Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 16 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 6,8 i 11 18.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane za iftar 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 3,4 i 9 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 14 i 15 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 18 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI: 1, 2, 12 i 13 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 24 18.06.2018
KJP ZOI 84 Izrada glavnog projekta i sanacija i rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice po principu “Projektuj i izgradi 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge preventivnog servisa za aparate Flow cytometer facscanto II, BACTEC 9120 i MGIT 960 proizvođača Becton Dickinson 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge obilježavanja prostora KCUS-a 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje medicinskih aparata proizvođača SIEMENS 18.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke ustupanja usluga DDD 18.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga sistematskog pregleda radnika KJU za zaštićena prirodna područja 18.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku DVD medija sa ketridžom 18.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga obilježavanja granica na području SP "Skakavac" 18.06.2018
JU Šumarski fakultet Vodoinstalaterski i sanitarni radovi 2018 14.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2018 14.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku karti, ulaznica, štampanog te ostalog promotivnog materijala 14.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rasvjeti šetnice na području ZP "Bijambare" I faza 14.06.2018
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđačaI "Izrada glavnog projekta tramvajske pruge Ilidža- Hrasnica" 14.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I ISPORUKE RADNE OBUĆE ZA VATROGASCE 14.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka podopolagačakog materijala za izradu scene u JU NPS 13.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape, šeširi i nakit za JU NPS 13.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za izradu scenografije za potrebe JU NPS 13.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS 13.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala, pleksiglas, folija i polikarbonat za potrebe scenografije u JU NPS 13.06.2018
Ministarstvo privrede “Nabavka trajnih licenci za bazu aplikacije poljoprivredni poticaji i nabavke usluge najma backup baze na udaljenoj lokaciji“ 13.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila MAN 12.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Odluka 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe kostimografije u JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge krečenja radnih prostorija za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite, suđe, vješalice za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usaluge održavanja vozila za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, čarape, donji veš za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za scenografiju za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo NABAVKA RASVJETNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE ZA POTREBE JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo NABAVKA SAJLI ZA SCENU ZA POTREBE JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA MUZIČKIH INSTRUMENATA ZA POTREBE JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje predstava u JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja telefonske centrale za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja računara i kopir aparata za potrebe JU NPS 12.06.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape, šeširi i slično za potrebe JU NPS 12.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step d.d. Sarajevo 12.06.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis "klik metodom" 11.06.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini foto žarulje 11.06.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga pročepljenja kanalizacionih odvoda 11.06.2018