Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za krojače 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka knjiga za obrazovanje kadrova 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za praktičnu nastavu2 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge stručnog obrazovanja 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge popravke i održavanja opreme 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kaancelarijske stolice 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka okvira za slike 05.12.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Upravljački i nadzorni softver LOT 1 Licence za Fortinet UTM 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika željeznicom 05.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostalih usluga-ulaznice za učenike 05.12.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 158/19 - Analize uzoraka vode na specifične polutante 05.12.2019
JU OŠ "Pofalići" ,Sistematski pregled uposlenika 05.12.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom 05.12.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača LOT4 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent 05.12.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača LOT3 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent 05.12.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača LOT2 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep-sivac ili ekvivalent 05.12.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2020. godini. - LOT 1 05.12.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača LOT1 Nabavka kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent 05.12.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kancelarijskog namještaja - UP 05.12.2019
JU OŠ "Pofalići" Nabavka interaktivnog seta (tabla,projektor i prateće opreme) 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA", 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge izrade godišnjaka škole za 2019/2020 04.12.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-06/19 – OSIGURANJE IMOVINE I LICA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge sistematskog pregleda za uposlenike 04.12.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka knjiga za bilingvalnu nastavu 2019 04.12.2019
JU Treća gimnazija Usluge štampanja časopisa "GIMNAZIJALCI SA VILSONOVA" 04.12.2019
JU Treća gimnazija Nabavka interaktivne opreme za školu 04.12.2019
KJP ZOI 84 PREVOZA POLAZNIKA SKI ŠKOLA I UPOSLENIH 04.12.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge limara - 3362/19 04.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Nabavka računarske opreme za potrebe Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo 04.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasnog navalnog vozila 04.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke cisterni za pitku vodu 04.12.2019
Ministarstvo saobraćaja INFORMACIJA O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA 04.12.2019
Ministarstvo saobraćaja Štampanje odobrenja i parking naljepnica za 2020. godinu 04.12.2019
JU Treća gimnazija Nabavka stolica za kabinet informatike, 03.12.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ralice za snijeg 03.12.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE -UŽINE ZA SOCIJALNO UGROŽENE 02.12.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OSIGURANJE UČENIKA 2019/20 02.12.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka stolica 2019 02.12.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka uglja 02.12.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Nabavka školske dokumentacije 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 2 - Odluka o pokretanju postupka JN 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 02.12.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo LOT 1 - Odluka o pokretanju postupka JN 02.12.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje vozila 19 30.11.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ormarici za RMS 19 30.11.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 19 30.11.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka obroka za učenike korisnike usluga produženog boravka 29.11.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2020. godini 29.11.2019