Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga odvoza i ekološkog zbrinjavanja otpada 29.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci beretki 29.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 1 29.01.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije ZPPKS 29.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka nesesera za vršenje uviđaja saobraćajne nezgode 29.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci originalnih tonera za uređaje u garantnom roku 29.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o vanplanskoj nabavci upisa u Službeni list BiH 28.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka triptih 28.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju vanplanske nabavke mjesečno održavanje web a 28.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o vanplanskoj nabavci usluga godišnje pretplate na službeni glasnik 28.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o vanplanskoj nabavci usluga stručnog obrazovanja 28.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga šivanja 28.01.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini računara 28.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge kreditnog zaduženja - 300/20 28.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Unutrašnje i vanjsko pranje vozila i radnih mašina - 160/20 28.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODO.MAT. 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ELEK.MAT 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” GRAĐ.MAT. 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROIZVODI ZA ČIŠĆENJE2019-3 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” papir- fotokopiranje2019-2 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” oglasi 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” seminar- 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” kancelarijske potrepštine2 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i r/d za radio sistem 19 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” papir- za fotokopiranje2019 27.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” UŽINE UČENICIMA2019 27.01.2020
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Jednokratna knjigovodstvena usluga za 2019.g 27.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA SOFTVERA ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA 27.01.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za nadzemnu ugradnju 19 27.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Animali (konji i volovi) - 294/20 27.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 145/19 - Materijal za kućne instalacije 24.01.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Odluka o pokeratnju postupka nabavke osiguranja 24.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 134/19-P Servis Wilo pumpi i miksera 24.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja.. 24.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarisjke opreme u školi 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH metar, destilator i sušnica 24.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Dispenzor 24.01.2020
Ministarstvo saobraćaja Rezervacija sale za održavanje sastanka 24.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad sušača komprimiranog zraka u prostoru Centralne kompresornice 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ručnih radio stanica za potrebe Službi održavanja Tehničkog sektora 23.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 130/19-P Flexibilne armirane PVC cijevi i tehničke gume za potisne vodove pumpi za prihranjivanje 23.01.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarisjke opreme 23.01.2020
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo LIS middlevare i dodatno licenciranje za konekciju sa AIS/BIS sistemom-UKCUS projekat informatizacije zdravstva (DZ,Opšte i KCUS) 23.01.2020
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Radovi na data centru (Izgradnja server sale) 23.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge očitanja podataka sa tahografa i baždarenja istih - 173/20 23.01.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja i servisiranja bioprečistača ZPPKS 23.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranj sistema vatrodojave za potrebe Kantonalnog suda u 2020 godini 22.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-stručne literature za potrebe Kantonalnog suda za 2020.godinu 22.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe - Pilot oprema za preradu voća 21.01.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 146/19- Boje, lakovi, razređivači, premazi i ljepila, sredstva za bojenje metala i betonskih površina 21.01.2020