Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije za Sud. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava oglasa za Sud. 07.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru.minaru 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava vrećica za usisavač. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga DDD. 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenima 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro-materijala 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 07.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisa klima uređaja za sud. 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sterilizator suhi 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza ljudi za gostovanje na festivalu u BAru, C.Gora 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza scenografije na MIT Festival C.Gora 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prepakivanje radijatorskih ventila 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge medjunarodnog prijevoza ljudi za gostovanje 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarina na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Završni radovi na formiranju prostorija apoteka/arhiva - predprostor i garderoba , CMB, etaža 07, lamela BiC za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju. 07.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja freonskog kondenzatora- prostor Prosekture 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina hrane i piča za takmičenja učenika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina hrane i pića za takmičenja učenika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina proizvoda za čišćenje 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina razne kancelarijske opreme 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina priručnika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za održavanje zgrade 07.11.2017
Fond Memorijala Izrada elaborata o geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju kompleksa Ratna džamija Igman 06.11.2017
Fond Memorijala Nabavka obuće za dio zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe Fonda memorijala 06.11.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju postupka nabavke_Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokušaj 06.11.2017
Fond Memorijala Izrada ažurne geodetske podloge za kompleks Ratna džamija Igman 06.11.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovaranje robe Kompjuterska oprema 06.11.2017
Fond Memorijala Usluge izrade stručnog mišljenja i nalaza nekretnina: kuća u ul. Širokac br. 2 i zemljišta sa voćnjakom na Spoemničkom kompleksu Tunel D-B, ulica Tuneli bb 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za LOt 17 - Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski i apsorpcioni Spektrometar 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za za LOT 16 - Čvrste i tečne hemikalije 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 14 - Sanitetski materijal 06.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje 1 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 12 - Specifični potrošni materijal , sukcesivna nabavka 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 11 - Potrošni materijal, sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 10 - Laboratorijsko suđe - plastika, sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 9 - Laboratorijsko suđe, sukcesivna nabavka potrošnog materijala. 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 8 - Antibiogram diskovi , sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za LOt 7 - Specifični testovi 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 6 - Specifični materijal , sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 3 - Serumi za aglutinaciju, sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 2 - Reagensi za Hach opremu , postupak sukcesivne nabavke potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 1 - Hranjive podloge 06.11.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje ugovaranje 06.11.2017
JU Peta gimnazija USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA TELEFONSKE CENTRALE 06.11.2017