Pretraga

Ukupno 5597
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja i izdavanja atesta za uređaj intraaortalna balon pumpa-IABP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 6435,00 6435,00 MEDI-FREY DOO SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog preventivnog održavanja autoklava Tuttnauer u Mikrobiološkom labolatoriju na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2017 1617,60 1617,60 Analitika d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servis tlakomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 6000,00 03.08.2017 6000,00 O.D.Meditlak
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Licence za Oracle bazu podataka '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2017 405990,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje kotlovskih postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 3860,00 01.08.2017 3860,00 3860,00 Reaw doo Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne lece - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.08.2017 64266,93 "BAROŠ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne lece Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2017 64266,93
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2017 2493,00 2493,00 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.08.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Monitoringa- protuprovalna i protupožarna zaštita-Zavoda u 2017. 2019. god." za potrebe objekata Zavoda u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 i ul. Kaptol 16. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2017 819,00 SWORD SECURITY D.O.O.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Termotransfer naljepnice i riboni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2017 6989,29 14.08.2017 6989,29 Infokod d.o.o.; 4236107360008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bowi dick test jednokratni test paket, EC. STEAM 98.1/E Ugovaranje i realizacija 23.01.2017 821,34 ENA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Protamin inj. 5000I.J/5ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 7020,00 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Boca za infuziju staklena sa navojem 500, 00019 Zavrtanj aluminijski sa navojem za inf.b. 00005 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2017 2963,88 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kanila za traheostomu CH 5, bez cuff-a, 100/506/050 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 255,06 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kligler Iron Agar 500g (Dehidrirana hranljiva podloga) 610023 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 280,80 ENA D.O.O.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Obrasci i blokovi sa barkodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2017 29682,90 11.08.2017 29682,90 Blicdruk d.o.o.4200108780006
JU Institut za jezik NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA IZDANJA INSTITUTA ZA JEZIK Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Nabavku Obrasci i blokovi bez barkoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2017 17041,64 15.08.2017 17041,64 Svjetlost BH print d.o.o.4202043620009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Kancelarijski materijal '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2017 9657,30 '' Exclusive '' d.o.o Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Servis i opravka voila MAN '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.05.2017 9506,25 '' Kam i Bus '' d.o.o Doboj Jug
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ugovor o javnoj nabavci '' Toneri i ketridži '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2017 28263,69 „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrade idejnog projekta nadogradnje tržnice na Alipašinom polju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2017 6984,90 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo, ID: 4201465240008
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: izrada video animacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 5950,00 Obrtnička djelatnnost "SMTRLAB", vl. Rizah Kabaši
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu dizajna jubilarnog loga preduzeća i pripreme za štampu promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 5998,50 5998,50 ORANGE DESIGN o.d. ID broj 4302919640007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Glavni razvodni NN ormari za pumpu i zatvarač za bunare 6A, 7A i BSK7 sa isporukom '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.08.2017 44284,29 '' Deling '' d.o.o Tuzla
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Čauš i Drage Filipovića - Općina Ilidža '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdijevanja Dobrinje '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.05.2017 20868,35 „ Autoelektra“ d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Vodomjeri za novogradnju '' Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 109240,56 '' VmS group '' d.o.o Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničkih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 2886,44 2886,44 TERMOVOD d.o.o. Sarajevo ID broj 4200864590008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku uređaja za očitanje mjerila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 5543,46 5543,46 VMS GROUP d.o.o. Vogošća ID broj 4200367610003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 140,40 140,40 SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo ID broj 4202033660002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo UGOVOR - NABAVKA ROBA RTG filmova i pratećeg materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2017 23944,05 BERG D.O.O.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka M-BUS modula Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 234,00 234,00 METERING d.o.o. Sarajevo ID broj 4201931070002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sprejeva za detekciju pukotina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 384,66 384,66 WURTH BH d.o.o. Sarajevo ID broj 4200544090007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limene stalaže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1088,10 1088,10 GRADATIN d.o.o. Sarajevo ID broj 4201231250000
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 5917,00 27.01.2017 5917,00 Logosoft
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3510,00 s.o.d."GOIT"
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 5210,01 5210,01 ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar ID broj 4227364000005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda gromobranskih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 2337,66 2337,66 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo ID broj 4200377760003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mineralnog i silikonskog ulja za ispitivanje/verifikaciju mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 6399,90 6399,90 MICOM BH d.o.o. Sarajevo ID broj 4201551590003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih bolcni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 140,40 140,40 BNPRO d.o.o. Sarajevo ID broj 4201307760002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničke slavine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 2823,80 2823,80 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo ID broj 4200464810009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku točkova za električni paletar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 468,00 468,00 EDNIL d.o.o. Sarajevo ID broj 4200534450005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Panjina Kula - Faza I'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.08.2017 724890,23
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 269,90 269,90 FIS d.o.o. Vitez P.J. Sarajevo ID broj 4236020240006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ostalih ventila-hvatača nečistoća, nepovratnih klapni, sigurnosnih ventila i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 3026,20 3026,20 POLIKO d.o.o. Sarajevo ID broj 4200448370007
Ukupno po stranici 1.264.637,99 455.624,26 51.357,03