Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 KONSULTANTSKE USLUGE.. 30.10.2020
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Izdaci za internet 08/20 30.10.2020
KJP ZOI 84 Nabavka dijelova za lift na električni pogon za vertikalni prevoz osoba u zgradi u ulici Branilaca Sarajeva 21 30.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Papirni toalet, papirni ručnici,tečni sapun, higijenski koncetrat 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala -20 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga kalibracije dinamičke ploče -20 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hidraulične dizalice - ručne, pneumatske dizalice, manometra... -20 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja itisona -20 30.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 10-2020 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge edukacije uposlrnika iz oblasti zaštite od požara -20 30.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora_adaptacija objekta Grkarica 30.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe: SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA - 2020. godina 30.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka sigurnosnih fleksibilnih spojnih komada (crijeva) za gasne laboratorijske gorionike WLD TEC 30.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Fax rola - 6 kom.TS 30.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Unutrasnja i vanjska dorada bolesnickog prostora-ugovor 30.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka ukw repetitora-ugovor 30.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zastitni pokrivaci za krevete-ugovor 30.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka dva furgon vozila-ugovor 30.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo odrzavanje softverskih uluga-ugovor 30.10.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na sanaciji asfaltnih površina uz parcele M11 i M12 uz zamjenu materijala za stabilizaciju posteljice 30.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga periodičnog pregleda vozila /godišnji i polugodišnji -20 29.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga zamjene optičkog kabla između objekata „Vaga“ i „Deponija“ -20 29.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju klima uređaja 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka raznih termo papira 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,.,Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a,,. 29.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije 7873/20-Ugovor LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5T 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska, sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a,. 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,.Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Škoda u garantnom roku 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a,. 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a, 29.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge :zbrinjavanje hemijskog otpada 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .,Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge:servis i validacija grafitne peći 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskula.rnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju. KCUS-a. 29.10.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada 7857/20-Ugovor 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju. KCUS-a. 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska. sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a. 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika za 2020/2021 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a.. 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a. 29.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/3/2020 - Specifični kardiovaskularni materijal za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a 29.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Strunjača tatami 29.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Kacige za bicikle za tjelesni odgoj 29.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pumpa za bicikla 29.10.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Štitnici za biciklo za tjelesni odgoj 29.10.2020