Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gerontološki centar Nabavka isporuka i instaliranje fiskalne kase za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavaka usluga I nadzornog audita sistema upravljanja kvalitetom prema Međunarodnog standarda ISO 9001:2015 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga popravke agregata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka profesionalnih usisivača za potrebe Službe servisnih usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga štampanja i kopiranja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinsekcije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinfekcije i deratizacije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka samopreslikavajućeg papira za potrebe Službe materijalnofinansijskih i računovodstvenih poslova KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka slatkih i slanih namaza i začina za potrebe kuhinje KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku mašina u vešeraju KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku uređaja u kuhinji KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga okoštavanja, sušenja i izrade mesne prerađevine sudžuka od kurbanskog mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku liftova za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga servisiranja sterilizatora za potrebe Ambulante KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga posredovanja pri registraciji i tehničkom pregledu službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo tokom 2019. godine 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prisustva seminaru iz oblasti radnih odnosa 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga pregleda i ispitivanja liftova u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zastupanja i pružanja pravne pomoći advokatice Džema H.Milaimi 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zastupanja i pružanja pravne pomoći 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka namaza i dodataka za jela i kolače 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka radova na ugradnji priključaka za vodovonde instalacije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga Izrade mjernog mjesta za pogon postrojenja na plin za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Pretplate na časopis „Računovodstvo i poslovne finansije“ za 2019. godinu za potrebe Službe materijalnofinansijskih i račun. poslova KJU „Gerontološki centar“ 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kotizacije za seminare za 2019. godinu za potrebe Službe materijalnofinansijskih i računovodstvenih poslova za 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnih novina "Oslobođenje" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga ispitivanja i atestiranja gromobranskih i elektro instalacija 2019 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg pilećeg mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka mesnih prerađevina za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka namaza i dodataka za jela i kolače za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-22097 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-31234 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30506-2 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27634-2 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-21647 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26236 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluge keteringa u ustanovi 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja kupovina školske knjige 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja kupovina školskih knjiga 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluge posluživanja 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluge u restoranu 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja antivirusni paket 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja obilazak grada 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja Stručno vođenje kroz Muzej 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluge prijevoza putnika 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29936 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30506-3 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30504 05.07.2019
JU Gimnazija Dobrinja turističke usluge 05.07.2019