Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer lot 1 25.01.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke prozora sa ugradnjom 25.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Blok kompr. za CNG punionicu 25.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Sadni materijal (Sadnice tise) - 2828/18 25.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Sadni materijal (Sadnice crne zove) - 2828/18 25.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Sadni materijal (Sadnice lipe krupnolisne) - 2828/18 25.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Sadni materijal (Sadnice bijelog bora) - 2828/18 25.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge nadzora i konsultantske usluge prilikom izgradnje ,,Park šume prijateljstva" - 3029/18 25.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke vozila po odštetnom zahtjevu A.O. - 1576/18 25.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Agregat za neprekidno napajanje 24.01.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka ulja za loženje 24.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni i održavanju MRU 24.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za priključke i PE cijevi 24.01.2019
JU Gimnazija Dobrinja papir i materijal za sekcije 24.01.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za očni kabinet Auto refrakto/keratometar 24.01.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata Holter sistem sa rekorderom za dugoročno snimanje EKG-a 24.01.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-05/18 - NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME I POTREPŠTINA ZA POTREBE ZAVODA 24.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Organizacija seminara o rasadničkoj proizvodnji - 2573/18 24.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Inventurne pločice sa brojevima - 2596/18 24.01.2019
Ministarstvo saobraćaja Saobraćajne analize opravdanosti izgradnje isključnih traka i izradu Glavnog projekta izgradnje ili produženja istih na predloženim lokacijama 24.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka kuglastih ventila sa reduktorom za nadzemnu ugradnju 23.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja cijevnih armatura Lot 2 23.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga mjerenja sadržaja produkata sagorjevanja iz stacionarnih izvora-ložišta u atmosferu -Lot 1 23.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot9- 8 pneumatskih udlaga za imobilizaciju 23.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot8-8 rasklopnih nosila 23.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - više proizvođača - Lot 2 Nabavka rezervnih dijelova za RTG aparat Diagnost 94 proizvođača PHILIPS 23.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot7-5 prsluka za imobilizaciju 23.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot6-5 setova torbi za porođaj 23.01.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-zamjena i postavljanje parketa u objektu JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 23.01.2019
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-sanacija sanitarnih čvorova 23.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje bravarskih radova za potrebe KCUS-a 23.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 2018 23.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka materijala za popravku i održavanje kompjuterske opreme za kalendarsku 2019. godinu 23.01.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna nabavka kompjuterskog materijala za kalendarsku 2019. godinu 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku avio-karata -UP 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku dodatne opreme za motorna vozila - UP 23.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja serverske i storage infrastrukture - 22. 01. 2019. godine 22.01.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka sigurnosne brave sa tri ključanja za ulazna aluminijska vrata 22.01.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge Provođenja revizije za potrebe projekta Challenge to Change (Izazov 2.0) 22.01.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku sviježeg cvijeća 22.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja uposlenika u 21.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ventilatori 21.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijači i termostati 21.01.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba (stoni kompjuter, laptop i čitači barkoda) za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa i Bibliotečko-informacionog centra Fakulteta 21.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka računarskih servera za potrebe IKT sektora Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 21.01.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku - Usluge održavanja i unapređenja mrežne infrastrukture i servisa - 18. 01. 2019. godine 21.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanja usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo - LOT 1 21.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka dnevnih i sedmičnih listova za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini 21.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo - LOT 2 21.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanja usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga za vozila Kantona Sarajevo - LOT 2 21.01.2019