Pretraga

Ukupno 1738
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2017 17077,91 '' Inter Com '' d.o.o Zenica
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.01.2017 17077,91
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade vizit karti i usluge uramljivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2017 169,65 169,65 OR ATELJE "DUGA" SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4300353720005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kartonske kutije '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.01.2017 4200,00 '' Svjetlost - BH print '' d.o.o Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga osiguranja imovine za kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 3057,00 3057,00 Bosna sunce osiguranje d.d. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 4567,68 4567,68 "FEF" d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kartonske kutije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2016 4200,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 2 komada projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 3650,00 3650,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 1684,80 Sanitacije d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka higijenskih i kuhinjskih brisača zs kalendarsku 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 6000,00 "Violeta" d.o.o. Tomislavgrad
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki za 2017 godinu - J.U.MES Međunarodni teatarski festival - Scena MESS Plan nabavki 17.02.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci Hemijska sredstva za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju vode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2017 13367,25 Hemija Patenting d.o.o Lukavac
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - punjač za mobitel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 40,00 40,00 fonTELe.ba, Sarajevo Centar, 4302085870000
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2017. Plan nabavki 14.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - DV digitalno izdanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 20,00 20,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dosatno doštampavanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Srajevu. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluge građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1755,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluga građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.03.2017 1755,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina trakastih zavjesa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za izradu projekta: "Genetički uzroci neplodnosti i umanjenog nataliteta u BIH populaciji osoba s reproduktivnim problemima" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemijska sredstva za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju vode Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2017 13367,25
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - usluge kopiranja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 16,80 16,80 MAK INVEST DOO SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200013990003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - izrada pečata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 50,00 50,00 DES d.o.o., Sarajevo Centar, 4200721480007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 50,00 50,00 iNOVINE d.o.o., Sarajevo Novi Grad, 4201964320004
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Papiri, obrasci i ostali kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 643,50 643,50 Tel Trade d.o.o. ID 4218641370002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 643,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Reagensi za DR/2000 HACH portal laboratoriju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2017 11697,89 Controlmatik BH d.o.o Sarajevo
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina inventurnih pločica na aluminijskoj foliji Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 1673,10
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dodatno štampanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 149,80 149,80 TRIAB d.o.o., Sarajevo Centar, 4201827680001
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sanitarni pregledi radnika 2017.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 Zavod za javno zdravstvo FBIH
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Reagensi za DR/2000 HACH portal laboratoriju KZ 101/16 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2017 11697,89
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa KTKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 180,00 180,00 Feb d.d., Sarajevo Centar , 4200566060004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Nabavka lančanih dizalica'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.03.2017 11723,18
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki za 2017.god. KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo Plan nabavki 16.02.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka 24.03.2017 4680,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka roletni za krovne prozore Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije sedmičnog magazina "START BIH" na godišnjem nivou Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 66,00 66,00 NIK DENAMEDA, Sarajevo Centa, 4200563630004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka TCMS omota i naljepnica za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 5572,71 5572,71 LAMPER d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije dnevne i sedmične štampe Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja internet linka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka madraca i posteljina za potrebe lica lišenih slobode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka higijenskog pribora i opreme za potrebe lica lišenih slobode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru LOT 1 - KALIBRACIJA TEMPERATURE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka roba za reprezentaciju Ureda GKT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 5921,90 0,00 Vidra commerc d.o.o., Sarajevo Novi Grad , 4200322860009
Ukupno po stranici 66.817,83 79.937,89 18.233,14