Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga održavanja objekata - moleraja - MUP 10.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske stolarije na centralnoj zgradi Kantona Sarajevo 10.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge preuzimanja, transporta i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada i ostalog opasnog otpada za potrebe KCUS-a 09.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisnih pregleda i održavanja sistema kontrole pristupa za potrebe KCUS-a 09.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga održavanja medicinske opreme proizvođača SIEMENS 09.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na adaptaciji prostora za potrebe formiranja arhivskog prostora na lokalitetu GAP 09.10.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka usluga prevoza studenata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za potrebe uzvođenja ferijalne prakse i terenske nastave 09.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU "Trnovo", ŠGP "Trnovsko", GJ "Gornja Rakitnica", Odjel 42 (sječa, izrada, animalna vuča, traktorska vuča, iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1158 m3 09.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kablova za EKG aparat 09.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. ŠU "Srednje", ŠGP "Gornjebosansko", GJ "Kaljina Bioštica", Odjel 219 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 1681,28 m3 09.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. ŠU "Srednje", VŠP "Bistričko", GJ "Vogošća - Bulozi", Odjel 10 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1923,75 m3 09.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka baterija za UPS uređaj 09.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na adaptaciji poslovnice na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS 09.10.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići OBAVEZNI SISTEMATSKI PREGLED RADNIKA ZA ŠK. 2017/18 08.10.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Sredstva za čišćenje i održavanje 08.10.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" osiguranje učenika u školskoj 2018 2019 godini 08.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka, isporuka i montaža profesionalne mnašine za pranje veša za potrebe vešeraja KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 08.10.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva JUKCSR 08.10.2018
JU Šumarski fakultet Razna vrtlarska oprema 2018 - općina centar 08.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge organiizovanja događaja 2018 08.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavki usluge osiguranja imovine i radnika Bolnice 08.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka EKG aparata za potrebe Bolnice 08.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme 08.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo opreme sistema tehničke zaštite za videonadzor i protuprovalu 05.10.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - Sredstva za održavanje čistoće 05.10.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - destilovana voda 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava servera. 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala ; 05.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tiskanja; 05.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema katodne z 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke "mikrobioloske podloge i dodaci mikrobioloskim podlogama" 05.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisnih pregleda i održavanje postojećih PP sistema i nabavka novih za potrebe KCUS-a 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke "Veterinarski lijekovi" 05.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge transporta drvnih sortimenata za realizaciju projekata 05.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila - MUP 05.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za nabavku informatičke opreme - MUP 05.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke "elisa testovi i seroloski dijagnostikumi" 04.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke "biohemijski dijagnostikumi,enzimi,reagensi i sredstva za analitiku i mikrobiologiju" 04.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba " laboratorijska oprema" 04.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE-03. 10. 2018. 04.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Seminar 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Zamjena podova u zgradi uprave 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Servisiranje medicinske opreme - defibrilatora 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Usluge čišćenja prostorija Bolnice 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka dušeka za bolesničke krevete 04.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke roba"molekularni dijagnostikumi " 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka materijala za čišćenje 2018. 04.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka mašine za čišćenje podova 04.10.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jacvne nabavke-sanitetski materijal 04.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-18 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2018./2019. GODINU ZA POTREBE ZAVODA 04.10.2018