Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja detiri kabine mobilnog WC-a za20lTgodrnu (Parking : Skenderij a, S. Dilberovid, Ko5evo i Pauk sluZba) II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 6935,76 06.02.2017 6935,76 EKO MOBIL GROUP d.o.o. Saraievo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo nabavka materijala za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 28.03.2017 7020,00 Peny Plus D.O.O SARAJEVO 4200162210053
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 28.03.2017 1080,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D SARAJEVO 420021340004
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1281,15 1281,15 "ELKOMONT" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2017 1281,15
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge monitoringa -nadzora alarmnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 2091,96 2091,96 UNILAB doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge monitoringa -nadzora alarmnih uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2017 2091,96
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge čišćenja dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1427,40 1427,40 "EKODIMNJAČAR" doo
JU Gimnazija Obala Usluge čišćenja dimnjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.04.2017 1427,40
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE PREVOZA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 19.04.2017 2925,00 HUKIĆTURS d.o.o
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis i opravka sanitetskog vozila Ford Transit - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 1375,92 1375,92 "GRAND AUTOMOTIVE" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis i opravka sanitetskog vozila Ford Transit Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017 1375,92
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje kopir, printer i fax aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 23400,00 2340,00 "CANON SERVIS" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje kopir, printer i fax aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017 2340,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge objavljivanja oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 414,65
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Snimanja i montaže promo filma na svečanom obilježavanju 77 godišnjice fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 1170,00 1170,00 Literatus d.o.o Sarajevo 4200289040009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Uvod u nanologiju, Hemijska kontaminacija hrane, Praktikum iz hemije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1300,00 1300,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, Eksterni disk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 142,00 142,00 Mega Tehno TD Sarajevo 4302313250009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja sale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 3000,00 JU KSC I RADIO ILIJAŠ ID 4200455660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, Antivirusna zaštita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 184,66 184,66 Network d.o.o Sarajevo 4201033530005
JU Prva gimnazija Sarajevo Kolektivno osiguranje radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 2124,00 Sarajevo osiguranje d.o.o
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Tuzla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 447,17 447,17 Print Delivery and Service d.o.o Sarajevo 401637390007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1968,00 1968,00 J.P MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O 420000068970001
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina inventurnih pločica na aluminijsko foliji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 1673,10 1673,10 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo ID 4200726790004
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka ventilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 137,45 137,45 Penny plus Sarajevo, 4200162210002
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 825,00 825,00 Kamer COMMERCE d.o.o. Sarajevo, 4200086440036
Fond KS za izgradnju stanova Održavanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 81,90 81,90 Comp-it d.o.o. Sarajevo, 4201114700002
Fond KS za izgradnju stanova Molerski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 658,48 658,48 SET INVEST d.o.o. Sarajevo, 4200469370007
Fond Memorijala Usluge organizacije Hatma dove i otvaranje spomen obilježja Zida sjećanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 20.04.2017 4633,20 20.04.2017 4633,20 4633,20 A&V oprema d.o.o.
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan javnih nabavki za 2017. OSZB Plan nabavki 27.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme, Nebulizer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 2895,75 2895,75 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder-i Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 3229,20 31.01.2017 3229,20 Telemach d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, skener canon i usb kablovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 185,05 185,05 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja certifikata za beekeping 2017 i futrola za certifikate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 140,05 140,05 TPM d.o.o Sarajevo 4200207500007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajderi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 3229,20 31.01.2017 3229,20 europroNET Bosnia d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 662,60 662,60 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za rekonstrukciju radionice za zanimanje ICG i PIVI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 465,80
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za šk. 2017/2018.god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 2352,00 2352,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2017/2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 2000,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 30m2 trakastih zavjesa sa uslugom ugradnje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 50 komada ruža za podjelu radnicama škole u povodu 8. marta-međunarodnog Dana žena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 150,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 15 komada rukavica za jednokratnu upotrebu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 15,00
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 27,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 35,50 Sarajevo Stan
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 10 komda zavoja za prvu medicinsku pomoć Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 11,00
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski Cvjetovi2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 102,69 Sarajevo Stan
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke sekcionih vrata na remontnoj radioni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 5530,00 09.02.2017 5530,00 ALU-SAR SARAJLIĆ OR vl.Sarajlić Mehmed Srebrenik
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.01.2017 45,60 Sarajevo Stan
Ukupno po stranici 35.130,24 84.409,44 27.972,84