Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent kabl za praćenje EKG-a proizvođača PHILIPS - 4 komada - Ugovor 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža starih inox radnih ploča stolova u kuhinji i montaža novih inox ploča za kuhinjske stolove i izrada novog kuhinjskog stola nepravilnog oblika za potrebe Odsjeka za pripremu i distribuciju hrane - Ugovor 08.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekubitalnih dušeka - 6 komada - Ugovor 08.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2018. Fond 08.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge tehničkog pregleda vozila 2018. Fond 08.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge stručnog osposobljavanja I 2018. Fond 08.06.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka hrane za obilježavanje Dana škole 07.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na časopis Naša škola za 2018. godinu 07.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na časopis Banke u BiH 07.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ostvarivanja veze na internetskoj mreži 07.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. 07.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Angažovanje ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke za procjenu trenutne vrijednosti opreme Kogeneracijskog postrojenja 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENOG VOZILA1. 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 11. 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište PLAČANJE PROVIZIJE ZA USLUGE PLAČANJA PREMA INO BANCI 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DEKORACIJSKOG MATERIJALA2. 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ŠOLJICA 07.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga prevoza studenata 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 9. 07.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 8. 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KNJIGA EVIDENCIJE 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA NALOGA ZA IZVŠENJE DOZNAKE U INOZEMSTVU 07.06.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE 5 07.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon 07.06.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo materijal za čišćenje nivex 06.06.2018
JU Peta gimnazija GORIVO PETROL 06.06.2018
JU Peta gimnazija GORIVO 06.06.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA NEŠ3 06.06.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA EP 06.06.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka knjige 06.06.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića za obilježavanje Dana škole 06.06.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ramova za zahvalnice 06.06.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala 06.06.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabvka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 5/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 4/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 4/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 4/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 4/18 06.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Antivirusne licence za JUDZKS 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 5/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 4/18. 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja Sl. list BiH 4/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Refundacija troškova vode 3/18 06.06.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Službenom listu 4/18 06.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ugradnja zebra roletni OJ DZ Ilijaš 06.06.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo sluga kontinuiranog pranja i peglanja veša za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Ramzanski bajram 06.06.2018