Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-76/19 12.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-75/19 12.02.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge monitoringa i protivprovalne zaštite - nadzora objekta 12.02.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški i šivaći materijal -LOT 1 - Okvirni sporazum na 2 godine 12.02.2019
KJP ZOI 84 Nabavka skijaških pancerica za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 12.02.2019
KJP ZOI 84 Mjesečno održavanje liftova za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Sarajevo 12.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LCD LED televizora 12.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" TEKUĆE ODRŽAVANJE 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR KOMPIJUTERSKI MATERIJAL 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-74/19 11.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska opremaLOT 13- 5 torbi za zbrinjavanje traumatiziranog pacijenta Ugovor 11.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izdaci za ostali administrativni materijal 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-73/19 11.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema LOT-12 8 Udlaga za imobilizaciju Ugovor 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 72/19-DS 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-69/19 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-68/19 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR KANCELARIJSKI MATERIJAL 2018 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-67/19 11.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema LOT-11-8 setova okovratnika -Ugovor 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-66/19 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA LOŽ ULJA 11.02.2019
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn uSLUGE ODRŽAVANJA VATRODOJAVNOG SISTEMA 11.02.2019
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn USLUGE DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE, I DEZINSEKCIJE 11.02.2019
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge tehničke zaštite 11.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Uredski potrošni materijal 11.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Uredski materijal 11.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača za noge i čistača prozora 11.02.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni stomatološki materijal 2018 g 11.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za mart 2018 11.02.2019
JU Šumarski fakultet usluge zračnog prevoza 2018 11.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj-Ugovaranje 11.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu - Ugovaranje 11.02.2019
JU Šumarski fakultet usluge dostavljanja pripremljene hrane ( Catering) 2018 11.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole - Ugovaranje 11.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo 11.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo 11.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo 11.02.2019
Fond KS za izgradnju stanova Nadzor izrade projekta i dokumentacije 2019. Fond 11.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 08.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge isporuke Službenih novina u elektronskom oblikuz a potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” MAŠINA ZA ČIŠĆENJE RN 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja aparata ESWL DELTA II Dornier Medtech za potrebe Klinike za urologiju KCUS-a 08.02.2019
Općinski sud u Sarajevu Nabava skener dupleks 08.02.2019
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa - FEB 08.02.2019
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga štampanja kartica za parking 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” UGOST.USLUGE RN 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Nabavka sportskih pomagala 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Prevoz djece sa rubnih područja 08.02.2019
JU Muzej Sarajeva Konstruktivni elaborat materijala za sanaciju zida oko MUZEJA JEVREJA 08.02.2019