Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja građevinsko-geodetska škola antiheft 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola heftarica 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fotokopir papir 15.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - obrazac 1450 15.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ručnog sata za dodjelu jubilarne nagrade 2 15.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja nabavka poslovnih obrazaca 15.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2019 15.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za april 2019 15.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola servis računara 15.05.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka arhivskih ormara (kancelarija sekretara i nastavnika TZO) 15.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "Nissan" 15.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara 15.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Sadnice smrče (Picea abies) - 422/19 14.05.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge marketinga 2019 14.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2019 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola baterije za geo 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ugos usl 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge štamppanja 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kabal napojni 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola prirodni sokovi 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ugo usluge 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ug usluge 14.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2019 14.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2019 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola uugostiteljske usluge 14.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2019 14.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola ugoostiteljske usluge 14.05.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 04 14.05.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda 04 14.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. Usluge transporta drvnih sortimenata - 458/19 14.05.2019
Ministarstvo finansija usluge marketinga-reklamiranja 14.05.2019
Ministarstvo finansija poslastice-torte 14.05.2019
Ministarstvo finansija usluge oglašavanja 14.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka usluga marketinga 14.05.2019
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika 14.05.2019
Ministarstvo finansija usluga posluživanja u restoranima 14.05.2019
Ministarstvo finansija nabaka kancelarijskog namještaja 14.05.2019
Ministarstvo finansija usluge-razne usluge prodaje administrativnih taksenih maraka 14.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju 14.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka priručnika 14.05.2019
Ministarstvo finansija kompjuterska oprema i potpreštine 14.05.2019
Ministarstvo finansija usluge-razne 14.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka kompjuterske opreme i potrepština 14.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja zaposlenika 14.05.2019
Ministarstvo finansija električne mašine, oprema 14.05.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: baterije 1,5 V AA (1200 komada) 13.05.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: memorijske kartice (30 komada) i USB čitači kartica (20 komada) 13.05.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: hibrid za telefon 13.05.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga servisiranja, pregleda i održavanja sistema tehničke zaštite, vatrodojave i protupožarne opreme 13.05.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge postavljanja mrežne instalacije za projektore u učionicama 13.05.2019