Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka hrane i pića - Zamrznuti program - 2018 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - 2018 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka raznih građevinskih materijala - 2018 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Sanacija i rekonstrukcija dvorišta vrtića Labudovi - 2018 11.12.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika- 11.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugradnja hard diska sa softverom na CT6800 11.12.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge osiguranja od nezgode 11.12.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta 2 11.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Toneri za printere FS 11.12.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge iznajmljivanja sporteske dvorane 11.12.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza profesora i učenika 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Ugradnja vanjske stolarije u vrtiuću Dječiji grad - 2018 11.12.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge dnevnog all inclusive aranžmana 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka novogodišnjih paketića - 2018 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge popravaka i održavanja kotlova i instalacija centralnog grijanja - 2018 11.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Tepih staze 11.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-servis "Kombi Fiat Ducato" 11.12.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja plinskih naprava - 2018 11.12.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sanacija mokrih cvorova u skoli MP 11.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kaseta za pohranu i sterilizaciju instrumenata 11.12.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" Iftar za uposlenike škole 11.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Projektor 11.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zastave 11.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka usluge - Usluga čišćenja snijega 11.12.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci računarske opreme za potrebe Zavoda u 2018 11.12.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o vršenju usluga projektovanja - izrada Glavnog projekta Pejzažne arhitekture Arheološki lokalitet Kalin hadži Alijine džamije 11.12.2018
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE BLAGAJNA 11 10.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga baždarenja tahografa na vozilima 10.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju centrale industrijskih sekcionih vrata 10.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka opreme za proširenje i nadogradnju telefonskog sistema 10.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona troputog ventila i regulatora temperature 10.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obuke zaposlenih vezano za zaštitu od požara 10.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limenih pločica, opšava i limarskih nitni za tekuće održavanje 10.12.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" Hotelske usluge za smještaj gostiju iz Istambula 10.12.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" Prevoz putnika gosti iz Istambula 10.12.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika* 10.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i ugradnja vertilacionog sistema 10.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka osiguranje studenata 10.12.2018
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Usluge prevoza učenika, 10.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O ZAKUPU PROSTORA ZA ODRŽAVANJE PROMOCIJE DOKTORA NAUKA UNSA 20.12.2018. 10.12.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 5 10.12.2018
JU OŠ “Grbavica I” Usluge prevoza učenika škola skijanja Bjelašnica 10.12.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva telefonska aparata i izrada instalacije za dva lokala 10.12.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje dijela usluga 10.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara 4 10.12.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabavka osnovnog sredstva - projektor 07.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 07.12.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Tekuće održavanje zgrade, opća-realna gimnazija 07.12.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Tekuće održavanje zgrade - osnovna škola 07.12.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Tekuće održavanje zgrade 07.12.2018