAČUNARA 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - TELEFONSKI APARAT FPN 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE TEPISONA 11.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Dijagnostička sredstva '' 11.10.2017
JU OŠ "Vladislav Skarić" nabavka i isporuka lož ulja LU-EL 11.10.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: kancelarijski materijal 11.10.2017
JU OŠ 9. maj Pazarić UGOVOR O NABAVCI ROBE Berićet d.o.o. 11.10.2017
JU OŠ 9. maj Pazarić UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU Seos d.o.o. 11.10.2017
JU OŠ 9. maj Pazarić UGOVOR O DIREKTNOM SPORAZUMU Libe d.o.o. 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE - POKLOPAC ZA ŠAHT FPN 11.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Izrada tablica od plastike za obilježavanje vodovodnih armatura '' 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- RADNI MANTILI FPN 11.10.2017
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Medicinski pregledi 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- KANTE PVC 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O NABAVCI - USLUGA AVIO PREVOZA 11.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O NABAVCI- ZASTAVA 11.10.2017
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Sanacija poda fiskulturne sale 11.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge -odvoza smeća za potrebe kantonalnog suda u sarajevu 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kamera-LOT. 1. 11.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog i ostalog sitnog inventara - LOT 3 11.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka frizerskog sitnog inventara - LOT 2 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade autopresvlake 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu autopresvlaka 11.10.2017