Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdijevanja Dobrinje '' 17.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Panjina Kula - Faza I'' 16.08.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka - pokretanje postupka sistematski pregled 16.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- SERVIS KLIMA UREĐAJA 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- ARHIVSKE KUTIJE 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- DNEVNE NOVINE "OSLOBOĐNJE" I "DNEVNI AVAZ" 14.08.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluku o pokretanju postupka - audiovizuelna oprema 14.08.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke potrošne robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija 14.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji operacionih sala (bojenje zidova u operacionom bloku) 14.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Noževi za mikrotom N35 (750 komada) i S35 (250 komada) 14.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku setova za uzimanje uzoraka krvi i urina 14.08.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka servera 2017 11.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ultrazvučni aparat 3D-4D 10.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Higijenska sredstva 10.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 2 Furgon vozila 10.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe radnica na održavanju higijene 10.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema 09.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kancelariski materijal 09.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje bravarskihradova 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka putničkog-osobnog vozila 09.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Teleskopski paravani u sobama za opservaciju u Odjeljenju za urgentnu medicinu 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine JCB 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Bomag 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar 09.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo USLUGE TEHNIČKE ZAŠTITE I OBEZBJEĐENJE OBJEKATA ZAVODA ZA 2017. 09.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 09.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak jn usluge hotelskog smjestaja gostiju J.U.MES LOT1 09.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak jn usluge hotelskog smjestaja gostiju J.U.MES LOT2 - 2 09.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Postupak jn usluge hotelskog smjestaja gostiju J.U.MES LOT2 09.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge preuz.i izrade elektronskog pisma, te ptijema prijenosa i dostave pismonosnih pošiljaka-računa 09.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Ispravka obavještenja o nabavci 285-1-3-51-8-76-17 09.08.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - InfoDom d.o.o. Sarajevo 08.08.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog i potrošnog materijala ponovljeni postupak 07.08.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka lijekova povoljeni postupak 07.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA 07.08.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci usluga 07.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka motornog goriva (dizel i benzin) za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo 07.08.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju GSM komunikatora (alarmni sistem za humanu klopku za medvjede) 04.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge štampanja za potrebe J.U.MES 03.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka molersko-farbarskih usluga 03.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka klima uređaja 03.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluge isporuke aviokarata za potrebe J.U.MES 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka uslugaodržavanja vatrogasne opreme i hidrantne mreže 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih kutija 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke vršenje usluga obezbeđenja objekata putem sistema elektronske zaštite 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke goriva 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke održavanje računara i računarske opreme 02.08.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka ustupanja usluge najma audio sistema za produkcije Scene MESS 02.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Javne nabavke usluga održavanja birotehničke opreme(fax i copir aparati) 02.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Brave, okovi i spojni materijal '' 02.08.2017