Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hitna migracija podataka E-mail adresa i becup arhive sa servera AirABA na novi server 20.02.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga tehničke zaštite- pregled i ispitivanje električnih instalacija u kancelarijskim prostorijama JU Muzej "Alija Izetbegović" 20.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kompenzatorska baterija suha, ampermetri, strujni trafoi'' 20.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Atomsko apsorpciona tehnika, specifikacija hemikalija i stakala '' 20.02.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka tonera HP CF217A black 20.02.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka telefonskih aparata 20.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' O-Ring Zaptivni prstenovi '' 20.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za amfiteatre, učionice i dr. prostorije 20.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za doradu na postojećem kanc.materijalu inabavka novog za amf. učionice 20.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga-Dezinfekcije,deretizcije i dezinsekcije za godinu dana 20.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga"Korištenja interneta i veb hostinga za godinu dana" 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 - Okvirni sporazum 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 - Okvirni sporazum 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 - Okvirni sporazum 20.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema - Ugovor 20.02.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za održavanje zgrade 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija zgrade-ugradnja vrata 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara -nastavna pomagala-prijenosni radio 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sintog inventara-kosilica za travu 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-ramovi za učeničke radove i slično 20.02.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-radna odjeća i obuća 20.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista 2 20.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 3 20.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista 20.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo 20.02.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka i ugradnja drvenih portala za izgradnju poslovnog prostora na Gradskoj tržnici Markale" 20.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja 2 20.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja 20.02.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) Fond 20.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci punjenja za ultra kartice 20.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Službenom listu BiH. 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga (zadnjih šest mjeseci 2017) 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza (zadnjih pet mjeseci 2017). 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije (zadnjih šest mjeseci 2017). 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja ( zadnjih šest mjeseci 2017) 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa (zadnjih šest mjeseci 2017. g.) 19.02.2018
JU OŠ "Kovačići" Nabavka opreme za skijanje 10. 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća (zadnji šest mjeseci 2017. godine) 19.02.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka opreme za skijanje 9. 19.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode (zadnjih šest mjeseci 2017). 19.02.2018
JU OŠ "Pofalići" Nabavka opreme za skijanje 8. 19.02.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog snimača zvuka 19.02.2018
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ Usluga dostavljanja pripremljene hrane (cetering) za potrebe produženog boravka JU OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“ Sarajevo. 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na instalacijama vode i kanalizacije - Ugovor 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurške tkanine, hirurški čaršafi i komprese - Ugovor 19.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka LED svjetiljki 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dolasci servisera, provjera rada sustava te dopunjavanje vodom, mehaničko čišćenje nečistoča na čileru, ispitivanje ispravnosti senzora temperature te provjera rada crpke, defektaža kvara, kemijsko čišćenje izmjenjivača u dizalici topline, zamj- Ugovor 19.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kalibracija manometara na Centralnoj sterilizaciji - 11 kom 19.02.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za hemokulturu „Bactec 9050“ proizvođača „Becton Dickinskon“ - Ugovor 19.02.2018
JU OŠ "Hasan Kaimija" Nabavka opreme za skijanje 7. 19.02.2018