Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 23642
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka razne opreme - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2018 32943,50 23.04.2018 32943,50 32943,50 Intercom d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka hemikalija 5 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2018 8643,49 8643,49 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka namještaja za dječije vrtiće - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.02.2018 39721,50 30.03.2018 39721,50 39721,50 Intercom d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka didaktičkog materijala - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2018 49993,22 14.06.2018 49993,22 49993,22 Exclusive d.o.o. Zenica
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka hrane i pića - Zamrznuti program - 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 50023,35 19.04.2018 50023,35 50023,35 Vinojug d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2018 7605,00 18.05.2018 7605,00 7605,00 Vega Mix Sanitacija d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2018 8643,49
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka raznih građevinskih materijala - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2018 16151,30 12.03.2018 16151,30 16151,30 Penny Plus d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Sanacija i rekonstrukcija dvorišta vrtića Labudovi - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.04.2018 53147,36 27.06.2018 53147,36 53147,36 Sela d.o.o.
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2018 1274,00 1274,00 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugradnja hard diska sa softverom na CT6800 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2018 11349,00 11349,00 SHIMADZU doo Sarajevo br. ID 4200419780000
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge osiguranja od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 2465,00 2465,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930184
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2018 8299,98 8299,98 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printere FS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 2437,75
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge iznajmljivanja sporteske dvorane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2200,00 2200,00 R Sport Centar 4202537460004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.10.2018 8299,98
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza profesora i učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2350,00 2350,00 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Djeca Sarajeva Ugradnja vanjske stolarije u vrtiuću Dječiji grad - 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2018 134938,86 19.09.2018 134938,86 134938,86 Ingra d.o.o.
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge dnevnog all inclusive aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2015,00 2015,00 S.R.C.A. D.O.O. 4201623500004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Ugradnja hard diska sa softverom na CT6800" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018 11349,00
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka novogodišnjih paketića - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 52392,01 16.11.2018 52392,01 52392,01 Defter d.o.o.
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2019.god. Plan nabavki
JU Djeca Sarajeva Usluge popravaka i održavanja kotlova i instalacija centralnog grijanja - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2018 9391,59 28.08.2018 9391,59 9391,59 TI-termoenergetski inžinjering
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Tepih staze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 2961,20 2961,20 Angel group d.o.o., ul: Zvornička 27, 71000 Sarajevo, ID: 4209693850003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-servis "Kombi Fiat Ducato" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 1778,90 1778,90 ZEBAX d.o.o. br. ID 4200589270006
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja plinskih naprava - 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2018 11091,60 28.08.2018 11091,60 11091,60 TI-termoenergetski inžinjering
JU Djeca Sarajeva Radovi na objektima ili dijelovima objekata - 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2018 81829,80 13.09.2018 81829,80 81829,80 Interming d.o.o.
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sanacija mokrih cvorova u skoli MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 2411,04 2411,04 Interming d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kaseta za pohranu i sterilizaciju instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 4085,64 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU OŠ "Prva osnovna škola" Iftar za uposlenike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 1205,00 TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA D.O.O. HOTEL HILLS, 4200804340002
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sanacija mokrih cvorova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2018 2411,04
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka ulja i masnoće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018 12.07.2018 23961,60 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka konzervirano izaleđeno voće i povrće i kisele salata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018 12.07.2018 30810,78 "VINOJUG" doo Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 4075,20 4075,20 Allied VTM d.o.o., ul: Hifzi Bjelavca 34, 71210 Ilidža, ID: 4201764400003
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printeree Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2018 2437,75
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 1740,96 1740,96 Hidex d.o.o., Ramiza Salčina 32, 71000 Sarajevo, ID: 4200300890001
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka usluge - Usluga čišćenja snijega Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 5159,70 5159,70 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, 71000 Sarajevo; ID: 4200316890001
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sokovi i mineralna voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 16.05.2018 12345,26 "GOLD MIGNON" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kafa, čajevi i sl.proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 16.05.2018 26099,78 T.P.D.C. "Sarajevo" d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka ulja i masnoća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
JU Šumarski fakultet Elektični motori 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme za potrebe Zavoda u 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 4553,78 05.12.2018 4553,78 4553,78 TAČKA DOO SARAJEVO, UL. TEŠANJSKA 24a, ID BR. 4202242070000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o vršenju usluga projektovanja - izrada Glavnog projekta Pejzažne arhitekture Arheološki lokalitet Kalin hadži Alijine džamije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 6669,00 05.12.2018 6669,00 6669,00 CONTEXT DOO SARAJEVO, UL. ALIPAŠINA 2/1. ID BR. 4202568770001
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE BLAGAJNA 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1861,20 03.12.2018 1861,20 1861,20 MAMS D..O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga baždarenja tahografa na vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 300,00 300,00 CENTROTAX DT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju centrale industrijskih sekcionih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 631,00 631,00 FESTA d.o.o. Doboj Jug
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka opreme za proširenje i nadogradnju telefonskog sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 19773,00 0,00 U-MKS d.o.o., Novo Sarajevo, 4201961220009
JU Fakultet političkih nauka UNSA POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN Plan nabavki 06.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona troputog ventila i regulatora temperature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 882,07 882,07 4ING d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE RAČUNARSKE OPREME FPN UNSA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2018
Ukupno po stranici 585.454,33 731.568,42 610.849,61