Pretraga

Ukupno 36241
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 Nabavka produžnih kablova za Bjelašnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 2691,23 2691,23 DEMA&S EXPORT-IMPORT d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 948,21
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge održavanja opreme1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 468,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2019 63,70
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2019 633,01
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge jav oglasavanja 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.12.2019 9443,87 11862,01 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, 4200226120002, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tehničkog normativa (standarda) BAS EN 13384-1:2016 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 112,00 Institut za standardizaciju BiH - 4402553460005
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za rekonstrukciju objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2019 4104,36
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i montaža spuštenog stropa u prostoru novog CT simulatora na Klinici za onkologiju 02 etaža CMB-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 3264,30 O & S d.o.o. Konjic - 4227883960008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Isključenje transformatorskih stanica u vlasništvu KCUS-a za potrebe revizije i remonta trafostanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 508,24 Podružnica ELEKTRODISTRIBUCIJA Sarajevo - 4200225150030
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge elektronsko prenosa podatka file transfer 19 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.12.2019 13078,26 8822,97 JP BIH Pošta d.o.o., 4200682210005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka elektromagnetnih brava, nosača i elektroprihvatnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 1706,56 SYSTECH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odvoz komunalnog otpada-smeća 19 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.01.2019 10063,87 9227,89 KJKP RAD d.o.o., 4200316890001, Sarajevo
KJP ZOI 84 Priprema i organizacija VIP dijela na manifestaciji otvaranja ski sezone 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 7008,30 7008,30 Altermedia d.o.o.
KJP ZOI 84 Organizacija događaja povodom otvaranja ski sezone 2019/20 na Bjelašnici Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.12.2019 140388,49 140388,49 KAMARAD PRODUKCIJA d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Mrežni preklopnik, rack ormar,tester UTP kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.09.2019 728,91 08.11.2019 728,91 728,91 TELNET d.o.o. Sarajevo ID 4202070350005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. autodizalica lot6 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2019 22218,30 22218,30 Riket d.o.o., 4200567030001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. autodizalice lot5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019 22218,30
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I-18-19- lot 14 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.12.2019 19889,96 ADRIALINE doo, Banja Luka, 4403262430008
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. memranske pumpe za UO lot4 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 40606,44 40636,44 Bihexo d.o.o., 4200143180003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. memranske pumpe za UO lot4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019 40636,44
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. uređaj za ispitivanje UGI lot2 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 0,00 0,00 0
JU Fakultet zdravstvenih studija Osiguranje studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja za akademsku 2019/2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 4750,00 4750,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo IDB:4200326930184
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. uređaj za ispitivanje UGI lot2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019 0,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po grupama uređaj za det. gasa lot1 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2019 60472,62 60472,62 Fasek enginering and tradeing d.o.o., 12310313467, Zagreb
JU Mašinski fakultet UNSA Periodični sistematski pregled za 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 09.09.2019 3270,00 18.09.2019 3360,00 3270,00 JU Zavod za zdrastvenu zaštitu zaposlenika MUP -a Kantona Sarajevo 4200084310003
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema po gr. uređaj za detek. gasa lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2019 60472,67
JU Fakultet zdravstvenih studija Unajmljivanje LCD video wall monitora 55" sa stalcima za potrebe Svečane promocije i dodjele diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 351,00 351,00 "PROEVENT" d.o.o. Sarajevo IDB:4200915330006
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka stolnog bar kod štampača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 608,40 608,40 INFO-KOD d.o.o. Nova Bila IDB: 4236107360008
JU Fakultet zdravstvenih studija Zdravstvene usluge (sistematski i sanitarni pregled) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 3731,13 JU KS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu ID: 4200098290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih mikroskopa za potrebe Kliničke mikrobiologije i Kliničke biohemije sa imunologijom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2019 58250,79
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni, PP vrata i obuka zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.11.2019 20000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i distribucija medicinskih i tehničkih plinova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2019 463615,33
JU OŠ 9. maj Pazarić Nabavka kompjuterske opreme - laptop JU OŠ "9.maj" Pazarić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 2940,02 2940,02 KAMER COMMERCE D.O.O.
JU OŠ 9. maj Pazarić Nabavka LED TV aparata JU OŠ "9.maj"Pazarić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 4496,00 4496,00 DOMOD D.O.O.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge web hostinga, godišnjeg održavanja naziva - domene i web stranice - 3732/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija ravnog atrija istočne zgrade mašinskog fakulteta Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 24.05.2019 45051,26 11.07.2019 45052,02 45052,02 DEBOS d.o.o. Ilidža 4200416250000
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće - 3716/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija - 3742/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge sudskog vještaka građevinske struke - 3757/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidratantske mreže - 3759/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja i mjesečno održavanje - 3718/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge za produženi pristup i usluge održavanja antovirus - 3717/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperacije - 3758/19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.12.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2019 9711,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka računara za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 5100,03 5100,03 "Kamer Commerce" d.o.o. Ilidža , ID broj:4200086440001
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.12.2019 29367,60
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka televizora za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 1345,69 1345,69 "Domod" d.o.o. Sarajevo ID broj: 4200662290002
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 9711,00 9711,00 PROTIM d.o.o. Sarajevo, ul. Dobrinjske bolnice 1A, ID 4202459050007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke službenih pasa Pokretanje i tok postupka 11.12.2019
Ukupno po stranici 759.539,58 413.626,64 381.681,32