Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 13015
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hitna migracija podataka E-mail adresa i becup arhive sa servera AirABA na novi server Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 220,00 220,00 Studio Mrak Sarajevo - 4302870530006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga tehničke zaštite- pregled i ispitivanje električnih instalacija u kancelarijskim prostorijama JU Muzej "Alija Izetbegović" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 50,00 50,00 "TEHNOINSPEKT" doo, Sarajevo, 4200134940003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kompenzatorska baterija suha, ampermetri, strujni trafoi'' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2018 14313,78 '' Energoinvest SUE d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Atomsko apsorpciona tehnika, specifikacija hemikalija i stakala '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 27737,66 '' Mikro+ Polo '' d.o.o Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka tonera HP CF217A black Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 608,40 608,40 "MAKROMIKRO"doo - "Alda" doo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka telefonskih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 266,76 266,76 "Makromikro" doo - "Alda" doo, 4201645570006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' O-Ring Zaptivni prstenovi '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2018 4387,03 '' Industrija 4B d.o.o Kakanj
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2018 150,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog sudaRec Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 233,60
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o izboru ponuđača za osiguranje radnika i imovine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2017 15397,20
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije TREČA IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU Plan nabavki 01.12.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za amfiteatre, učionice i dr. prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 3443,91 3443,91 R & S d.o.o Sarajevo,Vogošća, ID 4200056290005
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za doradu na postojećem kanc.materijalu inabavka novog za amf. učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 3872,70 3872,70 Obrtnička tapetarsko dekoraterska djelatnost Sarajevo VL. Nurija Zeljković, ID4300761170005
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga-Dezinfekcije,deretizcije i dezinsekcije za godinu dana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 1886,04 1886,04 DEZITOX-SANITARCI d.o.o Sarajevo, ID 4201791980003
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga"Korištenja interneta i veb hostinga za godinu dana" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 3924,18 3924,18 EuroproNET Bosnia d.o.o Sarajevo, ID 4200106900004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 66462,02 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 66462,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 41598,42 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 41598,42
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 33894,90 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 33894,90
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju za arate Rubby Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5996,25 5996,25 "KONSALTING ZA HRANU" - FOOD CONSULTING
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 5996,25
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 1705,42 1705,42 Penny plus d.o.o Sarajevo, ID 4200162210002
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Vozila za JUDZKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017 214812,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija zgrade-ugradnja vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 5197,97 5197,97 Fadž-company d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade-radovi na ugradnji vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 5200,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara -nastavna pomagala-prijenosni radio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 402,30 402,30 Stanić Trade d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-nastavna pomagala-prijenosni radio Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 500,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sintog inventara-kosilica za travu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 240,00 240,00 Agricom d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-kosilica za travu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 240,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-ramovi za učeničke radove i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 936,59 936,59 Alim d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-ramovi za učeničke ramove i slično Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 936,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-radna odjeća i obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 494,00 494,00 Vatrosistemi d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni materijal-HTZ oprema-odjeća i obuća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 520,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 240,00 240,00 Službeni list, Sarajevo ID 4200226120002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 120,00 120,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih aparata proizvođača Olympus za potrebe Urološke klinike, Klinike za abdominalnu hirurgiju i Klinike za gastroenterohepatologiju Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.01.2018 117508,45
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 80,00 80,00 Službeni list, Sarajevo ID 4200226120002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 275,00 275,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka i ugradnja drvenih portala za izgradnju poslovnog prostora na Gradskoj tržnici Markale" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 18018,00 18018,00 "MAHAGONI"d.o.o. Istočno Sarajevo, ID: 4400552150000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 239,58 239,58 IKOFF d.o.o. Sarajevo, ID 4200711250003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 189,00 189,00 IKOFF d.o.o. Sarajevo, ID 4200711250003
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja i servisiranja hidrofleks postrojenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018 87,98
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.02.2018 34515,00 Advokat Galiba Hrvaèiæ-Karèiæ, 4302882380000
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge štampanja i isporuku obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izmjena Plana nabavki Plan nabavki 29.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci punjenja za ultra kartice Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20000,00 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018.g. - kod 821300 HBX002 Plan nabavki
Ukupno po stranici 503.536,82 291.314,91 48.406,10