Pretraga

Ukupno 23598
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE BLAGAJNA 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1861,20 03.12.2018 1861,20 1861,20 MAMS D..O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga baždarenja tahografa na vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 300,00 300,00 CENTROTAX DT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju centrale industrijskih sekcionih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 631,00 631,00 FESTA d.o.o. Doboj Jug
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka opreme za proširenje i nadogradnju telefonskog sistema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 19773,00 0,00 U-MKS d.o.o., Novo Sarajevo, 4201961220009
JU Fakultet političkih nauka UNSA POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN Plan nabavki 06.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona troputog ventila i regulatora temperature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 882,07 882,07 4ING d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE RAČUNARSKE OPREME FPN UNSA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obuke zaposlenih vezano za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 2948,40 2809,17 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limenih pločica, opšava i limarskih nitni za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 220,04 220,04 ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Prva osnovna škola" Hotelske usluge za smještaj gostiju iz Istambula Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 2031,00 MRKULIĆ COMPANY D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ "Prva osnovna škola" Prevoz putnika gosti iz Istambula Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 2000,00 Hukić turs d.o.o Ilidža, 4200323590005
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 2104,50 2104,50 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka i ugradnja vertilacionog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 26.10.2018 2627,82 22.11.2018 2627,82 2627,82 Bosklim d.o.o Sarajevo 4200134600008
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka opreme-kupaonski ormarić s umivaonikom za frizersko kozmetički salon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 508,50
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka osiguranje studenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 20.09.2018 5710,00 28.09.2018 5710,00 5710,00 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4200326930184
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -kancelarijski materijal za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.12.2018 23391,23
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Usluge prevoza učenika, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 1462,50 1462,50 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O ZAKUPU PROSTORA ZA ODRŽAVANJE PROMOCIJE DOKTORA NAUKA UNSA 20.12.2018. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.12.2018 2000,00 2000,00 JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO, ID: 4200566570002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 351,10 351,10 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU OŠ “Grbavica I” Usluge prevoza učenika škola skijanja Bjelašnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 2047,50 2047,50 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva telefonska aparata i izrada instalacije za dva lokala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 365,27 365,27 Silnica d.o.o. sarajevo 4200483870004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje dijela usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 500,00 500,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabavka osnovnog sredstva - projektor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 800,00 800,00 Elur d.o.o. Kiseljak
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2018 198199,87 198565,38 Bosnaplast d.o.o., 4200152250006, Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kompjuterske opreme-Printer i PC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2341,10
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2018 198199,87
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja - stolice za zbornicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1999,53
JU KŠC Opća realna gimnazija Tekuće održavanje zgrade, opća-realna gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 463,32 463,32 H.M.I. INŽENJERING
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih potrepština za predmet hemija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2018 982,77 30.11.2018 982,77 982,77
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.05.2018 7020,00
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Tekuće održavanje zgrade - osnovna škola Ugovaranje i realizacija 05.07.2018 1474,20 1474,20 H.M.I. INŽENJERING
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznih lopti za sport Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2018 584,00 30.11.2018 584,00 584,00 "EURO BICCO" d.o.o. IDB 4200159930002
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina papira za kopiranje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2018 140,40 06.04.2018 140,40 140,40 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kartona za sport Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.11.2018 666,32 26.11.2018 666,32 666,32 ERMEX D.O.O. IDB 4400510070006
JU KŠC srednja medicinska škola Tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 404,82 404,82 H.M.I. INŽENJERING
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina za potrebe projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018 87,42 23.11.2018 87,42 87,42 DOO "MA-PRO" IDB 4202413810007
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina radne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.10.2018 799,93 23.11.2018 799,93 799,93 NIVEX d.o.o. IDB 4200298620000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prij.učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS EUROLINES" D.D.ID 4200153220003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.prijevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2018 1200,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za zvuk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 5444,82 5444,82 " AMEDEX" D.O.O SARAJEVO ID 200439890006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka opreme za zvuk Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 5444,82
JU Gimnazija Dobrinja Usluge prevoza učesnika projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.12.2018 300,00 22.11.2018 300,00 300,00 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO IDB 4200153220003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2018 81864,90
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela Han Bjelašnica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018 1000,00 1000,00 1000,00 Han Bjelašnica d.o.o. Trnovo IDB 4201388660007
JU OŠ “Druga osnovna škola” ESTRIH Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2018 982,80
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 920,00 920,00 SVJETLOSTKOMERC 4200177160001
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 2-6-18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2018 2109,22
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za kulise za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 75,00 75,00 SANNY GENNY 4200539250004
Ukupno po stranici 339.821,83 261.872,45 238.294,73