Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 40034
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2020 216,09 216,09 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka hlora za dezinfekciju vode - 1 kg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 37,08 37,08 "DELBOY" d.o.o. Zenica 4218623800008
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje: Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 158,34 158,34 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2020 Plan nabavki 30.03.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije škole za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 468,00 140,40 „IDS – ZDRAVA SREDINA“ d.o.o. Sarajevo 4201219470002
Ministarstvo saobraćaja Nabavka televizora za potrebe Kabineta ministra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2020 935,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Godišnja pretplata na časopis Naša škola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2019 120,00
Ministarstvo saobraćaja Računarska oprema za potrebe Kabineta ministra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2020 1740,50 Uni-Expert d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Godišnja pretplata na službena glasila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2019 240,00
JU Prva gimnazija Sarajevo *Materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1217,58 1424,57 Norin d.o.o. 4200912660005 Novo Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme za potrebe Kabineta ministra Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2020 1740,50
JU Prva gimnazija Sarajevo .Materijal za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2019 1424,57
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za zbbornicuu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2019 46,00
Ministarstvo saobraćaja Zaštitne maske za lice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 1521,00 Kimeel d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo saobraćaja Nabavka zaštitnih maski za lice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2020 1521,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Srettstva za čiišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2019 142,74
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Ussluga nadzora objekta škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.01.2019 117,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih ormara 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2020 24534,90 Adut Plus d.o.o. Banjaluka ID: 4403765340006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka daktilo stolica i stolica od polipropena Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2020 89761,46 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tapaciranih i laboratorijskih stolica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2020 4837,95 Mira-Mar d.o.o. Foča ID: 4401410810009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-5854 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 2738,50 Sedžan ingenering doo, Sarajevo, 4200256540006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC stolica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2020 8541,82 Derby Trade d.o.o. Brčko ID:4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7497 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 4951,57 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih arhivskih polica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2020 2761,20 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-61128-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 218,09 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10711-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 2088,45 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Izrada softvera za on-line upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2020 23283,00 23283,00 ORBICODE d.o.o. ulica Emerika Bluma 15, 71000 Sarajevo; ID: 4201929920007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Plan nabavki za 2020.g. Plan nabavki 30.03.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Nabavka knjiga za biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 4270,16 4996,07 IK VRIJEME D.O.O. 4218064980009 Zenica
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Pllan javvnih nabavkii za 2019 Plan nabavki 15.03.2019
JU Prva gimnazija Sarajevo .Nabavka knjiga za biblioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2019 4996,07
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9630-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2020 2330,64 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10715 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 2767,05 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Usluge brušenja i lakiranja parketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 1200,00 1200,00 OD "PARKET EFENDIĆ" 4303078790005 ilidža
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62555-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 2433,60 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge brušenja i lakiranja parketa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2019 1200,00
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja i peglanja veša za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 2581,60 Tonirani doo Sarajevo, 4202625830008
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2020 34456,50 Oxygen d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.01.2020
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal 2020 - Dodjela ugovora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2020 14543,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10714 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 3898,44 Medi Frey doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10717 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 1001,52 Medimpex doo,Sarajevo, 4200175540001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6067-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 4894,34 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10713 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 5557,50 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9625 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 1614,60 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-68054-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 299,52 BROMA BEL doo, Banja Luka, 4400839360005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62555-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 182,52 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10710 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 6961,50 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-9630-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 1165,32 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-10711 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 4873,05 INEL MEDICINSKA TEHNIKA doo , Sarajevo, 4200286450001
Ukupno po stranici 12.482,88 264.106,39 31.455,55