Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški i šivaći materijal -LOT 1 12.02.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku za 2019 godinu 12.02.2019
Ministarstvo saobraćaja RADOVI NA SANACIJI MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE KOD PLINARE U NASELJU HALILOVIĆI 12.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, od profila P18 do profila P55 12.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji ulice Vogošćanskih odreda u dužini L=672,343 m, II faza 12.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA -TEKUĆE ODRŽAVANJE 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI -KOMPIJUTERSKI MATERIJAL 11.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska opremaLOT 13- 5 torbi za zbrinjavanje traumatiziranog pacijenta 11.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 12- 8 udlaga za imobilizaciju 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA KANCELARIJSKI MATERIJAL 11.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema LOT-11-8 setova okovratnika 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O PROVOĐENJU POSTUPKA LOŽ ULJE 11.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj 11.02.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići usluga objavljivanja javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019 godine 11.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu 11.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole 11.02.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz članova Vijeća učenika na Bjelašnicu 11.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” MAŠINA ZA ČIŠĆENJE 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova - hidraulična pumpa za ARTIS Zee Floor aparat proizvođača SIEMENS 08.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” UGOSTITELJSKE USLUGE2018 08.02.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-klima uređaja 08.02.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL1 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske sušare 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka higijenskih papira u listićima 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka - antidekubitalnih madraca 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka bolesničkih kreveta na el. motorni pogon 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka radnih uniformi 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2. Tjestenina, brašno, proizvodi od brašna 08.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” Ruksaci Općina 08.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka antidekubitalnih madraca 08.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Baždarenje industrijskih vodomjera 07.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidrostatske sonde 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje čistoće službenih prostorija 2019 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara 2019 07.02.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA 3 lota 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge Računovodstva 2019 07.02.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka računara za potrebe SERDA 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga agencije za zaštitu ljudi i imovine 2019 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala - Toneri 2019 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sanitarnog pregleda uposlenika 07.02.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sistematskog pregleda 26 uposlenika 07.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu 07.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka odjeće i obuće za korisnike 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal2018 07.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sterilizatora - LOT 3. 07.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka invalidskih kolica - LOT 2. 07.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” oprema2018 07.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka toaletnih kolica - LOT 1. 07.02.2019