Pretraga

Ukupno 38945
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo Plan nabavki 10.02.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Prva izmjena plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 15.04.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" četvrta izmjena plana jn 2019 Plan nabavki 29.10.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" četvrta izmjena plana jn 2019 Plan nabavki 29.10.2020
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana jn 2019 Plan nabavki 03.10.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana jn 2019 Plan nabavki 03.10.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" druga izmje 2019 na plana jn Plan nabavki 12.09.2019
JU Šumarski fakultet Mašine za čišćenje Plan nabavki direktni sporazum 28.11.2019 12.12.2019 4597,01 27.01.2020 4597,01 THOR d.o.o Doboj 402663560005
JU Šumarski fakultet skeneri za kompjutere - poništen postupak Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2020 110214,00 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2020 1740,00 LICENTIS doo, Hadžići, 4201876970007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lotovi 2,4,5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2020 35869,81 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/27/19-lotovi 1,6,8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2020 160706,52 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/30/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2020 242188,63 FARMAVITA doo, 4200075750009 Vogošća
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka knjiga ya biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2012,40 2012,40 LIJEPA RIJEČ d.o.o. TUZLA 4210191940007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka inventurnih pločica 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 702,00 Cromopak d.o.o. Sarajevo ID: 4200098450002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje zgrade - krovni prozori - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 1395,00 1395,00 Kuvet d.o.o. Sarajevo, 4200644800001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje zgrade - krovni prozori Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2020 1395,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mušema 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2020 3627,58 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nepromočivih plahti 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.02.2020 4551,30 Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dušeka sa nepropusnom navlakom 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2020 7020,00 Panon Trade d.o.o. Sarajevo ID: 4600304720001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2020 12285,00 Derby Trade d.o.o. Brčko ID:4600044980004
KJKP Gras d.o.o. Lot 3129 Regeneracija pumpi i glave volana II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2019 66105,00 30.12.2019 66105,00 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3028 Osiguranje minibusa II Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.11.2019 36083,00 16.01.2020 36083,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d.
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611 B Tremo papir za izradu karata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2019 81315,00 27.12.2019 81315,00 FORTUNA COMERCd.o.o
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga -e-Line Cloud iznajmljivanja infrastrukture, servis i održavanje fiskalnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1488,24 1488,24 e-Line d.o.o Dejzina Bikića 4b, 71000 Sarajevo ID br.4200419860003
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Oprema za motorna vozila - 3829/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2020 6894,81 KARE d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 2048 Akumulatorske baterije II Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2019 144378,00 30.12.2019 144378,00 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2054 Tečnost za hlađenje motora i tečnost za pranje stakala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.09.2019 26297,74 06.01.2020 26297,74 Adazal d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1117 Rezervni dijelovi za autobuse osim el. IKARBUS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2019 30073,68 21.01.2020 30073,68 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 2091 Dijelovi za regeneraciju (cilindra kvačila i kompresora) I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.10.2019 19969,56 08.01.2020 19969,56 GENEL d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2078 Putničko vozilo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.08.2019 19990,00 19990,00 A C I d.o.o
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika u 2019. godini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2019 50000,00 BOSNIA HOTELI
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.02.2019 50000,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne zastite 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2019 46063,90 46063,90 PA EL d.o.o., HR56740849320, Veliko Trgovišće, Hrvatska
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne zastite 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.08.2019 46063,90
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge elektronske zaštite objekata od požara i protuprovale Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI LABORATORIJSKE OPREME PROJEKAT ALL4R&D Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2020 75775,00 75775,00 DIGITEX SYSTEMS DOO, SKOPLJE, SJEVERNA MAKEDONIJA
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo dodjela direktnog sporazuma -Deratizer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020 842,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o izboru Deratizer Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2020 920,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODL O POKRETANJU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavku Priručnika o Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i upustva o postupanju sa radnom knjižicom za potrebe Službe pravnih i općih poslova KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2020 28,00 "Rec" doo Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 3 - Elisa Kit za detekciju ukupnih aflatoksina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2020 12490,00 12490,00 EUROTEST D.O.O., ul. Čobanija 17/III, 71000 SARAJEVO; ID: 200787740000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za valjak, trake za valjak i platna za industrijske prese Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2020 7523,10 Vizum d.o.o. Visoko ID:4218072490002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka konaca, igli, PVC kecelja i papuča i ostalog krojačkog materijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.02.2020 6759,09 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema: LOT 1 - Poluautomatski vertikalni autoklav Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.02.2020 11800,00 11800,00 KEFO D.O.O., ul. Ćorovićeva 1A, 71123 ISTOČNO SARAJEVO; ID: 4403208220006
JU Gerontološki centar Nabavka goriva za potrebe KJU"Gerontološki centar" Sarajevo 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 5349,09 "Hifa petrol" doo Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -MIKADO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6270,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O Dodjela ugovora MIKADO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2019 6270,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluja o pokr. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019
Ukupno po stranici 540.569,89 1.235.292,46 151.024,54