Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa 25.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata na vodeni pritisak i pregled i ispitivanje hidrantske instalacije 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prekidača za nadogradnju MUT 25.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja računarskih mreža 2018 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga - aparati za napitke- 25.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fotografske usluge; 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka baterije za električni industrijski ususivač- gluton 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga L2 VPN / TK vodovi / 25.04.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika na takmičenje 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga stalnog internet pristupa 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikle 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola koverte 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola toneri c-703 i dr 25.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni kabal, mrežni konektori 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola karta knjige i virman 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola staklo na mjeru 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola knjige velika očekivanja 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola cestovni prijjevoz 25.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Reprezentacija D 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge cestovnog prijevoza 25.04.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-3 25.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: pružanje usluge održavanaj informatičke opreme 25.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Krede, flomasteri 25.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sistemtski obavezan pregled radnika 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila--- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije-18- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom- 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići- 25.04.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo organizacija putovnja na takmičenje 25.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prevoz i smještaj izvođača terenske nastave 25.04.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za tertna vozila (kamione i prikolice) 25.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena 25.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera 2018 25.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-računari 25.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije - Ugovor 24.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Telefonski kabal pljosnati 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada - Ugovor 24.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro materijal MH 24.04.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za održavanje BV 24.04.2019
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka kancelarijskog materijala 2019 24.04.2019
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme -Trakaste zavjese 24.04.2019
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade 2019 24.04.2019