Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje stolarskih radova 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje podopolagčkih radova za potrebe više OJ KCUS-a 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i instaliranje Autoklava za Kliničku apoteku 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za autoklave proizvođača GETINGE 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga ispitivanja PP klapni, PP vrata i obuka zaposlenih iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog i interventnog servisiranja aparata za obradu infektivnog medicinskog otpda SINTION i SIN Shred 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje dimnjačarskih usluga u kotlovnicama KCUS-a 11.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o uslugama izrade plakata u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo 11.09.2017
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo nabavka 1 personalnog računara sa monitorom za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu KS 10.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača DRAGER 08.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge mjerenja emisija produkata sagorijevanja iz ložišta u atmosferu pri poginu kotlova korištenjem prirodnog gasa 08.09.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava Materijala za održavanje zgrade. 08.09.2017
Općinski sud u Sarajevu http://jn.ks.gov.ba/node/22662 08.09.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga osiguranja (vozila LOT 1) 08.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Horizontalni centrifugalni pumpni agregati za P.S Skenderija- R. Hambina Carina '' 08.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Bunarski pumpni agregati horizontalna ugradnja pripadajućim tlačnim plaštom za P.S Bačevo R. Igman '' 08.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke - usluga sistematskog pregleda zaposlenika 08.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke - usluga štampanja 08.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ultrazvučnog aprata ALOKA za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo - Ugovor 08.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 08.09.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA BATERIJA 08.09.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka goriva za službena putnička vozila za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 08.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Generalni servis aparata LEICA mikrotom RM2245 08.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Preventivni i interventni servis mikrotalasnog rkivnog procesora- Milestone pećnica 08.09.2017
Fond KS za izgradnju stanova Namještaj 08.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA KOMPRESORA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK 08.09.2017
Fond KS za izgradnju stanova Televizijske usluge 08.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE KROVNE KONSTRUKCIJE NA OBJEKTU VATROGASNE ISPOSTAVE VOGOŠĆA 08.09.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda 08.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke muzičkih instrumenata 07.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke usluga održavanja sigurnosne opreme 07.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 07.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke kancelarijskog i školskog materijala 07.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka uložaka za brave 07.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka odjeljenskih knjiga, matične i registra 07.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Baždarenje bolničkih instrumenata (verifikacija medicinskih aparata i instrumenata) - Ugovor 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Olympus 07.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka materijala za održavanje zgrade 07.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja 1/3 Oglas-C/B 07.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodna oprema za opremanje Laktarijuma - Ugovor 07.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja periodično isptivanje ispravnosti sistema za dojavu požara 07.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za opremanje Laktarijuma za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo (jastuk za dojenje 10 komada i presvlaka za jastuk - 9 komada) - Ugovor 07.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge održavanja lifta za dva mjeseca 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Philips 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Dornier 07.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - servisiranje službenog mobitela 07.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka M obrazaca za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 07.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka saksijskog cvijeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 07.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kanalica za kablove za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 07.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarine na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Sarajevo Sjever-Lašva-Sarajevo Sjever 07.09.2017