Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja detiri kabine mobilnog WC-a za20lTgodrnu (Parking : Skenderij a, S. Dilberovid, Ko5evo i Pauk sluZba) II 28.04.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo nabavka materijala za održavanje 28.04.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge osiguranja zaposlenika 28.04.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice 28.04.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge monitoringa -nadzora alarmnih uređaja 28.04.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge čišćenja dimnjaka 28.04.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo USLUGE PREVOZA 28.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis i opravka sanitetskog vozila Ford Transit - Ugovor 28.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje kopir, printer i fax aparata - Ugovor 28.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Snimanja i montaže promo filma na svečanom obilježavanju 77 godišnjice fakulteta 28.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Uvod u nanologiju, Hemijska kontaminacija hrane, Praktikum iz hemije 28.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, Eksterni disk 28.04.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja sale 28.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, Antivirusna zaštita 28.04.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Kolektivno osiguranje radnika 28.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Tuzla 28.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza 28.04.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina inventurnih pločica na aluminijsko foliji 28.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka kompjutera 28.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Održavanje i popravak kompjuterskih perifernih uređaja 28.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Molerski radovi 28.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka ventilatora 28.04.2017
Fond Memorijala Usluge organizacije Hatma dove i otvaranje spomen obilježja Zida sjećanja 27.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme, Nebulizer 27.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder-i 27.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, skener canon i usb kablovi 27.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja certifikata za beekeping 2017 i futrola za certifikate 27.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajderi 27.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za šk. 2017/2018.god. 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski Cvjetovi2 - 1 27.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke sekcionih vrata na remontnoj radioni 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 1 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Ugovaranje Nabavka radova zidarsko-molerski radovi u radionici za instalatere centralno grijanja 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski Cvjetovi1 - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 1 27.04.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 1 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska2 - 1 27.04.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DVA BEŽIČNA TELEFONA 27.04.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 1 27.04.2017