Pretraga

Ukupno 43370
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Prva izmjena plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 29.06.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Plan nabavki za 2020. godinu za JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo Plan nabavki 29.05.2020
JU OŠ "6. mart", Hadžići SISTEMATSKI LJEKARSKI PREGLED RADNIKA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.06.2020 2500,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba: Nastavci-tipsovi sterilni i nesterilni za pipete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 2492,90 2492,90
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 1699,90 1699,90 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na adaptaciji prostorije dispečerskog centra kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.07.2020 33930,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci ROBE: VIDEO KONFERENCIJSKA OPREMA ZA UMREŽAVANJE - 02. 07. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2020 18684,90 18684,90 DIGITARIJA d. o. o. Zmaja od Bosne 14c, 71000 Sarajevo ID: 4201551320006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge hitne popravke rampe na parkingu lokaliteta Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 111,15 SKAPI d.o.o. Sarajevo 4200583400005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka isporuka i ugradnja sistema za besprekidno napajanje UPS-ONLINE 6000VA Tower Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2020 4797,00 ENERGOINVEST SUE Sarajevo . 4200420360006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja sistema za urodinamiku Aymed Medical Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 6528,60 EMEDING d.o.o. Sarajevo-4200934120004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Prva izmjena Plana nabavki za 2020 Plan nabavki 26.06.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.06.2020 234,10 234,10 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal za juni 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.06.2020 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga popravke sistema vatrodojave i nabavka aparata za gašenje požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.07.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka drona - bespilotne letjelice" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020 77103,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 745,00 745,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju postupka nabavke Laboratorijskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.06.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 5/20. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 22.05.2020 90,90 90,90 CM PJ Ilijaš
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 5/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.05.2020 46,10 46,10 CM d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava digitalnog toplomjera Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2020 79,00 79,00 Apoteka Vita
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 3/20, Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2020 92,00 92,00 CM PJ Ilijaš
Općinski sud u Sarajevu Nabava podmetača za dezinfekcijska sredstva 3/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2020 75,83 75,83 Penny Plus d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 3/20- Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2020 110,19 110,19 Mars 97 d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava jednokratnih rukavica 3/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2020 89,80 89,80 CM Cosmetic market Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za majku uposlenice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za oca uposlenice - oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2020 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Veterinarski fakultet UNSA Obavjestenje o dodjeli ugovora za nabavku:kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.06.2020 7513,60 7513,60 PLANPLUS d.o.o ZENICA br.ID 4227372790007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Staklo za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 145,43 145,43 RAMA - GLAS D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200079310003
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge edukacije uposlenika - Multicom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2020 578,99
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 02.07.2020
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo za 2020. godinu Plan nabavki 12.06.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga:Kalibracija za lot 1-2-i 3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.06.2020 4995,90 4995,90 LOTRIČ CONTROL D.O.O MOSTAR br.ID 4227744330008
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo LOT 2 – Kopir aparat Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.06.2020 2806,83 2806,83 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo LOT 1 – Računari, server i back-up sistem Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.06.2020 15853,50 0,00 R&S D.O.O. SARAJEVO, Vogošća, 4200056290005
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge u području zdravstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 1540,00 1540,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju -Sarajevo
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge u području zdravstva-sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2020 1540,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka kancelarijskog materijala 2020. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2020 944,31
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavnja uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 200,00 200,00 FEB Ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 11 Sarajevo ID broj:4200566060004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/usluga servisa za preventivno i interventno servisiranje aparata/sistema proizvođača MAQUET Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 14.04.2020 93600,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radova na izgradnji nadstrešnice sa objektom za kontrolu pristupa na Glavnoj kapiji KCUS-a - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2020
Ministarstvo finansija nabavka usluga servisa, održavanja održavanja softvera JAPET Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 742,95 742,95 JAPET d.o.o. Sarajevo, Ul. Obala Kulina bana br. 4 Sarajevo ID broj:4200222720005
Direkcija za robne rezerve KS 2-2 Nabavka kartonskih kutija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2020 1300,00 1300,00 Konjic karton d.o.o.
Direkcija za robne rezerve KS 2-26 Nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 2943,72 2943,72 Mega Techno TD
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova na održevanju zgrade-krečenje i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 4797,00
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova održavanja zgrade-krečenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2020 4797,00
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević adaptacija mokrog cvora 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Adaptacija mokrog čvora Pokretanje i tok postupka 22.06.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka najma građevinskih mašina - rovokopača-gusjeničara lot 1 -20- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2020 8190,00 Dinalsa d.o.o. Sarajevo, 4200426560007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 07/20 Lot 2 - Opravka rovokopača CAT u garantnom roku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2020 02.07.2020 28080,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka najma građevinskih mašina - rovokopača-gusjeničara lot 1 -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2020 8190,00
Ukupno po stranici 251.263,30 87.013,70 46.736,45