Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-30506-1 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27626 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26241 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29938 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27629 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27627 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27628 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27631 05.07.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" obrazovanje i osposobljavanje radnika 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27630 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27625 05.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor (Okvirni sporazum) za nabavku adaptacije-rekonstrukcije pasivne mreže 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27624 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29935 05.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-29937 05.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci robe za potrebe domara 05.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Feromoni za potkornjake - 850/19 05.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Toneri - 851/19 05.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge izrade ažurne geodetske podloge - 1481/19 05.07.2019
Služba za skupštinske poslove Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS u Dnevnom avazu 05.07.2019
Služba za skupštinske poslove Usluge objave javnog konkursa za izbor policijskog komesara MUP-a KS 05.07.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka štampanog materijala - UP 05.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci i isporuci licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola 05.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo 05.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznute ribe za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka zamrznutog i konzerviranog povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka sanitetskog i medicinskog materijala za potrebe KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka lijekova za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka prirodnih i gaziranih sokova i ostalih napitaka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mesa (junećeg i telećeg) za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka Hljeba i ostalih pekarskih proizvoda za potrebe KJU "Geronološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka pelena za inkontinenciju (za odrasle) KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka sredstava za pranje i održavanje higijene za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 04.07.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga organizacije događaja u okviru "Women in Business" projekta 04.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - kopir mašine /printer 04.07.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka muzejskih usluga podrške i ekspertize u organizaciji konferencije ePEACEnter o temi Prvog svjetskog rata za potrebe ugovorngo organa, odnosno realizacije projekta NETWORLD 04.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za krečenje I sprat 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 9 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 8 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 7 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 6 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 5 04.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Baterija Duracel 4 kom AM 04.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Farmaceutski hemijski otpad za 2019 04.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Baterija Verbatim punjiva DžM 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/14/19 lot 1,2,4 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/7/19-lot 1,2 04.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 13 04.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 12 04.07.2019