Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka Eppendorf kutija za visestruko koristenje sa 96 tipsova razlicitih volumena 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka monitora vitalnih funkcija za primjenu u veterinarskoj praksi 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za analizu urina 16.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papirnih ubrusa i pribora za brijanje 16.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda sa poklopcem za PH uzorke 16.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za čišćenje i tečnog sapuna za aparat Merplast 16.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpi i drški za kolica Numatic, vreća za aparate Sintion, aluminijske folije i mikrofiber krpi 16.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Instalacije sistema tehničke zaštite 16.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema -Uređaj za abrezivno rezanje uzoraka sa repromaterijalom 16.10.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila 16.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 2/2018 16.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 23.09-28.09.2018. godine 16.10.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga štampanja naljepnica za inventurne brojeve 16.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ultrazvuka za fizikalnu terapiju 16.10.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje higijene 16.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Koagulacijski analizatori 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-4 agregati za struju i varenje 16.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema-računari 16.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Automatski kaogulacijski analizatori za 2018 16.10.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka školskih udžbenika za učenike 16.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Toneri, ketridži, kancelarijski materijal, tiskance, etikete i sitan kancelarijski 16.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni sanitetski materijal za Lot 1 i Lot 2 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-3 geodetska oprema 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za mikrobiološka ispitivanja 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za fizikalno hemijska ispitivanje 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za DDD- vozilo 16.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Teretno vozilo 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka hrane i opreme za životinje za potrebe KJP "Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sitnog veterinarskog inventara za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevi 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka specifičnih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj praksi za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga praćenja i štićenja objekata KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara, za objekte i službena vozila KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 16.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-1 uređaj za loc. cjevovoda i mapiranje struje 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugradnja LPG instalacije i atestiranje na vozilima, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog šahta za VTA STUP 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za čišćenje za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Revizija finanskijskih izvještaja za 2017. godinu 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka dijelova i pribora za motorna vozila za potrebe Kupca 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje motornih vozila za potrebe Naručioca 16.10.2018
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka žica i potrošnog materijala za instrumente 16.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere 2 16.10.2018
Fond Memorijala Nabavka mašine za pranje suđa 16.10.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Pružanje zdravstvenih usluga 16.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanitetski potrošni materijal za lot 3,4,5,6,7,8 16.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka konstrukcionog čelika 16.10.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa izvođenje radova čišćenja i uređenja na objektu Spomen park Vraca 16.10.2018
Fond Memorijala Čišćenje kamenih površina i sanacija stepenica na Multimedijalnom centru Kovači 16.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavk knjiga Svjetlo u dizajnu 16.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade ištampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća 15.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge dostave pošte 09/18 15.10.2018