Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja i izdavanja atesta za uređaj intraaortalna balon pumpa-IABP 18.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog preventivnog održavanja autoklava Tuttnauer u Mikrobiološkom labolatoriju na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu 18.08.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servis tlakomjera 18.08.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje kotlovskih postrojenja 18.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne lece - Ugovor 18.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Monitoringa- protuprovalna i protupožarna zaštita-Zavoda u 2017. 2019. god." za potrebe objekata Zavoda u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 i ul. Kaptol 16. 18.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" 18.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Termotransfer naljepnice i riboni 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bowi dick test jednokratni test paket, EC. STEAM 98.1/E 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Protamin inj. 5000I.J/5ml 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Boca za infuziju staklena sa navojem 500, 00019 Zavrtanj aluminijski sa navojem za inf.b. 00005 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kanila za traheostomu CH 5, bez cuff-a, 100/506/050 17.08.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kligler Iron Agar 500g (Dehidrirana hranljiva podloga) 610023 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Kancelarijski materijal '' 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Servis i opravka voila MAN '' 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ugovor o javnoj nabavci '' Toneri i ketridži '' 17.08.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade idejnog projekta nadogradnje tržnice na Alipašinom polju 17.08.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: izrada video animacija 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu dizajna jubilarnog loga preduzeća i pripreme za štampu promotivnog materijala 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Glavni razvodni NN ormari za pumpu i zatvarač za bunare 6A, 7A i BSK7 sa isporukom '' 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat '' 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Vodomjeri za novogradnju '' 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničkih ventila 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku uređaja za očitanje mjerila 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga dezinsekcije 17.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo UGOVOR - NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka M-BUS modula 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sprejeva za detekciju pukotina 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limene stalaže 17.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine) 17.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija" 17.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za pumpe 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda gromobranskih instalacija 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mineralnog i silikonskog ulja za ispitivanje/verifikaciju mjerila toplotne energije 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih bolcni 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničke slavine 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku točkova za električni paletar 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne kosilice 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ostalih ventila-hvatača nečistoća, nepovratnih klapni, sigurnosnih ventila i slično 16.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Obavezno osiguranje vozila '' 16.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Papir '' 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zaptivača za pumpe 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za provjeru novčanica 16.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor '' Nabavka rezervnih frekventnih pretvarača '' 16.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama '' 16.08.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka slikarskog platna na metar 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku koverata za mašinsko kovertiranje 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku monitora 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kliješta za plombiranje 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera" Evidencija radnog vremena" 16.08.2017