Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam buldožera - lot 3 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam bagera gusjeničara sa hidrauličnim čekićem, kliještima za rušenje, riper i kliješta za sortiranje - lot 2 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam grejdera - lot 1 -20 04.08.2020
KJP ZOI 84 LOT 4.- Usluge servisiranja i održavanja službenog vozila Toyota, HILUX 2.4 D-4D 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu prodavca - lot 8 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamenog materijala od tvrde stijene na skladištu kupca - lot 7 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu prodavca - lot 6 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka nasipnog tamponskog materijala na skladištu kupca - lot5 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona za šljemovanje na skladištu kupca - lot 4 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka humusa - lot 3 -20 04.08.2020
KJP ZOI 84 LOT 5.- Usluge servisiranja i održavanja motornih sanki i ATV vozila 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka filera za proizvodnju asfalta - lot 2 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka frakcije 0-4 - lot 1 -20 04.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE REDOVNOG SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA ŠESTEROSJEDNE ŽIČARE 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam građevinske mašine - freza lot 2 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam građevinske mašine - finišer lot 1 -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge registracije vozila, tehn.pregleda i izdavanja licenci -20 04.08.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radova javne rasvjete u općini Hadžići -20 04.08.2020
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka usluga informisanja-smrtovnice, oglasi 04.08.2020
KJP ZOI 84 USLUGE SJEČENJA NISKOG RASTINJA I ODRŽAVANJE SKI STAZA U LJETNOM PERIODU 04.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: SWITCH UREĐAJ - 03. 08. 2020. godine 04.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 30. 07. 2020. godine 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 8- Potrošni materijal /sitni alat 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 7- Remen kaiševi 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 6- Točkovi i gume za bolnički inventar /materijal za metalostrugarske radove/ konstrukcioni elementi/ležajevi 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 5 - Rashladni gasovi (freoni) /dijelovi i materijal za održavanje rashladnih uređaja cijevi, fazonski komadi i spojni elementi 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 4- Cirkulacione pumpe/grijna tijela/rezervni dijelovi za grijna tijela/mjerni instrumenti 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 3- Armature/rezervni dijelovi za armature 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 2- bakarne odmašćene cijevi za instalacije medicinskih gasova 04.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Mašinske službe - Lot 1 cijevi, fazonski komadi i spojni elementi 03.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mašina za čišćenje podova, bijele tehnike, kuhinjskih aparata i LED lampi - Lot 4Nabavka i isporuka preglednih LED lampi sa ugradnjom 03.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mašina za čišćenje podova, bijele tehnike, kuhinjskih aparata i LED lampi - Lot 3- Nabavka mašine za čišćenje podova i profesionalnih usisivača 03.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mašina za čišćenje podova, bijele tehnike, kuhinjskih aparata i LED lampi - Lot 2 nabavka profesionalnog blendera, mašina za pranje i sušenje veša, kuhinjskih aparta i fenova 03.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mašina za čišćenje podova, bijele tehnike, kuhinjskih aparata i LED lampi - Lot 1- Nabavka i isporuka samohodne mašine za čišćenje tvrdih površina disk četkama 03.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe KCUS-a 03.08.2020
Direkcija za robne rezerve KS 2-28 Nabavka električnog viljuškara 03.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge nadogradnje sanitetskog vozila za potrebe Službe transporta 03.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izbor ponuđača_kancelarijski materijal_MUP KS 03.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izbor ponuđača za nabavku štampanog materijala_MUP KS 03.08.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka izvođenja ostalih završnih građevinskih radova na saniranju i održavanju prostorija Centra za forenzično računovodstvo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u ul. Skenderija br. 35, Sarajevo 03.08.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru i dodjeli ugovora - Softver za geografski informacijski sistem 03.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci pogonskog goriva za potrebe MUP-a KS 30.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera za tri mjeseca 30.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sitnog inventara i drugih potrpština 30.07.2020
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka prehrambenih artikala za 2020. god LOT-6 30.07.2020
Fond Memorijala Izrada i postavljanje nišana i spomenika za šehide, umrle branitelje i roditelje šehida, koji ostvaruju pravo na nišane 30.07.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz 30.07.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe u postupku javne nabavke profesionalne mašine za veš kucz 30.07.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka advokatskih usluga 2020 30.07.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga finansijske transakcije - plaćanje prema inostranstvu 29.07.2020