Pretraga

Ukupno 17696
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Gipsarski radovi viseći strop Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2017 18329,81 5363,14 Konkrit doo Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Gipsarski radovi -viseći strop Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017 18329,81
JU OŠ "Hasan Kikić" Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih školskih obroka/užina- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.07.2018 52565,76 52565,76 MBA CENTAR d.o.o Sarajevo ID:4200644390008
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Nyhon Cohden Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 11992,50 22.05.2018 11992,50 11992,50 Inel doo Mostar
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 105,30 105,30 Kemigrafika Trade d.o.o Sarajevo 4200107460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka napojne jedinice telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 456,30 456,30 Telling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava obavještenja za odbranu doktorske disertacije mr. Mersihe Alkić Subašić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke i održavanja instalacija centralnog grijanja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 503,10 503,10 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate D-CELL 60 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 8014,50 22.05.2018 8014,50 8014,50 Mes doo Zenica
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459430008
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 13.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, sapuna, pribora za čišćenje i ostalog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 164970,00 Inter-Com d.o.o. Zenica ID:4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ubrusa, deterdženata, salveti, PVC kesa i ostalog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 54990,00 Gold Mignon d.o.o. Sarajevo ID:4200199130009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, sapuna, ubrusa, sanitara, solne kiseline i ostalog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 181935,00 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka salveta, PVC kesa i pribora za čišćenje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.06.2018 76050,00 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baterija 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2018 3510,00 Roberts Plus d.o.o. Sarajevo ID:4200924910007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, registratora, PVC folija, fascikli i ostalog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2018 107640,00 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, ribona, fotokopir papira, tabulira i ostalog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.07.2018 40950,00 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1.2018 do 31.12.2018 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 4492,80 DUNET INFORMATIKA doo Sarajevo, ul. Aleja Bosne Srebrene 38. ID br. 4201475550005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 UNILAB d.o.o. Sarajevo, ul. Drinska 70. ID br. 420005460007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije balkona u ul. Mula Mustafe Bašeskije 58. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2018 13770,90 13770,90 NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Jednokratne plahte Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 5265,00 05.06.2018 5265,00 5265,00 R&S doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene Ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilnsi na postojeću tehnologiju za aparate Cobas C311 i C501 proizvođača ROCHE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 109140,67 07.05.2018 109140,67 109140,67 Farmavita doo Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa nabavka aparata za espresso kafu za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1190,00 1190,00
JU OŠ "Hasan Kikić" Izvođenje radova polaganja kanalica i ugradnja nizajućih utičnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.07.2018 924,30
JU Šumarski fakultet usluge instaliranja metalnih kontejnera 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 2000,00
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o izradi ažurne geodetske situacija sa detaljnim geodetskim snimanjem i elaboratom za srednjevjekovni grad Dubrovnik, područje Općine Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 5978,70 5978,70 GEODET DOO, UL. Hamdije Čemerlića br. 47. ID br. 4201596930000
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za nabavku robe - oprema za zbornicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 4700,00 25.05.2018 4700,00 4700,00 Stolarska radnja RED, Ilijaš, IDB: 4302648780002
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke - usluge sistematskog pregleda uposlenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga zastupanja u predmetu javne nabavke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3510,00 3510,00 ADVOKAT ZLATKO PETROVIĆ
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i sadnja vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6741,69 6741,69 "OTOKA BAMBUS"d.o.o. Sarajevo, ID: 4201564140007
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke materijala za dekoraciju službenih prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 779,70 18.04.2018 779,70 HARO LAMINATI d.o.o. Ilidža, IDB: 4201417510001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 2223,01 2223,01 BILO TRADE d.o.o. Grude
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za pružanje usluge održavanja obrazovnog seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 165,00 16.04.2018 165,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC d.o.o. Sarajevo IDB: 4200545220001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektroinstalacija i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 702,00 702,00 MAHER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku verifikacionih sigurnosnih markica za označavanje mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 122,85 122,85 PINGI d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o noveliranju projekata sanacije i restauracije fasada u Štrosmajerovoj ulici br. 4.,6. i 8. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 1755,00 1755,00 NEIMARI d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 70. ID br. 4200477040008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za popis stalnih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 6724,58 6724,58 INFO-KOD d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za usluge reprezentacije - dostavljanja pripremljene hrane i bezalkoholnih pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 2500,00 18.04.2018 2500,00 MRKULIĆ COMPANY d.o.o. Ilidža, IDB: 4200673570007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga servisiranja uređaja HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 2196,09 2196,09 E3 d.o.o. Sarajevo
JU Četvrta gimnazija Odluka o pokretanju javne nabavke za usluge hotelskog smještaja gostiju iz Turske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 845,00 10.04.2018 845,00 UR Orange Line, Ilidža, IDB: 4302682020009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Sassarija-Algihero- Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 1362,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i umjeravanja mjerne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 5286,02 5286,02 CERIUM d.o.o. Zagreb
JU Četvrta gimnazija Odluka o izboru ponuđača za usluge smještaja gostiju iz Kragujevca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 196,00 10.04.2018 196,00 196,00 UR Orange Line, Ilidža, IDB: 4302682020009
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate AU 640 i AU 480 proizvođača Olympus Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 173160,00 11.05.2018 173160,00 173160,00 Inel-Med doo Mostar
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 320,00 320,00 J.U. "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS"
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku internet/intranet hardvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 5850,00 5850,00 ENERGO TSO d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alkalnog granulata za neutralizaciju otpadnog kondenzata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 2316,60 2316,60 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 5734,33 5734,33 HOLDINA d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 338.012,48 1.089.813,58 436.657,41