Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PROD.BORAVAK 2019. 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu od opasnih materija 19 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci inventurnih pločica - UP 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 18.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga osiguranja motornih vozila Uprave policije MUP-a KS 18.02.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge prevoza učenika drugih razreda srednjih škola u Memorijalni centar - Potočari, Srebrenica - LOT 1 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Regulaciono mjerni setovi rekon 19 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC. POTREPŠT.-19. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PATRONI 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” FOTOKOP. PAPIR 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA-PROJEKAT 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ZIDNE OBLOGE 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SENZORNA SOBA 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC. POTREPŠTINE-19. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPANJE -2019. 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis protuprovale lot3 19 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” TONERI- 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” rekreaciona oprema2019 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vatrodojave lot2 19 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis videonadzora lot1 19 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Fleksibilni ureterorenoskop 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” VODO.GRIJANJE MAT. 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČEN. 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” USLUGE PREVOZA19 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica za rez i koagulaciju 14.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” RALICA ZA SNIJEG 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za hemokulture 14.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 142/19-P Podne obloge ( itisoni,tepisi, staze) 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za tehničko održavanje 14.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za regul.i mjerenja prit gasa 19 14.02.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Breniranje vozila zavoda 14.02.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka 2(dva) furgon vozila 14.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Genotipizacija uzoraka jabuke analizom 480K SNP markera 14.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika na posao 19 14.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Instaliranje softvera za GCMS aparat 14.02.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja destilacionog aparata ARIUM 611 14.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kamion kiper - polovan - 519/20 14.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, Osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, Osiguranje životinja od uginuća i prinudnog klanja - 500/20 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aspiracione pumpe - 17 komada 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" RTG aparat 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Elektrohirurška jedinica 1 komad za Odsjek za opću internu medicinu i gastroenterologiju 14.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_usluge kontrole emisije štetnih gasova, servisiranja kotlova i dr. 14.02.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila 14.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški materijal - Retrakcioni prsten 13.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 120/19 - Monitoring stakleničkih plinova i buke 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge odvoza patološkog otpada i ukop mrtvorođenih beba - lot 1 i lot 2 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za gastroskopiju 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Albumini 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za fakoemulzifikator Stellaris PC 13.02.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum epruvete 13.02.2020