Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Prevpz eksponata iz Bihaća 23.08.2019
Fond Memorijala Usluge organizacije Mladi na putu života 23.08.2019
Fond Memorijala Izvođenje radova na priključku vode i električne energije za pomoćnu građevinu za smještaj unutrašnje službe JU FONDA MEMORIJALA KS 23.08.2019
Fond Memorijala Usluge najma reportažnog vozila sa četiri kamermana i satelistski prijenos do zgrade RTV doma u trajanju od 100 minuta 23.08.2019
Fond Memorijala Izvođenje radova na izgradnji trotoara i temelja za pomoćnu građevinu za smještaj unutrašnje službe 23.08.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka kancelarijske fotelje 23.08.2019
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge smještaja*- 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga servisa klima uređaja_2019 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_3 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_2 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_1 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_1 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga smještaja_2019_1 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga osiguranja_2019_1 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka prehrambenih artikala 2019_1 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge objave posljednjeg pozdrava _2019_1 23.08.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja javnog konkusa Oslobođenje 23.08.2019
Općinski sud u Sarajevu Servisiranje protupožarnih aparata i hidrantske mreže 23.08.2019
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge cateringa.,- 23.08.2019
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge smještaja., 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe Uprave policije MUP-a KS 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 3 - šampači 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 1 - računarske konfiguracije 23.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 2 - laptop računari 23.08.2019
KJP ZOI 84 Štampanje karata za panoramsku vožnju žičarama 22.08.2019
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluga zakupa poslovnog prostora. 22.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Vizuelna obilježavanja OJ Klinika za gastroenterohepatologiju i sektor zaštite 22.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge transporta uzoraka krvi 22.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje i funkcionalno osposobljavanje urodinamičkog aparata Locum Vireles Urodinamic sistem proizvođača Aymed Medical na Klinici za dječiju hirurgiju 22.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnih fiskalnih uređaja 22.08.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za 2019.godinu 22.08.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci matičnih knjiga i drugih obrazaca 22.08.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci tonera za fotokopirne mašine 22.08.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekta i opreme 22.08.2019
JU OŠ Četvrta osnovna škola Ugovor o nabavci materijala za čišćenje 22.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada projekta nadstrešnice na Glavnoj kapiji - kolski ulaz, lokacija Koševo 22.08.2019
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Usluge štampanja., 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga popravke službenog motornog vozila marke Nisan 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga keteringa 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nadogradnji sistema za analizu i praćenje saobraćaja 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama reparacije kožnih kompleta motociklističke uniforme 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku - UP 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci i postavljanju itisona u kancelarije - UP 22.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama servisiranja kabineta za sušenje tragova model SAFEKEEPER 1500 duplex - UP 22.08.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Ugovor o pružanju usluga osiguranja radnika i imovine 21.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge vanrednog odvoza i deponovanja neopasnog otpada koji nastaje poslije procesa sterilizacije infektivnog otpada 21.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka smrznutog povrća 21.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tortilje, riže, topljenih sireva i puretine 21.08.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 07 21.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kroasana i drugih pekarskih proizvoda 21.08.2019