Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 072 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar - harfa 071 30.11.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Štamparski materijal2-UGOVOR 30.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte na relaciji Sarajevo-Sofija Sarajevo 30.11.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema2-UGOVOR 30.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo nabavkausluga avio prevoza na relaciji Sarajevo Istanbul Sarajevo 30.11.2018
Fond Memorijala Usluge provjere sposobnosti rukovanja oružjem zaposlenika koji obavljaju poslove unutrašnje službe zaštite Fonda memorijala 30.11.2018
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji i popravkama objekata na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B 30.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Office 365 Administration and Troublesshooting" 30.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Računovodstveni i porezni tretman najmova, računovodstvo prihoda, trgovina, proizvodnja i usluge, E-PDV prijava 30.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Donošenje poslovnih odluka na temelju računovodstvenih informacija" 30.11.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu, ekonomija javnih nabavki i rad komisija za javne nabavke" 30.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plotera sa dodatnom opremom 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Reklama kroz projekat "100 najvećih u privredi BiH" 29.11.2018
Fond Memorijala Popravka sistema tehničke zaštite na lokacijama objektima i prostoru Fonda memorijala 29.11.2018
Fond Memorijala Izradan prezentacionih-promidžbenih materijala-nabavka kesa 29.11.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mrežnih uređaja za potrebe elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Data loger za mjerenje temperature pritiska i vlage 29.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Servis i održavanje agregata 29.11.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - polaganje kablova slabe struje radi kompjuterskih veza interneta, printera i telefona u prizemlju 29.11.2018
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja DVR-a i kamera za video nadzor i njihovo puštanje u rad na ŠSM Kovači, Tunel D-B i ratna džamija Igman 29.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Usluga protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i usluga osiguranja Svečane promocije 29.11.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 29.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Provjera sposobnosti gađ. vatrenim oružjem 29.11.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije fasada tri stambeno poslovna objekta u ulici Štrosmajerova br.4., 6. i 8. u Sarajevu 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lot 17 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 1,5,9 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Traktorska kosilica 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Obuka za vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva 29.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Guma, ratkapa i felgi 29.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije hrane i pića 4 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lot 4 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 13,18,19 29.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 3 29.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 7 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 14,15,16 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 246/18- lot 7 29.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal 246/18- lotovi 3, 8 29.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Špediterske usluge 2 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sredstva za odmašćivanje i podmašćivanje 18 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašine za narezivanje navoja 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinške usluge RKH 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predmeti za tombolu 18 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kanti-pepeljara 29.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hortikulturno uređenje kruga 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Električni materijal za industrijski usisivač 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 2 29.11.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme za CBR za 2018 29.11.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje, krečenje zidova i plafona hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali, pripremanje masne cokle i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali 29.11.2018