Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR-Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo 21.06.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju nabavke robe - automatski propipetor 21.06.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge - Posredovanje u naplati 21.06.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o prihvatanju cijene ponuđača - poručivanje, skladištenje i distribucija vakcina 21.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine za autoceste za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 21.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka knjiga Brzi klinički vodič i Harisonov priručnik 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sl.) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – štampa vizit kartica 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - daljinski za klimu 21.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Printer za ultrazvučni aparat proizvođača PHILIPS - Ugovor 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - baterije za daljinski 21.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Urološka sonda za laser AURIGA – 1 komad - Ugovor 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – grlo za sijalicu 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – LED sijalice i strujni razdjelnik 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – nosači za police 21.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – metalne police za spise 21.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge putničkih agencija-ekskurzija. 21.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge putničkih agencija. 21.06.2018
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja vatrodojavnog i protivprovalnog sistema u objektima Fonda memorijala za 2018. godinu 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom - 1 komad - Ugovor 20.06.2018
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad građevinskim radovima po ugovorima koje Fond memorijala potpisuje sa izvođačima 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor 20.06.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Direktan sporazum rezervirani ugovor štampanje udžbenika i knjiga na brajevom, tisku 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Primarna endoproteza koljena proizvođača Zimmer Nex Gen – 1 komad za pacijenticu Šemsu Tafro - Ugovor 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog sapuna za ruke KCUS 2018 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Vršenje usluga održavanja klima uređaja 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpa za pod i trulex krpa 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka obrazaca za refundaciju bolovanja KCUS 2018 20.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade štambilja KCUS 2018 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Samostojeće lampe za ginekološke preglede – 4 komada - Ugovor 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih kutija-registratora 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laserske sonde za hemoroide – 3 komada - Ugovor 20.06.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka vršenja usluga održavanja birotehničke opreme 20.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Tlakomjeri sa stetoskopom i manometrom – 25 komada - Ugovor 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji suvenira za potrebe Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga deratizacije u objektima Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - monitora 20.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije (uništavanja štetočina) u objektima Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji mašine za spiralni uvez 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uvjetima kupoprodaje kancelarijskog namještaja 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - mrežnog printera 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji zastava za potrebe ks 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - računara 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kafe aparata za potrebe bife-a organa Kantona Sarajevo 20.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računara i računarske opreme - laptopa 20.06.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke usluga putničkog zdravstvenog osiguranja 19.06.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka tonera za štampače 19.06.2018
KJP ZOI 84 Nabavka nosača za bicikla za korpe šesterosjedne žičare 19.06.2018
Fond Memorijala Instalacija dokumentacijskog sistema Galis na period od 12 mjeseci za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B 19.06.2018