Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga izrade štambilja KCUS 14.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CD-R i DVD-R KCUS 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rez.dijel.kao i usl.održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata 14.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavaka registratora A4 KCUS 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam dizalice 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam mini rovokopača 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezevni dijelovi za građ.mehanizaciju ATLAS COPCO, PINJOAR, KOBRA 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dijelova za održ.voz.i mehan.FILTERI-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za pneumatiku i elektronske uređaje 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN-- 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igrački za novogodišnje paketiće 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga: carinjeje, PDV po carinjenju robe i taksa 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka grijalice Elit 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka zidnih satova 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ugovor o izvođ.radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na saraj.odl.otpada-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građ.mehan. Caterpillar 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 hirurški konac - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Potrošni materijal - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maske za kisik - Ugovor 14.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka panelnih zavjesa za opremanje sale MIT Centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 14.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka majica kratkih rukava sa logom Fakulteta i sloganom "Odluk koja mijenja život 14.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga pripreme i orgnaizacije snimanja videa povodom obilježavanja 65 godina Ekonomskog fakulteta 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 7 Skalpeli i rezači - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 6 Kateteri - Ugovor 14.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka papira, kanc.mater.toner 13.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga stalnog internet pristupa - tk vodovi 13.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga elektronske zaštite objekta 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme Penn State Partical Separator sita 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka memorije DDR3 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka PPL ELITE-SCREENS, UTP, Wireless N Router, Switch, Tastatura 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Univerzalne predželudačne sonde 13.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka putla za portirnicu 13.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka lož ulja za školsku kotlovnicu 13.12.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku usluge internet pristupa-opticki link 13.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka i ugradnja veriklanih roletni 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština: miš canyon CNS CMSW7G i CNE CMS01B 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Redovno mjesečno održavanje softvera JAPET-VIKING 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Testiranje telefonskog lokala u prostorijama centra za ribarstvo i izrada produžnog tel. kabla 13.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka artihek.gradev.tehnic.usluga 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poreznog savjetnika za 2018. godinu 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja uređaja za mjerenje sadržaja metala 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka dva telefona 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga prevoz studenata na terenske vježbe, Nišići, Mostar 13.12.2017
KJP ZOI 84 Nabavka monoetilen glikola 100% za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavljanje ormara 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Kancelarijski materijal. 13.12.2017