Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2019 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ovlaživač za kisik sa metalnim navojem - 4 kom. 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" 2 uređaja za mjerenje hlora sa reagensima 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga ispitivanja sredstava za rad i davanjr upotrebne dozvole -19- 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika -19- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnji prevent. servis aparata za hemokulturu BACTEC 9050 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za topljenje parafin. 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa u dnevn.novinama Dnevni avaz 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena -19- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje antidekubitalnih dušeka - 28 kom. 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Destilator za vodu - 1 kom. 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt /interline/-19- 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uličnih slivnika sa slivničkom kacom DIN 4052- 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka slivničkih rešetki- 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi, profila i limova- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka višekratnih silikonskih crijeva za respiratora - 3 kpl 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VW-- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određ. krvnih grupa i otkrivanje ALO-AUTO antitijela 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila IVECO-- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka profesionalnih stolica za vađenje krvi - 3 kom. 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lomljenog kamena na skladištu kupca- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni mater. laboratorijski, hematološki 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisir.održav. i teh.podr.fisk.uređaja i rač.opreme 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka makaza za zavoj - 20 kom. 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Posteljina za Odjelj.pedijatrije 10.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom -19- 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesnič. pidžame i papuče 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante i kolica za Odjelj.pedijatrije 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javn.oglasa u dnevnim novinama Večernji list 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada 2 INOX korita sa radnom pločom 10.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge obavlj. stručnog nadzora - Sanacija toplotne podstanice P50 10.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte 08 10.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 08 10.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 08 10.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola08 10.09.2019
Press služba Nabavka opreme za opremanje prostora za press konferencije 10.09.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička vozila, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina 10.09.2019
Press služba Objava čestitke povodom Kurban bajrama 2019.godine 10.09.2019
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Sistamatski pregled radnika 09.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere--- 09.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije-- 09.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumena BIT 60-- 09.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala na skladištu kupca- 09.09.2019
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Sarajevo od najstarijih vremena do danas' 09.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta - 09.09.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije, znakova -19- 09.09.2019
JU Muzej Sarajeva Štampanje mateterijala za izložbu 'Sarajke na platnima bh slikara' 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sekundarna endoprotez. kuka - 1 komad za pacijenticu N.Alibegović 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za Kuhinj. 09.09.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-18/2019 09.09.2019