Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka posteljine za potrebe bolnice 16.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i instalacija sistema vatrodojave za potrebe Kantona Sarajevo 16.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku usluga servisiranja m.v. 16.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka specifične opreme za vršenje inspekcijskog nadzora za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (PONOVLJENI) 16.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja softvera "Japet" 16.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Konsultantske usluge u provođenju postupaka jn za 2019. godinu 16.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku redovnog održavanja motornih vozila UP 16.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Analiza internih akata i procedura u provođenju postupaka jn 16.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove JAVNA NABAVKA MATERIJALA, IZRADE, ISPORUKE I MONTAŽE ROLO ZAŠTITNIH VRATA NA SVEČANOM ULAZU KANTONA SARAJEVO (PONOVLJENI) 16.08.2019
Ministarstvo saobraćaja Usluge pretplate na stručnu literaturu 16.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozorske stolarije na centralnoj zgradi KS 16.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova za potrebe KCUS-a 15.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pregled ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni, PP vrata i obuke zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP- Lot 2- Obuka zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP 15.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pregled ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni, PP vrata i obuke zaposlenih iz oblasti ZNR i ZOP- Lot 1- Periodični pregled i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti PP klapni i PP vrata 15.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje tapetarskih radova za potrebe KCUS-a 15.08.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge mobilne telefonije 15.08.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge izrade polugodišnjeg obračuna i obrazaca finansijskog izvještavanja - 2002/19 14.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki - UP 14.08.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka elektronske opreme u skoli 13.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 91/19 Rekonstrukcija i sanacija mokrih čvorova u Dispećerskom centru 13.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge održavanje lifta 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prevoza,- 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Usluge prijevoza 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka kompjuterske opreme- 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka materijala za izradu kapije, 09.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke dva motorna vozila UP 09.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih pasa UP 09.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavka dva motocikla - UP 09.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Nabavka avio karata- 08.08.2019
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka usluga održavanja računara i računarske opreme 08.08.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na otklanjanju kvara na vodovodnoj mreži 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Usluge monitoringa-. 08.08.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Veterinarske usluge - 1815/19 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Nabavka arhivskih, sigurnosnih i metalnih ormara 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Nabavka školskih klupa i stolica,. 08.08.2019
JU OŠ "Malta" Kancelarijski materijali. 08.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke kompresora za komprimirani zrak 08.08.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga najma rasvjetne,tonske,video opreme, elektromotora i prateče radne snage 07.08.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke usluga prijevoza robe za potrebe realizacije projekata JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ - organizacija predstojećeg 59. Festivala MESS 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Usluge implementacije HACCP sistema u školskoj kuhinji 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka inox stolova za potrebe školske kuhinje 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka sredstava za čišćenje.- 07.08.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-klima uređaja 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka interaktivne-pametne table 07.08.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka i ugradnja umjetne trave za potrebe školskog igrališta 07.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga popravaka i održavanja biohemijskog aparata 07.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Usluge građevinskih radova 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom provođenju postupka javne nabavke rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS 07.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku opreme za prenos podataka i glasa i računarske opreme_MUP KS 07.08.2019