Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 4 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Hrana za životinje 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Knjige dnevnih izvještaja 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis printera 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet USB stick 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Sol 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potopna pumpa 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Mrežna oprema 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Staklo sa ugradnjom 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Popravka printera 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Matične knjige 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis printera 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Deratizacija prostora 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Studentski dosijei 30.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu INTERKONEKCIJA ČLANICA UNIVERZITETA U SARAJEVU PREMA UNIVERZITETSKOM TELE-INFORMATIČKOM CENTRU UTIC 30.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa KS 30.07.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - Fiksna telefonija LOT1 30.07.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - usluge interneta LOT3 30.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tekstilnog materijala prema potrebama Službe vešeraj 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv. 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala-- 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića - 27.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okna 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Utikaču, prekidači, utičnice, patroni i osigurači 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion kiper 20t 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lamele za taložnik u filterskom postrojenju 27.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka - Foto i video dokumentacija MS 27.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma MS - City group 27.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterski i kancelarijski materijal 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Propan butan 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 2 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Čestitke 2 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis klima uređaja 2 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kancelarijski materijal 4 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kancelarijski materijal 3 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge kopiranja 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge monitoringa 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Sanacija i adaptacija magacina 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis telekomunikacijske opreme 26.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis video nadzora 26.07.2018