Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Šumarski fakultet Vodoinstalaterski i sanitarni radovi 2018 - općina centar projekat 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja- Lot4 20.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Brisač za obuću 20.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Klompe ženske 20.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Elektroinstalacijski materijal 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT9 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT8 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT7 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT6 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT5 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT3 20.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- LOT2 20.02.2019
JU Šumarski fakultet građevinski radovi na zgradama fakulteta 20.02.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za rashladnu tehniku 20.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za bivšeg uposlenika 2019 20.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i ugradnja plinskog bojlera 20.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka i ugradnja sistema protivprovalne i protivpožarne zaštite 2019 20.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Kupovina monitora i printera 20.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Web Hosting 2019 20.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Servisiranje i održavanja informatičke opreme - 2019. 20.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnje pretplate na stručne časopise u štampanom i elektronskom obliku i nabavka stručnih knjiga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - godišnja pretplata na časopis „Sudska praksa 2019.” 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 4 +. 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 3 +. 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 2 +. 20.02.2019
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 1 +. 20.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hardwer 18 20.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge transporta nasipnog materijala - 2690/18 20.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge revizije FSC certifikata - 2203/18 20.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge servisiranja Buldozera Caterpillar u garantnom roku - 2417/18 20.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Potrošni materijal za servis Skipa Caterpillar u garantnom roku - 2905/18 20.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE-12-18 20.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja i printanja knjige "Srednji put u religiji, kulturi i politici: Misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića" 19.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Laboratorijska,optička i precizna oprema 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEKTRO INSTALACIJE2018 19.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Računar MT 19.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterija 18 19.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova na Klinici za kožne bolesti 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka eko vrećica sa logom za suvenirnicu Muzeja 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TRAKASTE ZAVJESE RN 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kasa montaža 19.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro instalacijski radovi 2 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za izradu izložbenog stećka 19.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” KASE TREZORI1 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka suvenira sa logom za suvenirnicu Muzeja 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznog materijala za izradu stećka povodom izložbe za Dan nezavisnosti 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabvka raznog materijala za izložbu povodom manifestacije Dan nezavisnosti 19.02.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka proizvoda za čišćenje 2 19.02.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme - napojna jedinica 2 19.02.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme - switch 19.02.2019