Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje održavanje opreme 02.04.2020
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje kvalifikacija težine bolesti 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/25/19 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 3 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 2 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/31/19- lot 1 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/1/20-lot 1,2 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 16-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe za koncert 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 15-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 13-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 12-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 11-20 vanplanska nabavka goriva 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 10-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dezinfekcija za 2020. 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 09-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 08-20 vanplanska nabavka cvijeća za koncert 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 07-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Održavanje kompjuterske opreme i nabavka rezervnih dijelova za 2020. 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 06-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Dimnjačarske usluge za 2020. 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 05-20 vanplanska nabavka pitke vode 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka sredstava za higijenu za 2020. 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 04-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 03-20 vanplanska nabavka kancelarijskog materijala 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 02-20 vanplanska nabavka goriva 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 01A-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" PP aparati 2020. 02.04.2020
JU Sarajevska filharmonija 01-20 vanplanska nabavka kancelarijskog materijala 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Kancelarijski materijal 2020. 02.04.2020
JU Peta gimnazija NAVAKA VODE I USLUGA KANALIZACIJE ZA 2020. GODINU 02.04.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA GRIJANJA ZA 2020. GODINU 02.04.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA INTERNETA I KABLOVSKE TELEVIZIJE ZA 2020. GODINU 02.04.2020
Ministarstvo finansija nabavka zaštitnih maski 02.04.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA ODVOZA SMEĆA ZA 2020. GODINU 02.04.2020
Ministarstvo finansija nabavka maski za jednokratnu upotrebu i ručnih rukavica 02.04.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA POŠTANSKIH USLUGA ZA 2020. GODINU 02.04.2020
JU Peta gimnazija NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 2020. GODINE 02.04.2020
JU Peta gimnazija USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 2020 02.04.2020
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka materijala za održavanje objekta za 2020. 02.04.2020
JU Peta gimnazija USLUGE FIKSNE TELEFONIJE 2020 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 34-39 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 8-10,27,28 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 8-10,27,28 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 18,23 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 19 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 15,25 02.04.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/28/19- lot 6,30 02.04.2020
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Aparati za provjeru i analizu III dio INGEB 02.04.2020
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka servisiranja računara 02.04.2020
JU Peta gimnazija PREDAJA I OVJERA ZAVRŠNIH OBRAČUNA ZA 2019. GODINU 02.04.2020