Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Septembar - 2 17.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka i nadogradnja vatrodojavnog i alarmnog sistema 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Septembar 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge osiguranja- (zaposlenici, vozila) Lot 1 i Lot 2 za 2018 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sinhrona dinamička radna memorija i računara 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Septembar 17.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Evidencija radnog vremena 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ultrazvuka 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka centrifuga 17.10.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Sistematski pregled uposlenika škole* 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka mikroskopa 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka radni sto,kaseta,fotelja 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka spirometar-pletzimografa sa kabinom 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka UV lampe za vene 17.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge projektovanja izvedenog stanja hlorne stanice na gradskom groblju Vlakovo 17.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Demontaža starog,izrada i montaža novog ventilacionog kanala za potrebe Prosekture sa mrtvačnicom 16.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka stolna kružna pila sa usisivačem 16.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema kompenzacije reaktivne energije 16.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova HORIBA PG 350 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka endoskop sistema sa monitorom i sondom za primjenu u veterinarskoj praksi 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka termometra i ostalog laboratorijskog materijala 16.10.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE POPRAVKE GUME 2018 16.10.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme. 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka peci za zarenje 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka homogenizatora 16.10.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA I UGRADNJA ALARM SISTEMA 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka prenosnog frizidera za pohranu uzoraka prilikom automobilskog transporta(ukljucujuci transportnu rashladnu platu 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka manualnog brojaca kolonija 16.10.2018
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODRŽAVANJA NAZIVA DOMENA PORODIČNO.BA2018 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sterilizatora sa prirodnim strujanjem zraka 16.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka 3 racunara sa racunarskom opremom za potrebe Mikrobiolosko- kemijskog laboratorija 16.10.2018