Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Izrada i postavljanje rolo vrata na ulazima u multimedijalni centar Kovači 29.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka i ugradnja NAS uređaja 29.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju otvorenog postupka za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala 29.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i ugradnja regulacione opreme na tehnološkim objektrima '' 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Prenosiva utovarna rampa za mali bager '' 28.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata 28.03.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela za iluminaciju Gradske tržnice Markale 28.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke zakupa kancelarijskog prostora koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama i dodjeli ugovora izabranom ponuđaču 28.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za potrebe kostimografije za JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za izradu i montažu scenografije za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za potrebe predstava u JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa (btana i pliš) za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe kostimografije u JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka profesionalnih baletnih traka za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge servisiranja hidraulične platforme, lifta, kosog lifta i cugova za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za premijere i održavanje kostimografije za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge čišćenja dimnjaka za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge servisiranja hidratantske mreže, vatrogasnih aparata i vatrodojava za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge popravka i održavanja opreme-alarmnog sistema 27.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka opreme-kamera za radionicu praktične nastave ugostiteljsko zanimanje 27.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje opreme-alarmnog sistema 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sajle za scenu za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka goriva za kamaion i službeno vozilo za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka dekorativnog materijala za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge rekonstrukcije pozorišnog stana 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i fotokopir aparat 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge advokata za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja scenografske opreme za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka toaletnog papira i ubrusa za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja vozila za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Osiguranje uposlenih za 2018.g. za potrebe JU NPS 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka prenosnog ultrazvučnog mjerila protoka fluida u cjevovodima 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge pranja službenog vozila za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe za februar 2018. avaz 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe 2/18 Ipress 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika 4 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog suda 4 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika 3 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika 2 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge odvoza smeća za februar 2018 26.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka poštanskih usluga za februar 2018 26.03.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge dezinfekcije 26.03.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala 26.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 35 komada 26.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe KCUS-a 26.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka potrošnog materijala i poterpština za održavanje higijene u KS - LOT 2 26.03.2018