Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke roba putem direktnog sporazuma- baner 27.07.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga izrade nove web stranice, arhiviranje, mjesečno održavanje web stranice, putem direktnog sporazuma 27.07.2018
Služba protokola Ugostiteljske usluge radni rucak 27.07.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usuga pranja i hemijskog čišćenja za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ 26.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - UGOVOR O NABAVCI ROBE - MAPE ZA DIPLOME - 26. 07. 2018. 26.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR SERVERI ZA SISTEM EMIS I EKSTERNU MATURU 26.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O NABAVCI ROBE - PAPIR I ŠTAMPANJE OBRAZACA ORIGINALA I KOPIJA DIPLOMA- 26. 07. 2018. 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Hemikalije 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - Maj 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - Maj 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Juni 26.07.2018