Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 37917
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluge bezgotovinskog plaćanja-plaćanja putem pos terminala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2018 14308,00 03.01.2019 14308,00 9103,98 INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga sistemske podrške Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.11.2018 34971,30 26.12.2018 34971,30 18484,83 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor za nabavku,instalaciju i puštanje u rad aparat za dobivanje destilovane vode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2019 26559,00 Apical d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervni dijelovi i potrošni materijal za GCMS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 4144,14 Meda d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 145/19 - Materijal za kućne instalacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 24.01.2020 21593,76
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokeratnju postupka nabavke osiguranja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019
KJP ZOI 84 Usluge medicinske analize hrane i usluge sanitarnih pregleda zaposlenika ugostiteljstva za 2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 2953,20 2953,20 J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga pregleda i opravke viljuškara električnog Linde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2468,70 2468,70 EDNIL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hrane i pića za promociju sa usluživanjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 7016,49 0,00 PAL-E d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 134/19-P Servis Wilo pumpi i miksera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 24.01.2020 23394,15
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plinskih kombi regulatora VR 420 za gorionik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 7020,00 7020,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 5850,00 5850,00 BALU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja inventara i osoblja za promociju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 7016,99 0,00 INIVERSAL MEDIA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije platinskih otporničkih termometara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1550,00 1550,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U. ZZJZKS Odluak o pokretanju postupka nabavke-alarm sistem sa održavanjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 5394,87 UNILAB d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održasvanja opreme-kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 3510,00 696,78 VEGOS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 735,93 735,93 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade planova zaštite od požara za nove kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 702,00 702,00 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kalibraciju plinskih mješavina za kalibraciju uređaja Horiba PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 2481,05 2293,20 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1999,58 199,58 "AME" doo Breza
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja.. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1999,58
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarsijske opreme u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2099,42 2099,42 "R&S" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarisjke opreme u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2020 2099,42
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja zavarenih spojeva ultrazvučnom metodom i penetrantima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 5850,00 4319,64 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku predštampe računa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 7013,68 71013,68 SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera GIS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 3510,00 2574,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade i ovjere projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 3510,00 3474,90 EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga promocije od strane marketinške agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 7017,66 7017,66 McCANN d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka teleskopskih štapova sa dodatkom za brisanje prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 836,55 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termostabilnih torbi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 204,75 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga medijskog praćenja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 3276,00 3275,95 NA PATRIA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-50660-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 1404,00 BIOGNOST BH doo, Sarajevo, 4201589640004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga promoviranja i javnoig informiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 3510,00 3510,00 J.P.RTV VOGOŠĆA d.o.o. Vogošća
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka pH metar, destilator i sušnica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2020 7330,05 7330,05 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-807 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 1605,71 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-806 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 6464,25 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkupružanju usluga održavanja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2018 5850,00 1134,90 SES d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH metar, destilator i sušnica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019 7330,05
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga reparacije radio modema FM 1000 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 3508,83 3508,83 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka Dispenzor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2020 959,40 959,40 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-61124-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 848,25 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Dispenzor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019 959,40
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja kovertirke Neopost Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 5850,00 1614,60 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Edukativnog materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2020 645,00 645,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluge BULK SMS/MMS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 6294,60 0,00 BH TELECOM d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugoovor za pružanje usluga remonta dizni na vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 900,00 702,00 AS JUKIĆ o.r. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čestitki za državne i vjerske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 1237,86 699,66 NVO ALTRUISTA SVJETLO Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga akreditiranja i kontrolne provjere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 2750,00 1950,00 INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BIH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugoovr o pružanju usluga angažovanja elektrozavarivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 7020,00 7011,22 O.D. CENTRAL PLIN Sarajevo
Ministarstvo zdravstva OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU Plan nabavki
Ukupno po stranici 106.655,66 218.177,26 174.899,11