Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate ADVIA 2120i proizvođača Siemens 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Beckman coulter LH 780 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski potrošni materijal 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za biohemiju aplikabilni na postojeću tehnologiju aparata Dimension EXL 200 ponovljeni 15.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-02/18 SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIKA NA POROĐAJNIM I DJEČIJIM ODJELIMA KOJI PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU JEDNOM GODIŠNJE I KONTROLA STERILIZACIJE – SPORA PO LOKALITETIMA (OSAM LOKALITETA) JEDNOM U DVA MJESECA ZA POTREBE ZAVODA 14.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka opreme za ozvučenje MP 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka računara i računarske opreme MP. 14.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 14.08.2018
JU OŠ Hadžići nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade. 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka računara i računarske opreme MP 14.08.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Građevinski radovi u školi MP 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – osmrtnica za bivšeg glavnog tužioca KTKS 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka smrznute piletine 2018 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka keksa, brašna, griza, supa, smrznutog povrća, sokova, začina i dr. 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pita i dvopeka 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - treća u 2018. godini 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka unimop setova i papirnog ručnika za en Motion electronic hand towel dispanzer 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog deterdženta za liniju za pranje veša za automatsko doziranje 13.08.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -ORMAN d.o.o 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem stručnog saradnika na IPA projektu u radni odnos na određeno vrijeme, 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem stručnog saradnika na IPA projektu u radni odnos na određeno vrijeme 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme 13.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sijalice za oftalmoskope i biomikroskope 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal juli 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal juni 2018 13.08.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka bio goriva - pelet 2018. 13.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o obustavi psotupka nabavke - Računari i računarksa oprema 13.08.2018
JU Gerontološki centar Nabavka usluge verifikacije vaga u kuhinji i umjeravanje vage u ambulanti KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 13.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Opravka i baždarenje tlakomjera 2018 13.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Satelitsko praćenje vozila 2018 13.08.2018
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovnog održavanja službenih vozila ("Škoda" i "Renault") za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 13.08.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge opravki i održavanja opreme i ugovor sa Enter tr 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka žica za suđe, truleksa, pvc čaša i alu posuđa 10.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, toalet papira, žica za suđe i truleksa 10.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka toalet papira, pvc čaša, alu posuđa i deterdženata 10.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, toalet papira, žica za suđe, truleksa, pvc čaša i alu posuđa 10.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interrventno održavanje medicinske opreme proizvođača OLYMPUS - UGOVOR 10.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinski radovi na demontaž radijatorskog starog sistema grijanja – cijevi koje su prolazile podom prostorije gdje je smještena gama kamera, te montaža-prespajanje novog cjevovoda iznad spuštenog stropa prostorije gama kamere, kako bi se omogući - UGOVOR 10.08.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja u 2018. godini OŠ "Srednje" 10.08.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kancelarijskog materijal OŠ "Srednje" u 2018. godini 10.08.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Radovi na ugradnji termo izolacije na krovu kotlovnice 10.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane Neocate hypoallergenic 10.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pekarskih proizvoda KCUS 2018 10.08.2018