Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2020. 12.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge očitanja podataka sa tahografa i baždarenja istih - 173/20 12.03.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Godišnja pretplata za časopis Student za 2020. godinu 12.03.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge čišćenja odvoda 1 12.03.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Moyo cekera 12.03.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje naljepnica na vrata PVC folija sa ljepljenjem 12.03.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Reprogramiranje telefonske centrale, promjena klase biranja na šest lokala 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Staklo za uramljivanje 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Kolači 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Baterije 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Nabavka sapuna 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sokovi za 8 mart 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Akumulator za alarm 12.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave web banera povodom petog Javnog poziva za projekat Challenge to Change Prag doo 12.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave web banera povodom petog Javnog poziva za projekat Challenge to Change oslobođenje servisi 12.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave web banera povodom petog Javnog poziva za projekat Challenge to Change 12.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog javnog poziva za potrtebe Challenge to Change oslobođenje servisi 12.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog javnog poziva za potrtebe Challenge to Change Glas Srpske a.d. 12.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga reprezentacije 11_03_20 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola IT podrška 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Konkurs, oglas 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Papirr 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Poklon bon dm 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Tonerr 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Registratori 12.03.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke roba: Sanitetski materijal 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Priručnici 12.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge II nadzornog audita 9001:2015 /Anex II dio B Kategorija 8./ -20- 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Štampanje 12.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga II retifikacijskog audita 14001:2015 /Anex II dio B Kategorija 8./ -20- 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Čišćenje peći i dimnjaka 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Čišćenje i sanitacija 12.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Alarm, nadzor 12.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ostali potrošni materijal - Acetilen i kiseonik - 4018/19 12.03.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnih hemijskih sredstava 12.03.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade predmjera radova sa izvedbenim dijelom 12.03.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju 12.03.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pitke vode 12.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog Javnog poziva u medijima za potrebe projekta Challenge to Change JP RTRS 11.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog Javnog poziva u medijima za potrebe projekta Challenge to Change Intersoft 11.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge objave petog Javnog poziva u medijima za potrebe projekta Challenge to Change 11.03.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge osvježenja za radionicu Dizajn poslovnog modela za projekat CONNECTING Nature 11.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Perfuzori - 7 komada i Infuzomati - 3 komada - Ugovor 11.03.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge izrade portala za opremanje Centra za forenzično računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 11.03.2020
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge dezinfekcije deratizacije i dezinsekcije 11.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/17/19 11.03.2020
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge popravka i održavanja aparata za ispitivanja 11.03.2020
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Protuprovaralno obezbjeđenje objekata 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sokovi 11.03.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Hrana, piće 11.03.2020