Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rastvori i potrošni materijal za kontinuiranu venovensku hemnodijafiltraciju - CVVHDF 16.09.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika OŠ "Srednje" Ilijaš 16.09.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE 2019 16.09.2019
JU Šumarski fakultet vodovodne instalacije 2019 16.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke "Molersko farbarski radovi" 16.09.2019
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Ibrahim Ljubović-Sjećanje' 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 13.09.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluga popravka školskog zvona 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Obavijest za upis na Treći ciklus studija-doktorski studij 2019/2020 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Brošura PPF-a na bosanskom i engleskom jeziku 13.09.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluge sistematskog pregleda zaposlenih 13.09.2019
JU Muzej Sarajeva Radovi na sanaciji zida oko Muzeja Jevreja BiH 13.09.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga objave na portalima za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 13.09.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka promotivnog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Rezervacija i obezbjeđenje avionskih karata za potrebe fakulteta 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pigmenta 2 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stakla 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka materijala za renoviranje prostorija 13.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 76/19 Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Radovi sanacije slivnika 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnog seminara 3 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radnih stolica 2 13.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Terensko vozilo - 944/19 13.09.2019
Fond KS za izgradnju stanova Žaluzine Fond 2019 13.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 4 - hosting servisa web portala www.tvsa.ba 12.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 2 - stalna internet konekcija) 12.09.2019
KJP ZOI 84 Hidraulična pumpa, Hidromatik za mašinu Prinoth 12.09.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka službenog/putničkog vozila 12.09.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za čišćenje i higijenski materijal 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje i nadzor sist. tehničke zaštite 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termalni papir za CTG aparate - 300 komada 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalne vitamin K injekcije - 1780 kom. 12.09.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge dizajna, izrade reklamnog materijala, tehničke pripreme i digitalne štampe 12.09.2019
KJP ZOI 84 Nabavka donje oplate UNDERSKIN za okretnu stanicu šesterosjedne žičare na Bjelašnici 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hidrantsk. oprema 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada i ugradnja kuhinje, polica i ormara i prostora za infektivni otpad u Odjeljenju za pedijatriju 12.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga servisiranja i baždarenja mjerne opreme (RBR) 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klima uređaji - split sistemi - 4 kom. 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vrećasti i apsolutni filteri klima komora nove Porođaj. sale 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški mantili - 150 kom. i Hirurški kompleti - 75 kom. 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološke košuljice TUR resektoskopa - 1 kom. 12.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Namještaj za Odjeljenje pedijatrije 12.09.2019
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja upsolenika ugovornog organa 12.09.2019
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja uposlenika ugovornog organa 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci printera 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila u garantnom roku-VW POLO 12.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnih namjenskih ormara 12.09.2019