Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL RN3 08.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za razvod internet mreže 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Ugovor o građenju 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 18 08.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2019 08.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 11 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Dom zdravlja KS 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 9 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 13 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 7 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab doo 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lotovi 5 i 8 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18-lot 17 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab security 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Unilab d.o.o. 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I-14-18- lot 16 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka frotirnih ogrtača za pacijente 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata na časopis Računovodstvo i poslovne finansije za 2019. godinu KCUS 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" PISMOLIK DOO 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pretplata na Porezni savjetnik KCUS 2019 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I714/18- lot 1 i 15 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Defter comerc d.o.o. 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Centrotrans - Eurolines d.d Sarajevo 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Vatrosistemi 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL2 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL RN 08.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci Usluge održavanja i unapređenja mrežne infrastrukture i servisa 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ruksaci i pribor rn 08.02.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o raskidu ugovora 08.02.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o raskidu ugovora 08.02.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka servisnih usluga za Iveco vozila 08.02.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka opreme za IKT sektor Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 07.02.2019
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka namještaja u 2018. 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal rn13 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materij.rn12 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materij.rn11 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal rn10 07.02.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Restoranske usluge. 07.02.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Stalci za biciklo 07.02.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Radne površine - ploče 07.02.2019
JU Peta gimnazija PRAVNE USLUGE 2019-2 07.02.2019
JU Peta gimnazija USLUGE ODRŽAVANJA VATROGASNE OPREME 07.02.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Projektori 07.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Natpisi za zid ili vrata 07.02.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Računarska oprema i potrepštine. 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija 2019. 07.02.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za centralno grijanje 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara 2019. 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge Računovodstva 2019. 07.02.2019