Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antivirus softvera 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica 1 komad za Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju - Ugovor 14.02.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne energije sa radijskim i M-BUS karticama 14.02.2020
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. 14.02.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku digitalizacije veza u SCADA sistemu 13.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge zaštite objekta 27.01.2020. 13.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge stručnog usavršavanja. 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški materijal - Retrakcioni prsten - Ugovor 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba - lot 1 i lot 2 - Ugovor 13.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluge pretplata na Službeni list 13.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za gastroskopiju - Ugovor 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Albumini - Ugovor 13.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje.' 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za fakoemulzifikator Stellaris PC - Ugovor 13.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka administrativnih i sudskih taksi 13.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka papira (fotokopir i hamer.) 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum epruvete - Ugovor 13.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 13.02.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka jednog pc monitora za potrebe Zavoda 13.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavaka deterdženata za mašinu blatex 13.02.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka 2. (dva) kartotečna ormara za potrebe Zavoda 13.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskog materijala i potrepština: 13.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge nadogradnje postojećeg videonadzornog sistema u objektu područne škole u Binježevu 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde za UZ aparat - konveksna 1 kom. i linearna 1 kom. - Ugovor 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" ERCP aparat - Ugovor 13.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- osiguranje ucenika 13.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka roba- "Sitan inventar" 13.02.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić Nabavka materijala za čišćenje i higijenu JU OŠ "9.maj" 13.02.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU OŠ "9.maj" 13.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- ugradnja/ instalacija "Internetske mreze" 13.02.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić Nabavka materijala za održavanje i opravku objekta JU OŠ "9.maj" 13.02.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – pročišćivač zraka za potrebe IKT službe 13.02.2020
JU OŠ 9. maj Pazarić Nabavka LED TV aparata 13.02.2020
JU Peta gimnazija USLUGE OBJAVE KONKURSA 11.01. 13.02.2020
JU Peta gimnazija USLUGE ODRŽAVANJA PROTIPOŽARNE ZAŠTITE 16.01. 13.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrske, internet i podrska 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka i postavljanju itisona u kancelarije 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci metalnog namještaja up 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - pružanje usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka službenih pasa 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci reflektujućih prsluka sa natpisom "POLICIJA" i reflektujućih narukavlja 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci reflektujućih prsluka sa natpisom "POLICIJA" 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka forenzičke i računarske opreme LOT 3 - skeneri 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka dijelova uniforme koje zadužuju policijski službenici Uprave policije prilikom upućivanja na službu u UN mirovnu misiju 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka hrane za službene pse 13.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kancelarijskih mašina 13.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka rasvjetne opreme i električnih svjetiljki 12.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Epson LQ 350 matričnog printera 12.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pečata/štambilja 12.02.2020