Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski namjes 31.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Traka za izolaciju čeličnih cije 31.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trajne softwerska licence M 31.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Gorivo i maziv 31.07.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08/18 - JAVNA NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I REGISTRACIJE VOZILA ZA POTREBE ZAVODA 31.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE OBRADE METALA 31.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dezinfakcija, deratiza 30.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka giter 30.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Aparat za elektrolucno 30.07.2018
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7. 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavku kompjutera sa printerom u boji, a sve za potrebe Projekta “Jacanje javne svijesti o zaštiti okoliša - Otpad nije smece” 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tabli obavještenja kao i saobraćajnih znakova za potrebe reciklažnog dvorišta na snitarnoj deponiji Smiljevići 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja PVC stolarije . 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora- 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom- 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka svjetlosno-zvučnog ekvilajzera za senzornu sobu. 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Usluge rada servisa-biro opreme. 30.07.2018
Fond Memorijala Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B 30.07.2018
Fond Memorijala Doštampavanje afiše "Tunel spasa" za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B 30.07.2018
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 13 položenih buketa za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
Fond Memorijala Usluge lijepljenja plakata-city light za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
Fond Memorijala Izrada i nabavka promidžbenih materijala za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
Fond Memorijala Usluge tehničke realizacije kultruno-umjetničkog programa centralne manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
Fond Memorijala Najam tonskih kola potrebe direktnog prenosa manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije kulturno-umjetničkog programa centralne manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
Fond Memorijala Nabavka i isporuka PVC posuđa za potrebe održavanja manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 30.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije vodovodne mreže 30.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Ljekova,. 30.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge održavanja vodene mreže 30.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA 30.07.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Ugovor Ljekarski sistematski pregled radnika 29.07.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Ljekarski sistematski pregled radnika 29.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za hidraulične pumpe DENISON-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obojeni metali-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala--- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za građevinske mašine BOMAG-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića -- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okna- 27.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za regulaciono mjerne setove 27.07.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Masinski radovi na zamjeni i održavanju MRU 27.07.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma- računarska oprema (Eksterni Hard disk od 8TB) 27.07.2018