Pretraga

Ukupno 1749
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i dječija hrana - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2016 7635,42
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i dječija hrana - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.12.2016 9386,54
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i sadnja vrtlarskih i rasadničarskih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 7015,80 "OTOKA-BAMBUS" d.o.o. Sarajevo, ID: 4201564140007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka roletni za krovne prozore Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Plan Javnih nabavki 2017 OŠ Edhem Mulabdic Plan nabavki 08.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja internet linka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 3229,20 0,00 LOGOSOFT DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200236190009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka madraca i posteljina za potrebe lica lišenih slobode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka higijenskog pribora i opreme za potrebe lica lišenih slobode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Upravljački ormar hidroflex postrojenja Kobilja Glava ( sa isporukom i povezivanjem i puštanjem u rad ) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2017 20475,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o nabavci '' Hemikalije za standardne metode '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.01.2017 20909,89 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standardne metode Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2017 20909,89
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najna računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 02.03.2017 7020,00 MMCC d.o.o Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka EKG aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 4492,80 4492,80 Bosna-Vet doo Zenica ID br.4218160510005
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA KANCELARIJSKOG I ŠKOLSKOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 24.02.2017 7020,00 DEFTER D.O.O
JU Veterinarski fakultet UNSA nabaka mjesecne karte za uposlenika Zenica-Sarajevo-Zenica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 2424,00 2424,00 centrotrans-eurolines d.d. Sarajevo, ID br.420015322000
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka Molekularni dijagnostikumi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 6803,55 6803,55 BOSNA -VET d.o.o Zenica ID br.4218160510005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum Servis vozila Renault Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 4503,33 Neuron commerce d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka Servis vozila Renault Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2016 4503,33
JU Veterinarski fakultet UNSA servis i odrzavanje LC/MS/MS(TQD-UPLC) TECNI HROMATOGRAF sa masenom detekcijom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2016 18941,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum Servis vozila Mercedes Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 2674,69 2674,69 Star line d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Servis vozila Mercedes '' Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.01.2017 2674,69
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2017 6552,00 Mibo Komunikacije d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada Izvještaja za podcentar '' Centar '' u excel/csv format za 2015.god. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 6552,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići plan_jn_ Plan nabavki 24.01.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja video i vatrodojavnog nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 28.02.2017 7020,00 unilab d.o.o
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 28.02.2017 1521,00 c-servis d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum Gume za rovokopače i građevinske mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 19867,58 Unitrade d.o.o Ljubuški
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru Gume za rovokopače i građevinske mašine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2016 19869,58
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o nabavci usluga Održavanje telemetrijskog sistema vodovoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2017 146453,58 Mibo komunikacije d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.12.2016 146453,58
JU Veterinarski fakultet UNSA kalibracija laboratorijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 4081,42 4081,42 LOTRIČ KONTROL d.o.o Mostar ID br.4227744330008
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka laboratorijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 2053,35 2053,35 EUROLAB d.o.o Bijeljina ID br.4400375860000
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Termoblok i analiticka vaga (za laboratorije) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 4828,59 4828,59 APICAL d.o.o Sarajevo ID br.4202024380009
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Vorteks i birete(laboratorijski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 1977,30 1977,30 BOSNA VET zenica ID br.4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 4595,00 4595,00 Zvuk i slika d.o.o Sarajevo ID br.4201723800005
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluga održavanj i servisiranja protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 1708,20 1708,20 GRANULO RE d.o.o Sarajevo ID br.4200004570000
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluga servisiranja lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 840,00 840,00 A&D SERVIS d.o.o Sarajevo ID br. 4202049580009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odrzavanje digitalne telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 3369,60 3369,60 Intels d.o. Sarajevo,ID br:4200583310006
JU Veterinarski fakultet UNSA "Revizija projekta adaptacije laboratorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 2925,00 2925,00 Recont d.o.o Zenica ID br.4218012160003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2017 17077,91 '' Inter Com '' d.o.o Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2017 17077,91
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade vizit karti i usluge uramljivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2017 169,65 169,65 OR ATELJE "DUGA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4300353720005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kartonske kutije '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.01.2017 4200,00 '' Svjetlost - BH print '' d.o.o Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga osiguranja imovine za kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 3057,00 3057,00 Bosna sunce osiguranje d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 4567,68 4567,68 "FEF" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kartonske kutije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2016 4200,00
Ukupno po stranici 278.679,07 302.958,12 50.567,83