Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Psihijatrijska bolnica KS SPORAZUM 23.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS DIREKTNI 23.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Materijal za montažu vodomijera '' 23.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila za JU KCSR 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata za Sl.glasnik, Sl.novine BiH, Sl.novine RS 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štembilja 6x2 cm 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženta za veš 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavke zaštitnih rukavica 22.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Kondenzatori prema specifikaciji 1 komplet '' 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka časopisa računovodstvo i poslovne finansije 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka poštanske prijemne knjige 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka datumara sa natpisom 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka vinjete; naljepnice za lijekove 22.06.2017
JU Filozofski fakultet Nabavka, isporuka i montaža opreme za ozvučenje 22.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranje i održavanje računarske i druge opreme 22.06.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sistematski pregled radnika 22.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja 22.06.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izrada kapije na školskom dvorištu 22.06.2017
JU Filozofski fakultet Materijal i sredstva za čišćenje 22.06.2017
JU Filozofski fakultet Nabavka softwera za materijalno knjigovodstvo 22.06.2017
JU Filozofski fakultet Uređenje prostorije 37 u zgradi Filozofskog fakulteta 22.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 - UGOVOR 22.06.2017
JU Filozofski fakultet Radovi na adaptaciji prostora u zgradi Filozofskog fakulteta 22.06.2017
JU Filozofski fakultet Oprema za olakšan pristup bibliotečkim fondovima studentima sa invaliditetom 22.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Materijal za bravarsko- limarske radove za bunar SKB7 - Izvorište Sokolovići '' 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge uvoza električne pisaljke 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja poštarina 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pamučnih tetra pelena za bebe 21.06.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje Godišnjaka 21.06.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za "sanacija i popravak aluminijskih vrata 21.06.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor o kupovini terminala za kontrolu radnog vremena 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka excel aplikacije za godišnji obračun 21.06.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za elektroinstalacijske radove 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnice zarazni materijal 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka blendera i filtera za usisivač 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnog frižidera 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka el.rešoa sa 2 ringle 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka fotokopir papira A4 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za valjak za peglanje 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deratizacijskih kutija 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana - OKVIRNI SPORAZUM 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka timpanometra - UGOVOR 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Uprava - 4 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 5 21.06.2017