Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe organa KS 06.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gas maski sa filterom - UP 06.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pružanja usluga obaveznog auto osiguranja, autokasko osiguranja i zeleni karton 06.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" rek. zaštitne ograde na sportskom igralištu JU Treća osnovna škola Ilidža ponovni post 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga patohistoloske i citogeneticke analize bubrega 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bankarskih usluga za obavljanje vanjskog i unutrašnjeg platnog prometa 05.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići abavka materijala za praktičnu nastavu za metalsku stručnu školu 05.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Obrazovna pomagalaa 05.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Rekreaciona oprema 05.12.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka mrežne opreme u školi 05.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge proširenja domene-large hosting paket 2018 05.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- školski obroci za produženi boravak 05.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Školska učila 05.12.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti 05.12.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke opreme za Gorsku službu spašavanja 05.12.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti 05.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke - Kancelarijski namještaj 04.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko ocit 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u pregovarackom postupku bez objave obavjestenja za javnu nabavku usluga "Dodatnih radova vanjskog uređenja" 04.12.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Proširenje SIP centrale 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u pregovarackom postupku bez objave obavjestenja za javnu nabavku usluga "zracnog prevoza" 04.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018. 04.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka opreme za proširenje i nadogradnju telefonskog sistema Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke "hematološki dijagnostikumi" 04.12.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluga štampanja brošura 04.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i račun.opreme za potrebe organa KS 04.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge redovnog godišnjeg preglea i ispitivanja lifta 03.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka i ugradnja materijala za izgradnju radionice-frizerski i kozmetički salon 03.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka namještaja - stolovi za zbornicu 03.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja javnog oglasa za izdavanje školske kantine 03.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku baterijskih uložaka - UP 03.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo 03.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo 03.12.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge- Održavanje, servisiranje i kalibracij Automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka 30.11.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA_O_DODJELI_UGOVORA_O_ZAKUPU_PROSTORA_ZA_ODRŽAVANJE_PROMOCIJE_DOKTORA_NAUKA_20_12_2018 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskih sredstava, materijala, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila i mehanizaciju 30.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka roto sita za sortirnicu otpada 30.11.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Štamparski materijal2 30.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima i stvarima i odgovornost za štete pričinjene vlastitim uposlenicima - 2592/18 30.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja - 2592/18 30.11.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sitna medicinska oprema2 30.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) i kasko osiguranje radnih mašina i motornih vozila - 2592/18 30.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) - 2592/18 30.11.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme za radiologiju 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka i glasa - MUP 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programski paket za informacijsku tehnologiju 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokreatnju postupka javne nabavke radova na sanaciji kancelarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme - MUP 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP 30.11.2018