Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 25570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2018 35085,14 35085,14 Eurologistic d.o.o. 4201809940004
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2018 35085,14
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sanitarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 737,69 737,69 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka avreća za otpatke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 156,00 156,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Adaptacija -podne i zidne obloge" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6947,95 6947,95 ALPROM DOO 4200053940009 Novo Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 668,46 668,46 Fortuna Comerc d.o.o. ID 4200062850004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektromaterijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 504,29 504,29 Elsatrade d.o.o. Sarajevo, ID 4200044520056
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka platna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 665,00 665,00 Zlatna nit d.o.o. Goražde, ID 4245049640002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-servisiranje vozila Mazda 6" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1495,00 1495,00 CONNECTA D.O.O. SARAJEVO 4201473260000 Sarajevo Novi Grad
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka prozora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 963,49 963,49 Dom-a d.o.o. Ilidža, ID 4201248060000
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka revizorskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 24.12.2018 3744,00 3744,00 Chronos doo Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "HTZ opreme" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 5382,00 5382,00 SALTEKS D.O.O. br.ID 4200506750001 Sarajevo Centar
Služba protokola Ugostiteljske usluge Novogodišnje druženje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2018 134,00 134,00 Armena s doo Restoran Pivnica, ID 4201973820001
Služba protokola Nabavka čestitki za Novu godinu i dva Božića (500kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 500,00 500,00 Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo, 42002199260001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hortikuturnog uredenja grobljanskih površina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 274365,00 274365,00 OZ Bios p.o. Visoko, Gornja vratnica bb ID: 4218401220003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 6844,50 6844,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
Kabinet premijera Ugovor o pruzanju ugostiteljskih usluga I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1235,00 1235,00 Restoran Park prinčeva
Ministarstvo saobraćaja Usluge revizije projekata Ilidža- Hrasnica i S krivina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2019
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača I Pokretanje i tok postupka 25.12.2018 1055,57
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 5557,50 5557,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
Ministarstvo saobraćaja Privremeni plan nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 09.01.2019
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2018 1055,57
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 6903,00 6903,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, ID: 4301032200006
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laserskih printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1743,30 25.12.2018 1743,30 1743,30 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka personalnih računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5980,00 25.12.2018 6996,60 6996,60 Emeding doo Sarajevo, ID: 42000934120004
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja zgrade za II polugodisšte 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 729,00 729,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Projektora i platna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 1693,00 25.12.2018 1693,00 1693,00 TR Technobit Sarajevo, ID:4303071940001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za predstave u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 702,00 702,00 DOLCE 4200394340000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 5967,00 5967,00 J.P. "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapetarskog materijala-čičak-za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 250,00 250,00 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog alata za potrebe radnika u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 99,00 99,00 BAU&GARTEN 4200488080001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge kopiranja i uvezivanja tekstova za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 120,00 120,00 EKO COPY 4302806520005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka šešira za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 390,00 390,00 SOR DENDI 4300098510000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gaze za potrebe predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 84,60 84,60 EUROVITA PHARMACIA 4227118220233
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 737,10 737,10 USLUŽNOST 4200043550008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 543,10 543,10 PENNY PLUS 4200162210002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Dental RVG senzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 5590,00 25.12.2018 5590,00 5590,00 Denta-De doo Sarajevo ID:4200076560009
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije II polugodiste 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 113,68 113,68 Telemach d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 5000,00 4225,00 O.R. SERVIS CENTAR Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 4048,20 4048,20 KLIPING BH d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitnog inventara za predstave u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 272,80 272,80 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavaka bravarskog materijala za izradu scene u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 192,25 192,25 PENNY PLUS 4200162210002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kopir uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2099,00 2099,00 2099,00 Imtec doo Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "Dnevni avaz" 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3000,00 2099,96 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa za potrebe predstava u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 68,10 68,10 DOLCE 4200394340000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 9996,10 9996,10 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 793,00 793,00 TEXTIL HOUSE 4200566570002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1718,09 1692,90 OSLOBIĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za oružara u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 904,08 904,08 SOSR RADNJA LAZOVIĆ 4300648870009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja kostima za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 500,00 500,00 INDEX OR 4300603180044
Ukupno po stranici 58.045,58 406.238,02 404.537,79