Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog magazina 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručne literature.. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije .... 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava radova montaže, demontaže i bušenja stakla. 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava dnevnog i tjednog tiska 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotela (smještaja) 12.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke-parkinga za službena vozila u toku 2018. godine 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi 12.04.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kolica za prevoz umrlih sa ostalom dodatnom opremom 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila (Toyota) 12.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Okvirni sporazum 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje7. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sluga servisiranja informatičke opreme 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga periodičnog pregleda videonadzora i vatrodojave 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Osiguranje učenika za školsku 2018/19.god 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne službe za 2018. god 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga servisiranje gorionika za 2018. god. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata za početno gašenje požara i hidranata 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nastavne potrepštine 4. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za 2018. 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za čišćenje za 2018. god 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge čišćenja dimnjaka i peći 11.04.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2018. god. 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje4. 11.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje3. 11.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum usluge lakirera LOT 3 11.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum usluge usluge vulkanizera LOT 2 11.04.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum mehaničarske usluge LOT1 11.04.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola članarina 2018 tehničke i stručne škole 11.04.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola popravka u kotlovnici membranska pumpa 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Zeko - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Kadifica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Mart - 1 11.04.2018