Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 6 08.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke rashladnog uređaja 08.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka i ugradnja remena na spektrofotometru 08.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo Dan učitelja 08.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge tehničke zaštite, alarmno povezivanje 08.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo zastave 2019 08.10.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poklona za rukovodstvo Agronomskog fakulteta 08.10.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda 09 škola 08.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih zelenih površina 2018 08.10.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 1 /19 08.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka zamjenskih bravica za ormare i vrata iz blagajne 08.10.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju i ugovor za nabavku lož ulja 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Čišćenje odvoda 08.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Opravka računara za SMK 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test na droge sa 10 parametara - Ugovor 08.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje automatike i termovizijskog snimanja - Ugovor 08.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka električne energije za septewmbar 2019.g. za tri mjerna mjesta 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga oglašavanja u Službenom listu BiH 897-32/19 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga odvoza i spaljivanja infektivnog otpada septembar 2019 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka poštanskih usluga (ptt 02.10.2019.g.) 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga odvoza smeća za septembar 2019.g. 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka poštasnkih usluga ptt 27.09.2019 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka kajmaka i pavlake za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka raznih vrsta sireva za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka mliječnih proizvoda za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mlijeka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga punjenja boce kisikom za potrebe ambulante KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019-2021 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga čišćenja kotlova i dimnjaka u kotlovnici 2019-2021 07.10.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja i servisiranja postrojenja kotlovnice i podstanice KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2019-2021 07.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Razni alat ČD 07.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada tehničke specifikacije za elektroradove 07.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka digitalnog diktafona iz blagajne 07.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer - Ugovor 07.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka lijekova iz blagajne. 07.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Zvučnici AH 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA nabavka roba za protuprovalnu zaštitu prostorija i detektora javljača požara 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Pružanje hotelskih usluga Eccomas konferencija 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge organiziranja događaja 07.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika 2019 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Pružanje usluga organiziranja događaja 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Popravke vanjskih hidrantskih instalacija 07.10.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje acidobaznog statusa - Ugovor 07.10.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Usluga održavanja bijele tehnike 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Bojenje i zastakljivanje 07.10.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Gorivo i mazivo ug. br. 1-19 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Građevinske instalacije-građevinski radovi 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Pružanje usluge popravke i održavanja namještaja 07.10.2019
JU Građevinski fakultet UNSA Kancelarijski materijal-razna uredska oprema i potrepštine 07.10.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal razni JT 07.10.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka robe putem direktnog sporazuma za potrebe organizacije Festivala MESS-print na majici u boji 07.10.2019