Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka uniforme i odjeće 24.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 108/19 Hemikalije za analitičku laboratoriju 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka trakastih zavjesa za radni kabinet profesora mašinske struke 24.09.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka nastavnih pomagala i učila 24.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 73/19-P - Kablovski pribor 24.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge za realizaciju projekta: Realizacija programa mjera i aktivnosti za stručno-tehničko uređenje, očuvanje i multidisciplinarno korištenje područja Prašume ,,Ravna Vala - Igman" - 2296/19 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge - lot 1 i lot 2 24.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje bolničkih vozila 24.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-19 - MLIJEKO I SOK ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019/2020. GODINU KAO DODATANA PREHRANA ZA MAJKE PORODILJE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO 23.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za sterilizaciju infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada 23.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pedijatrijski laboratorijski potrošni materijal 23.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Računar. i mrežna oprema 23.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Uređaj za zav. polietilena 19 lot3 23.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nabavka injektora i podloške za vozilo Dacia Duster - 2445/19 23.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pribor za proizvodnju i potrošni materijal - 2573/19 23.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Traktorski lanci - 2604/19 23.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka žalurina - roletni 23.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke viljuškara - paletara 23.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke servisiranja motornih vozila marke Suzuki 23.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 77/19-P Rezervni dijelovi za vakumske hlor aparate proizvođač Wallace&Tiernan 20.09.2019
JU Stomatološki fakultet Materijal i rezervni dijelovi za održavanje stomatološke opreme u zubotehničkom laboratoriju Klinike za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom 2018 20.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluga zdravstvenog pregleda lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju 2018 20.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 100/19 Sanacija iskopa u zelenim površinama 20.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektromaterijala 2019 20.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka frizerskih usluge 20.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za reg.sigurnosnu opremu 20.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 21/19-P Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače.... 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampa promo materijala za projekat "Challenge to Change" 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-3 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-2 20.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela EE u zgradarstvu na području KS LOT-1 20.09.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kamiona sa hidrauličnom teleskopskom platformom 18m 20.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova 20.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na RCUO Smiljevići 20.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići 20.09.2019
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2018. 19.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge interneta lot2 19.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne i mob telefonije lot1 19.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kućice za samostojeća gasna postrojenja 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge zaštite od zračenja 2018 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Razna uredska oprema i potrepštine 2018 19.09.2019
JU Djeca Sarajeva Sanacija krova vrtića Dunje 2019. 19.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kovačko-potkivački materijal - 3181/18 19.09.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke pogonskog goriva za motorna vozila 19.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 19.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na održavanju saniranih klizišta Općine Novo Sarajevo za period jesen 2019. godine i proljeće – ljeto 19.09.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Revizija projektne dokumentacije sanacije klizišta na lokalitetu ul. Mice Todorović stepenište, Općina Centar 19.09.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal za održavanje čistoće - 2590/19 18.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za nadogradnju ispitnog sistema za rot i tur mjerila 19 18.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 109/19 Monitoring otpadnih voda na PPOV Butile 18.09.2019