Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta kliziša Sedrenik br.56 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje radova vanjskog uređenja JU DZ Kumrovec.doc 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada projekta sanacije klizišta Nadlipe Čikma do br.23 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta klizište Močila 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Jezero-Kromolj 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke i montaže video nadzora Opština Vogošća 14.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke podopolagački radovi 13.09.2017
JU Ekonomski fakultet RU - Studentska elektronska kartica, repromaterijal za štampanje i hologramska naljepnica 13.09.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 13.09.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge oglasa 13.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Silver Platter MEDLINE (R) on DVD 1946 to present - 1 komad (Pretplata za medicinsku bazu podataka za period 15.09.2017.-15.09.2018. godine) - Ugovor 13.09.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 046 13.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača SIEMENS (MR Magnetom Aera 1,5 T, CT Somatom Definition AS 40, AXIOM Multix MT, AXIOM Iconos R200 i svi ostali aparati navedenog proizvođača) - Okvirni sporazum 13.09.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka adaptera HDMI i VGA 13.09.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kancelarijskog materijala2 13.09.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije prostorija 13.09.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe stručne literature 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija 8 august 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija august 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom Baščaršija august 13.09.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za 2017/2019 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom august Ilidža 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1262 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1263 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1264 13.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Naknada za korištenje podataka katastra komunalnih uređaja 1265 13.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge čišćenja svog otpada, a posebno fekalnog iz tavanskih, podrumskih prostora 12.09.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava računarske opreme za potrebe Općinskog suda. 12.09.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka. i isporuka građevinskog, bravarskog, vodo-instalaterskog, elektromaterijala i alata 12.09.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka građevinskog, bravarskog, vodo-instalaterskog, elektromaterijala i alata 12.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja klima uređaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 12.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka digitalnih telefonskih aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Hranjiva podloga MRS Agar i Petrijeva šolja 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga štampanja Radova PPF-a broj: 67/1 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka materijala za krečenje 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Potassium iodate 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Amiloglukozidaza, Trehalaza, Glukoze 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja motornog vozila Hyundai Tocson 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Printanje i uvezivanje Studije karta upotrebne vrijednosti zemljišta opštine Tuzla 12.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština: Wireles USB TP-Link i Ruter 12.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova ovlaživača 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge sanitarnih pregleda , briseva i ispitivanje vode 11.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavcki Vakcina protiv menignokoknog meningitisa 11.09.2017
Općinski sud u Sarajevu http://jn.ks.gov.ba/node/23047 11.09.2017
Općinski sud u Sarajevu http://jn.ks.gov.ba/node/22676 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja separatora masti i ulja u Centralnoj kuhinji u objektu TEB-a u krugu KCUS-a 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge ispitivanja i monitoringa otpadnih voda KCUS-a 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda , kontrole, ispitivanja o podešavanja ventila sigurnosti i manometara na posudama pod pritiskom 11.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na adaptaciji objekta K- 009 11.09.2017