Pretraga

Ukupno 20009
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge dopreme vode cisternom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 6891,30
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32* Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2018 8266,00 8266,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Ugovaranje radova - Građevinski radovi na amfiteatru 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 92625,96 Sela doo Sarajevo 4200502250004
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - August - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.08.2018 106,00 106,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 352,25 352,25 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 1145,56 1145,56 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 269,16 269,16 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 353,04 353,04 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kardanska prikolica (1000 kg) za realizaciju Projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 3344,99
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 367,63 367,63 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 447,67 447,67 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 575,91 575,91 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 361,37 361,37 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 132686,82 132403,69 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 260,35 260,35 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 255,14 255,14 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 160,57 160,57 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi na amfiteatru 2017 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2017 92625,96
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 645,68 645,68 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 655,05 655,05 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 312,43 312,43 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Motorni obrezivač za realizaciju Projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 2216,00
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 531,12 531,12 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 777,15 777,15 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 101,02 101,02 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka usluge posluzivanje Ugovaranje i realizacija 01.06.2017 1674,00 1674,00 FOUR SEASONS d.o.o. Sarajevo 4201717740009
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 460,30 460,30 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2017 132686,82
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 104,70 104,70 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 153,43 153,43 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Šenoina - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 6,81 6,81 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1199,25 1199,25 VATROSISTEMI d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 130,37 130,37 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 188,72 188,72 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Juli - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 97,27 97,27 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu-UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 6920,55 Doxat doo Sarajevo ID: 4200267660003
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 2981,00
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava - Juli - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 40,84 40,84 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 36,49 36,49 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 9,50 9,50 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 138,55 138,55 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 137,73 137,73 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije 2018 Pokretanje i tok postupka 21.09.2018 21.09.2018 15030,88
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 51,28 51,28 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 1199,25
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 80,80 80,80 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za terasu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2018 6920,55
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 150,39 150,39 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - Juli Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2018 233,81 233,81 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
Ukupno po stranici 263.896,75 253.070,67 153.241,03