Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka tepiha 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka razne opreme 13.11.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Prehrambeni proizvodi 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Rekonstrukcija i sanacija sistema za ventilaciju u vrtiću Ilijaš 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka električnog bojlera 10l 13.11.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Brašno 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Radovi na objektima ili dijelovima objekata 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka namještaja za dječije vrtiće 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka opreme za kuhinje - 1 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka opreme za kuhinje - 2 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge programiranja tel.centarle 13.11.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Bezalkoholna pica 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina knjiga Baybook 13.11.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Separisana piletina 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina knjiga za bibliotekujiga 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja kotlova i instalacija centralnog grijanja 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja plinskih naprava 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina knjiga 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina knjiga za biblioteku 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije (3 LOT-a) - LOT 3 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge redovnog tehničkog pregleda lifta 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije (3 LOT-a) - LOT 2 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku promotivnog materijala brošura, kataloga 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge održavanja lifta za oktobar 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije (3 LOT-a) - LOT 1 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja fekcije 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plastičnih buradi za vodu zapremine cca 210 litara 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka putničkog vozila 13.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja čitulja 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Sanacija krova vrtića Šareni voz 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku MOP-ova za čišćenje podnih površina 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i kalibracije uređaja za mjerenje produkata sagorjevanja 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Radovi na rekonstrukciji vrtića Radost 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za transportna kolica 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja elektroinstalacije i opreme podstanica 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obilježavanja Dana Preduzeća 13.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra 13.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža polica za arhivu 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka detektora novčanica 13.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža ormara za predškolce 13.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i kompletiranje sandučića za prvu pomoć 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga kalibracije mjernih instrumenata 13.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 13.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku industrijske soli 13.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Gume za automobile 13.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Sanitarna oprema 13.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Gumeni podmetaèi za automobil 13.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Memory stick 32GB 10.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za krečenje kancelarija 10.11.2017