Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI1 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica2 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica1 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Nakavka i isporuka materijala za čišćenje - 11 15.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2017 15.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal decembar 2017 15.01.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka smart tv aparata 15.01.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge obuke radnika Centra iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 15.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Promotivni film 15.01.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA 15.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru Osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti LOT 4 12.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor o nabavci usluge osiguranja nesretnog slučaja LOT 3 12.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor o nabavci usluge kasko osiguranja motornih vozila LOT 2 12.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru Osiguranje imovine LOT 1 12.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA ETISONA FPN 12.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PRIRODNE NEGAZIRANE VODE 10 12.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE 11 12.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA SERVISA VIDEO NADZORNOG SISTEMA FPN 12.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA DNEVNIH NOVINA "OSLOBOĐENJE" 10 12.01.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka pijačnih stolova-tezgi 12.01.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke sistem za histopatolosko kalupljenje tkiva 12.01.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga servisa tehnicle zastite objekta 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 5 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Zdravstveni pregled zaposlenih 1. 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Nabavljanje knjiga za biblioteku. 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Materijal održavanje čistoće. 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 3 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 2 12.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz robe 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina pluto table 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja razni prehrambeni proizvodi 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih proizvoda za sekcije prve pomoći 1. 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cvjetnog aranžmana i vijenca 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog higijenskog materijala 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih papira za potrebe likovne sekcije 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Fineface 200gr 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge redovnog mjesečnog održavanja lifta 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe sekcije prve pomoći 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe projekta 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznonog materijala za održavanje zgrade 1. 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog materijala za održavanje zgrade 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge uramljivanja grbova BIH i Kantona 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kalendara za 2018. 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge objavljivanja konkursa 12.01.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka 90 kom. školskih stolica 12.01.2018