Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara u JU NPS - 59 14.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Man 2018 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za JU NPS - 60 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite za JU NPS - 61 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za JU NPS - 62 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih mekanih patika za JU NPS - 63 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe na posebnom materijalu za JU NPS - 64 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabvka kompjuterskog materijala za potrebe JU NPS - 65 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme za JU NPS -66 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge koktela za JU NPS -67-1 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-12083-1 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-21648 14.06.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelične, poliesterske priveznice i ostali nosivi elementi 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-20572 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Advokatske usluge za potrebe JU NPS -68 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-15444 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa u JU NPS - 70 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7023 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa u JU NPS - 71 14.06.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga organizacije B2B susreta u okviru sajma ENERGA 2019 za projekat BITNET (Evropska poduzetnička mreža) 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS - 72 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7672 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za potrebe predstava u JU NPS - 73 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja rasvjetne opreme za JU NPS - 74 14.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge - Oglašavanje u dnevnim novinama 14.06.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja i uveza 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za Pozorište-75 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite u JU NPS-76 14.06.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog mjerila i glodalice 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-1110 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za održavanje zgrade JU NPS-77 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17035 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka štampača za potrebe JU NPS 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za potrebe JU NPS - 79 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog i bravarskog materijala za izradu scenografije u JU NPS - 80 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-20486 14.06.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnog seminara 2 14.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - popravka i održavanje vatrogasne opreme 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme za potrebe JU NPS - 81 14.06.2019
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Dodjela ugovora o nabavci robe - Interaktivne table 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe JU NPS -82 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-19791 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kapa i šešira za potrebe JU NPS -83 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za iizradu kulisa u JU NPS - 84 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu scenografije za JU NPS-85 14.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-12083 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka repro materijala za tapaciranje namještaja u JU NPS - 86 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za za potrebe tekućeg repertoara u JU NPS -87 14.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge - Usluge sanitacije objekata 14.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za premijere u JU NPS -88 14.06.2019