Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Pravni fakultet 01-729/17 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-320/17 26.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plastika i guma 2018 26.09.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JUKCSR 2018 26.09.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja SOTAC programa 2018 26.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavku ski karti za sistem SkiData 26.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Uprave za šumarstvo KS 26.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-zamjena i postavljanje parketa 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge stručnog nadzora 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge uvođenja sistema navodnjavanja za malinjak 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka udžbenika za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" 25.09.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Nabavka rekreacione opreme(skija i palica) 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Građevinski materijal za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka" 25.09.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme 25.09.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugostiteljske usluge (usluge hotela, restorana i trgovine na malo) 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-postavljanje parketa 25.09.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka materijala za održavanje za potrebe JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Terensko vozilo za realizaciju projekta "Podizanje malinjaka" 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pribor za proizvodnju i potrošni materijal 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kancelarijska oprema - namještaj 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge transporta nasipnog materijala 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorne pile 25.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Vitlo za šumske traktore 25.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampe brošura Uprave policije 25.09.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova izgradnje javne česme i javnog mokrog čvora na lokalitetu Ravne - Zaštićeni pejzaž "Trebević" s nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda ZPPKS 25.09.2018
JU Pravni fakultet 01-26/17 24.09.2018
JU Pravni fakultet 01-28/17 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja puta za Gajevi - Dragoradi (Dionica puta: raskrsnica za Sabanke-Gobelja) 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dodatne usluge rekonstrukcije i asfaltiranja putnih pravaca: "Kahrimani-Ljubovčići" i "Dub-Gornji-Zovik" 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izrada elaborata i usklađivanje površina šuma i šumskog zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" 24.09.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema-2 24.09.2018
JU Pravni fakultet 01-607/17 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dijelovi za alnasere i alternatore 24.09.2018
JU Gimnazija Dobrinja higijenski proizvodioizvodi 24.09.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - VAKCINE 24.09.2018
JU Gimnazija Dobrinja higijena 24.09.2018
JU Gimnazija Dobrinja kopr papir 24.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis a dizalica 24.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje na RTV Vogošća 24.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plastične tablice za int. ventile 24.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radna odijela za 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge obrade i opravke lamela i feroda 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke hidrauličnih cilindara za traktore i građevinske mašine 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge brušenja i bušenja glave motora 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge jednostranog crno-bijelog ispisa formata A4 2934 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge pregleda sredstava rada 3044 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja, opravke i baždarenja tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kancelarijska oprema - ostala 24.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge ljekarskog pregleda zaposlenika i pregleda zaposlenika kod kojih je došlo do promjene radnog mjesta 24.09.2018