Pretraga

Ukupno 14069
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Nabava samonapajajuće sirene. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2018 181,35 181,35 Glock doo sigurnost
Općinski sud u Sarajevu Nabava usl održavanja zajedničkih dijelova zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.01.2018 852,93 852,93 OKI Upravitelj d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kablovske televizije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.01.2018 108,04 108,04 Telemach d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjigovodstvenih usluga 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459130008
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.01.2018 5229,47
Općinski sud u Sarajevu Nabava računalne opreme . Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2018 6780,15 Printex d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava računalne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.01.2018 6780,15
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2018. Plan nabavki 03.01.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (papira) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.03.2018 62010,00 Defter komerc d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredsko gmaterijala (papira). Pokretanje i tok postupka 25.08.2017 61938,63
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (tonera i sitnog uredskog) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.01.2018 359190,00 Defter komer d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke, jutanih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 230,00 230,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala (tonera i sitnog uredskog). Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 359057,03
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga kolektivnog osiguranja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2017 74529,00 Asa osiguranje d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila prema potrebama Službe transporta KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2018 godinu Plan nabavki 24.01.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluga štampanja promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 300,00 300,00 O.D.COPY.BA SARAJEVO 4302656700000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 5382,00 5382,00 "BIOMEDIA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratorne maske za bronhoskopiju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 5382,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola doneri, kolači za takničare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 24,50 24,50 U.R. MIMOZA VL.REŠITI SEBAEDI SLASTIČARNA I FAST FOOD 4300071070008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije i deratizacije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 456,30 456,30 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 3.- Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja za potrebe kotlovnice zgrade uprava Ul.Branilaca Sarajeva 21 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosnih ventila pare i elektromagnetnih ventila za autoklave na Centralnoj sterilizaciji Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 5364,11
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 2.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe tehničke baze na Bjelašnici Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lož ulja za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o./LOT 1.- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva na benzinskim pumpama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
KJP ZOI 84 Pružanje advokatskih usluga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o.. Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 12.02.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa /LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
KJP ZOI 84 usluga servisiranja vozila i autobusa / LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Bolonja-Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 1494,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja destilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 327,60 327,60 Sartorius Libra Elektronik d.o.o Sarajevo 420000481820000
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 / Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 10551,00 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka komjuterskih potrebština: HP DeskJet, Miš Canyon, Miš HP, Podloga za miš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 227,39 227,39 Imtec d.o.o Sarajevo poslovna jedinica br:3 Ilijaš 4200918780045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Uzgoj pćela i izrada meda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 48,00 48,00 Naklada Begen d.o.o Sarajevo 4200511160000
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 / Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.03.2018 44611,54 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2017 4680,00 4597,16
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 2 : Usluge osiguranja motornih vozila i radnih mašina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja ionskih omekšivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 1755,00 1755,00 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka usluga osiguranja LOT 1 - Usluge osiguranja imovine, odgovornosti iz djelatnosti, radnih mašina, uposlenika, gostiju i rekreativaca KJP ZOI'84 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJP ZOI 84 Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2018
KJP ZOI 84 Pregled i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018
KJP ZOI 84 Preglad i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2018 7645,25
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka materijala za 3D printere za škole na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6991,92 6991,92 R&S d.o.o Vogošća
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.03.2018
Služba protokola za 2018. godinu Plan nabavki 16.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove-ERASMUS+ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6000,00 6000,00 Fondacija za visoko obrazovanje - SUS BiH
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke radova tekućeg održavanja LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.03.2018 17,00
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 44,00 44,00 Uni-Expert d.o.o Sarajevo 424501850008
Ukupno po stranici 451.413,64 587.359,72 28.111,19