Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond KS za izgradnju stanova Usluge oglašavanja I 2019. Fond 20.05.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata inženjersko geološkim osobinama terena za potrebe izrade regulacionog plana gradskog groblja Vlakovo 20.05.2019
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge smještaja u pansionu 18.05.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Kotizacija za učešće na EMYA konferenciji - jedna osoba 17.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 5. Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija - 3249/18 17.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Komponente elektronične 17.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Akrilne boje za slikanje 17.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Boja za zidove i molerski pribor 17.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Bakarni lim 17.05.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci: kancelarijski materijal 17.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Servisiranje i održavanje informatičke opreme 17.05.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabvci robe: sredstva za čišćenje 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge seminar 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Dezin. škole 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pročep. kanala 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavlj. oglasa 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Seminar. 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Objavljiv. oglasa 17.05.2019
JU Kamerni teatar 55 Materijal za kostimografiju_2019 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA-2019 UG 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na časopis Naša škola za 2019. godinu 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na list Banke u BiH za 2019. god. 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na pravo i finansije za 2019. godinu 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Pretplata na sl. list za 2019. god. 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-KROS-UG 17.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izvođenje kanalizacionih radova drugi sprat istočni dio zgrade 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA-TRKA UG 17.05.2019
JU Kamerni teatar 55 Materijal za scenografiju 2019 17.05.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašina za glačanje ledene plohe - Ugovor 17.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal u 2019 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA EYOF 17.05.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽ. KOPIRA 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_prevencija dezinfekcije 17.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Naftni derivati-gorivo 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_jednodnevni seminar 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručno usavrpšavanje 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručna literatura 17.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja prijem,kontrola i obrada podataka iz finansijskih izvještaja 17.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka- rolo zavjesa 17.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – USB kablovi za potrebe punjenja službenih telefona tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 17.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja faks aparata u Uredu Glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 17.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Fizička zaštita imovine i lica MF 17.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ispitivanja sis. za dojavu požara 16.05.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavkaa mašine za čišćenje podova 16.05.2019
JU Šumarski fakultet Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 2019 16.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Licence za STAR CCM + za nastavu 2019 16.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-vulkanizerske usluge 16.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usl. deratizacije... 16.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge obezbjeđenja škole. 16.05.2019