Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu.. 06.12.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga -obuka iz sanitarnog minimuma 06.12.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Sanitarni pregled radnice-OS Srednje 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kačketa i kapa za građ.i komun.radnika- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka polo maica--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela plitke za komunalnog i građevinskog radnika 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radnih mantila--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jakni za vozače--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavka uniformi za radnike RJ saobraćaj u mirovanju--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FAUN--- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila HYUNDAI - H100 i H1 -19- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za komunalnog i građevinskog radnika- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca;- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka posipnog materijala za zimsko održavanje -19- 06.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila MAN -19- 06.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-54413 06.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-58839 06.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-58838 06.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51497 06.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-46068-3 06.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-55656 06.12.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje instalacije i opreme ekstra lakog lož ulja - Ugovor 06.12.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge organizacije studentskog kongresa hrana-ishrana-zdravlje od 20.-22.11.2019. godine 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Materijal za molovanje prostorija Direkcije i poslovnica Zavoda. 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ICT Oprema Lot 2: EMC oprema. 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom (ponovljeni postupak). 06.12.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Snimanje, montaža i arhiviranje materijala sa 30, Naučnostručne konferencije 06.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Upravljački i nadzorni softver LOT 1 Licence za Fortinet UTM . 06.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci laboratorijskog mikroskopa 06.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci forenzičkih kartica i forenzičkih tableta za otkrivanje tragova ljudske krvi 06.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci hard diska za proširenje memorije na serveru 06.12.2019
JU KŠC Opća realna gimnazija Nabava obrazovnih pomagala2 05.12.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazovnih pomagala 1 05.12.2019
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabava obrazovnih pomagala 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš CNC mašina- glodalica 05.12.2019
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dijelovi za kopir aparat i printere 05.12.2019
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za prvu pomoć 05.12.2019
JU Gimnazija Dobrinja kupovina obrazovnih pomagala 05.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge protuprovalnog i protupožarnog obezbjeđenja objekata i usluge osiguranja svečane promocije 05.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravka i održavanje krova sa instalisanjem ventilacije na objektu 05.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Zamjenski dijelovi za računarsku i sitnu kompjutersku opremu 05.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Cvijeće i cvijetni aranžmani 05.12.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Izrada elaborata 05.12.2019