Pretraga

Ukupno 21777
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati fcco skladište - 175/18 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.01.2018 195863,68
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge organizacija turističkih tura za učesnike konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 6961,50 6961,50
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kameni agregati - 515/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018 40609,53
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke_ Sanacijski radovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.09.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga umnožavanja i reprodukcije pisanog materijala; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 2340,00 01.06.2018 2340,00 - RACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Sanacija i izgradnja staza za nordijsko skijanje na Velikom polju na Igmanu Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.10.2018 44989,43 44989,43 MAJNEX d.o'o.Pale
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka zemlje i sadnica za uređenje Reciklažnog dvorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 7006,93 05.06.2018 7006,93 7006,93 - KJKP Park d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Bojenje i ustakljivanje-završni građevinski radovi usklopu sanacije mokrih čvorova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 7010,64 3595,00 Percon d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići obrazovni seminar za rukovodioca računovodstva 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 80,00
JU Građevinski fakultet UNSA Slavine, pipci, ventili i slične naprave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 2223,00 2223,00 WAT d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Organizacija manifestacije /Projekat "Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša" fond za zaštitu okoliša FBiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 7020,00 23.04.2018 7020,00 7020,00 - Foto Art d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravka, održavanja isrodne usluge za osobna računala Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.09.2018 7020,00 7020,00 Eurobit d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Software Seismosoft Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 6953,00 6953,00 Seismosoft Ltd Italia
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge u području zdravstva i socijalne skrbi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 6581,25 JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka data lagger sa 8 kanala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 11.05.2018 2334,15 02.07.2018 2334,15 2334,15 EXCELLENT d.o.o. Sarajevo 4236089100001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju 591/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 1018,75 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge korištenja fiskulturne/gornje sale sa opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 3712,50 JU Centar za sport i rekreaciju
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju 590/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 2099,57 ĐAKOVIĆ doo, Banja Luka, 4403688920002
JU Građevinski fakultet UNSA Omekšivač vode u kotlovnici Ugovaranje i realizacija ograničeni postupak 20.07.2018 1490,72 1490,72 Nobilis d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA osiguranje radnika i studenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 8750,00 4560,00 Triglav osiguranje d.d.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 589/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 16,38 Globex doo, Zenica, 4218000740004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na izradi privremenog priključka el.energije na objektu - reciklažno dvorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 4381,06 18.06.2018 4381,06 4381,06 - MANNER commerce d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Razni građevinski radovi-hitne opravke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 6257,86 4859,26 Hidroinvest d.o.o.
JU OŠ "Skender Kulenović" Usluge keteringa povodom obilježavanja Dana škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1295,00 1295,00 MBA-Centar d.o.o. PJ Slatko i Slano 2 4200644390148
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 2116,51 2116,51 MIKADO D.O.O. 4200062260002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje kompjuterske opreme za kalendarsku 2018.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3276,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka administrativnog materijala-izdaci za kompjuterski materijal z akalendarsku 2018.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2925,00
JU OŠ "Skender Kulenović" Usluge prevoza učenika*/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2018 1462,50 1462,50 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalica za linijsku odvodnju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 7020,00 11.06.2018 7020,00 7020,00 - REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
JU Građevinski fakultet UNSA Građevinski rdovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 6902,61 4202,23 Osdin d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam bagera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 2106,00 07.06.2018 2106,00 2106,00 - TED-INVEST d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Ispitivanje sistema vatrodojave dvorane Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 2304,90 2304,90 Arcus doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 588/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 877,50 FARMIS doo, Sarajevo, 4200079400002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga prevoza autobusima /Projekat "Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša" - Fond za zaštitu okoliša FBiH/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 1404,00 17.05.2018 1404,00 1404,00 - KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 587/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 1091,72 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 586/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 157,93 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005S
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 585/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 1159,47 Semikem doo, Sarajevo, 4200003250001
JU Građevinski fakultet UNSA Edukacioni program specijalizovan za saobraćajne simulacije PTV Vision Traffic Suite Academic Package Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 9779,00 9779,00 PTV Austria
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 584/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 564,29 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 583/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 2872,94 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge vremenskog zakupa printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 4972,50 464,66 Vegos d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Provjera sposobnosti rukovanja oružjem i provjera fizičke sposobnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 1943,37 16.04.2018 1943,37 1943,37 - Klub za praktično streljaštvo i taktički trening „POINT“ Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge kreditnog zaduženja - 1024/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2018 8600,00
JU Pozorište mladih Sarajevo ugovor o nabavci avio karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 1240,00 1240,00 nebo tours d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka protivpožarne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 1760,10 10.05.2018 1760,10 1760,10 Granulo-Re d.o.o. Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini avio karata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2018 1240,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci avio karata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2018 1240,00
JU Građevinski fakultet UNSA HTZ pribor, radna odjeća, posebna radna oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 6101,49 4986,25 Kimeel d.o.o. Sarajevo
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o anabavci usluga obrazovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.09.2018 80,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 582/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 1017,90 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
Ukupno po stranici 291.229,82 186.316,47 145.478,57