Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije 06.06.2018
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ 06.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga ispitivanja, kontrole i zamjene aparata za gašenje početnih požara i hidrantske mreže, shodno Zakomu o zaštiti od požara i vatrogastvu 06.06.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka medicinskih uniformi za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 05.06.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka usluga godišnjeg servisa aparata za potrebe Laboratorija J.U. Zavod za sportsku medicinu KS 05.06.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija sekretara, samostalnog referenta za plan i analizu i za biblioteku) 05.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 05.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - LOT 4 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - Lot 3 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - LOT 5 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUs-a - LOT 2 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka dijelova/materijala/pribora za medicinsku opremu proizvođača COVIDIEN 05.06.2018
JU Treća gimnazija Nabavka mašine za pranje podova sa pratećom opremom. 05.06.2018
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časpopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" broj 44. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1.. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa.. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1. 05.06.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora.. 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka plexi nosača za blokove za zaštitu pacijenata 05.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela za potrebe funkcionalnog osposobljavanja aparata Flow Cytometer FACSCanto II proizvođača Becton Dickinson 05.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova sanacije podova i ugovor 05.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE-Unapređenje integralnog informacionog sistema EMIS 04.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Farmaceutski i hemijski otpad 04.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Punjenje i atestiranje boca za kisik 04.06.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga organizacija B2B susreta u okviru sajma ENERGA 04.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Baždarenje vaga za potrebe JUDZKS 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterija za mjerače utroška toplotne energije 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje higijene 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije higrometra SD 700 za mjerenje okolinskih uslova 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga razvoja i unapređenja softvera MS Office 365 Business Essentials 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga revizije projektne dokumentacije 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ventilacionih rešetki 04.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku finnpipetta za laboratoriju 04.06.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge reprezentacija 04.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku kancelarijskog materijala i ugovor 04.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku iverice, šperploče, ljepoljenih drvenih ploča i ostalog materijala sa uslugama rezanja i kantiranja 04.06.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavku usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za potrebe Preduzeća 01.06.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka dijelova i opreme za rashladne uređaje“ za potrebe Preduzeća 01.06.2018
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku materijala za čišćenje 2018 01.06.2018
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za usluge unajmljivanja kopir aparata 2018 01.06.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga štampanja diploma i drugih materijala za potrebe Službe za rad sa studentima i planirnje nastave Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 01.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Promocija događaja 01.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća nabavka kompijuterskog materijala 01.06.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Računarsko mrežne opreme 01.06.2018