Pretraga

Ukupno 12999
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije TREČA IZMJENA/DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU Plan nabavki 01.12.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja i opreme za amfiteatre, učionice i dr. prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 3443,91 3443,91 R & S d.o.o Sarajevo,Vogošća, ID 4200056290005
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za doradu na postojećem kanc.materijalu inabavka novog za amf. učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 3872,70 3872,70 Obrtnička tapetarsko dekoraterska djelatnost Sarajevo VL. Nurija Zeljković, ID4300761170005
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga-Dezinfekcije,deretizcije i dezinsekcije za godinu dana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 1886,04 1886,04 DEZITOX-SANITARCI d.o.o Sarajevo, ID 4201791980003
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga"Korištenja interneta i veb hostinga za godinu dana" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 3924,18 3924,18 EuroproNET Bosnia d.o.o Sarajevo, ID 4200106900004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 66462,02 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 66462,02
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 41598,42 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 41598,42
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 33894,90 "SQ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za higijenu - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017 33894,90
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju za arate Rubby Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5996,25 5996,25 "KONSALTING ZA HRANU" - FOOD CONSULTING
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kreiranje i implementacija HACCP sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 5996,25
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za nabavku potrošnog materijala za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 1705,42 1705,42 Penny plus d.o.o Sarajevo, ID 4200162210002
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Vozila za JUDZKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017 214812,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija zgrade-ugradnja vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 5197,97 5197,97 Fadž-company d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade-radovi na ugradnji vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 5200,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara -nastavna pomagala-prijenosni radio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 402,30 402,30 Stanić Trade d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-nastavna pomagala-prijenosni radio Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 500,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sintog inventara-kosilica za travu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 240,00 240,00 Agricom d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-kosilica za travu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 240,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-ramovi za učeničke radove i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 936,59 936,59 Alim d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-ramovi za učeničke ramove i slično Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 936,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-radna odjeća i obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 494,00 494,00 Vatrosistemi d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni materijal-HTZ oprema-odjeća i obuća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 520,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 240,00 240,00 Službeni list, Sarajevo ID 4200226120002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 120,00 120,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih aparata proizvođača Olympus za potrebe Urološke klinike, Klinike za abdominalnu hirurgiju i Klinike za gastroenterohepatologiju Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 30.01.2018 117508,45
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 80,00 80,00 Službeni list, Sarajevo ID 4200226120002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 275,00 275,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka i ugradnja drvenih portala za izgradnju poslovnog prostora na Gradskoj tržnici Markale" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 18018,00 18018,00 "MAHAGONI"d.o.o. Istočno Sarajevo, ID: 4400552150000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 239,58 239,58 IKOFF d.o.o. Sarajevo, ID 4200711250003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 189,00 189,00 IKOFF d.o.o. Sarajevo, ID 4200711250003
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja i servisiranja hidrofleks postrojenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2018 87,98
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog suda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 275,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge na polugodišnju pretplatu na Sl.glasnik za prvo polugodište 2018. Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 310,00
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka kompleta br.4 godišnja pretplata na internet izdanje Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.01.2018 240,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Službenom listu BiH. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 1464,00 1464,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga (zadnjih šest mjeseci 2017) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 600676,32 600676,32 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabvka usluge objavljjivanja oglaa u Sl.novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2018 43,30
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza (zadnjih pet mjeseci 2017). Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 99156,96 99156,96 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Plan JN za 2018 Plan nabavki 08.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije (zadnjih šest mjeseci 2017). Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 13573,65 13573,65 Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja ( zadnjih šest mjeseci 2017) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 126500,71 126500,71 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa (zadnjih šest mjeseci 2017. g.) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 30368,80 30368,80 Općina Novi Grad Sarajevo
JU OŠ "Kovačići" Nabavka opreme za skijanje 10. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ "Kovačići" Nabavka opreme za skijanje 10 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 5988,45
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća (zadnji šest mjeseci 2017. godine) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.07.2017 1159,70 1159,70 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka opreme za skijanje 9. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
Ukupno po stranici 494.612,77 1.076.093,32 934.137,98