Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Mašinski fakultet UNSA Mehanizam zastolicu i amortizar 17.07.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izrada Planova Upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo, LOT 1. Plan upravljanja spomenikom prirode "Vrelo Bosne" i LOT 2. Plan upravljanja zaštićenim pejsažem "Bentbaša" 17.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Špediterske usluge SH 17.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja sokovi i slastice 17.07.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića i slatkiša 17.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ugradnja razvodnog ormara za OJ Novi grad 17.07.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka papira za crtanje 17.07.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pečat (duplikat) 17.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,montaža i puštanje u rad split sistema za potrebe Klinike za onkologiju 17.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda,kontrole i ispitivanja unutrašnjih gasnih instalacija i servisiranje gasnih aparata-nagibnih tava kipera u Centralnoj kuhinji KCUS-a 17.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isporuka fiskalnog uređaja sa ugradnjom i servisiranjem 17.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Molersko-farbarski radovi na prizemlju istočne zgrade 17.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada zaštitne kabine za brzu kameru i osobu 17.07.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: klima uređaj 17.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ugradnja razvodnog ormara za OJ DZ Centar 17.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni za 3D 17.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke trinokularni mikroskop sa kamerom i tabletom 16.07.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-16/2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Tekuće održavanje-popravka poda u fiskulturnoj sali 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka sitnog alata i inventara -osciloskop 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka opreme za tjelesni odgoj - strunjače 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektronske opreme - LCD 16.07.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-7/2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka školskih stolica i stolica za nastavnike 2018 16.07.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-7/2019 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka kompjuterske opreme 2018 16.07.2019
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja službenog motornog vozila marke Hyundai Santa Fe 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka opreme za tjelesni odgoj 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka školskog namještaja-ormari za kabinete 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rječnici engleskog jezika 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Elektronska oprema i elektronske komponente 2018. 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka elektromaterijala, sitnog alata i inventara i elektronske opreme za potrebe praktične nastave u školi 2018 16.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Promotovni materijal -majice i dr. 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled liftova 2019/2020 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izvođenje građevinskih radova 2018 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka akreditacija 2019/2020 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavkaa spceijalizovanog namještaja za kabinet laboratorijskog rada 2018 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka fridge tagova za rashladne uređaje 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Umjeravanje vaga 2019/2020 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Organizacija stručnog usavršavanja za radnike škole 2018. 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Ugostiteljskee usluge 2018. 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Klima uređaji 2018 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Kolektivno osiguranje učenika 2018 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinske usluge 2018. 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge oglašavanja 2019/2020 16.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka meteorološke stanice 2 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka skele sa nastavkom točovima 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kalibracija mjernih instrumenata za 2019/20 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge mehaničkog čišćenja kotlova2018. 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite u JU NPS-172 16.07.2019