Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData. 15.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka ski kapija i čitača 15.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usl 15.11.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Razbijačica ( lomilica ) betona, asfalta, kamena na gorivo '' 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka procesorskih jedinica za vozila MB 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Rezervni dijelovi za autobuse 14.11.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme Institut 14.11.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje osoba od nesretnog slučaja (osiguranje osoblja i djece) 14.11.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kotla na pelet u Kući za mlade 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016V Poluproizvodi od čelika -vučeni 14.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vakcina protiv bjesnila 14.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera '' 13.11.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Nabavka sredstava za punjenje prve pomoći 13.11.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Usluge servisa i punjenje vatrogasnih aparata 13.11.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara 13.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Sredstva za čiščenje 13.11.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale 13.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača za nabavku lož ulja 13.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka opreme za ventilaciju i klimatizaciju za potrebe Klinike za hematologiju objekat CMB, lamela C, etaža 13 10.11.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za održavanje zgrade i dvorišta škole 10.11.2017
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika od nezgode 10.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Super nova MP 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja MP 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje imovine MP 09.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Nabavka sušnice 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje radnika MP 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno održavanje i rezervni dijelovi za interventno održavanje medicinske opreme proizvođača GETINGE 09.11.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Sistematski 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjeta 09.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Radio receiver za ručni računar ( smartphon ) '' 09.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za pranje kontejnera 09.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka-osiguranje studenata 09.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Pokretanje postupka - podne obloge 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja projektovanih elemenata sistema aktivne zaštite od požara (ekstenzija vatrodojave) u Objektu O-I 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekcija sistema ventilacije Opće bolnice 09.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i montaža sistema tehničke zaštite za prostor buduće čekaonice za Urgentni centar 09.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Periodični pregled vatrodojavnog sistema 09.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo odluka o pokretanju postupka nabavke Štamparskih usluga 08.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke '' 08.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru Lot 13 - Standardi i elektrode za Ph metar i konduktometar 08.11.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju 08.11.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o odobravanju 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 4 Reno 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 3 Opel 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 2 VWT4 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 1 VWT5 08.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA 07.11.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo 07.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga brze pošte 06.11.2017