Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Hrasno" Nabavka školske opreme5 16.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka radnih mantila1 16.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za putnička vozila 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za čišćenje8 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Kancelarijski materijal 5 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nastavne potrepštine 5 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje9 16.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 16.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS 16.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vatrenog naoružanja za potrebe Uprave policije MUP-a KS 16.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci tonera i kancelarijskog materijala 14.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cisterne za pranje ulica 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za otpad 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara- 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 6 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 13.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka etisona 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za teretna vozila (kamione i prikolice) 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke- administrativni materijal 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radpva na montaži hidrostanica u kompleksu Bolnice 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke- vatrogasni aparati 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog motornog vozila UP 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku dijelova uniforme 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje 13.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za kriminalističku tehniku UP 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke usluga ostale medicinske laboratorijske usluge 12.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za potrebe pomoćnih radnica u kuhinji 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke robe- materijal za tekuće održavanje 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke kancelarijskog materijala 1 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke kancelarijskog materijala 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokrtanju nabavke robe-hrana i prehrambeni materijal 12.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o pokretanju nabavke kancelarijskog namještaja 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava goriva... 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja audiovizuelne opreme (LOT 2) 12.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja računalne opreme (LOT 1) 12.04.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika - učesnika projektau Mostar 12.04.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada polica za fascikle 12.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi konkurentskog postupka javne nabavke usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 12.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića i napitci (LOT 2) 11.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal 2018 11.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Outdoor oglašavanje, LCD display 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje7 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nastavne potrepštine 4 11.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Materijal za tekuće održavanje4 11.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje3 11.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku- -„Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” 11.04.2018