Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo finansija nabavka usluga reklamiranja 03.12.2018
Ministarstvo finansija nabavka marketing usluga 03.12.2018
Ministarstvo finansija usluge savjetovanja na području razvoja poslovanja 03.12.2018
Ministarstvo finansija nabavka marketing usluge 03.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka usluga umrežavanja i konfiguriranja 6 računara i 1 printera J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, uz nabavku potrebne mrežne opreme i materijala 02.12.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma-usluge prevoza robe 02.12.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak javne nabavke usluga oglašavanja 02.12.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga-štampanje banera 02.12.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga preosa pošiljke u međunarodnom saobraćaju 02.12.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javna nabavka usluga hotelskog smještaja u inostranstvu 02.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada elaborata o inž.geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za CNG punionicu 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zastave 18 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ugostiteljske usluge -iftar 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Garderobni ormari 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nadzorni audit SUK/SOU 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Energetski pregled -certifikat 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Monografija 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Poslovna prezentacija 01.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjrenje nivoa buke 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Bankarska oprema 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje licenci Oracle 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ispitivanje posuda pod pritiskom za CNG punionicu 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada projekta "Punionica na prirodni gas" 30.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka 2 laptopa za potrebe projekta KNOWING IPR 30.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objava smrtovnice i sjećanja 30.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objava oglsa 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sportske opreme za učesnike Komunalijade 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Reparacija hidro pumpe 30.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Troškovi reprezentacije za Dan škole 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje- 30.11.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za čiščenje 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Iznajmljivanje valjka za potrebe gradilišta 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam gredera 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rezer.dijelova - video nadzor 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala- 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju Atlas Copco, Pinjoar i Kobra 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo REzervni dijelovi za pneumatiku i el. 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila i mehanizacije - filteri 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisiranja vozila MAN 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskih sredstava, materijala, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila i mehanizaciju- 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 080-18 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka roto sita za sortirnicu otpada- 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 79-18 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 078-18 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 077-18 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju Caterpilar 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 076-18 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 075-18 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 074-18 30.11.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 073-18 30.11.2018