Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o kupovini robe 19.10.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" Elisa kit" 19.10.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku" Sredstva za higijenu" 19.10.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku " Hidrantske mreze (dio) 19.10.2017
JU Institut za istoriju Dodjela ugovora - Nabavka radova krečenja i čišćenja službenih prostorija 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - sistematski i sanitarni pregled 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - muzički instrumenti i dijelovi 19.10.2017
JU Institut za istoriju Nabavka usluge štampanja knjige 1. 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - kompjuterska oprema LOT2 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - kompjuterska oprema LOT1 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” KONKURS OGLAS 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - oprema za studio 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” PVC POD 19.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Radiometer i Care Fusion 19.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja OP lampi KLS Martin 19.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja OP lampi HLX3000 19.10.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge dezinfekcije,deznsekije i deratizacije 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora -osiguranje imovine 19.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Toshiba Externi HDD 2TB 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” TOALET INVALIDI 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - klima uređaji 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - prenos snimljenog materijala na CD i DVD 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - telefonska centrala 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE ELEKTRO I VODO MATERIJAL 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora-dizajn i tehnička prirpema materijala za štampu 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Dodjela ugovora - izrada reklamnog materijala i digitalna štampa 19.10.2017
KJKP Gras d.o.o. Rezervni dijelovi za vozila neoplan 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Štampanje i knjigovezačke usluge 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” SKENER 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL-3 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” K.MATERIJAL 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” EKSKURZIJE UČENIKA 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLEKSIGLAS ZA OGLASE 19.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” Materijal za održavanje dvorišta škole 19.10.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge čišćenja dimnjaka i kotla 19.10.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog materijala 19.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor za nabavku kompjuterske opreme 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor štampanje foto albuma 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Ugovor o kupoprodaji materijal za čišćenje 18.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja USLUGE ISPITIVANJA VATROGASNIH APARATA I HIDRANTSKE MREŽE 18.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Usluge održavanje sistema sigurnosti i transporta novca '' 18.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 3 18.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za kabinet Hemije 18.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina cartige za HP 18.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina školskih stolica 18.10.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rasvjetnih tijela za potrebe Preduzeća 18.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” PRAVO I FINANSIJE 2017 18.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge dezinfekcije i dezinsekcije 18.10.2017