Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge popravke i servisiranje računara 15.01.2020
Fond Memorijala Prevođenje i lektura Fotomonografija Alije Izetbegović sa bosanskog jezika na engleski jezik 15.01.2020
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge pročepljenja kanalizacije 15.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 -Serverska oprema 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitarni pregled 270 radnika - UGOVOR 15.01.2020
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja opreme za nadzorni centar 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 20 komada konvertora za grijanje - UGOVOR 15.01.2020
JU OŠ "Fatima Gunić" ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku zidnog preklopnog koša i rukometnog gola 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravak rotacionih svjetala - UGOVOR 15.01.2020
Fond Memorijala Tehnički pregled i troškovi registracije motornog vozila Škoda Fabia reg oznaka K71-M-053 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 1 - UGOVOR 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1 rampa za invalide - pacijente za hemodijalizu - UGOVOR 15.01.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka cjepiva i seruma za potrebe Zavoda - UGOVOR 15.01.2020
Fond Memorijala Tehnički pregled i troškovi registracije motornog vozila Škoda Karoq registarskih oznaka K27-M-760 15.01.2020
Fond Memorijala Servisiranje kafe aparata 15.01.2020
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku 15.01.2020
Fond Memorijala Nabavka kancelarijske stolice za potrebe stražarske kućice 15.01.2020
Fond Memorijala Dizajniranje i izrada materijala za vizuelno komuniciranje 15.01.2020
JU Apoteke Sarajevo Kupovina i servisiranje fiskalnih printera 18 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka poljoprivrednih mašina i nastavaka 15.01.2020
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje ulazne kapije 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za video nadzor 19 15.01.2020
JU OŠ Isak Samokovlija Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja, 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka konvektora 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka stručnih usluga tapacitera 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka usluga zimske službe 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka plina u bocama propan-butan 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka šadrvana 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-52953-2 15.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Crijevo za kisik, manometar 2 kom. 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64830 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka sistema vatrodojave 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51496-1 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-53280 15.01.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kineziterapiju (fizikalna terapija) za potrebe Zavoda 15.01.2020
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o zakupu aparata za vodu 2018 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65757 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65760 15.01.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka aparata za laseroterapiju za potrebe J.U.Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kuhinju 19 15.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40206-3 15.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka žaluzina 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za ART terapiju 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka ostalog inventara 19 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Telefonska centrala 19 15.01.2020
JU OŠ "Aneks" ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme / 15.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Itison DŽ.M. 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Kućanskih aparata 15.01.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sportska Oprema 19 15.01.2020