Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-usluge održavanja sistema 16.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. rep. 16.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge interneta. 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka međuprirubničkih kompenzatora DN 200/PN 10 za rashladni agregat broj 2 u Centralnom rashladnom postrojenju Koševo. 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom za blatex ( blatex Getinge FD 1200) 16.05.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Izrada promotivnih materijala za manifestaciju „Buđenje“ , u okviru projekta 1 .Mart- Dan nezavisnosti( baneri,za web, dizajn plakata, materijal za manifestaciju, dizajn pozivnica) 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge geodetskog snimanja terena, lokacija Jezero 16.05.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za održavanje 19-2 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade fleksibilnih spojnih komada (crijeva) 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pržanje usluga sanacije atmosferskog blok-kotla Vaillant 16.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku laboratorijskih usluga -PT testovi 16.05.2019
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje PP aparata 16.05.2019
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže 16.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Karta čitaoca 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola prijem kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola službene novine F BiH i KS 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola odvvoz smeća 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola isporuka vode i odvođenje otpadnih voda 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola internet i fiksna telefonija 16.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Jupol 5l 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola poštanske usluge 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola grijanje u Zmaja od Bosne - trećina grijanja Tehničke škole 16.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola centralno grijanje Franca Lehara 5 16.05.2019
KJKP Gras d.o.o. Jaja 16.05.2019
KJKP Gras d.o.o. Prehrambeni proizvodi II 16.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za medicinsku opremu proizvođača General Electric 16.05.2019
KJKP Gras d.o.o. Šećer 16.05.2019
KJKP Gras d.o.o. Rabljeni računari II 16.05.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1212 A Regeneracija S kontakta tramvaja DUEWAG GT 8 16.05.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1229 Ventilator za mjesto vozača tramvaja 16.05.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za poštanske usluge 16.05.2019
Ministarstvo privrede Ugovor o isporuci elektronskih feromonskih klopki-lovki za praćenje štetnika u biljnoj proizvodnji 16.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja razni sokovi i hrana 15.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluga hotelskog smještaja - 10. 05. 2019. godine 15.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o izvođenju građevinskih radova na sanaciji galerije na dimnjaku uz kotlovnicu Čengić Vila II 15.05.2019
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite-vatrodojavni sistem za potrebe JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Tarčin 15.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku bar kod čitača 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola električna energija 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola protokol 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola brisači 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola tix kocka i ading rola 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikle sa 4r deblje i tanje 15.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Acetilen flam 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola registrator A4 široki 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola markeri za tablu crveni i plavi 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola bbaterije 15.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja printera 2 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola CD i DVD 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola H.O. plave i crvene 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pribadače 15.05.2019