Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dorada aplikativnog softvera; 19.10.2018
JU Građevinski fakultet UNSA Štampanje i s tim povezane usluge 2018 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje grafita; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine JCB; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine BOMAG; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila sa priklj.za ljetno i zimsko održavanje; 19.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Osiguranje lica 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije; 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada;; 19.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i isporuka mehatroničkih setova 19.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekta 19.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za održavanje objekta 19.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni lancelarijski materijal 19.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka prenosnih računara laptopa 5+2 19.10.2018
JU OŠ "Osman Nakaš" Radovi na postavljanju laminata u učionici 19.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema invertni metalurški mikroskop 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila- 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama- 19.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge štampanja biblioteka 19.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera- 19.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SPORTSKE OPREME ZA POTREBE PROJEKTA MATCH 19.10.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Rekonstrukcija skolske kotlovnice 19.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Čišćenje dimnjaka, dimnjača i kotlovskih ložišta 19.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga DDD; 19.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju nabavka Kompjuterske opreme 19.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru Lab pribor i posudje 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge. 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Čišćenje dimnjaka i kotla 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Ugostiteljske usluge - jednodnevni izlet za učenike Centra 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i održavanje elektroakustičke opreme 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanja čistoće i higijene 2018. 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja logopedskog aparata Behringer 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera. 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka akumulatora za kombi vozilo 19.10.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka knjiga za biblioteku* 19.10.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja kombi vozila 19.10.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Popravak i održavanje zgrade (krečenje zidova i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole, te muške i ženske svlačionice) 18.10.2018
KJP ZOI 84 Vanjsko uređenje platoa oko polazne stanice šestosjeda sa izgradnjom prilazne rampe za invalide. 18.10.2018
KJP ZOI 84 Izgradnja drenažnih kanala. 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka klima uređaja 3 18.10.2018
KJP ZOI 84 Usluga fizičke zaštite - obezbjeđenja objekta i zaposlenih u KJP ZOI’84 OCS d.o.o 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka kombinovana baterijska mašina 18.10.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 070-18 18.10.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 069-18 18.10.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 068-18 18.10.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 067-18 18.10.2018