Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - seminari 02-03-115-8/2019 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dozatora za kisik - 8 kom. 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena stare izolac. kanala klimatizacije 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potr.mater. za vešeraj i šnajderaj 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bank.usluge 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis pločastog izmjenj. toplote u Podstanici P1203 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispit. i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima K1, K2 i K3 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis aciodbaznog analizatora Cobas b221 09.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis čišćenja dimnjaka i dimnjača 09.09.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pedagoška dokumentacija 09.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto dijelova 2018 09.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga kreditnog zaduženja-LOT1-Nabavka kratkoročnog kredita 09.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ading rolne za fiskalne uređaje 06.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vezica KCUS septembar 2019 06.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termo etiketa 06.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapirne printer trake 06.09.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ručne mašine za skidanje strugotine sa drveta 06.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku njerača plinskih mješavina za internu kalibraciju uređaja HORIBA PG 350 05.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora za čišćenje 2019-1 05.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata, servis i prateća oprema 05.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema kompenzacije reaktivne energije 2019 05.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku agregata za zavarivanje 05.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga kalibracije uređaja HORIBA PG 350 05.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Cateringa za potrebe projekta Creainnovation 05.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade promotivnog materijala za potrebe projekta CreaInnovation 05.09.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" radovi na osiguranju vatrootpornosti 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – materijal za krečenje – latex bijeli 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – materijal za krečenje – razrjeđivač 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – materijal za krečenje – valjci 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - materijal za krečenje – četke i rukavice 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - bravica za namještaj 05.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Administrativni Mat -Art 4-4 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne – materijal za održavanje 05.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Administrativni Mat - Art 3-4 05.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Administrativni Mat - Art 2-4 05.09.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne - obrazac M-4 05.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Administrativni Mat - Art 1-4 05.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Radova fakulteta broj 69-1 04.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga uvoz bioreaktora 04.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 08 04.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo kanacelarijsle potrepštine 19 04.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Nabavka laboratorijskog pribora Projekat PAM-Atomac 04.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Nabavka hemikalija 2019 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Građeninski materijal 2/19 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Administrativni materijal. 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 4-4 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 3-4 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 2-4 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 1-4 04.09.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluga održavanja opreme 04.09.2019