Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge obavezno i kasko osiguranje motornih službenih vozila za Kantonalnog suda u sarajevu 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-kancelarijski namještaj za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavkaaudio opreme 29.12.2017
Ured za kvalitet Ugovor o nabavci personalnog desktop računara 29.12.2017
Ured za kvalitet Nabavka personalnog desktop računara 29.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke mašine za veš i usisivača 29.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku službenih uniformi zppks 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA ŠTAMPANJA I UVEZIVANJA FPN 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- NABAVKA USLUGE PREGLEDA PP APARATA FPN 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- PRAVNE USLUGE FPN 28.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Materijal za održavanje higijene JUDZKS 28.12.2017
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka radijatora 28.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Sistematski pregled svih uposlenika škole 2 28.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavka bojlera 28.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Radovi na izradi potpornih zidova u školskom dvorištu 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA OGLAŠAVANJA FPN 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA KOPIRANJA FPN 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka o pokretanju postupka- Iznajmljivanje softvera za računovodstvo 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka o pokretanju postupka- nabavka tonera FPN 28.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavljanje opreme 1 28.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka opreme1 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka o pokretanju postupka- Cvjetni aranžmani FPN 28.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka digitalnog snimača sa IP kamerama za videonadzor 28.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka projektora 1 28.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Sistematski pregled svih uposlenika škole1. 28.12.2017
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Kancelarijski materijali 1 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku uređaja i alata za potrebe auto servisa 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ostalih kancelarijskih mašina 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija 28.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FAUN 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka robe – 10 čunjeva za obilježavanje parking prostora u ulici Šenoina koji obezbjeđuje Odjeljenje sudske policije sudova KS, za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dije.za održ.vozila i mehanizacije - ležajevi i semserinzi 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavke usluge – bojenje i montaža rampi na stepenicama (prilagođavanje stepeništa na I spratu prema Aneksu i IV sprat kod lifta) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja i servisiranja vatrodojavnog sistema za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za održavanje sa svim instaliranim priključcima 27.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Kompenzatorska baterija suha, ampermetri, strujni trafoi '' 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za komunalnog i građevinskog radnika 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB-Unimog 27.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge sanacije hidranta u školi 27.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge prepravke prozora 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka električnog vozila za prikupljanje otpada 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka PE kesa 600x1200 za potrebe JU NPS 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja kostima za potrebe JU NPS 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka linoleuma i itisona 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu za potrebe JU NPS 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja šivaćih mašina za potrebe JU NPS 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za potrebe JU NPS 27.12.2017