Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka skija i štapova 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka hub usb 12.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvaka i iporuka namještaja 12.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i isporuka računara i računarske opreme 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vijenca i cvijeća za sahranu 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge smještaja 12.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti za potrebe nastave 12.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih strojeva 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga konzumacije hrane i pića 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka uništivača papira 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku diferencijalnog davača pritiska za duplex cirkulacionu pumpu 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH elektroda i konduktometra sa pripadajućom elektrodom 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkuionizacijskih elektroda za gorionike 12.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka soft 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima-1 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku O2 sonde 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dihtung prstena za hermetičko zaptivanje 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga dislokacije mazuta i lož ulja 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda, servisa, puštanja u rad i obuke za Wilo frekventni uređaj 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drenažnih pumpi 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za rad blagajnika 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja firewall-a Sophos SG 125 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih kakrakteristika analizatora dimnih plinova PG 350 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Makete za kotlovnicu Alipašin most 1 12.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja 12.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti 11.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkog materijala za potrebe izvođenja nastave 11.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka sistema za evidenciju radnog vremena 11.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja u medijima – osmrtnice za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za majku uposlenika 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja za tri klinike 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papira za izradu kapsula, samoljepljive signature po uzorku 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kanti za otpatke i lavora 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača za KCUS Sarajevo 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku informatičkog časopisa BUG 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 081 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa ZIPS 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Pravni savjetnik 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Porezni savjetnik i elektronske biblioteke 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 080 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 079 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 078 11.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo, Gaus 11.01.2018